Ιερά Παράδοση Β' Μέρος


Ιερά Παράδοση Β' Μέρος

Β’ μέρος ομιλίας του γέροντος Δανιήλ Γούβαλη περί Ιεράς Παραδόσεως που έγινε Κυριακή Ορθοδοξίας 1996 στον Ναό Αναλήψεως του Κυρίου Κατερίνης.

Υπάρχει μια φράση στην Β' Κορίνθιους ἐν πλαξὶ καρδίαις σαρκίναις, στην Β' προς Κορινθίους στο γ’2-3 αναφέρεται το εξής, ομιλεί ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορινθίους και τους λέει ότι εσείς είστε μια επιστολή γραμμένη στις καρδιές μας η οποία γινώσκετε και αναγινώσκετε από όλους τους ανθρώπους και φανερώνεται έτσι ότι είσαστε επιστολή του Χριστού που την γράψαμε εμείς και έχει γραφτεί αυτή η επιστολή όχι με μελάνι, αλλά με Πνεύμα του ζωντανού Θεού και όχι σε πλάκες πέτρινες, είναι αναφορά στις εντολές που πήρε ο Μωυσής που ήταν γραμμένες σε πλάκες λίθινες, αλλά σε πλάκες της καρδίας σάρκινες.
Εν πλαξὶ καρδίαις σαρκίναις, μας θυμίζει αυτό που είπε ο άγιος Ειρηναίος για τους βαρβάρους, ήταν γραμμένα τα λόγια με το Άγιο Πνεύμα μες στις καρδιές τους, και εσείς λέει οι Κορίνθιοι που σας έκανα χριστιανούς αυτά όλα, τις ουράνιες αλήθειες αυτές, είναι βαλμένες μέσα στις πλάκες της καρδιάς σας, στις πλάκες τις σάρκινες της καρδιάς σας, στην προς Εβραίους στο 8 κεφάλαιο Εβρ θ’-10 υπάρχει μια παράθεση από τον Ιερεμία. 
Εκεί στον προφήτη Ιερεμία γίνεται μια πολύ σπουδαία προφητεία ότι έχουμε τώρα την Παλαιά Διαθήκη αλλά θα έρθει καιρός που ο Θεός θα συνάψει και μια καινούργια διαθήκη ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεὸν, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν.
Λέει και όταν θα έρθει η εποχή που θα γίνει η Καινή Διαθήκη, τα λόγια μου, εγώ ο Θεός σε αυτούς που θα πιστέψουν θα τα γράψω μέσα στην διάνοια τους και μέσα στην καρδιά τους, μας κάνει εντύπωση, δεν λέει θα τα γράψω σε κάποιο βιβλίο ή σε κάποια βιβλία, αλλά θα τα γράψει μέσα την διάνοια τους και μέσα στην καρδία τους.
Όσο ζούσαν και κήρυτταν οι απόστολοι και μετέδιδαν δια του χρίσματος και το Άγιο Πνεύμα κατασκεύαζαν αναρίθμητες ζωντανές πλάκες, ζωντανές επιστολές, ζωντανά βιβλία, όπου όλα αυτά τα οποία ήταν όλα γραμμένα με το Άγιο Πνεύμα, όλες οι διδασκαλίες όλες οι παραδόσεις των Αποστόλων.
Μυριάδες έμψυχα βιβλία και αυτά όλα διαδόθηκαν κατά παράδοση μέσα στην Εκκλησία.
Αυτά δεν μπορούσαν να περιοριστούν μέσα σε ορισμένα βιβλία.
Έχει μεγάλη σημασία η άγραφος διδασκαλία και εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε δίκιο όταν παραδεχόμαστε παράλληλα με την Αγία Γραφή και την άγραφη διδασκαλία των Αποστόλων.
Η ίδια η Αγία Γραφή, σε πολλά σημεία προϋποθέτει την άγραφη διδασκαλία και παραπέμπει σε αυτή. 
Για να μπορούμε να κατανοήσουμε διάφορα χωρία διάφορες περικοπές να επεξηγήσουμε διάφορα δύσκολα δυσνόητα χωρία πρέπει να έχουμε την βοήθεια της Ιεράς Παραδόσεως μερικοί λένε ότι δεν υπάρχουν δύσκολα χωρία μπορούμε μόνοι μας και τα καταλαβαίνουμε αλλά η ίδια η Αγία Γραφή λέει ότι όχι είναι λάθος αυτό υπάρχουν δυσνόητα χωρία που οδηγούν τους ανθρώπους στην απώλεια. 
Αυτό το αναφέρει συγκεκριμένα ο απόστολος Πέτρος στην Β επιστολή γ’16 ότι υπάρχουν δυσνόητα χωρία, εάν δεν έχουμε την βοήθεια της Ιεράς Παραδόσεως τα ερμηνεύουμε λάθος και αντί να βρούμε το δρόμο της σωτηρίας, βρίσκουμε το δρόμο της απώλειας, προς την ιδίαν αυτών απώλεια, γράφει εκεί ο απόστολος Πέτρος.
Λέει η Αγία Γραφή ότι εκεί που κήρυττε ο Κύριος ότι πήγαν οι αδελφοί του Κυρίου. 
Πως θα κατανοήσει ένας ποιοι είναι αυτοί οι αδελφοί του Κυρίου; Ενώ με την Ιερά Παράδοση το κατανοεί.
Ας πούμε ο Ωριγένης, ο οποίος μας περισώζει πάρα πολλά από την αποστολική διδασκαλία, αναφέρει ότι οι αδελφοί του Κυρίου είναι τέκνα του Ιωσήφ εκ προτέρας γυναικός συνεκοικίας αυτώ προς της Μαρίας.
Κάπου αναφέρετε "σε ασπάζεται η εν Βαβυλώνι" ποια είναι αυτή η Βαβυλώνα; 
Και από την Ιερά Παράδοση ας πούμε από κάποια παρατήρηση που κάνει ο Ευσέβιος ο ιστορικός λέει Βαβυλώνα έλεγαν τότε την Ρώμη. 
Εάν δεν έχουμε την βοήθεια της Ιεράς Παραδόσεως δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε σωστά την Αγία Γραφή. Επίσης σε ένα άλλο σημείο η Ιερά Παράδοση συμπληρώνει ορισμένα τα οποία παρουσιάζονται αμυδρώς στην Αγία Γραφή ή μόλις υπαινίσσονται.
Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα για τα οποία η Αγία Γραφή κάνει μια μικρή νύξη και έρχεται η παράδοση και το παρουσιάζει ολόκληρο πως έχει το πράγμα, σαν να βλέπεις από μακριά κάτι αμυδρώς και κάποιος σε μεταφέρει εκεί κοντά και το βλέπεις καλά.
Μπορούμε να πούμε ότι η Αγία Γραφή πολλές φορές είναι σαν ένα ουρανό και η Ιερά Παράδοση είναι σαν το τηλεσκόπιο και με το τηλεσκόπιο μπορείς και εξιχνιάζεις αυτό που δεν μπορείς με το γυμνό μάτι.
Υπάρχουν ορισμένα θέματα όπως είναι το μυστήριο του Χρίσματος, η Αειπαρθενία της Θεοτόκου και λοιπά που βοηθείται κανείς να τα κατανοήσει με την Ιερά Παράδοση. 
Ας σταθούμε σε ένα συγκεκριμένο θέμα, οι τρεις καταδύσεις στο βάπτισμα. 
Στην Αγία Γραφή υπάρχουν μερικές νύξεις, λέει να τους βαφτίσεις στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δεν λέει να κάνεις και τρεις καταδύσεις, έρχεται όμως η Ιερά Παράδοση και μας βεβαιώνει ότι οι απόστολοι όταν βάφτιζαν, όταν έλεγαν εις το όνομα του Πατρός, βουτούσαν μια φορά στο νερό, του Υιού δεύτερη φορά και του Αγίου Πνεύματος τρίτη φορά.
Και έχουμε αρχαία κείμενα, γιατί η Ιερά Παράδοση αργότερα κατεγράφη, με πολλούς και διαφόρους τρόπους,  φερ' ειπείν υπάρχει ένας σπουδαίος θεολόγος και εκκλησιαστικός συγγραφέας, ο Τερτυλλιανός, στα Λατινικά έχει γράψει αυτός, ο οποίος γεννήθηκε το 150-160 μΧ, οπότε είναι κοντά στα πράγματα, και σε ένα έργο του που τιτλοφορείται De Corona, δηλαδή Περί Στεφάνου, εκεί αναφέρει ότι η τριπλή κατάδυση στο νερό του βαφτίσματος η οποία δεν αναφέρετε ρητώς στην Καινή Διαθήκη επεκράτησε στην εκκλησία διότι ήταν αποστολική παράδοση.
Αν εξετάσουμε ορισμένα πρόσωπα στην Καινή Διαθήκη δεν θα καταλάβουμε πολλά πράγματα και δεν θα ξέρουμε πολλά για την ζωή τους.
Ας πούμε για τον Τιμόθεο, πολλά στοιχεία δίνει η Αγία Γραφή για τον Τιμόθεο τον συνεργάτη του αποστόλου Παύλου και η Ιερά Παράδοση μας λέει ότι ο Τιμόθεος έγινε πρώτος επίσκοπος Εφέσου. 
Η Αγία Γραφή δεν λέει πουθενά ότι έγινε πρώτος επίσκοπος Εφέσου, λέει κάτι όμως η Αγία Γραφή που με αυτό που λέει η Ιερά Παράδοση φωτίζεται περισσότερο.
Τι λέει η Αγία Γραφή; Λέει, ότι καθώς παρεκάλεσα σε, ομιλεί ο απόστολος Παύλος Α Τιμ α’3 καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν Ἐφέσῳ, πορευόμενος εἰς Μακεδονίαν, ἵνα παραγγείλῃς τισὶ μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν, δηλαδή όπως σε παρακάλεσα όταν έφευγα για την Μακεδονία σε παρακαλώ και τώρα να μείνεις στην Έφεσο για να παραγγείλεις σε μερικούς να μην διαδίδουν αιρετικές διδασκαλίες. 
Αυτό λοιπόν που του αναθέτει κάποια υπευθυνότητα, κάποια ευθύνη για την Εκκλησία της Εφέσου, ε, δεν λέει και πολλά πράγματα, αλλά με αυτό που λέει η Ιερά Παράδοση ταιριάζουν.
Η Ιερά Παράδοση λέει ότι ήταν πρώτος επίσκοπος Εφέσου και αυτό το βρίσκουμε στην Εκκλησιαστική ιστορία του Ευσεβίου.
Ερχόμαστε σε μια άλλη ενότητα στο θέμα μας. 
Το κύρος που έχει η Αγία Γραφή το παίρνει από την Ιερά Παράδοση. Εάν φύγει από την μέση η Ιερά Παράδοση χάνει το κύρος της η Αγία Γραφή. Η Ιερά Παράδοση εγγυάται για την θεοπνευστία των βιβλίων της Αγίας Γραφής. 
Πως θα ξέρουμε ότι τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης είναι θεόπνευστα;
Δεν υπάρχει καμία μαρτυρία στην Καινή Διαθήκη που να λέει ότι αυτά τα βιβλία της Καινής Διαθήκης είναι θεόπνευστα, αυτό που λέει η Β’ Τιμ. γ’16 πάσα γραφή θεόπνευστος, αναφέρετε στην Παλαιά Διαθήκη, δεν αναφέρετε στην Καινή Διαθήκη, οπότε για μεν την Παλαιά Διαθήκη έχουμε μαρτυρία ότι είναι θεόπνευστη, για την Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει μαρτυρία.
Από μόνη της η Αγία Γραφή είναι ανεπαρκής, δεν μπορεί να στηρίξει ούτε τον εαυτό της. Να κάνουμε μια παρατήρηση.
Λέμε σε έναν, το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο είναι θεόπνευστο ;
Μας λέει ναι είναι θεόπνευστο.
Γιατί;
Γιατί ο Ματθαίος ανήκε στους 12 Αποστόλους.
Λέμε το ευαγγέλιο του Μάρκου είναι θεόπνευστο;
Ο Μάρκος δεν ανήκε στους 12 Αποστόλους, ε λέει δεν ανήκε αλλά ήταν μαζί του ο Πέτρος.
Ε και τι σημασία έχει αυτό; Και κάποιος άλλος, ο Πολύκαρπος, ήταν μαθητής του Ιωάννου και μας έχει αφήσει ένα γραπτό κείμενο, Επιστολή προς Φιλιππησίους, και όμως αυτό δεν είναι θεόπνευστο, δεν είναι μέσα στην Καινή Διαθήκη, πως γίνεται του ενός να είναι και του άλλου να μην είναι;
Ποιος είναι αυτός που τα καθορίζει;
Δεν είναι η Αγία Γραφή, τα καθορίζει αυτά η Ιερά Παράδοση, γι' αυτό λέει και κάποιος σύγχρονος θεολόγος η Ιερά Παράδοση έχει μεγάλη δύναμη διότι αυτή είναι που ορίζει τα βιβλία της Αγίας Γραφής. 

Τώρα πάμε σε κάποιο θέμα που έχει και μια μυστική έννοια. 
Κολασσαεις β’17  ἅ ἐστι σκιὰ τῶν μελλόντων, τὸ δὲ σῶμα Χριστοῦ όλα όσα συμβαίνουν στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης είναι σκιά ενός σώματος και το σώμα είναι ο Χριστός, δηλαδή ο Χριστός αποτελεί την Καινή Διαθήκη  και η σκιά που ρίχνει το σώμα του Χριστού είναι η Παλαιά Διαθήκη και όταν ας πούμε έρχεται κανείς και βρίσκει πρώτα την σκιά μας και  καταλαβαίνει ότι μετά θα συναντήσει και το σώμα μας έτσι ακριβώς συνέβαινε με τον ερχομό από την Παλαιά Διαθήκη στην Καινή.
Αλλά ότι υπάρχει στο σώμα υπάρχει και στην σκιά αν υπάρχει κεφάλι στο σώμα θα υπάρχει και στην σκιά υπάρχει μια πλήρης αντιστοιχία.
Έτσι λοιπόν υπάρχει ο Νόμος στην Παλαιά Διαθήκη, αντιστοίχως υπάρχει ο Ευαγγελικός νόμος στην Καινή Διαθήκη, υπάρχουν θυσίες στην Παλαιά Διαθήκη αντιστοίχως υπάρχει η θυσία του Χριστού στην Καινή Διαθήκη, υπάρχουν υμνολογίες, υπάρχουν υπέροχοι ύμνοι στην Παλαιά Διαθήκη, υπάρχουν και ύμνοι στην Καινή Διαθήκη, είναι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, έχουμε πολλούς ωραίους ύμνους εκεί, υπάρχουν γραπτά στην Παλαιά Διαθήκη όλα αυτά τα βιβλία που αποτελούν τον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης, έχουμε και τα γραπτά του κανόνα της Καινής Διαθήκης, υπάρχουν και τα προφορικά της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία η Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης τα δεχόταν και πρέπει κατά αντιστοιχία να υπάρχουν και τα προφορικά της Καινής Διαθήκης, τα οποία πρέπει η Εκκλησία να τα δέχεται.
Κοιτάξτε τώρα μια περίπτωση Β Τιμ. γ’8, είναι η τελευταία επιστολή που έχει γράψει ο απόστολος Παύλος από την Ρώμη λίγο πριν μαρτυρήσει, ὃν τρόπον δὲ Ἰαννῆς καὶ Ἰαμβρῆς ἀντέστησαν Μωϋσεῖ, οὕτω καὶ οὗτοι ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ, αναφέρει για μερικούς ανθρώπους εχθρούς της Εκκλησίας ο απόστολος Παύλος και λέει, αυτοί πάνε κόντρα με την αλήθεια, αντιστέκονται στην αλήθεια, όπως αντιστεκόταν στον Μωυσή ο Ιανής και ο Ιαμβρής.
Ο Ιανής και ο Ιαμβρής ήταν μάγοι του Φαραώ, όταν διαβάσουμε όμως τα γραπτά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης πουθενά δεν θα δούμε Ιανής και Ιαμβρής. 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου