Εφημερίδα "Χριστιανισμός". Όργανο της ομάδος
 "Ελευθέρα Αποστολική εκκλησία Πεντηκοστής"


Η καταγωγή του Αντίχριστου
Θα είναι ο Αντίχριστος Έλληνας;
ομιλία πατρός Δανιήλ
Απόσπασμα ομιλίας η οποία εκφωνήθηκε στα Νέα Παλάτια Ωρωπού το 2002

Πλανεμένες διδασκαλίες έχουν οι Πεντηκοστιανοί στα λεγόμενα εσχατολογικά θέματα εμείς σύμφωνα με την Αγία Γραφή και την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων πιστεύουμε τα εξής
στις έσχατες ημέρες θα παρατηρηθεί μια θαυμαστή ανάπτυξις στο κράτος του Ισραήλ, οι Εβραίοι όλου του κόσμου θα συγκεντρώνονται σταδιακά στην Ιερουσαλήμ και στην Παλαιστίνη, τότε θα εμφανίσουν κάποιον δικό τους ως Μεσσία ως λυτρωτή της ανθρωπότητας. 
Αυτός καθώς θα αποκτά δύναμη και πολιτική εξουσία θα καταδιώκει άγρια τους Χριστιανούς, τότε ο Θεός θα στείλει τον προφήτη Ηλία ο οποίος θα πείσει τελικά τους Εβραίους ότι αυτός ήταν ψευδομεσσίας, ήταν ο Αντίχριστος. Συγχρόνως η ανθρωπότητα θα υποστεί σκληρές πληγές, οι Εβραίοι θα συνέλθουν και θα ασπαστούν τον Χριστιανισμό. Σε μια ανύποπτη στιγμή θα δοθεί πρόσταγμα από τον Θεό, θα ακουστεί φωνή αρχάγγελου, θα σαλπίσει η σάλπιγγα του Θεού, δηλαδή η σάλπιγγα της Β' Παρουσίας, όποτε θα εμφανιστεί ένδοξος ο Χριστός, θα αναστηθούν οι νεκροί και θα γίνει η παγκόσμια Κρίσις. Οι Δίκαιοι μπαίνουν στο αιώνιο φως του Θεού και οι αμαρτωλοί στο αιώνιο σκοτάδι, αυτά εν συντομία δεχόμαστε εμείς, και δεχόμαστε ότι μια φορά θα κατεβεί ο Κύριος από τον ουρανό, μία φορά θα γίνει ανάσταση νεκρών και μια φορά παγκόσμιο δικαστήριο. 
Να πούμε και τούτο, εμείς δεν δεχόμαστε Χιλιετή Βασιλεία του Χριστού επάνω στην Γη, οι Πεντηκοστιανοί όμως την δέχονται καθώς και οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Το εσχατολογικό διάγραμμα των Πεντηκοστιανών είναι τόσο μπερδεμένο και λανθασμένο όσο σε καμία άλλη αίρεση, εμείς σήμερα θα εξετάσουμε λίγες πτυχές αυτού του ζητήματος. 
Μια εσχατολογική πλάνη των Πεντηκοστιανών σχετίζεται με την προέλευση του Αντίχριστου, διδάσκουν ότι ο Αντίχριστος θα είναι Ελληνική καταγωγής. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας διαμέσω των αιώνων ερμηνεύοντας την Βίβλο συμφωνούν ότι ο Αντίχριστος θα είναι Εβραϊκής καταγωγής και θα κατάγεται από την φυλή του Δάν, διδάσκουν ότι θα είναι ο αναμενόμενος μεσσίας των Ιουδαίων. Υπάρχει ο ένας Μεσσίας και ο άλλος, ο ένας είναι ο αληθινός ο άλλος είναι ο ψεύτικος και οι δυο έρχονται στην χώρα των Ιουδαίων, ο ένας ήλθε ο άλλος θα έλθει. 
Ο Ιησούς Χριστός μετά την θεραπεία του ανθρώπου που ήτανε επί 38 έτη παράλυτος και παρέμενε στην κολυμβήθρα Βηθεσδά άνοιξε έντονο διάλογο με τους Ιουδαίους. Η συζήτησις ξεκίνησε από το γεγονός ότι η θεραπεία έγινε ημέρα Σάββατο, ο λόγος του Κυρίου προς τους Ιουδαίους ήταν αυστηρός, σε μια στιγμή τους είπε, εγώ έχω έλθει στον όνομα του Πατρός μου και δεν με δέχεστε εάν έλθει άλλος στον δικό του όνομα εκείνον θα τον δεχτείτε. Ιωάννης ε' 43 ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, καὶ οὐ λαμβάνετέ με· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήψεσθε.
Με άλλα λόγια, σε εσάς τους Ιουδαίους στην χώρα σας ήλθα εγώ με ταπεινό τρόπο εξ ονόματος του πατρός μου και εσείς με απορρίπτετε, στο μέλλον σε εσάς τους Ιουδαίους στην χώρα σας θα έλθει κάποιος άλλος με εγωιστικό τρόπο ζητώντας την δική του δόξα και αυτόν θα τον δεχτείτε.
Το Ιουδαϊκό έθνος δεν αναμένει Έλληνα μεσσία αλλά Ιουδαίο, η Παλαιά Διαθήκη προφητεύει ότι θα εμφανιστούν στο μέλλον ο Χριστός και ο Αντίχριστος, φυσικά και οι δύο θα προέλθουν από τον Ισραηλιτικό λαό, δεν λέει ότι θα προέλθουν από άλλο έθνος. 
Για τον ερχομό του Αντίχριστου γίνεται λόγος και στο 11ο κεφάλαιο του προφήτου Ζαχαρία τον ονομάζει ποιμένα που θα φέρει όλεθρος και καταστροφή στα πρόβατα παράβαλε Ζαχαρίας ια' 15-16 Καὶ εἶπε Κύριος πρός με· ἔτι λάβε σεαυτῷ σκεύη ποιμενικὰ ποιμένος ἀπείρου, διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐξεγείρω ποιμένα ἐπὶ τὴν γῆν· τὸ ἐκλιμπάνον οὐ μὴ ἐπισκέψηται καὶ τὸ ἐσκορπισμένον οὐ μὴ ζητήσῃ καὶ τὸ συντετριμμένον οὐ μὴ ἰάσηται καὶ τὸ ὁλόκληρον οὐ μὴ κατευθύνῃ καὶ τὰ κρέα τῶν ἐκλεκτῶν καταφάγεται καὶ τούς ἀστραγάλους αὐτῶν ἐκστρέψει.
Οι Πατέρες της Εκκλησίας ερμηνεύοντας την προφητεία του πατριάρχου Ιακώβ προς τον γιο του Δάν Γένεσις μθ' 16-17 Δὰν κρινεῖ τὸ λαὸν αὐτοῦ, ὡσεὶ καὶ μία φυλὴ ἐν Ἰσραήλ καὶ γενηθήτω Δὰν ὄφις ἐφ᾿ ὁδοῦ, ἐγκαθήμενος ἐπὶ τρίβου, δάκνων πτέρναν ἵππου, καὶ πεσεῖται ὁ ἱππεὺς εἰς τὰ ὀπίσω, στο οποίο γίνεται λόγος για δόλιο φίδι, διδάσκουν ότι από αυτήν την φυλή του Δάν θα προέλθει ο Αντίχριστος δεν θα είναι λοιπόν Έλληνας αλλά Ιουδαίος απ την φυλή του Δάν. 
Αυτό φαίνεται και από το 7ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως σε αυτό γίνεται λόγος για τους εκλεκτούς Ισραηλίτες που στις έσχατες ημέρες θα ευαρεστήσουν τον Θεό και θα πάρουν το σφράγισμα του Θεού αναφέροντας συμβολικά 12 χιλιάδες εσφραγισμένοι από κάθε φυλή. 
Πριν από την φυλή του Γάδ και φυλή του Ασήρ έπρεπε να αναφερθεί η φυλή του Δαν. 
Αποκάλυψις ζ' 5,6 ἐκ φυλῆς Ἰούδα δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι, ἐκ φυλῆς Ῥουβὴν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Γὰδ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Ἀσὴρ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Νεφθαλεὶμ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Μανασσῆ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Συμεὼν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Λευΐ δώδεκα χιλιάδες, ρωτούμε τους Πεντηκοστιανούς, γιατί παραλείπεται η φυλή Δαν; 
Ξέρουμε ότι δεν μπορούν να μας απαντήσουν. Παλαιοί πατέρες της εκκλησίας όπως ο Ειρηναίος και ο Ιππόλυτος αλλά και Ραβίνοι διδάσκαλοι διδάσκουν ότι από την φυλή αυτή θα προέλθει ο Αντίχριστος παράβαλε Ειρηναίου κατά αιρέσεων ε' 30,2 [σημείωση Ιστολογίου, βρίσκεται MPG 7,1203] Ιππόλυτου περί Αντιχρίστου 14. [σημ.Ι. βρίσκεται MPG 10,739]
Παραλείπεται σαν φυλή αποστασίας και σαν φυλή που θα δώσει τον Αντίχριστο. 
Στο περίφημο υπόμνημα στην Αποκάλυψη του Ανδρέου Αρχιεπίσκοπου Καισαρείας Καππαδοκίας 6ος αιών, αναφέρονται τα εξής: επισημαντέον δε τούτο, ότι η φυλή του Δαν ως εξ αυτής τικτομένου του Αντιχρίστου ταις λοιπαίς ου συντέκτακται. [σημ.Ι. βρίσκεται MPG 106,281]
Δηλαδή να επισημάνουμε και τούτο ότι η φυλή του Δάν δεν συγκαταριθμείται με τις άλλες φυλές διότι από αυτήν θα γεννηθεί ο Αντίχριστος και συνεχίζει ο Ανδρέας, αλλά αντί για αυτήν αριθμείται η φυλή του Λευί η οποία παλαιά σαν ιερατική δεν αριθμείτο. 
Στην Παλαιά Διαθήκη στο 8ο κεφάλαιο του προφήτου Δανιήλ σε ένα συμβολικό όραμα, τράγος, κέρατο μεγάλο του τράγου, στην θέση του τέσσερα άλλα, κέρατο μικρό που μεγάλωσε υπερβολικά και λοιπά, συγχωνεύονται δυο σατανικές μορφές, ο Αντίοχος 4ος ο Επιφανής βασιλεύς του κράτους των Σελευκιδών και ο Αντίχριστος των εσχάτων ημερών. 
Ο Αντίοχος που προσπάθησε να ξεριζώσει την Μωσαϊκή θρησκεία προτυπώνει τον Αντίχριστο, ο Αντίοχος ήταν Έλληνας αφού καταγόταν από τον Σέλευκο στρατηγό του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
Επειδή ο Αντίοχος που αποτελεί προτύπωση του Αντίχριστου ήταν Έλληνας δεν σημαίνει ότι και ο Αντίχριστος θα είναι Έλληνας. Εν τοιαύτη περιπτώσει και ο Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνας ήταν προτύπωση του Αντίχριστου αυτό δεν σημαίνει ότι ο Αντίχριστος θα είναι Βαβυλώνιος και ο Φαραώ αποτελεί προτύπωση του Αντίχριστου αυτό δεν θα πει ότι και ο Αντίχριστος θα έχει Αιγυπτιακή καταγωγή. 
Οι Ιουδαίοι αναμένουν Μεσσία, αυτός δεν θα είναι ούτε Αιγύπτιος, ούτε Βαβυλώνιος, ούτε Έλληνας, θα είναι Ιουδαίος. Όσα λένε οι Πεντηκοστιανοί για αυτό το θέμα είναι λανθασμένα και παράλογα.
Οι προφητείες τους για τον Έλληνα Αντίχριστο ήταν εγερτήρια σαλπίσματα, στην εφημερίδα τους τα πρωτοσέλιδα άρθρα φιλοξενούσαν τίτλους γραμμένους με πελώρια τυπογραφικά στοιχεία.
Χριστιανοί ετοιμαστείτε ο καιρός έφτασε ο Κύριος έρχεται, Δεκέμβριος 1989
Και συνέχεια το ίδιο βιολί, όλα φανερώνουν ότι ο Κύριος έρχεται και το ότι κατεδαφίστηκε το τείχος που χώριζε το Βερολίνο και το ότι συνέβη πολιτική αλλαγή στην Πολωνία όλα αυτά έδειχναν ότι έφτασε ο καιρός της Β Παρουσίας, μάλιστα... 
Ο χρόνος κυλάει ήλθε και το περιπόθητο 1990, δεν συνέβη τίποτα. 
Πάλι οι Πεντηκοστιανές προφητείες αποδείχτηκαν ψευδοπροφητείες, ούτε Β Παρουσία, ούτε αρπαγή της Εκκλησίας, ούτε ερχομός του Αντίχριστου, ούτε οι καλοί υποδέχτηκαν τον Χριστό, ούτε οι κακοί τον Αντίχριστο. 
Ο χρόνος προχωρεί και νέα προφητικά μηνύματα εμφανίζονται μέσα στην Εκκλησία που ισχυρίζεται ότι έχει το Άγιο Πνεύμα, τα μεγάλα γεγονότα θα γίνουν το 1993, σίγουρα το 1993, ας κάνουμε τον κόπο να ρίξουμε μια ματιά στην μηνιαία εφημερίδα τους στον Χριστιανισμό σε τεύχη των ετών 1991 και 1992 δηλαδή πριν από το 1993. 
Ιανουάριος 1991, Πρέπει να είμαστε έτοιμοι ο Κύριος έρχεται. 
Φεβρουάριος 1991, Επληρώθη ο καιρός και επλησιάσε η βασιλεία του Θεού, είμαστε στην τελική ευθεία η βασιλεία του Θεού ήδη είναι έτοιμη αγαπητοί αδελφοί όλα τα σημεία της παρουσίας του και της συντελείας του αιώνος εκπληρώθηκαν. 
Μάρτιος 1992, οι πιστοί ετοιμάζονται για τον Χριστό και οι άπιστοι για τον Αντίχριστο, ο Ιησούς Χριστός ετοιμάζει τους δικούς του και προσπαθεί να σώσει όσους πιο πολλούς μπορεί. 
Το τελευταίο θέλει να πει ότι πρέπει οι Πεντηκοστιανοί να προσηλυτίσουν όσο πιο πολλούς γίνεται, ότι πρέπει να εντατικοποιήσουν την προπαγάνδα τους. 
Αύγουστος 1992, η μεγάλη μέρα επλησίασε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε εμάς ότι σε λίγο θα δούμε τον Ιησού Χριστό να έρχεται. 
Ήρθε το 1993 και τίποτα δεν έγινε. Πέρασε και όλη η δεκαετία του 1990 και όσα προφητεύθηκαν για αυτήν αποδείχθηκαν ψευδή. Είχαν γράψει στην εφημερίδα τους ότι αυτή η δεκαετία θα είναι τα μέγιστα σημαντική για ολόκληρη της ανθρωπότητα, ότι θα γινόταν η αρπαγή της εκκλησίας, είχαν γράψει ότι θα ερχόταν ο Αντίχριστος που θα εγκαινίαζε μια τρομερή περίοδο στον τέλος της οποίας θα διοργάνωνε Τρίτο Παγκόσμιο πόλεμο πυρηνικό που θα επέφερε πρωτοφανή καταστροφή στην ανθρωπότητα. Είχαν γράψει ότι το 2000 θα τελείωνε η επταετία του Αντίχριστου και θα ερχόταν πάλι ο Χριστός στην Γη, τρίτη Παρουσία. 
Για τους Πεντηκοστιανούς δεν τελειώνουν τα πράγματα με την Β' Παρουσία, αυτοί περιμένουν και τρίτη και τέταρτη παρουσία και έπειτα μας λένε δήθεν ότι δέχονται το σύμβολο της πίστεως το Πιστεύω. Μα το Πιστεύω λέει καί πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς, οὖ τῆς Βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος το πιστεύω κηρύσσει ότι όλα τελειώνουν με την Β' Παρουσία.

Κάντε κλικ εδώ και δείτε ότι οι προφήτες που δήθεν ήρθαν να μας αποκαλύψουν την επικείμενη εμφάνιση του Αντίχριστου είναι αχρείαστοι διότι υποβιβάζουν τον Χριστό και την Θεία Ευχαριστία ενώ ταυτόχρονα ακυρώνουν το Χρίσμα το οποίο θα υποδείξει στον κάθε έκαστο Χριστιανό τον Αντίχριστο.


+ + + + + +

Οι γνήσιοι προφήτες δρούσαν και χιλιάδες τους επισκέπτονταν ώστε να ακούσουν τις γνήσιες προφητείες ενώ οι ψευδοπροφήτες δρούσαν εκφέροντας ψευτοπροφητείες για αρπαγή και Β' Παρουσία. Ο ἀντικείμενος είχε θέσει ενάντια στην Εκκλησία την μηχανή του και αν το παρατηρήσουμε την ίδια στιγμή που δρούσε το Άγιο Πνεύμα δια μέσω των θεοφόρων γερόντων την ίδια εποχή δρούσε και το πονηρό πνεύμα και έδιδε τις ψευτοπροφητείες για την συντέλεια και την αρπαγή. Οι άλλοι αιρετικοί είχαν παλιώσει και βρήκε ο πονηρός την καινούργια αίρεση ώστε να παρασύρει τους Χριστιανούς και να παραπλανήσει. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Διάβολος αντιστρατευόταν και πολεμούσε όσο μπορούσε την Εκκλησία, την στιγμή που δρούσαν οι θεοφόροι γέροντες, τότε οι Πεντηκοστιανοί είχαν έντονη δράση και ανάπτυξη, ας το προσέξουμε αυτό.

Δείτε και την αντιγραφή του modus operandi της εταιρείας Σκοπιά
από την αίρεση των Πεντηκοστιανών κάνοντας κλίκ ΕΔΩ.

Ιππόλυτος 170 - 235μΧ                                                        Ειρηναίος 130 - 202μΧ

12η σειρά και εξής: 
Hoc et Apostolus ait: cum enim dixerint pax et securitas tunc repentinus eis superveniet interitus. Et Jeremias autem non solum subitaneum, ejus adventum, sed et tribulum, ex qua venient, manifestavit dicens: Ex Dan audiemus vocem velocitatis equorum ejus, a voce hinnitus decursionis equorum ejus commovebitur tota terra, et venictm et manducabit terram, et plenitudinem ejus, et civitatem, et qui habitant in ea. Et propter hoc non annumeratur tribus haec in Apocalypsi cum his quae salvantur.

Μετάφραση: 
Αυτό το επιβεβαιώνει επίσης και ο Απόστολος λέγοντας ὅταν γὰρ λέγωσιν, εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος, ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ οὐ μὴ ἐκφύγωσιν,(1) αλλά και ο Ιερεμίας όχι μόνο το επισημαίνει μιλώντας για τον αιφνίδιο ερχομό του αλλά επιπλέον μας λέγει και την φυλή από την οποία θα προέλθει ο Αντίχριστος όταν αναφέρει ἐκ Δὰν ἀκουσόμεθα φωνὴν ὀξύτητος ἵππων αὐτοῦ, ἀπὸ φωνῆς χρεμετισμοῦ ἱππασίας ἵππων αὐτοῦ ἐσείσθη πᾶσα ἡ γῆ· καὶ ἥξει καὶ καταφάγεται τὴν γῆν καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, πόλιν καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν αὐτῇ. (2) Αυτός είναι ο λόγος ο οποίος στην Αποκάλυψη δεν αναφέρεται η φυλή του Δάν ανάμεσα στους σωσμένους.

1. Α Θεσσαλονικείς 5,3: Γιατί όταν οι άνθρωποι λένε"τώρα υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια" (Ιεζεκιήλ 13,10 εἰρήνη εἰρήνη, καὶ οὐκ ἔστιν εἰρήνη) τότε έρχεται ξαφνικός σε αυτούς ο όλεθρος, όπως έξαφνα έρχεται και η οδύνη του τοκετού στην έγκυο. Έτσι και οι άνθρωποι αυτοί δεν θα αποφύγουν την καταστροφή. 

2. Ιερεμίας 8,16: Από την περιοχή Δάν ακούσαμε την διαπεραστική φωνή των αλόγων του εχθρού και από τον θόρυβο του χρεμετισμού του ιππικού του ταρακουνήθηκε όλη η γη. Ο στρατός αυτός θα επέλθει εναντίον μας, θα καταφάει την χώρα μας και τα προϊόντα της, κάθε πόλη και εκείνους που κατοικούν σε αυτήν.
       0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου