Χριστός γεννάται δοξάσατε.....


Χριστός γεννάται δοξάσατε....


Αγαπητοί μου, οι διάφοροι αιρεσιάρχες μέσα στην μανία κακοποίησης κάθε ορθής διδασκαλίας δεν άφησαν ήσυχες και τις Χριστιανικές εορτές. Τις χαρακτήρισαν ειδωλολατρικές, αντίθετες με το θέλημα του Θεού, κατασκευάσματα του Σατανά, παρασύροντας και σε αυτήν την κακοδιδασκαλία τους, τους ανθρώπους που έμπλεξαν στα δίχτυα τους...

Επιστρατεύοντας κατά την προσφιλή τους συνήθεια διάφορα χωρία άσχετα με το θέμα της τελέσεως των εορτών νομίζουν ότι καταφέρνουν να τις παρουσιάσουν σαν κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού...
Και τι δεν κάνουν ώστε να τις πολεμήσουν, άλλοτε επιστρατεύουν χωρία στα οποία ο Κύριος λέει ότι δεν αρέσκεται σε προσφορές που γίνονται από πονηρούς ανθρώπους με σκοπό να τα διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν τον Θεό ότι δήθεν δεν θέλει εορτές, άλλοτε με διάφορα σαθρά επιχειρήματα κατηγορούν τις Χριστιανικές εορτές ότι είναι τάχα κοσμικές. 
Λες και η Εκκλησία όρισε ρεβεγιόν και όχι ακολουθίες που δοξάζουν τον Κύριο...
"Ξεχνούν" ότι οι μεγαλύτερες εορτές θεσπίστηκαν από τον ίδιο τον Κύριο ο οποίος όχι μόνο διέταξε την τέλεσή των αλλά καθόρισε και άλλες λεπτομέρειες όπως την διάρκεια και την ημερομηνία. Ας θυμηθούμε μερικές εορτές όπως: της Σκηνοπηγίας (Λευιτ. κγ' 34), του εξιλασμού (Λευιτ κγ' 27), των εγκαινίων ( Α' Μακ. δ'59) ή την μεγάλη εορτή του Πάσχα (Δευτ. ιστ').

Ας μας απαντήσουν οι αιρετικοί: 
Όρισε ο Κύριος εορτές που δεν ήθελε; 
Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου βλέπουμε ότι ο Ιησούς παραβρέθηκε στις εορτές της Σκηνοπηγίας Ιωαν. ζ'10 και των Εγκαινίων  Ιωαν. ι'22 ας απαντήσουν παραβρέθηκε ο Ιησούς σε εορτές που δεν ήθελε και είχε καταργήσει;

Τι λέει η Γραφή περί του θέματος του εορτασμού της γεννήσεως του Κυρίου;
Η Καινή Διαθήκη ομιλεί περί του εορτασμού που θα επέλθει απο αυτό το γεγονός. Διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Λουκά, καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος· μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ. 
Εσται, δηλαδή, θα είναι.
Ποιος λαός θα χαρεί που εγεννηθη ο Κύριος; Κανείς λαός δεν χάρηκε τότε. Μάλιστα όχι μόνο κανείς λαός δεν χάρηκε αλλά ακόμα και οι ποιμένες που ήταν δίπλα στο σημείο της γεννήσεως μόνο χαρούμενοι που δεν ήταν. Αντίθετα ήταν πολύ φοβισμένοι. Εφοβηθησαν φοβο μεγαν, μας λέγει ο Ευαγγελιστής (Λουκ β'9)
Για ποιον λοιπόν λαό ομιλεί ο άγγελος οτι θα χαίρετε; 
Οι άγγελοι που έβλεπαν την ενανθρώπιση του Κυρίου και ήξεραν την σημασία της χάρηκαν αμέσως. Λέγει η Γραφή, καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν Θεὸν καὶ λεγόντων· δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.
Οι άγγελοι χάρηκαν αμέσως διότι ήξεραν την σημασία του γεγονότος, έτσι λοιπόν ο λαός ο οποίος θα χαιρόταν και θα εόρταζε στο μέλλον θα ήταν αυτός που θα καταλαβενε όπως τότε οι άγγελοι την σημασία της γεννήσεως του Ιησου.
Ετσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο άγγελος ομιλεί για χαρά που θα γίνεται, ομιλεί για την χαρά που θα έχουν οι Χριστιανοί όλων των εποχών έως την Β' Παρουσία. Θα έχουν χαρά διότι θα έχουν καταλάβει την μέγιστη σημασία του γεγονότος της ενανθρωπήσεως και έτσι θα εορτάζουν προς δόξαν Θεού αναπέμποντας ύμνους όπως ακριβώς έκαναν και οι άγγελοι.

Για άλλη μια φορά οι αιρετικοί είναι αντίθετοι με την Γραφή. 
Αλλά μην μας παραξενεύει αυτό, από την αρχή έως το τέλος αυτού του γεγονότος πολεμούν τον Χριστό, ας θυμηθούμε το Λουκ α' 48, ενώ η Παναγία προφητεύει με αφορμή το γεγονός της συλλήψεως του Ιησου ότι όλες οι γενεές θα την μακαρίζουν, αυτοί όχι μόνο δεν την μακαρίζουν, αλλά την υποβιβάζουν κιόλα, έτσι λοιπόν και στο γεγονός της γεννήσεως, ενώ ο άγγελος προλέγει, αυτοί αρνούνται να εορτάσουν και να αναπέμψουν ύμνο στον Κύριο.

Προφανώς διότι ο Διάβολος ο οποίος πόνεσε πολύ από την ενσάρκωση του Κυρίου τους διατάζει να μην του το θυμίζουν...

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου