Μάρτυρες του Ιεχωβά και ανάσταση
σήμερα 29/7/16 της Αγίας Θεοδότης

Στην σημερινή μας ανάρτηση θα έχουμε για οδηγό μας τον πατήρ Δανιήλ Γούβαλη.  
Δεν είναι μόνο εξαίσιος ποιμένας της Εκκλησίας μας αλλά και φωτισμένος θεολόγος, ο λόγος του πάνω σε αντιαιρετικά θέματα έχει αδιαμφισβήτητο κύρος. 
Ας δούμε λοιπόν το θέμα της αναστάσεως όπως το διδάσκει η Σκοπιά.
Η διδασκαλία της λέει ότι ο Θεός έχει καταγράψει στην μνήμη του την προσωπικότητα μας επακριβώς και έτσι στην ανάσταση θα φτιάξει νέα σώματα και μέσα στον εγκέφαλο του κάθε σώματος θα εμφυτεύσει τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις του κάθε ατόμου που είχαν δημιουργηθεί στην διάρκεια της προηγούμενης ζωής του. Αυτά δεν τα λένε άμεσα φυσικά.
Είναι φανερό χωρίς πολύ έρευνα ότι σε αυτήν την θεωρία δεν έχουμε να κάνουμε με ανάσταση αλλά με μια παράξενη κλωνοποίηση. Εφόσον δεν υπάρχει ψυχή που επιζεί μετά θάνατον κατ' επέκταση δεν υπάρχει και συνέχεια στην ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτό που δημιουργείται είναι απλώς ένα πανομοιότυπο που νομίζει ότι είναι το πρωτότυπο.
Η διδασκαλία της εταιρίας Σκοπιά περί κλωνοποιήσεως του ανθρώπου είναι μέγιστη βλασφημία προς τον Θεό αλλά και το δημιούργημα του, είναι βλάσφημη προς τον ενσαρκωμένο Υιό, είναι δε υποτιμητική, άκρως προσβλητική και εξευτελιστική για την ανθρώπινη προσωπικότητα.
Ως Θεός ο Ιεχωβά δεν χρειάζεται τον δοκιμαστικό σωλήνα για την κλωνοποίηση, έτσι θα προμηθεύσει εν ριπή οφθαλμού στο κάθε άτομο ένα κατάλληλο σώμα και θα εμφυτεύει από το Θεϊκό μυαλό του τις εμπειρίες του ατόμου στον εγκέφαλο του σώματος. 
"Προσδοκώ κλωνοποίηση νεκρών". Τι θαυμάσια προσδοκία..... 

Φεῦγε φληνάφους τῶν σοβαρῶν φιλοσόφων, οἳ οὐκ αἰσχύνονται τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς καὶ τὰς κυνείας ὁμοειδεῖς ἀλλήλαις τιθέμενοι· οἱ λέγοντες ἑαυτοὺς γεγενῆσθαί ποτε καὶ γυναῖκας καὶ θάμνους καὶ ἰχθύας θαλασσίους λέγει ο Μέγας Βασίλειος  ή αλλιώς να αποφεύγεις τους μωρολόγους φιλοσόφους που δεν ντρέπονται να θεωρούν την ψυχή τους ότι είναι όμοια με αυτή των σκύλων και ακόμη λένε πως κάποτε υπήρξαν ο Γιώργος ή ο Νίκος. 
Εφόσον διδάσκεται ανυπαρξία ψυχής τότε καταργείται εντελώς και οριστικώς η ανθρώπινη υπόσταση. Έτσι κάποιος άλλος θα πάει στην κόλαση ή θα αναστηθεί στον παράδεισο με τα τεράστια φρούτα χωρίς να έχει καμία ευθύνη για τις προηγούμενες πράξεις του, για την κατάσταση του φταίει το Χιλιαστικό Κάρμα. Ο μάρτυρας του Ιεχωβά τρέχει για να μοιράσει τα φυλλάδια της εταιρείας, αλλά μάταια τρέχει και μάταια κοπιάζει. Λόγον ζωῆς ἐπέχοντες, εἰς καύχημα ἐμοὶ εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, ὅτι οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμον οὐδὲ εἰς κενὸν ἐκοπίασα, κατέχοντας ενέχυρο ζωής, για καύχημα δικό μου κατά την ημέρα του Χριστού, ότι δεν έτρεξα μάταια ούτε μάταια κοπίασα.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Σκοπιά διδάσκει μια παράδοξη μετεμψύχωση οδηγώντας τον άνθρωπο στο Σκοπιανό Νιρβάνα, την πλήρη εκμηδένιση. Βλέπουμε λοιπόν ομοιότητα με Ανατολίτικες θεωρίες όπου ο άνθρωπος εν τέλει εξαφανίζεται. Η Εταιρεία αφού εξαφάνισε πρώτα τον Χριστό κάνοντας τον αρχάγγελο Μιχαήλ, τώρα εξαφανίζει και τον άνθρωπο, έτσι όλα χάνονται στο Ιεχωβίτικο Μπράχμα.
Μάλιστα η παράδοξη διδασκαλία της εταιρείας λύνει και ένα μεγάλο πρόβλημα της μετενσαρκώσεως, αυτό του ότι δεν θυμόμαστε οτιδήποτε από την προηγούμενη ζωή μας ώστε να υπάρχει ηθική πρόοδος. Βέβαια ηθική πρόοδος μετά την παράδοξη μετενσάρκωση είναι να ακολουθεί ο κλώνος τις εντολές, ειδάλλως....  
Ο νέος άνθρωπος-κλώνος θα έχει όλες τις εμπειρίες της προηγούμενης ζωής που είχε το πρωτότυπο ενώ φυσικά όπως είπαμε θα τρώει και θα πίνει συνέχεια διότι η τροφή θα παρέχεται εν αφθονία.
Βουδιστική μετεμψύχωση σε μουσουλμανικό παράδεισο.....Η διδασκαλία του Χριστιανισμού μας λέγει ότι ο Κύριος προσφέρει τα ουράνια αγαθά από την εδώ ζωή, έτσι ο Χριστιανός προγεύεται τα επουράνια. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καὶ τῆς μελλούσης, δηλαδή υπόσχεται και προσφέρει αγαθά στην παρούσα και στην μέλλουσα ζωή, φυσικά αυτά είναι πνευματικά και όχι "άφθονα φαγητά για να τρώνε όλοι".
Αντιθέτως η διδασκαλία της εταιρείας αδιαφορεί παντελώς για την παρούσα ζωή και μεταβιβάζει το ενδιαφέρον στο μέλλον κηρύττοντας μια μελλοντική κλωνοποίηση.  
Υποβιβάζει τον τωρινό άνθρωπο σε ανυπαρξία καταστρέφοντας πλήρως την ανθρώπινη προσωπικότητα και διδάσκει την απόλαυση φαγητών σε κάποιους κλώνους πετώντας στον κάλαθο των αχρήστων Βίβλο και κοινή λογική.
Κωμικό είναι και το γεγονός ότι οι μελλοντικές υποσχέσεις απολαύσεως φαγητών δίδονται σε ανθρώπους με φθαρτό σώμα, οι οποίοι έχουν την ανάγκη τροφής και ενδεχομένως να γοητευτούν από την διδασκαλία αυτή, αλλά στην πραγματικότητα οι υποσχέσεις αυτές απευθύνονται προς τους μετενσαρκωμένους κλώνους.
Φαίνεται θα είναι για την δημιουργία των αναμνήσεων και των εμπειριών στους κλώνους για το πως είναι στην όψη και γευστικώς το κάθε φρούτο και κηπευτικό ειδάλλως θα έπρεπε να τους μεγαλώσει σαν μωρά ο Ιεχωβά.
Φυσικά στην πραγματικότητα είναι το τυρί στην σατανική φάκα για την διενέργεια πωλήσεων των εκδόσεων της εταιρείας, εντατικών μάλιστα, διότι οι απειθείς στις μπούρδες της Σκοπιάς θα εκτελεστούν στον Αρμαγεδδώνα !
Προφανώς γιατί, "ο θεός είναι μεγάλος".....
Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος κατ' εικόνα Θεού και έχει προορισμό να γίνει όμοιος με τον Θεό. Πλάστηκε να έχει μνήμη Θεού, στον νου του Χριστιανού κατοικεί συνέχεια ο Θεός, στην Σκοπιά όμως δεν κατοικεί στον ανθρώπινο νου ο Θεός αλλά κατοικεί στον Θεϊκό νου ο άνθρωπος....
Ο Χριστιανός γίνεται κατοικητήριο Θεού, έτσι έχοντας συνδεθεί με τον αθάνατο δεν γνωρίζει θάνατο, για αυτό και τον Χριστιανό ουδέποτε τον φόβισε ο φυσικός θάνατος αλλά ο χωρισμός από τον Θεό
Ο Χριστιανός αφήνει τον παλαιό άνθρωπο και ενδύεται τον νέο στην Σκοπιά όμως "ο παλαιός άνθρωπος" δεν ενδύεται τον νέο αλλά ο νέος ενδύεται τον παλαιό....
Πλήρες αναποδογύρισμα των λόγων της Γραφής.
Στην Χριστιανική διδασκαλία ο Χριστός ως Θεός ενσαρκούμενος, θεώνει την ανθρώπινη φύση και κατ' επέκταση ο άνθρωπος έχει συμμετοχή στην θεότητα. 
Η σάρκα αγιάζεται και θεώνεται.  
Στην Σκοπιά ο αγώνας και ο σκοπός του ανθρώπου είναι η συλλογή εμπειριών, ο δε θάνατος αποτελεί την τελευταία πράξη της ανθρώπινης ζωής. Κάποτε στο μέλλον θα δημιουργηθεί ένα νέο σώμα στο οποίο θα μεταμοσχευθούν αναμνήσεις, έτσι το τωρινό σώμα μας προφανώς είναι ένα απορριπτόμενο υλικό 
Με την διδασκαλία αυτή θα πρέπει να περιφρονήσουμε το σώμα. 
Δεν είναι καν ούτε μια φυλακή της ψυχής όπως δίδασκαν άλλες θεωρίες αλλά ένα τίποτα. 
Η περιφρόνηση της εταιρείας προς το ανθρώπινο σώμα φαίνεται και στην περίπτωση του Ιησού. Το νεκρό σώμα του Ιησού "απομακρύνεται" από τον νονό Ιεχωβά ενώ είναι απλώς κατοικητήριο και όχημα της αγγελικότητας, ο Χριστός για την Σκοπιά είναι ο αρχάγγελος Μιχαήλ. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ μπήκε σε ένα σώμα-όχημα και όταν πέθανε ο Ιεχωβά το απομάκρυνε.  
Όχημα αγγελικότητας.... ακόμη και ο Νεστόριος θα έφριττε με αυτά.
Ο Νεστόριος έλεγε ότι η Παναγία γέννησε έναν κοινό άνθρωπο ο οποίος ήταν το κατοικητήριο ή όχημα της θεότητας. Επιπλέον έχουμε και έτερο κωμικό, εφόσον ο Χριστός είναι ο αρχάγγελος Μιχαήλ η ονομασία "Χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά" μοιάζει σαν κάποιος να έλεγε "Ταξιάρχη Μιχαήλ πιστοί Θεού". 
Και μετά η εταιρεία μέμφεται τους Χριστιανούς επειδή παραδέχονται τους Αγίους ενώ αυτή έβαλε στην ίδια θέση με ένα κτίσμα τον ανύπαρκτο Ιεχωβά της. 
Το δε σώμα εφόσον ούτε κατοικητήριο Θεού έγινε ούτε θα ξαναυπάρξει ποτέ, αλλά θα εξαφανιστεί διαπαντός μετά τον θάνατο, τότε δεν έχουν θέση τα λόγια της Γραφής περί τιμής προς αυτό. 
Πολέμιοι της εκκλησίας έκαιγαν ή πετούσαν στην θάλασσα τα σώματα των μαρτύρων κοροϊδεύοντας την διδασκαλία της αναστάσεως
Οι μάρτυρες του Ιεχωβά όμως έχουν την λύση. 
Ο Θεός θα φτιάξει κλώνο, και έτσι αν όχι θα συμφωνούσαν, θα αδιαφορούσαν με τους αιρετικούς που έκαιγαν τα σώματα των μαρτύρων, επίσης θα τα πήγαιναν περίφημα με τον αιρετικό Πελάγιο που πολύ θα ήθελε να βρεθεί κάποιος να λέει ότι ο νηπιοβαπτισμός δεν ήταν Αποστολική πρακτική, όπως θα τα πήγαιναν περίφημα με τους Δοκητές που δεν παραδέχονταν αληθινό αίμα και σώμα στην Θεία Ευχαριστία, δηλαδή με όλους τους αιρετικούς.
Οπότε ενώ η Σκοπιά απαγορεύει την μετάγγιση αίματος, ώστε να σταλεί γρήγορα στον θάνατο και άρα στην απώλεια ο πλανημένος αδελφός μας εφόσον ο Σατάν δεν ξέρει το μέλλον και ίσως μετανοήσει ο πλανηθείς, από την άλλη πλευρά η διδασκαλία αυτή είναι κρυφός υπέρμαχος της καύσης νεκρών ώστε ξανά να ζημιωθεί ο άνθρωπος.  
Οι διαφορετικοί καρποί του δηλητηριώδους δέντρου καταλήγουν στην ίδια ρίζα.
Με αυτήν την θεωρία τους ο άνθρωπος όπως κατασκευάζει λίθινα μαχαίρια έτσι κατασκευάζει αναμνήσεις και εμπειρίες. Είναι μια μνήμη στην δούλεψη των κλώνων και όχι η κορωνίδα της Δημιουργίας, κύριος σκοπός της Δημιουργίας και κορωνίδα αυτής δεν είναι ο άνθρωπος αλλά οι άφθαρτοι κλώνοι.
Η κτίση του σύμπαντος κόσμου μπορεί να λεχθεί κατάλληλα ως καπρίτσιο-παιχνίδι του Θεού και έχει δυο φάσεις εντελώς ανεξάρτητες μεταξύ τους.
Θα μπορούσε να εκφραστεί ως "Δημιουργία αναμνήσεων και εμπειριών" και "Δημιουργία κενών κλώνων-οπαδών", αφού σε ύπαρξη υποτίθεται ότι θα κρατηθούν μόνο αυτοί που αποδέχτηκαν τις αρλούμπες της Σκοπιάς.
Εφόσον όμως ένα και μόνο άτομο θα περιέλθει σε κατάσταση ανυπαρξίας επειδή δεν δέχτηκε τον Θεό, τότε ο Θεός παίρνει πίσω το δώρο της ζωής-υπάρξεως που ο ίδιος έδωσε και κρατώντας σε ζωή μόνο αυτούς που τον αποδέχονται καταντά ένας Θεός του Δωδεκάθεου ο οποίος διακατεχόμενος από ματαιοδοξία αναζητά απλώς οπαδούς. 
Ο τελικός σκοπός της δημιουργίας είναι η ικανοποίηση του εγώ ενός Θεού που αναζητά χειροκροτητές, ως εκ τούτου αν κάποιος ακόμη και μετά την κλωνοποίηση δεν χειροκροτεί πηγαίνει ξανά στην ανυπαρξία ενώ "αν εκτελεί τους νόμους του Θεού δεν θα ξαναπεθάνει". 
Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο όχι από αγάπη αλλά για τον εαυτό του.
Έτσι θα μπορούσε να έχει απλά σκεφτεί την πρώτη φάση της δημιουργίας να θυμάται μόνο τους οπαδούς του και εν τέλει στην δεύτερη να δημιουργήσει και να προμηθεύσει ένα κατάλληλο σώμα και να του "εμφυτεύσει τις εμπειρίες" ώστε να απολαύσει τα χειροκροτήματα. Η διδασκαλία της εταιρίας αδιαφορεί παντελώς για τον άνθρωπο και μεταβιβάζει ολόκληρη την ουσία της Δημιουργίας στο εγώ του Θεού.
Αγαπητέ μτ Ιεχωβά πως νιώθεις όταν η Σκοπιά σου λέει ότι ενώ εσύ τρέχεις κάποιος άλλος θα απολαύσει τον Παράδεισο;  
Εάν από μέσα σου είπες "νιώθω άσχημα και φεύγω γιατί δεν είμαι κορόιδο" γίνεσαι έστω δούλος και σώζεσαι από τις αιρετικές ανοησίες της, εάν όμως είπες "νιώθω άσχημα όμως όχι για εμένα αλλά γιατί αυτά που μου είπαν προσβάλλουν τον ουράνιο Πατέρα" τότε είσαι πραγματικός γιος και όπως σε θέλει ο Πατήρ. Γιατί αν εγώ εξαφανιστώ και τίποτα δεν συνεχίζει από εμένα τότε η Δημιουργία έγινε από εγωισμό και όχι από αγάπη. 
Άραγε εάν σε κάποιον πεθάνει ένα ζώο αγαπητό και του δώσουν άλλο ίδιο, μήπως αυτός θα νιώθει ωραία και σαν να μην έχασε ποτέ τίποτε; Αλλά σκέψου από την άλλη μήπως κάποιος εργάτης που θέλει να οργώσει αν του παρουσιάσουν σήμερα ένα ζώο και αύριο άλλο άραγε αυτός θα στενοχωρηθεί; 
Όχι αλλά επειδή το κίνητρο δεν είναι η αγάπη, καθόλου δεν τον ενδιαφέρει.  
Βλέπεις λοιπόν ότι εάν εξαφανιζόμασταν τότε τον Θεό δεν θα τον ενδιέφερε ο άνθρωπος αλλά ο εαυτός του και ότι από εγωισμό μας δημιούργησε; Δεν βλέπεις λοιπόν ότι ο Σατάν τα διδάσκει αυτά; Αυτός διαβάλλει ξανά τον Θεό ως εγωιστή και η Σκοπιά το ασπάζεται.
Εκτελείς ή εκτελείσαι.....Η Σκοπιά όπως είναι φυσικό δεν έχει το δικαίωμα να ομιλεί για ανάσταση διότι διδάσκει μια παράδοξη κλωνοποίηση. Ανάσταση εξάλλου σημαίνει "στέκομαι ξανά" ενώ στην Σκοπιά υπάρχει ένα κλωνοποιημένο δημιούργημα. Η διδασκαλία της εταιρείας δεν έχει καμία σχέση με την διδασκαλία του Χριστού αλλά θα μπορούσε να παρουσιαστεί με την ταινία "6η Ημέρα" ή με την Ντόλυ, το γνωστό κλωνοποιημένο πρόβατο. 
Οι διδαχές της Σκοπιάς είναι ακραία αντιΧριστιανικές.  
Ο πατήρ Δανιήλ λέγει: "Τις στιγμές της μυήσεως ο υποψήφιος οπαδός του Εωσφόρου ετοιμάζεται να μπει μέσα σε ένα κύκλο που είναι χαραγμένη η πεντάλφα, μόλις μπαίνει μέσα αποκηρύττει την Αγία Τριάδα, βλασφημεί το δόγμα της Αγίας Τριάδος.
Αυτή είναι η πρώτη πράξη, η απόρριψη της Αγίας Τριάδος, ακολουθεί η απόρριψη του Σταυρού. Στον υποψήφιο σατανιστή που βρίσκεται μέσα στον κύκλο με την πεντάλφα δίνεται ένας σταυρός για τον σπάσει, απόρριψη του Σταυρού.
Του δίνουν έναν Σταυρό, τον παίρνει και τον σπάει και έπεται συνέχεια.... 
Παρόμοια και όποιος γίνει μάρτυς του Ιεχωβά παύει να θεωρεί τον Σταυρό ως ιερό σύμβολο του Χριστιανισμού. Ο Σατανισμός προέρχεται από τον Διάβολο, οι αιρέσεις προέρχονται από τον Διάβολο, κοινός ο πατέρας, για αυτό παρατηρούμε κοινά σημεία και στα τέκνα του. Αν ο Σατανάς χαίρεται όταν ο υποψήφιος λάτρης του αποκηρύττει το δόγμα της Αγίας Τριάδος και σπάει τον Σταυρό, πρέπει ωσαύτως να χαίρεται όταν κάποιος Χριστιανός παρασυρθεί από αιρετικούς και απορρίψει την ορθή διδασκαλία."
Στους μάρτυρες του Ιεχωβά το Εωσφορικό εγώ μεταφέρεται στον Θεό. 
Eν εντέλει ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο από τον εγωισμό του για αυτό και οι απειθείς υπήκοοι εκτελούνται και πηγαίνουν στην ανυπαρξία. Έτσι κατ' επέκταση ο Χριστός στην διδασκαλία της εταιρείας είναι υπαρχηγός και "ο λόγος του Θεού", δηλαδή ο επίσημος Θεϊκός τελάλης του καθεστώτος, ενώ οι πιστοί είναι σαν υποτελείς μιας δικτατορίας οι οποίοι λαμβάνουν τα φυλλάδια της Σκοπιάς στο χέρι και συζητούν μόνο μέσα από τις κονσερβοποιημένες ερμηνείες της, εάν κάποιος προσπαθήσει να πει μια λέξη δική του ή να πει ότι πρέπει να μοιραστεί μόνον η Γραφή εκδιώκεται άμεσα, ενώ είναι μελλοθάνατος και η εκτέλεση του απλώς αναβάλλεται για λίγο, στον Αρμαγεδδώνα ο οποίος σύντομα έρχεται θα εκτελεστεί.
Κάνεις ότι θέλω, αυτός είναι όλος ο νόμος.
Στον Προτεσταντικό χώρο το εγώ μεταφέρεται στο άτομο. Ο κάθε ένας είναι ιερέας  προφήτης και βασιλιάς, άρα είναι ανεξάρτητος από οποιαδήποτε θρησκευτική κοινότητα ή εκκλησία. Έτσι κάνει ότι θέλει, βαπτίζει, διδάσκει, τελεί Ευχαριστία, παίρνει μια Αγία Γραφή την εξηγεί κατά το κοινώς λεγόμενο όπως του κατέβει, ιδρύει την "εκκλησία" του και σώθηκε, αναγεννήθηκε, προχωράει προς τον Παράδεισο. 
Κάνε ό,τι θέλεις, αυτός είναι όλος ο νόμος.
Στον Μουσουλμανισμό βλέπουμε οι άπιστοι να εκδιώκονται ή να εκτελούνται και οι πιστοί να λαμβάνουν φαγητά, ο Βουδισμός διδάσκει την αυτολύτρωση και την εκμηδένιση, Νιρβάνα. Στο δέντρο που παράγει τους δηλητηριώδεις καρπούς που οδηγούν στην απώλεια υπάρχουν πολλά διαφορετικά φρούτα. Άλλα πιο ελκυστικά, δηλαδή με Χριστιανικώτερο προσωπείο και άλλα όχι, όμως όλα εάν εξεταστούν με το μικροσκόπιο της Χριστιανικής διδασκαλίας αποκαλύπτουν ότι στο γενετικό τους κώδικα έχουν την σφραγίδα του Διαβόλου. 
Ο Σατάν διαδίδει τους ψεύτικους θεούς και εισάγει την αίρεση
διαμέσου ψευδαποστόλων και ψευδοδιδασκάλων
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου