Το σημείο του Υιού του ανθρώπου

Το σημείο του Υιού του ανθρώπου


καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ

Αγαπητοί, η Αγία Γραφή αναφέρει ότι πριν τον ερχομό του Χριστού ξανά στην Γη θα εμφανιστεί το σημείο του. Έχουν ειπωθεί αρκετά για το ποιο θα είναι αυτό το σημείο.
Κάποιοι λένε ότι θα είναι μια εικόνα του Χριστού, άλλοι λένε ότι είναι τα σημεία που θα γίνουν πριν τον ερχομό. Όμως εάν με αυτήν την πρόταση γινόταν αναφορά σε μια εικόνα του Χριστού δεν θα είχαμε τέτοιου είδους φρασεολογία εφόσον το σημείο του υιού του ανθρώπου υποδεικνύει κάτι διαφορετικό από τον ίδιο τον Χριστό. Επιπλέον το κείμενο λέει ότι αργότερα θα τον δουν ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ειδάλλως εάν τον δουν πριν έχουμε μια παραδοξότητα, είδαν τον Χριστό και θα τον δουν.  
Kαὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς.
Αλλά είναι φανερό ότι δεν τον έχουν δει πριν και η στιγμή η οποία τον αντικρίζουν είναι μετά το σημεῖον, δηλαδή δεν είναι σωστή η εξήγηση το σημείο θα είναι ένα είδωλο Χριστού.
Επίσης το κείμενο λέει ότι με αυτό το σημείο θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι έρχεται ο Χριστός και θα θρηνήσουν, κόψονται άρα ούτε τα ίδια τα γεγονότα είναι το σημείο της παρουσίας αλλά θα είναι κάποιο σημάδι, κάτι δηλωτικό του Χριστού το οποίο θα προηγηθεί της παρουσίας του και βλέποντας το οι ασεβείς θα θρηνήσουν,
Για να καταλήξουμε ποιο θα είναι το αντιπροσωπευτικό σημάδι θα πρέπει να δούμε την πορεία του Χριστού στην Γη.
Είναι γνωστό ότι ο Χριστός ερχόμενος στην Γη δίδαξε, θαυματούργησε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε. Όμως και πριν δίδασκε διαμέσω των προφητών, από την άλλη δεν ήλθε απλά για να θαυματουργήσει και να ανακουφίσει τον ανθρώπινο πόνο, αυτό το ενεργούσε και το ενεργεί συνεχώς. Εάν ο Χριστός ερχόταν στην Γη μόνο για να διδάξει ή να επιτελέσει θαύματα δεν θα ωφελούμαστε σε τίποτε αφού θα ερχόταν για να απαλύνει το μικρότερο τραύμα και να αφήσει το μεγαλύτερο, την αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό. 
Εκείνο που δεν μπορούσε να καταφέρει κανείς άνθρωπος όσο φωτισμένος και αν υπήρξε ήταν να συμφιλιώσει Θεό και άνθρωπο, αυτό το έκανε πραγματικότητα ο Θεάνθρωπος, ο Χριστός ήρθε για να σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.

Άρα είναι φανερό ότι ο Χριστός ήρθε στην Γη για να σταυρωθεί, ήρθε για να παθεῖν, να πάθει και με το σωτήριο πάθος να ανασηκώσει τον πεσμένο άνθρωπο. Οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ; Λουκ. 24 ,26. δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων, καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι·.
Έτσι δια του σταυρικού πάθους τερματίστηκε η απομάκρυνση Θεού και ανθρώπου, ανέβηκε εκ δεξιών η ανθρώπινη φύση, καταργήθηκε ο Άδης.
Όλα τα αγαθά προήλθαν από την Σταυρική θυσία για αυτό η Γραφή λέει ότι σε αυτόν κρεμάστηκε το χειρόγραφο, ἐξαλείψας τὸ καθ' ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν ὃ ἦν ὑπεναντίον ἡμῖν, καὶ αὐτὸ ἦρεν ἐκ τοῦ μέσου προσηλώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ για αυτό στον σταυρό καυχόμαστε, Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, για αυτό ο σταυρός έχει εχθρούς νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, αυτός είναι σκάνδαλο ἐγὼ δέ, ἀδελφοί, εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω, τί ἔτι διώκομαι; ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ.
Δεν είναι ένα σημείο χωρίς ουσία και τυπικό, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όταν αρνείται κάποιος το σημείο του σταυρού κρυφά αρνείται την ουσία του Χριστιανισμού αλλά και τον ίδιο τον Χριστό; Για αυτό ο διάβολος προσπαθεί να αποτρέψει να γίνεται το σημείου του σταυρού επάνω στον άνθρωπο και δικαιώνοντας το όνομά του τον διαστρεβλώνει βάζοντας αιρετικούς να αρνούνται το σχήμα του κάνοντας τον πάσσαλο. Κάνει δε με αυτά τον σταυρό σημείο πτώσης και τον Χριστό αντιλεγόμενο Ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον.
Αλλά αν ο Θεάνθρωπος εισήλθε στην δόξα του μέσα από την θυσία και είναι αυτή το γεγονός από το οποίο προήλθαν όλα τα αγαθά τότε είναι φανερό ότι Χριστός και σταυρός είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Για αυτό τον λόγο ο άγγελος όταν μιλάει στις γυναίκες αποκαλεί τον αναστημένο Ιησού εσταυρωμένο παρότι όχι μόνο δεν είναι επάνω στον Σταυρό αλλά δεν είναι ούτε καν στο μνημείο, έχει τώρα πια αναστηθεί. ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· μὴ ἐκθαμβεῖσθε· Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. Μαρκ. 16,6 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπε ταῖς γυναιξί· Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς· οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε· Ματθ. 28,5. 
Ο Θεάνθρωπος δοξάζεται και δοξολογείται με τον σταυρό, έτσι για τον Χριστιανό δεν νοείται Χριστός χωρίς σταυρό ούτε σταυρός χωρίς Χριστό.
Και τι σημαίνει ότι δεν νοείται σταυρός χωρίς Χριστό; 

Σημαίνει ότι σώζεσαι όταν έχεις Χριστιανική αντιμετώπιση των θλίψεων. Γιατί αν λείπει ο Χριστός ο σταυρός δεν οδηγεί στην ανάσταση αλλά στον θάνατο αφού οι δυσκολίες και οι ασθένειες είναι απλά μια διακοπή από την υλιστική ευδαιμονία και μια πορεία προς την ανυπαρξία. Έτσι ο σταυρός είναι απωθητικός και μωρία ενώ ο άνθρωπος γίνεται σαν αυτούς που δεν έχουν ελπίδα. Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κοιμωμένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα
Όμως οι Χριστιανοί τον εσταυρωμένο ακολουθούμε σταυρώνοντας, δηλαδή θανατώνοντας, το ίδιον θέλημα της αμαρτίας, θανατώνοντας το ίδιον σώμα, τα πάθη και τον κακό λογισμό στον νου. Για και αυτό ο Παύλος έλεγε ότι δεν ζω πια εγώ αλλά ο Χριστός.
Αλλά αν ο Παύλος έλεγε ότι δεν ζει αυτός αλλά ο Χριστός τότε είναι φανερό ότι ο σταυρός είναι και δικό του σημείο μα και όλων όσων ακολούθησαν τον Χριστό στην σταύρωση.
Είναι το σημείο του Υιού αλλά και το σημείο των υιών, αναγγέλλει όχι μόνο τον Χριστό αλλά και τους δικούς του. Αναγγέλλει όχι μόνο τον εσταυρωμένο αλλά και τους εσταυρωμένους που ακολούθησαν τον διδάσκαλο ο οποίος είπε Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι.
Και γιατί τους αναγγέλλει αφού δεν κατεβαίνουν από τον ουρανό αλλά ζούσαν στην γη; Διότι για τον κόσμο ήταν νεκροί και λογίζονταν σκουπίδια για πέταμα ὡς περικαθάρματα και πάντων περίψημα Α' Κορ. 4,13. Διότι ήταν αγνοούμενοι και σαν τον Χριστό αόρατοι για τον κόσμο ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι, ὡς ἀποθνήσκοντες καὶ ἰδοὺ ζῶμεν, ὡς παιδευόμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι Β' Κορ. 6,9 

Εμφανίζεται και χαροποιεί όσους τον ακολούθησαν στην σταύρωση αλλά ταυτόχρονα καταδικάζει όσους πολεμούσαν αυτόν και τους δικούς του. Έρχεται ο Κύριος και οι δίκαιοι ευφραίνονται, εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν τῷ Κυρίῳ καὶ ἐλπιεῖ ἐπ᾿ αὐτόν χαίρονται όσοι είχαν ελπίδα προς εκείνον. Εγείρεται κάνοντας αισθητή την παρουσία και την δύναμή του και οι εχθροί του θρηνούν και διασκορπίζονται. Φεύγουν πανικόβλητοι από εμπρός του ταραχθήσονται ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ όλοι εκείνοι οι οποίοι τον μισούσαν.
Με την εμφάνισή του σηματοδοτεί όχι μόνο την ένδοξη παρουσία του Χριστού αλλά και την ένδοξη παρουσία των Χριστιανών. Για να βεβαιωθείς άκουσε τον απόστολο που είπε ἀπεθάνετε γάρ, καὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ· ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. Κολ. 3,4, 
Μη σκέπτεστε και μη ελκύεστε από τα γήινα και κοσμικά γιατί έχετε πεθάνει και η ζωής σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό. Όταν ο Χριστός που είναι η ζωή και η πηγή της ζωής μας φανερωθεί τότε και σεις μαζί με αυτόν θα φανερωθείτε και θα λάμψετε με δόξα. 
Με Σταυρό αρχίζει η πορεία του Χριστιανού με Σταυρό θα τελειώσει, αυτός αφετηρία αυτός και τέλος. 


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου