Συζήτηση περί του ονόματος του Θεού 


Μάθε, λέγει η Σκοπιά, ότι ετέθη προφήτης εν μέσω ημών και εννοεί τον εαυτό της και όλες αυτές τις ψευδοπροφητείες τις έγραψε στο όνομα του Θεού. 
Ότι δήθεν τις απεκάλυψε ο Θεός και έτσι έβγαλε και τον Θεό ψευδοπροφήτη !!

Συζήτηση περί του ονόματος του Θεού

 

 • Γέροντας Δανιήλ:  Σήμερα το θέμα μας είναι το όνομα του Θεού. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Κώστα με τον οποίον θα δούμε το θέμα. Κύριε Κώστα στην Γραφή αναφέρεται το όνομα του Θεού. Ἐλάλησε δὲ ὁ Θεὸς πρὸς Μωυσῆν καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· ἐγὼ Κύριος·καὶ ὤφθην πρὸς Ἁβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ, Θεὸς ὢν αὐτῶν, καὶ τὸ ὄνομά μου Κύριος οὐκ ἐδήλωσα αὐτοῖς· Ορίστε εδώ ο Θεός λέει ότι εμφανίστηκα στον Αβραάμ στον Ισαάκ και στον Ιακώβ αλλά το όνομα μου δεν το γνωστοποίησα σε αυτούς. Το όνομα που έκανε γνωστό στον Μωυσή είναι το Ιεχωβά. Ορίστε, αυτό είναι το όνομα του Θεού.

 •  Κώστας: Η οργάνωση δεν πιστεύει πραγματικά ότι το όνομα του Θεού είναι Ιεχωβά αυτό το λέει για να αποκλείσει από την θεότητα τον Χριστό. Γένεση 21-14 Και εκάλεσεν ο Αβραάμ το όνομα του τόπου εκείνου Ιεοβά-ιρέ ως λέγεται και την σήμερον, εν τω όρει ο Κύριος θέλει εμφανισθή. Ιδού λοιπόν, το Ιεχωβά το μεταφράζει Κύριος. Επίσης Ψαλμός ξη’ 4, Κύριος είναι το όνομα αυτού και Αμώς δ’13, Κύριος ο Θεός των Δυνάμεων είναι το όνομα αυτού. Εδώ βλέπουμε καθαρά και ξάστερα ότι και αυτή η Βίβλος το όνομα του Θεού στα Ελληνικά το γράφει Κύριος, γιατί δεν το παραδέχεστε; 

 • Γέροντας Δανιήλ: Ε, δηλαδή τώρα θα πούμε τον Θεό Κύριο; μα όλοι κύριοι είμαστε, κύριος είμαι εγώ, κύριος είσαι εσύ, κύριος είναι ο άλλος παραπέρα στον δρόμο.. Πως θα το αποδώσουμε στον Θεό αυτό ;

 • Κώστας: Για να λέτε ότι κύριος είσαστε και εσείς αυτό σημαίνει ότι δεν γνωρίζετε τη σημασία της λέξεως Κύριος με την απόλυτη έννοια. Κύριος με απόλυτη έννοια σημαίνει κυρίαρχος του παντός, εξουσιαστής Κύριος πάντων. Το κύριος στους ανθρώπους λέγετε για λόγους ευγενείας και με σχετική έννοια, ενώ το Κύριος για τον Θεό γράφετε με κάπα κεφάλαιο και καταλήγει να γίνετε κύριο όνομα και αναφέρετε με απόλυτον έννοια. Ένα παράδειγμα, αυτά τα θρησκευτικά λόγια που σας είπα δεν είναι δικά μου αλλά τα έχει πει ο Κύριος, που πάει ο νους σας σε άνθρωπο; Αποκλείεται, ο νους σας πηγαίνει απευθείας στον Θεό. Όταν αναφέρομαι σε άνθρωπο πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρω το όνομα του, Θανάσης, Δημήτρης και λοιπά. Πρέπει να σημειώσουμε ότι το όνομα Γιαχβέ το έχει και ο Χριστός. Η οργάνωση Ιεχωβά λέγει μόνο τον Πατέρα και ισχυρίζεται ότι σώνει και καλά πρέπει να αποκαλείται Ιεχωβά, όμως ο Θεός Πατήρ ούτε Εβραίος είναι, ούτε σε δημοτολόγια είναι γραμμένος για να λέγεται σώνει και καλά Ιεχωβά, η κάθε φυλή μπορεί να τον αποκαλεί στην γλώσσα της. Το όνομα Γιαχβέ σημαίνει ο υπάρχων, ο πάντοτε υπάρχων, δηλαδή η πηγή και το έδαφος της υπάρξεως του είναι ο εαυτός του. 

 • Γέροντας Δανιήλ: Δηλαδή τώρα είπατε μερικά από την Παλαιά Διαθήκη αυτά μπορούμε να τα βρούμε σωστά και στην Καινή Διαθήκη; Γιατί στην Καινή Διαθήκη εάν πάμε εκεί στην Αποκάλυψη στο 19 κεφάλαιο στο στίχο ένα λέει, και μετά ταύτα ήκουσα ως φωνή μεγάλη όχλου πολλού εν τω ουρανώ λέγοντας αλληλούια. Στο αλληλούια υπάρχει το όνομα του Θεού σε σύντμηση, χαλελου Γιαχ, αινείτε τον Γιάχ, να λοιπόν το όνομα του Θεού στην Καινή Διαθήκη.

 • Κώστας: Το αλληλούια που λέγει εκεί δεν είναι όνομα αλλά σημαίνει αινείτε τον Γιάχ δηλαδή αινείτε τον Θεό. Από αυτό βγαίνει το συμπέρασμα ότι πραγματική προφορά του Θεϊκού ονόματος είναι Γιαχβέ όχι Ιεχωβά. Γι’ αυτό στη σύντμηση γίνεται Γιάχ και όχι Γιέχ, προσέξατε όμως ενώ στους στίχους ένα, τρία και τέσσερα ακούγετε υμνολογία στα Εβραϊκά, Γιάχ, πιο κάτω στο πέντε λέγετε στα Ελληνικά, αινείτε τον Θεόν όποτε το χαλελού γίνεται αινείτε και το Γιάχ γίνεται Θεός. Είναι σαν να λέγει όποιος θέλει τα Εβραϊκά ας λέγει Γιαχβέ ή Γιάχ, όποιος τα Ελληνικά ας λέγει Θεός. Αλλού συνιστά την λέξη Κύριος, εδώ την λέξη Θεός.

 • Γέροντας Δανιήλ:  Να πάμε σε ένα άλλο χωρίο που μου φαίνεται ότι είναι πολύ σπουδαίο και φανερώνει καθαρά το όνομα του Θεού, πάμε στον Ιωάννη. Ιωάννης στο δεκαεπτά κεφάλαιο, στο ιζ’6, φανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους τους οποίους μου έδωκες εκ του κόσμου. Σας ρωτώ ποιο όνομα φανέρωσε ο Χριστός;

 • Κώστας: Εσείς ποιο όνομα νομίζετε ότι φανέρωσε ο Χριστός στους μαθητές του;  

 • Γέροντας Δανιήλ: Εγώ τώρα που παριστάνω τον Ιεχωβίτη... Μα ποιο άλλο όνομα; το Ιεχωβά φανέρωσε. 

 • Κώστας: Σε ποια εθνότητα ανήκαν οι μαθητές του Χριστού;

 • Γέροντας Δανιήλ: Ήταν Εβραίοι.

 • Κώστας: Καλά ήσαν Εβραίοι οι μαθητές του Χριστού και δεν ήξεραν το όνομα του Θεού;

 • Γέροντας Δανιήλ: Ε όχι δεν το ήξεραν, αφού λέει ο Χριστός ότι εγώ σας το φανέρωσα;

 • Κώστας: Αυτά τα λένε οι Ιεχωβάδες και η οργάνωση… Η Αγία Γραφή λέγει ότι το ήξεραν. 

 • Γέροντας Δανιήλ: Που το λέει;

 • Κώστας: Ανοίξτε την Γραφή και διαβάστε. Ψαλμός 76:1 Γνωστός είναι εν τη Ιουδαία ο Θεός εν τω Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού. Τι λέτε τώρα; Φανέρωσε ο Χριστός το όνομα του Θεού στους μαθητές του που ήταν πασίγνωστο;

 • Γέροντας Δανιήλ: Αυτό το χωρίο δεν το είχα δει, δεν το είχα μελετήσει…

 • Κώστας: Γεννάτε όμως θέμα, τι όνομα φανέρωσε ο Χριστός στους μαθητές; 

 • Γέροντας Δανιήλ: Εσείς τι λέτε; ποιο όνομα φανέρωσε; 

 • Κώστας: Ποιο όνομα ήταν τελείως άγνωστο στο Ισραήλ; ένα όνομα ήταν άγνωστο στο Ισραήλ, το Τριαδικό όνομα. Ματθαίος κη’19, Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είδατε ποιο όνομα φανέρωσε ο Χριστός στους μαθητές του; Ακούστε, η οργάνωση του Διαβόλου δεν πιστεύει πραγματικά ότι το όνομα του Θεού είναι Ιεχωβά αλλά απλώς κάνει προπαγάνδα και δεν θα έλεγε ποτέ τον Θεό Ιεχωβά εάν πίστευε σε Τριαδικό Θεό. Λέγει τον Πατέρα Ιεχωβά για να βγάλει όπως είπαμε και πιο μπροστά έξω τον Χριστό και το Άγιο Πνεύμα από την θεότητα. Αλλά και σε περίπτωση που θα έλεγε τον Τριαδικό Θεό Ιεχωβά ούτε και εμείς οι Ορθόδοξοι θα είχαμε αντίρρηση, όλος ο αγώνας γίνεται για τα άλλα δυο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο Χριστός, ως φυσικός Υιός του Θεού φέρει κληρονομικώς υποχρεωτικά το όνομα του πατέρα του Γιαχβέ ή Ιεχωβά, όπως θέλουν να λένε το Θεό Πατέρα οι ψευτομάρτυρες. Φέρει το όνομα Γιαχβέ κληρονομικώς ο Χριστός, όπως φέρει κάθε φυσικός υιός το όνομα του πατέρα του. Εσείς τι όνομα κληρονομήσατε; του πατέρα σας ή του γείτονα; Ο Χριστός λοιπόν ως φυσικός Υιός του Θεού δεν μπορεί να φέρει άλλο όνομα, τοσούτον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, όσον εξοχώτερον υπέρ αυτούς όνομα εκληρονόμησε Εβραίους α:4. Δηλαδή, ο Χριστός μετά την Θεία Του ενανθρώπηση φέρει ως Θεάνθρωπος το όνομα Γιαχβέ. Είναι το υπέρ παν όνομα που αναφέρει ο απόστολος Παύλος, για τούτο και ο Θεός υπερύψωσε αυτόν και χάρισε εις αυτόν όνομα το υπέρ παν όνομα Φιλ. β’9-11. Κάποτε με ρώτησε ένα πλάνος Ιεχωβίτης πως λέγεται ο Θεός. Του λέγω κατά το Εβραϊκό λέγετε Γιαχβέ κατά το Ελληνικό λέγεται Κύριος κατά το Τουρκικό Αλλάχ εσύ του λέγω τι είσαι; Τούρκος η Εβραίος; Όχι μου λέει Έλληνας. Αποκλείετε του λέγω αν ήσουν Έλληνας θα μιλούσες Ελληνικά, θα έλεγες Κύριος. Τελειώνοντας για το όνομα του Θεού θα σας κάνω μια ερώτηση. Μπορείτε να μου δείξετε εάν στην Γραφή που να επικαλεσθεί ο Χριστός τον Πατέρα του έστω και μια φορά Ιεχωβά;

 • Γέροντας Δανιήλ: Λοιπόν με ρωτήσατε εάν στην Καινή Διαθήκη, ας πούμε στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, υπάρχει ή κάποια περικοπή ή κάποιο εδάφιο που ο Χριστός να απευθύνεται στον Πατέρα του και να έχει την λέξη Ιεχωβά. Εγώ από ότι ξέρω βέβαια δεν έχω δει πουθενά να λέει ο Χριστός τον Πατέρα, Ιεχωβά.

 • Κώστας: Σωστά απαντήσατε δεν υπάρχει. Επίσης οι Απόστολοι που έγραψαν την Καινή Διαθήκη απευθείας στα Ελληνικά δεν αναφέρουν ούτε μια φορά το όνομα Ιεχωβά. Εάν ήταν ανάγκη να τον λέμε Ιεχωβά για την σωτηρία μας δεν θα το έγραφαν οι Απόστολοι; Ή μήπως είσαστε εσείς πιο Εβραίοι από τους Αποστόλους και ξέρετε τα πράγματα καλύτερα; 

 • Γέροντας Δανιήλ: Ε, οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν λένε ποτέ τέτοιο πράγμα.

 • Κώστας: Δεν τολμάνε ούτε να το πουν ούτε να το γράψουν. Το ομολογούν όμως πλαγίως αφού αλλά έγραψαν οι Απόστολοι και άλλα λέει η οργάνωση; Κάποτε ένας άλλος πλάνος μου ανέφερε το χωρίο που αναφέρατε και εσείς στην αρχή Έξοδος στ.2-3 ιδού μου λέγει η Γραφή το όνομα του Θεού το λέγει Ιεχωβά γιατί δεν το παραδέχεστε; Άρα μου λέει αρνείστε την Παλαιά Διαθήκη. Του λέγω ο Χριστός που δεν απεκάλεσε ποτέ τον πατέρα του Ιεχωβά είχε αρνηθεί την Παλαιά Διαθήκη; Οι Απόστολοι που έγραψαν την Καινή Διαθήκη απευθείας στα Ελληνικά και δεν έγραψαν ούτε μια φορά το όνομα του Θεού Ιεχωβά είχαν αρνηθεί την Παλαιά Διαθήκη; Εάν την είχαν αρνηθεί αυτοί, του λέγω, εμείς αυτούς πιστεύουμε, εσείς αυτούς τους αρνείστε; Οι αναιδέστατοι, θέλουν να διορθώσουν τον Χριστό και τους Αποστόλους. Ένας άλλος μου είπε, κακώς δεν έγραψαν οι Απόστολοι το όνομα του Θεού Ιεχωβά !! Θαυμάσατε σατανικό θράσος.

 • Γέροντας Δανιήλ: Ε καλά, αυτός μπορεί να είπε κάποιο λάθος η Οργάνωση δεν τα δέχεται αυτά.

 • Κώστας: Όχι! Εάν αυτές τις ψευτοπροφητείες και τις πλάνες τις έγραφε ένα μέλος της οργανώσεως δεν έτρεχε τίποτα. Αυτά τα γράφει η οργάνωση η οποία δεν παραδέχεται λάθη για τον εαυτό της. Σκεφτείτε σε τι τραγική κατάσταση θα είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι εάν η Εκκλησία άλλα έλεγε τον ένα χρόνο και άλλα τον άλλον. Ασφαλώς τότε δεν θα ήταν η αληθινή Εκκλησία του Χριστού και θα έπρεπε όλοι οι πιστοί να την εγκαταλείψουμε, εσείς όμως με τόσες ψευτοπροφητείες και με τόσες πλάνες δεν σας καίγεται καρφί. Μάθε λέγει ότι ετέθη προφήτης εν μέσω ημών και εννοεί τον εαυτό της και όλες αυτές τις ψευδοπροφητείες τις έγραψε στο όνομα του Θεού. Ότι δήθεν τις απεκάλυψε ο Θεός και έτσι έβγαλε και τον Θεό ψευδοπροφήτη !! Κάποτε σε μια συζήτηση με στελέχη της οργανώσεως αφού συνετρίβησαν στο τέλος μου είπαν… 

 • Γέροντας Δανιήλ: Έχετε κάνει πολλές συζητήσεις;

 • Κώστας: Παρά πολλές 29 χρόνια τώρα…. μου είπαν λοιπόν εάν ήθελα να πάω στα κεντρικά γραφεία εκεί που είναι οι ανώτεροι να με διαφωτίσουν, τους είπα ευχαρίστως να πάω, αλλά λέγω θα σας πω από τώρα τις θα τους ρωτήσω για να είναι έτοιμοι να μου απαντήσουν. Μου λέγουν τι θα τους ρωτήσεις; Θα τους πω λέγω υπάρχει κανένα πρόσωπο που να ίσταται πιο πάνω από την οργάνωση; Όχι μου λέγουν, η οργάνωση είναι το παν. Τότε λέγω ποιος θα της βουλώσει το στόμα αυτής της Βαβυλώνας; 

 • Γέροντας Δανιήλ: Για το όνομα με πείσατε αφού όλα μου τα δείξατε Γραφικώς αλλά η διαφορά μας δεν είναι μόνο στο όνομα έχουμε και άλλες μεγάλες διαφορές. 

 • Κώστας: Έχω την γνώμη όμως να αναφέρουμε λίγα ακόμη επάνω στο ίδιο θέμα γιατί δεν θέλω να σας μείνει ούτε η παραμικρή αμφιβολία. Θέλω να δούμε τι όνομα διατάζει η Γραφή να κηρύττεται στα έθνη και τι κηρύττει η οργάνωση. 

 • Γέροντας Δανιήλ: Δεν έχω αντίρρηση….

 • Κώστας: Τι όνομα διατάζει η Αγία Γραφή να κηρύττεται στα έθνη και τι κηρύττουν οι ψευτομάρτυρες του Ιεχωβά. Ερευνώντας την Καινή Διαθήκη λέξη προς λέξη δεν συνάντησα πουθενά ούτε μια φορά να λέει ο λόγος του Θεού ότι πρέπει να κηρύττουν στα έθνη το όνομα του Θεού στα Εβραϊκά, αντιθέτως μας προτρέπει να κάνουμε ότι έκαναν οι Απόστολοι. Όσοι δεν κηρύττουν ότι κήρυτταν οι Απόστολοι τους έχει αποστείλει ο Αντίχριστος για να πλανήσουν τα έθνη. Ας δούμε λοιπόν τι κήρυτταν οι Απόστολοι. Α' Κορινθίους α:23 εμείς λέγει ο Απόστολος Παύλος δεν κηρύττουμε τίποτα άλλο αλλά Ιησού Χριστό εσταυρωμένον. Άλλο χωρίο Α' Κορινθίους β:2 διότι αποφάσισα να μην ξέρω μεταξύ σας άλλον τι ει μη Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Δεν θέλω να ξέρω κανέναν άλλον μεταξύ σας αλλά μόνον Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένο. Πως αλλιώς να το πει η Αγία Γραφή για να ξυπνήσουν τα θύματα του Μπρούκλιν; Αλλά πως να ξυπνήσουν τα θύματα του Μπρούκλιν; Αλλά πώς να ξυπνήσουν οι δυστυχείς αφού διαβάζουν το Ξύπνα; Το Ξύπνα σκοτίζει δεν φωτίζει. Το Ξύπνα φωτίζει μόνον τους αγωνιζόμενους Ορθοδόξους Χριστιανούς να προσέχουν να μην την πάθουν όπως την έπαθαν και οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Στο σημείο αυτό τους ευχαριστούμε επειδή μας στερεώνουν πιο πολύ στην Ορθοδοξία. Άλλο χωρίο, Γαλάτας α:15-16 ότε δε ηυδόκησεν ο Θεός, ο προσδιορίσας με εκ κοιλίας μητρός μου και καλέσας δια της χάριτος αυτού να αποκάλυψη τον Υιόν αυτού εν εμοί, δια να κηρύττω αυτόν μεταξύ των εθνών.Όταν όμως ευαρεστήθει ο Θεός, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος με ξεχώρισε από τον καιρό που ήμουν στην κοιλιά της μάνας μου και με κάλεσε δια της χάριτος Αυτού στο Αποστολικό αξίωμα και μου απεκάλυψε τον Υιό του για να κηρύττω Αυτόν μεταξύ των εθνών.

 • Γέροντας Δανιήλ: Άλλα χωρία υπάρχουν;

 • Κώστας: Μάλιστα. Ματθαίος ιβ,21, και εν τω ονόματι αυτού θέλουσι ελπίσει τα έθνη, ο λόγος του Θεού λέγει ότι στο όνομα του Χριστού θα ελπίσουν τα έθνη για να σωθούν και όχι στην απάτη του Χιλιασμού. Άλλο χωρίο, Φιλιππησίους α’ 15-18, τι λοιπόν πλην κατά πάντα τρόπον, είτε επί προφάσει είτε τη αληθεία, ο Χριστός κηρύττεται και εις τούτο χαίρω αλλά και θέλω χαίρει. Είτε στα αλήθεια, λέγει ο Απόστολος Παύλος, είτε επί πρόφαση κηρύττεται ο Χριστός στα έθνη και δια τούτο χαίρω. Ο Απόστολος Παύλος χαίρεται επειδή κηρύττεται ο Χριστός στα έθνη και μαζί με αυτόν χαίρονται και όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, προς μεγάλη θλίψη των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά.

 • Γέροντας Δανιήλ: Πολλά εδάφια βρήκατε…

 • Κώστας: Να δούμε τώρα σύμφωνα με την Γραφή τι όνομα είναι υποχρεωμένοι να επικαλούνται οι πιστοί και σε τίνος το όνομα έκαναν τα θαύματα οι Απόστολοι. Πράξεις γ: 6-7, ο δε Πέτρος είπε αργύριον και χρυσίον εγώ δεν έχω αλλά ότι έχω τούτο και σοι δίδω εν τω ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου σηκώθητι και περιπάτει. Εν τω ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου του εσταυρωμένου λέγουν οι Απόστολοι στον παραλυτικό σήκω επάνω και περιπάτει και αμέσως ο ασθενής θεραπεύτηκε. Άλλο χωρίο Α’ Κορινθίους ε: 3-5, εν τω ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού αφού συναχθείτε σεις και το εμόν πνεύμα με την δύναμιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να παραδώσητε τον τοιούτον εις τον Σατανάν προς όλεθρον της σαρκός, δια να σωθεί το πνεύμα αυτού εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού. Εν τω ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού λέγει ο Απόστολος Παύλος να παραδώσουν τον αιμομίκτη της Κορίνθου στον σατανά προς τιμωρία του σώματος για να σωθεί το πνεύμα του στην Β' Παρουσία.

 • Γέροντας Δανιήλ: Υπάρχει άλλο εδάφιο;

 • Κώστας: Μάλιστα. Πράξεις δ’ 11-12. Ούτος είναι ο λίθος ο εξουθενηθείς εφ' υμών των οικοδομούντων, όστις έγινε κεφαλή γωνίας. Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν.  Και δεν υπάρχει λέγει άλλο όνομα δοσμένο για την σωτηρία μας από τον ουρανό. Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά απορρίπτουν τον Χριστό τον οποίο απέστειλε ο Θεός Πατήρ και δεν γνωρίζουν οι δυστυχείς ότι όσο πιο πολύ πολεμούν τον Χριστό και την Εκκλησία του, τόσο πιο πολύ εχθροί τού Ιεχωβά γίνονται. Άλλο χωρίο Φιλληπισιους β’9-11, Δια τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνομα το υπέρ παν όνομα, δια να κλίνη εις το όνομα του Ιησού παν γόνυ επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Ψάχνουν οι ταλαίπωροι για όνομα… Δεν τους κάνει το υπέρ παν όνομα και από το πολύ ψάξιμο θα καταλήξουν στο τέλος στον Αντίχριστο.

 • Γέροντας Δανιήλ: Από αυτά που είπατε κύριε Κώστα μου έκανε εντύπωση το εδάφιο Πράξεις δ’11-12 που λέει και δεν υπάρχει δι’ ουδενός άλλου η σωτηρία διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανό δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν. Δηλαδή λέει ότι αποκλειστικά η σωτηρία προέρχεται από ποιο όνομα;

 • Κώστας: Από το όνομα του Ιησού Χριστού.

 • Γέροντας Δανιήλ: Σύμφωνα με την Ορθόδοξη διδασκαλία ο Χριστός είναι ομότιμος προς τον Πατέρα, ομόδοξος, ομοούσιος, Γιαχβέ ο Πατέρας, Γιαχβέ και ο Υιός, Σωτήρας ο Πατέρας, Σωτήρας και ο Υιός, και αυτό το εδάφιο Πράξεις δ’11-12 ας είναι και η κατακλείδα της σημερινής μας συζήτησης. Δεν υπάρχει κανέναν άλλο όνομα που έχει δοθεί στους ανθρώπους για να σωθούν παρά το όνομα Ιησούς. Ιησούς, Κύριος Ιησούς θα πει ο Γιαχβέ είναι Σωτήρ, ο Γιαχβέ είναι η σωτηρία. Δηλαδή σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου όχι απλώς επιτρέπεται η τιμητική προσκύνηση εν προκειμένω η τιμητική προσκύνηση ενός επισκόπου αλλά και επιβάλεται. Σύμφωνα με την νοοτροπία των αιρετικών έπρεπε να πει, α Χριστέ μου δεν τα λες καλά εδώ δίνεις εντολή να πάνε να προσκυνήσουν έναν άνθρωπο; Μόνο τον Θεό πρέπει να δίνεις εντολή να προσκυνούν και όμως εδώ Αποκάλυψις γ’ 9 Φαίνεται καθαρά ότι όχι απλώς επιτρέπεται αλλά και επιβάλετε η προσκύνηση, αλλά όμως τιμητική προσκύνηση όχι λατρευτική προσκύνηση λατρευτική προσκύνηση του πηγαίνει; 


 •  Κώστας: Στον Θεό αποκλειστικά.

 •  Γέροντας Δανιήλ: Πηγαίνει στον Θεό. Κύριον τον Θεό σου και αυτόν μόνο λατρεύσεις εκεί το προσκυνήσεις έχει την έννοια της λατρευτικής προσκυνήσεως όχι της τιμητικής

 • Κώστας:  Σε μια άλλη συζήτηση με μια μάρτυς του Ιεχωβά που κάναμε ρώτησα και της είπα: τον λατρεύετε τον Χριστό; Βεβαίως, μου λέγει, η λατρεία μας είναι ο Χριστός, τον Χριστό δεν θα λατρεύουμε; Μπράβο, λέω, πολύ ωραία. Τι είναι ο Χριστός λοιπόν της λέγω, Θεός ή κτίσμα; Μου λέει είναι το πρώτο κτίσμα. Ααα μαντάμ, λέω εγώ, εάν ο Χριστός είναι κτίσμα και το λατρεύετε είσαστε κτισματολάτρες, ειδωλολάτρες, καταδικασμένοι από την Γραφή, σωτηρία δεν έχετε. Εάν πάλι δεν τον λατρεύετε και υποκρίνεστε πάλι είσαστε καταδικασμένοι από την Γραφή, διότι η Αγία Γραφή μας διατάζει να τον λατρεύουμε, Ιωαν.ε’23 ἵνα πάντες τιμῶσι τὸν υἱόν, καθὼς τιμῶσι τὸν πατέρα ὁ μὴ τιμῶν τὸν υἱὸν οὐ τιμᾷ τὸν πατέρα τὸν πέμψαντα αὐτόν. Φύγετε κύριε μου λέει. Γιατί μαντάμ λέω; άσε να συνεχίσουμε…. Φύγετε κύριε λέει, δεν μπορώ να συνεννοηθώ μαζί σας…. και με έδιωξε. 

 •  Γέροντας Δανιήλ: Βέβαια. Εφόσον λένε ότι είναι πρώτο κτίσμα δεν μπορούν να πουν ότι τον λατρεύουν, διότι τα κτίσματα δεν τα λατρεύουμε, τα κτίσματα αν τα λατρεύουμε είμαστε κτισματολάτρες. Για τον Χριστό έχουν πάρα πολύ μπερδεμένες ιδέες και πολύ βλάσφημες. Λένε ότι πριν από την γέννηση του στην Βηθλεέμ ήταν ο αρχάγγελος Μιχαήλ, στα 33 χρόνια που ήταν εδώ στην Γη ήταν ο Ιησούς, έπαυσε να υπάρχει αρχάγγελος Μιχαήλ αυτό το διάστημα και όταν αναστήθηκε λένε πάλι ότι έγινε ο αρχάγγελος Μιχαήλ. Δηλαδή τραγελαφικές διδασκαλίες και πέρα για πέρα βλάσφημες και ξεκάρφωτες ενώ η Γραφή τον αναφέρει ως Γιαχβέ αναρίθμητες φορές, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, απαύγασμα της Δόξης του Θεού. Τι θα πει απαύγασμα κύριε Κώστα;

 • Κώστας: Λαμπρά ακτινοβολία της ενδόξου φύσεως του Πατρός 

 • Γέροντας Δανιήλ: Λοιπόν όπως από μια ένδοξη πηγή φωτεινή, έναν ήλιο, ξεπηγάζει το φως, η ακτινοβολία αυτή, έτσι από τον Πατέρα ξεπηγάζει ο Υιός. Δεν ήταν πάντοτε ο Πατέρας φωτεινός ήλιος;
   
 • Κώστας: Πάντοτε.
   
 • Γέροντας Δανιήλ: Άρα πάντοτε δεν υπήρχε το φως; Είναι αυτό που λέμε εμείς Φως εκ Φωτός, κι αυτοί που τον βρήκαν τον έβγαλαν αρχάγγελο Μιχαήλ; Πάλι καλά που δεν τον έβγαλαν και αρχάγγελο Γαβριήλ…0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου