Ιεχωβά της Σκοπιάς, ένας νονός


Ο μαφιόζος Δον Ιεχωβά και το πρωτοπαλίκαρό
του ο εκτελεστής ΧριστόςΕξαφανίζει χωρία από την Γραφή 
 Απομακρύνει το πτώμα
Βγάζει από την μέση
 Κάνει την εκτέλεση
Εκτελείς ή εκτελείσαι
Τα λεφτά ή την ζωή του 
Απαγωγέας που λαμβάνει λύτρα
Πληρωμή για να είναι η απελευθέρωση διαθέσιμη

 God the Father --- the God FatherΕρώτηση στην Σκοπιά για την εξαφάνιση χωρίων από την ΜΝΚ 

Ματθαίος ιη' 11 ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τὸ ἀπολωλός.
Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να σώσει το απολωλός άρα ο Ιησούς είναι αυτός που σώζει τον άνθρωπο, ο Σωτήρας. Έτσι το Ματθ. ιη΄11 έπρεπε να... φύγει από την μέση.
 

Ματθαίος κγ' 14  Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.
Ενώ η εταιρία όπως είδαμε διδάσκει επίγειο παράδεισο και τάζει φαγητά και ποτά στην Γη, ο Ιησούς στο Ματθ. κγ΄14 διδάσκει επουράνιο Βασιλεία.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου