13/3/2017

 Κοσμάς Αιτωλός, ο διάβολος οι γυναίκες και το σταυροδρόμι

Άβιβου Αφρικανός μάρτυρας - Λέανδρου Άγιος εκ Ισπανίας - Μάριου Αγίου Επισκόπου
Πούπλιου Ιερομάρτυρα επισκόπου Αθηνών - Πούπλιου μάρτυρα - Τερέντιου μάρτυρα - Χριστίνας μάρτυρος εν Περσία.


Διάφοροι βρωμεροί συκοφάντες λένε ή αναπαράγουν ότι ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός υποβιβάζει την γυναίκα, η αλήθεια όμως είναι ότι αυτοί υποβιβάζουν την λογική και την ειλικρίνεια.
Το κείμενο που κυκλοφορεί έχει ως εξής:

Κοσμάς ο Αιτωλός (σελ. 25): "Αν σ’ ένα σταυροδρόμι συναντήσεις το διάβολο και μια γυναίκα, πήγαινε προς τα εκεί που είναι ο διάβολος και όχι εκεί που είναι η γυναίκα".

Εάν πάμε στην σελίδα 25 του βιβλίου θα δούμε ότι εκεί βρίσκεται ένα κομμάτι από άρθρο κάποιου Χριστιανικού περιοδικού. Μάλιστα ανατρέξαμε σε δύο εκδόσεις, η μια του 2013 και η άλλη του 1987, και οι δύο έχουν το ίδιο κείμενο στην σελίδα 25. Με ψέμα ξεκινάνε λοιπόν οι ψευδομάρτυρες και επειδή η καλή συκοφαντία από το πρωί φαίνεται καταλαβαίνει κάποιος ότι σε ψέμα καταλήγουν.
Οι αθεοφασίστες γκεμπελίσκοι προσπαθούν με ψέμματα και ακολουθούν το "πες, πες, κάτι θα μείνει". Εν τέλει καταφέρονται με συκοφαντίες εναντίων του γνησίου μάρτυρα. Αντλούν οι άθλιοι από τα κάκοσμα και βρωμώδη λύματα της ψυχής τους ώστε να σπιλώσουν τον Άγιο. Φορούν το Τουρκικό φέσι και κρατώντας στο χέρι το όπλο του εγκλήματος σκύβουν πειθήνια το κεφάλι στον Καδή τους τον Διάβολο και συκοφαντούν εμπρός του τον Κοσμά τον Αιτωλό ενώ οι ίδιοι είναι οι ένοχοι.
Καδής ή Κατής ήταν ο Οθωμανός δικαστής που δίκαζε με βάση τον ισλαμικό νόμο.
Προσπαθούν με πονηριά να μην βρεθεί η πρόταση στο περιβάλλον της με σκοπό φυσικά να γίνει πιστευτή η συκοφαντία, έτσι έκαναν "λάθος" στην παραπομπή μόνο..... 236 σελίδες.

Αλλά ξεφυλλίζοντας για να φτάσουμε σε αυτήν την σελίδα θα περάσουμε από την

Σελίδα 209
πάρε αδερφέ μου δύο παιδιά πτωχά εις το σπίτι σου να τα κάμεις τέκνα σου πνευματικά να έχεις μισθόν από τον Θεόν και τιμήν από τους ανθρώπους· να γεννήσεις την ταπείνωσιν, νηστείαν, προσευχήν, ελεημοσύνην, αγάπη εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς σου, και τότε σώζεσαι. 

Σελίδα 239
Και να προσέχεις εσύ ο άνδρας να μην μεταχειρίζεσαι την γυναίκα σου με άγριον μάτι πως δεν σου κάνει παιδιά. Δεν έχει κανένα φταίξιμο η γυναίκα σου εις αυτό, είναι θέλημα Θεού. Και να μην το κάμνετε καθώς το έκαμεν ένας τρελός και ανόητος· διατί δεν έκαμεν η γυναίκα του παιδιά την εχώρισε και επήρεν άλλη γυναίκα· και άλλος πάλι επειδή δεν του έκαμεν η γυναίκα του αρσενικά παιδιά παρά μόνον θηλυκά την εχώρισε.

Σελίδα 255
Ομοίως στέλνεις και εσύ η γυναίκα εις τον άνδρα ένα δακτυλίδι ασημένιο να τον διδάξεις και αυτόν. Του φανερώνεις με το δαχτυλίδι και λέγεις πως ανίσως εσύ ο άνδρας και είσαι στέρεος ωσάν το ασήμι, ε, τότες να το δεχτείς και να το βάλεις εις το δάκτυλό σου και να βάνεις την ζωήν σου και το κεφάλι σου δια την γυναίκα σου.

Σελίδα 260
Και αν τύχη και ξεπέσει η γυναίκα με άλλον άνδρα ή ο άνδρας με άλλην γυναίκα, έχουν χρέος να πηγαίνουν εις τον αρχιερέα να τους χωρίζει. Μα πάλιν εκείνος οπού αδικηθεί από την γυναίκα του και δεν την χωρίσει έχει μισθόν εις την ψυχήν του.

Όταν έκαμεν ο Θεός τον άνδρα έλαβεν ο πανάγαθος μιαν πλευράν από αυτόν και έκαμε την γυναίκα, και σου την έδωσε για σύντροφον. Ίσια την έκαμε ο Θεός την γυναίκα με τον άνδρα, όχι κατωτέρα. Εδώ πως τις έχετε τας γυναίκας;
- Δια κατωτέρας.
- Ανίσως,(=αν τυχόν) αδελφοί μου και θέλετε να είσθε καλύτεροι οι άνδρες από τας γυναίκας, πρέπει να κάνετε και έργα καλύτερα από αυτάς·

Μέχρι στιγμής όχι μόνο δεν υπάρχει υποβιβασμός αλλά μάλλον μεγάλη υποστήριξη φαίνεται να δίνει ο Άγιος στις γυναίκες.

Σελίδα 261
Ο μοναχικός βίος.
Αμή ωσάν θέλεις να φυλάξεις την παρθενίαν πρέπει πρώτον θεμέλιον να βάλεις την ακτημοσύνην και να μην έχεις σακούλαν, να μην έχεις κασέλλα και να τηγανίζεις το σώμα σου καθώς τηγανίζεις το ψάρι, με νηστείες, προσευχές, αγρυπνίες, με κακοπάθειες, δια να νεκρώνης και να ταπεινώνης την σάρκα οπού είναι ένας λύκος, ένα γουρούνι, ένα θηρίον, ένα λεοντάρι.
Και να φεύγεις τον κόσμον μα περισσότερον την γυναίκα· και όχι πάλι να μισής την γυναίκα, διατί είναι πλάσμα Θεού, αλλά τα πάθη που ακολουθούν οι άνθρωποι. Και αν τύχη και περάσεις από ένα σοκάκι και εις το ένα μέρος είναι η γυναίκα και εις το άλλο είναι ο διάβολος, να μην περάσεις εκείθεν οπού είναι η γυναίκα, μόνον από εκεί οπού είναι ο διάβολος, διατί κάνεις τον σταυρό σου και φεύγει μα η γυναίκα δεν φεύγει.


Φτάνουμε λοιπόν στην πρόταση και είναι βέβαια πασιφανές ότι εδώ ο Άγιος Κοσμάς ομιλεί προς τους μοναχούς και λέει το εξής, ότι εάν θες να είσαι συνέχεια μέσα στην τρικυμία του ωκεανού και να μην πορεύεσαι σύμφωνα με τον καιρό, τότε έχεις κίνδυνο να ναυαγήσεις. Δεν κάνει λόγο για σταυροδρόμι, άλλο ψέμα των συκοφαντών, αλλά καθώς πορεύεται στο ίδιο σοκάκι, δηλαδή στον δρόμο της ζωής, να μην επιλέγει το μέρος με την γυναίκα. Εάν ο μοναχός που οικειοθελώς έδωσε όρκο παρθενίας είναι μέσα στις γυναίκες και δεν τις αποφεύγει τότε υπάρχει κίνδυνος να πατήσει τον όρκο του και όσους σταυρούς και εάν κάνει δεν θα πρέπει να περιμένει να τον λυτρώσει ο Θεός μαγικά από μια κατάσταση που αφενός ο ίδιος μπορεί να αποφύγει και αφετέρου ο ίδιος επιλέγει.
Δεν λέει πρόσεχε να μην έχεις οποιαδήποτε συναναστροφή με γυναίκα, ούτε λέει να μην έρθει ποτέ γυναίκα σε εσένα επί παραδείγματι για συμβουλή, αλλά λέει μην περάσεις, δηλαδή εννοεί εσύ να μην αποζητάς τις γυναίκες πήγαινε από το μέρος του σοκακιού το οποίο διάλεξες. Ο κόσμος που πρέπει να φεύγει είναι ο υλιστικός κόσμος και φυσικά η γυναίκα αναφέρεται με το ίδιο σκεπτικό, γιατί όπως ο μοναχός δεν είναι κακό να πάει στον κόσμο για να αγοράσει όσα χρειάζεται ή να πουλήσει το εργόχειρο του αλλά κακό είναι να βρίσκεται συνέχεια στις αγορές και στις ταβέρνες έτσι δεν είναι κακή η γυναίκα αλλά η συνεχής συναναστροφή με γυναίκες.
 
Ηξεύρεις αδελφέ μου πως σε θέλει ο Θεός; Καθώς δεν θέλεις εσύ να έχει η γυναίκα σου καμμίαν συναναστροφήν με άλλον, έτσι σε θέλει και ο Θεός να μην έχεις καμίαν μερίδα με τον διάβολον. Ευχαριστείσαι η γυναίκα σου να πορνεύει με άλλον; Όχι. Να την φιλήσει άλλος την γυναίκα σου; Μήτε και αυτό δεν θέλεις. Έτσι θέλει και εσένα ο Θεός, αδελφέ μου, να μην έχεις καμίαν συναναστροφήν με τον διάβολο.
Και με τι στόμα, ανόητε και πονηρέ άνθρωπε, αποτολμάς και υβρίζεις το όνομα του Θεού και το παραδίδεις; Ομοίως και τους Αγίους; Δεν φοβάσαι τρισάθλιε, μήπως ανοίξει η γη και σε καταπίη;
Ο διάβολος δεν αποτολμά να υβρίζει το όνομα του Θεού, διότι φοβείται μήπως πέση αστραπή και τον κατακαύση και συ άγνωστε άνθρωπε, ανοίγεις αυτό το κατηραμένον σου στόμα και παραδίδεις το όνομα του Θεού.
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου