από το μνημόσυνο του γέροντα, 2018

Ο Αντίχριστος πρόκειται να εμφανιστεί, ο Αντίχριστος είναι Έλληνας, μεγάλες ανακατατάξεις έρχονται, ζούμε σε εποχή όπου πρόκειται να γίνουμε μάρτυρες συνταρακτικών γεγονότων, οι προφητείες λένε καθαρά ότι στις ημέρες μας θα δούμε ακόμη και αυτόν τον Αντίχριστο, μέγα γεγονός πρόκειται να πραγματοποιηθεί σύντομα με το οποίο όλη η οικουμένη θα συγκλονιστεί.
Αυτά και παρόμοια ακούγονται σε όλους τους αιώνες, σε κάθε εποχή εμφανίζονταν άτομα που δήθεν μας αποκαλύπτουν επικείμενο Αντίχριστο, ότι μιλάνε εκ Θεού, ότι ο Θεός τους αποκάλυψε την ώρα του Τέλους. 

Διάβασε αυτό το άρθρο και μάθε ότι
όλοι αυτοί είναι αχρείαστοι αφού εσύ είσαι ο προφήτης!
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1 Ο Χριστός και ο Αντίχριστος 
2 Ο προφήτης και οι ψευδοπροφήτες 
3 Απαγωγέας Αγίων και αντικείμενος μίμος προφητών 
4 Χριστιανοί συγγραφείς περί Αντιχρίστου και σχέσης του με την Εκκλησία  
5 Η αυταπάτη του Διαβόλου
6 Ο μυστηριώδης κατέχων, το κατέχον, οι γνώμες 14 Χριστιανών συγγραφέων.

Ο Χριστός και ο Αντίχριστος
Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε κάποια λιγοστά για το φοβερό πρόσωπο του Αντίχριστου ο οποίος περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα στην Βίβλο.
Τον βλέπουμε να παρουσιάζεται σαν
Ξεδιάντροπος, πολυμήχανος και αρχηγός της ραδιουργίας
καὶ ἐπ᾿ ἐσχάτων τῆς βασιλείας αὐτῶν, πληρουμένων τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν, ἀναστήσεται βασιλεὺς ἀναιδὴς προσώπῳ καὶ συνίων προβλήματα καὶ κραταιὰ ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ καὶ θαυμαστὰ διαφθερεῖ καὶ κατευθυνεῖ καὶ ποιήσει καὶ διαφθερεῖ ἰσχυροὺς καὶ λαὸν ἅγιον. Δαν. 8,23-24
Κατά το τέλος της βασιλείας αυτών, όταν πλέον θα έχουν φθάσει στην πληρότητά τους οι αμαρτίες τους, θα εμφανισθεί ένας αδιάντροπος βασιλεύς, πανούργος και πολυμήχανος. Θα έχει μεγάλη δύναμη, θα επιφέρει καταστροφές. Θα πράττει ο,τι θέλει και θα καταστρέψει ισχυρούς λαούς και αυτόν ακόμη τον άγιο λαό του Θεού.
Ο μεγαλύτερος δόλιος και ο μέγιστος απατεώνας
στήσεται ἐπὶ τὴν ἑτοιμασίαν αὐτοῦ· ἐξουδενώθη, καὶ οὐκ ἔδωκαν ἐπ᾿ αὐτὸν δόξαν βασιλείας· καὶ ἥξει ἐν εὐθηνίᾳ καὶ κατισχύσει βασιλείας ἐν ὀλισθήμασι. Δαν. 11,21
Θα έλθει άλλος στην θέση του. Αυτός όμως θα είναι εξουδενωμένος και δεν θα αποδώσουν σε αυτόν βασιλική δόξα, εν τούτοις θα έλθει με πλούτο πολύ και δια δολίων τρόπων θα κυριαρχήσει επί του βασιλείου του.
Ο υιός της απώλειας, εχθρός και αντίπαλος του Θεού και της αλήθειας
μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ ὡς Θεὸν καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶ Θεός. Β Θεσ. 2,3-4
Λάβετε τα μέτρα σας να μη σας εξαπατήσει κανείς κατά κανένα τρόπο, διότι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου δεν θα έλθει, εάν προηγουμένως δεν έλθει η αποσκίρτηση πολλών από την πίστη και δεν φανερωθεί ο άνθρωπος, ο κατ' εξοχήν αμαρτωλός και υποκινητής προς κάθε αμαρτία, ο γιος της απώλειας, ο εχθρός και αντίπαλος του Θεού και της αληθείας και ο οποίος θα εξυψώνει τον εαυτό του και θα τον θέτει παραπάνω από κάθε άλλον που ονομάζεται Θεός ή από κάθε άλλον που θα απολαμβάνει σεβασμό και λατρεία εκ μέρους των ανθρώπων. Τόσο δε πολύ αλαζονεία θα έχει, ώστε θα καθίσει σαν θεός στον ναό του Θεού και θα προσπαθεί με πονηρά και δόλια τεχνάσματα να αποδείξει ότι είναι Θεός.
Ο μεγαλύτερος μυστικιστής αποκρυφιστής και μάγος όλων των εποχών
Καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην·. Αποκ. 13,2
Και ο δράκοντας έδωσε σε αυτό το θηρίο την δύναμη του και τον θρόνο του και την μεγάλη εξουσία του.

Ο Διάβολος είναι "ἀντικείμενος" δηλαδή αντίθετος στον Χριστό αλλά ταυτόχρονα και απατεώνας. Έτσι από αυτό το γεγονός θα έχουμε μεν ομοιότητες Αντίχριστου με Χριστό αλλά αυτές θα είναι φαινομενικές, δηλαδή ψεύτικες και προς παραπλάνηση. 

Είναι πάρα πολλές οι ψευδοομοιότητες που θα έχει ο Αντίχριστος με τον Χριστό. 
Ιδού ορισμένες τηλεγραφικά:
Ο Χριστός γεννήθηκε από την Παρθένο, ο Αντίχριστος θα γεννηθεί από πόρνη η οποία όμως θα φαίνεται αγνή. Από τους Εβραίους προήλθε κατά σάρκα ο Χριστός από τους Εβραίους θα προέλθει και ο Αντίχριστος, θα είναι από την φυλή του Δαν. Από τους Εβραίους ξεκίνησε ο Χριστός να κηρύττει, από τους Εβραίους θα ξεκινήσει και ο αντίχριστος. Θα περιτμηθεί και αυτός όπως ο Χριστός ώστε να παρουσιάζεται ενάρετος αλλά στην πραγματικότητα θα είναι πλάνος και μισάνθρωπος.
Με λιοντάρι παρομοιάζεται ο Χριστός διότι είναι βασιλιάς αλλά και διότι κατάγεται από τον βασιλιά Δαυίδ, με λιοντάρι θα παρομοιάζει τον εαυτό του και ο Αντίχριστος επειδή θα θέλει να μοιάζει στον Χριστό αλλά και να πλασάρει εαυτόν σαν ευγενικής καταγωγής, στην πραγματικότητα αυτό δεν θα ισχύει. Ο Χριστός ήρθε για να μας βγάλει από το σκοτάδι και την πνευματική τύφλωση που επήλθε από την πτώση, ο Αντίχριστος θα λέει το ίδιο, ότι θα οδηγήσει την ανθρωπότητα στο πνευματικό φως, όμως στην πραγματικότητα θα έρθει ώστε να φέρει το σκοτάδι και να κάνει υπόδουλους τους ανθρώπους.
Ο Χριστός εμφανίστηκε ταπεινός, ο Αντίχριστος στην αρχή θα είναι ταπεινός αλλά μετά θα εκλύσει το μένος του. Ο Χριστός είναι ο καλός Ποιμένας, ο Αντίχριστος θα έρθει και σαν θρησκευτικός αρχηγός ο οποίος θα θέλει να οδηγήσει σαν τον καλό ποιμένα στην ασφάλεια το ποίμνιο, δηλαδή την ανθρωπότητα, στην πραγματικότητα όμως θα οδηγεί στην απώλεια. Βασιλιάς είναι ο Χριστός το ίδιο θα θέλει να γίνει και ο Αντίχριστος. Εκτός από θρησκευτικός αρχηγός θα στεφθεί και πολιτικός παγκόσμιος κυβερνήτης, στην πραγματικότητα όμως θα είναι βασιλεύς τρόμου. Ο Χριστός είναι αναμάρτητος, κατά ψευδοομοιότητα ο Αντίχριστος θα φαίνεται αγαθός αλλά θα είναι ο κατεξοχήν άνθρωπος της αμαρτίας. Ο Χριστός ήρθε στο όνομα του Πατρός, ο Αντίχριστος θα έρθει στο όνομα το δικό του. Τον Χριστό ανέδειξε ο Πατήρ, ο Αντίχριστος θα αναδείξει τον εαυτό του με τα ψευτοθαύματα. Ο Χριστός κατεβαίνει από τον ουρανό ο Αντίχριστος θα φαίνεται "ουράνιος" αλλά θα έρχεται από την άβυσσο. Ο Χριστός είναι ο υιός Θεού ο οποίος ήρθε για να σώσει, ο Αντίχριστος θα θέλει να σώσει τον κόσμο αλλά θα είναι ο υιός της απωλείας ο οποίος θα έρθει ώστε να παρασύρει στην κόλαση.
Όπως ο Χριστός κάλεσε αποστόλους και οικοδόμησε την εκκλησία διαμέσω της οποίος σώζει, έτσι και ο Διάβολος θα έχει τους ψευδαποστόλους δημιουργώντας Σατανικό οικοδόμημα το οποίο οδηγεί στην απώλεια και όποιος δεν τον ακολουθήσει θα διώκεται. 

Ο Χριστός μάζεψε τους διασκορπισμένους από την αποστασία ανθρώπους, ο Διάβολος διαμέσω του Αντιχρίστου θα μαζέψει τους διασκορπισμένους Εβραίους οι οποίοι θα τον υποστηρίξουν.
Ο Χριστός στην πορεία του επιτέλεσε σημεία, το ίδιο θα κάνει και ο Διάβολος θα επιτελέσει ψευτοσημεία διαμέσω του Αντίχριστου. Στην αρχή θα κερδίσει την εμπιστοσύνη του λαού διότι θα κάνει διάφορα υπερφυσικά ενώ θα φαίνεται φιλάνθρωπος, ειρηνοποιός, ταπεινός, αφιλάργυρος.
Θα επιδιώξει οι άνθρωποι να λένε και για αυτόν ότι είπαν για τον Χριστό, δηλαδή ότι "δεν έχει υπάρξει κανείς άλλος σήμερα ούτε χτες σαν αυτόν, ούτε έχει μιλήσει με τέτοια σοφία άλλος ποτέ", οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος. Με την παράσταση που θα δίνει θα καταφέρει να πλανήσει πολύ κόσμο, αυτό διότι θα επιδιώξει σαν τον Χριστό να γίνει βασιλιάς με λαϊκή απαίτηση, να πουν και για αυτόν ὡσαννά, δηλαδή, σώσε μας. Άνθρωποι πολλοί θα πλανηθούν ζητώντας να γίνει Βασιλιάς, αυτός θα αρνείται στην αρχή διότι θα θέλει να φανεί ταπεινός, κατόπιν όμως θα αποδεχθεί την θέση. Μετά που θα έχει ανέβει στην αρχηγία της παγκόσμιας εξουσίας θα δείξει το αληθινό του πρόσωπο. Μανιασμένα θα επιτεθεί εναντίων της Εκκλησίας η οποία δεν θα τον αποδέχεται για Θεό. 

Ο Χριστός ήταν αφιλάργυρος, αυτός στην αρχή θα φαίνεται ότι δεν αγαπάει το χρήμα αλλά στην πραγματικότητα μόλις εδραιωθεί θα είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος που έχει υπάρξει ποτέ διότι θα διαχειρίζεται τα χρήματα όλου του κόσμου. Ενώ ο Χριστός ήταν δίκαιος, ακόμη και για τους αποστόλους δεν έκανε ρουσφέτι, ο Αντίχριστος με τα χρήματα θα δωροδοκεί δίνοντας δώρα στους ανθρώπους για να τους έχει με το μέρος του. Ενώ ο Χριστός δίδασκε χωρίς να φοβάται ή να ωραιοποιεί την διδαχή με σκοπό να γίνει αρεστός στους ανόμους ο Αντίχριστος μεταξύ άλλων θα προσπαθεί να αγοράσει υποστήριξη με διάφορους τρόπους, είτε με κολακεία, γνώρισμα των ψευτοπροφητών, είτε με χρήματα, είτε αλλιώς.
Ο Χριστός πλήρωσε τον νόμο και τους προφήτες, ο Αντίχριστος θα έρθει για να πληρώσει δήθεν και αυτός αλλά στην πραγματικότητα θα έρθει για να καταργήσει και να αλλάξει τον νόμο του Θεού εγκαθιστώντας στην Γη πλήρως την νέα εποχή. Ο Χριστός ήρθε για να καταλύσει τα έργα του Διαβόλου και να ιδρύσει την Βασιλεία του Θεού, ο Αντίχριστος θα έρθει για να ιδρύσει την βασιλεία του Διαβόλου. Ο Χριστός είναι πάντοτε με την Νύμφη Εκκλησία και ποτέ δεν την αφήνει, ο Αντίχριστος αφού θα χρησιμοποιήσει την δική του νύμφη για να ανελιχθεί έπειτα θα την χωρίσει. Ο Αντίχριστος θα θελήσει να χωρίσει την νύμφη Εκκλησία από τον νυμφίο Χριστό ώστε να γίνει αυτός νυμφίος της απαιτώντας να λατρευτεί ως Θεός.

Ο Χριστός στέλνει τον Παράκλητο και δίδει το Άγιο Πνεύμα στους πιστούς, ο Αντίχριστος δήθεν θα φωτίζει αλλά στην πραγματικότητα θα δίδει το πνεύμα της πλάνης και θα θέλει να αφαιρέσει το Άγιο Πνεύμα από τους πιστούς το οποίο θα τον ξεσκεπάζει.
Η σχέση του Αντίχριστου με τον Διάβολο τον Θεό τους μαθητές του Χριστού και την Εκκλησία θα είναι η ίδια με αυτήν που είχε ο Ιούδας.

Ο Ιούδας μετά την ευγενική κίνηση του Χριστού και την τελευταία προσπάθεια του να τον συνετίσει καταλαμβάνεται από τον Διάβολο. Ο Αντίχριστος θα είναι διαβολοποιημένος άνθρωπος στον μέγιστο βαθμό, θα είναι ένας υπερ-Ιούδας ο οποίος όχι μόνο θα θέλει να προδώσει τον Χριστό αλλά να έρθει και στην θέση του.
Ο Χριστός ενσαρκώθηκε γινόμενος άνθρωπος, κατά όμοιο λοιπόν τρόπο ο Διάβολος θα έχει τον Αντίχριστο. Θα είναι άνθρωπος όχι ο ίδιος ο Διάβολος με μορφή ανθρώπου, διότι ο Διάβολος δεν έχει δυνατότητα να ενσαρκωθεί, για αυτό θα μιμηθεί ψεύτικα την ενσάρκωση.
Η Παναγία έφτασε στα μεγαλύτερα ύψη καθαρότητος, ο Αντίχριστος θα πλασάρεται ότι είναι στα μεγαλύτερα ύψη αγιότητας αλλά θα είναι στα μεγαλύτερα βάθη αμαρτίας οπότε αυτός ο άνθρωπος θα φέρει, μεταφορικά, μέσα στα σπλάχνα του τον Σατανά. Άρα ο Διάβολος με το πρόσωπο του Αντιχρίστου εκτός των άλλων αφενός θα μιμείται την Θεοτόκο και την καθαρότητα της ενώ αφετέρου θα μιμείται αντιθέτως την ενσάρκωση, δηλαδή ο Αντίχριστος θα "είναι" ο Διάβολος, έτσι θα έχουμε ταυτόχρονα και την ομοιότητα ότι όπως ο Χριστός είναι ένα με τον Πατέρα ο Αντίχριστος θα είναι ένα με τον Διάβολο. Ο Χριστός είπε ότι θα εγείρει σε τρείς ημέρες τον ναό, λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν και εννούσε ότι θα αναστηθεί και έδωσε τον ναό αυτόν στον Χριστιανικό λαό, ο Αντίχριστος θα ανεγείρει σε σύντομο διάστημα τον Ναό και θα τον αποδώσει στον Εβραϊκό λαό. Ο Χριστός καθάρισε τον Ναό από τους άνομους ο Αντίχριστος θα θέλει δήθεν να καθαρίσει τον κόσμο από την τύφλωση και την ανομία αλλά θα βάλει εντός του ναού τους παρανόμους, το εκκλησίασμα του θα αποτελείται εξ ολοκλήρου από αυτούς.
Ο Αντίχριστος θα είναι ο αδάμ του Σατάν.
Όπως ο Αδάμ ήταν πλασμένος από τον Χριστό έτσι ο Αντίχριστος θα είναι "πλασμένος" εντός εισαγωγικών από τον Διάβολο, αυτό διότι θα θελήσει να είναι η αρχή της Δημιουργίας του Σατανά. Θα είναι "πλασμένος" από τον Σατανά και από "χώμα", εντός εισαγωγικών, δηλαδή θα κυριαρχεί επάνω του ολοκληρωτικά το υλιστικό σκεπτικό, τα γήινα, μα και η αντίθεση στον Θεό. Έτσι όπως ο Αδάμ ήταν πλασμένος από ύλη που δημιουργήθηκε από τον Θεό, ο Αντίχριστος θα είναι πλασμένος από ύλη που είναι φτιαγμένη από τον Διάβολο, το ψεύδος και την αντίθεση στον Θεό, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. Εδώ ομιλεί ο Χριστός και λέει: διότι ο Διάβολος είναι ψεύτης και ο πατέρας και ο εφευρέτης του ψεύδους. Οπότε σύμφωνα με αυτά ο Αντίχριστος θα είναι κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση Διαβόλου, αυτό διότι ο Σατάν θέλει να μιμηθεί το Θεϊκό ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν.
Όπως ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ έτσι ο Διάβολος θα έχει τον δικό του νέο αδάμ θέλοντας να μιμηθεί αυτό που έκανε ο Χριστός αλλά αντίθετα. Ο Χριστός έφερε μια νέα εποχή, έναν νέο κόσμο, στον οποίο δεν υπάρχουν οι συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος και με το λουτρόν παλιγγενεσίας βάπτισμα αναγεννιέται ο άνθρωπος στον νέο κόσμο ενώ με το Χρίσμα μεταδίδεται σε αυτόν το Άγιο Πνεύμα. Ο Διάβολος διαμέσω του Αντιχρίστου θα θέλει να φέρει και αυτός πλήρως την νέα εποχή, έτσι το χάραγμα δεν θα είναι απλά μια παραδοχή εκ μέρους του σφραγιζόμενου για το υλικό μέρος αλλά θα έχει κυρίως θρησκευτικό νόημα αφού θα είναι ταυτόχρονα το Διαβολικό χρίσμα αλλά και το βάπτισμα το οποίο θα σε "αναγεννά" στην Σατανική δημιουργία. Αυτό ώστε να διώξει τον Χριστό από τον κόσμο και με τους ανθρώπους να τον έχουν ασπαστεί πλήρως να παραμείνει αυτός αενάως στην κατοχή του και ει δυνατόν να μην υπάρξει ποτέ Δευτέρα Παρουσία. Έχει αυταπάτες, θέλει να ικανοποιήσει τον απύθμενη έπαρσή του και να αποδείξει ότι μπόρεσε να γίνει θεός και μάλιστα θεός στην θέση του Θεού, όχι απλά "όμοιος τω Υψίστω".
Ο Αντίχριστος ως ο κατεξοχήν διαβολοποιημένος άνθρωπος θα είναι και ο χρισμένος του Διαβόλου, δηλαδή θα είναι ο χριστός του Σατανά σε αντίθεση με τον Ιησού ο οποίος ήταν ο Κεχρισμένος υπό του Πατρός, Χριστός. Έτσι ο Διάβολος θα μιμηθεί το όποιος είδε εμένα είδε και τον Πατέρα, ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν πατέρα·, όποιος είδε τον Αντίχριστο είδε και τον Διάβολο γιατί σε αυτόν θα κατοικεί παν το πλήρωμα της σατανικότητος σωματικώς, ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς, εδώ ομιλεί ο Παύλος και λέει μέσα στον Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικά.
Όλα τα του Χριστού θα τα μιμείται αλλά φυσικά στην πραγματικότητα όλα θα είναι ψεύτικα. 
Κάτι άλλο που πρέπει να ειπωθεί είναι ότι ο Αντίχριστος δεν θα είναι ο Ιούδας μετενσαρκωμένος. Η μετενσάρκωση είναι ασυμβίβαστη με την Χριστιανική διδασκαλία, καὶ καθ᾿ ὅσον ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις, δηλαδή: μια φορά επιφυλάσσεται στους ανθρώπους να πεθάνουν, έπειτα επακολουθεί κρίση. 
Η ομοιότητα Ιούδα και Αντιχρίστου είναι απλά επειδή και οι δύο είναι διαβολοποιημένοι. Σαν παιδιά του Σατανά μοιάζουν μεν αλλά είναι διαφορετικές υπάρξεις.
Όλα τα τέκνα του ίδιου πατρός έχουν, το ίδιο επώνυμο, την ίδια οικία, την ίδια τύχη.
Χριστός, Χριστιανός, ουράνια κατοικία και Παράδεισος.
Απολλύων, απώλεια, άβυσσος και λίμνη πυρός. 
Ο Ιούδας ο υιός της απωλείας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, πορεύτηκε στον τόπο του, πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον, δηλαδή την άβυσσο. Από τον ίδιο τόπο βλέπουμε να βγαίνει ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, το θηρίο.
  
Τὸ θηρίον ὃ εἶδες, ἦν καὶ οὐκ ἔστι, καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγειν·. Αποκ. 17,8.  Το θηρίο μέλλει πάλι να ανεβεί από την άβυσσο αλλά και πάλι πρόκειται να πάει στον όλεθρο και τον αφανισμό.
ἐξ ἧς παρέβη Ἰούδας πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον. Πραξ. 1,25 Το αποστολικό αξίωμα από το οποίο εξέπεσε ο Ιούδας για να πορευθεί στον τόπο του. 
οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ. Ιω. 17,12                   Κανένας από τους αποστόλους δεν χάθηκε παρά μόνο ο υιός της απωλείας, για να εκπληρωθούν έτσι και οι προφητείες της Γραφής.
καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας. Β Θεσ. 2,3 
και δεν φανερωθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας. (ο λόγος για τον αντίχριστο)
 

Ο προφήτης και ο ψευδοπροφήτης
Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε τον προφήτη και τον αντίθετο σε αυτόν. Ο πρώτος προφήτης ήταν ο Αδάμ ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι
οι προφητείες δεν αφορούν μόνο το μέλλον αλλά και το παρελθόν. Δηλαδή οι προφητείες αποκαλύπτουν διάφορα γεγονότα που είναι παρελθοντικά και τα ξέρουν ή τα είδαν λίγοι ή δεν τα ξέρει και δεν τα είδε κανείς, όπως επί παραδείγματι η Δημιουργία η οποία περιγράφεται στην Γέννεση. Αλλά όμως ακόμη και οι προφητείες που αφορούν το παρελθόν οδηγούν στον Θεό και εν τέλει στον Μεσσία, δεν είναι ιστορικές πληροφορίες.
Προφητεία λοιπόν είναι και το να αποκαλύπτει κάποιος πράγματα παρελθοντικά όπως η δημιουργία της Γης. Οι προφήτες της Παλαιάς μας μίλησαν περί της Δημιουργίας του κόσμου, αυτό το έκαναν χωρίς να αναφέρουν πολλές λεπτομέρειες. Τα λεγόμενα τους επικεντρώθηκαν στην αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο και στον αναμενόμενο Μεσσία διότι αυτό ήταν που ενδιέφερε τα μέγιστα. Οι προφήτες της Παλαιάς απασχολούνταν ελάχιστα με την Δημιουργία παραδίδοντας μας μόνο κάποιο κομμάτι στην Γέννεση. Κατά όμοιο τρόπο ο προφήτης της Καινής έχει επίκεντρο τον Μεσσία και την αποκάλυψη περί Θεού που δίδαξε ενώ ελάχιστα ασχολείται με την νέα Δημιουργία παραδίδοντας μας ένα κομμάτι στην Αποκάλυψη.

Όπως οι προφητείες που δεν αφορούσαν τον επερχόμενο Μεσσία ήταν για να επιβεβαιωθούν και να αποκτήσουν κύρος προ καιρού εκείνες που μιλούσαν για αυτόν, κατά όμοιο τρόπο το λεχθέν του προφήτη της Καινής για κάποιο μελλοντικό γεγονός θα λειτουργεί ως εχέγγυο της διδαχής και της παρελθοντικής έλευσης του Μεσσία. Ακόμη και οι εσχατολογικοί προφήτες, Ηλίας και Ενώχ, με την δράση τους δεν θα κάνουν φανερό ποιος είναι ο Αντίχριστος που δεν πρέπει να πιστέψουν οι άνθρωποι αλλά θα καταδείξουν ποιος είναι ο Μεσσίας στον οποίον θα πρέπει μετανοώντας να επανέλθουν οι άνθρωποι ώστε να φωτιστούν.
Ο Χριστός είναι ο Ήλιος, αυτός φωτίζει τον άνθρωπο σε όλες τις εποχές. 
Όλοι οι προφήτες, είτε της Παλαιάς είτε της Καινής, δείχνουν τον "ήλιο της δικαιοσύνης"  καὶ ἀνατελεῖ ὑμῖν τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά μου ἥλιος δικαιοσύνης
ο οποίος φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. Το φως που μεταφέρει ο προφήτης στον κόσμο είναι μεν ανάλογα με την εποχή στην οποία ζει αλλά σε οποιαδήποτε στιγμή της ιστορίας και αν δρα φωτίζεται και κοιτάζει το ίδιο Φως, έχει το πρόσωπο στραμμένο στον Σταυρό και τον δείκτη του σε αυτόν. Ο προφήτης της Παλαιάς έδειχνε το μέλλον στο οποίο προσδοκάται ο Μεσσίας, ο προφήτης της Καινής δείχνει το παρελθόν στο οποίο ήρθε ο Μεσσίας. Στην αντίθετη πλευρά ο ψευδοπροφήτης έχει την ματιά του στο μέλλον και υποδεικνύει αυτό διότι στην καρδιά του δεν κατοικεί ο Εσταυρωμένος οπότε τα λεγόμενά του αδιαφορούν για αυτόν. Για τον ψευδοπροφήτη ο Χριστός θα έρθει, οπότε αυτός απασχολείται με την έλευση Χριστού και όχι με την ύπαρξη Χριστού.
Επειδή απουσιάζει από την καρδιά του ο Χριστός κηρύττει την έλευση του Χριστού.
Ο γνήσιος όμως προφήτης φωτίζεται από τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν.
Στην Παλαιά Διαθήκη ο Ήλιος με τις ακτίνες του φωτίζει τον προφήτη κάνοντας φανερές ορισμένες πτυχές αυτών που πρόκειται να γίνουν. Εξ αυτού ο προφήτης παρουσιάζει στην ανθρωπότητα στιγμές από την μελλοντική πορεία του Θεανθρώπου. O προφήτης της Καινής δέχεται και αυτός φως από τον Ήλιο παρουσιάζοντας στην ανθρωπότητα τον Θεάνθρωπο που ήρθε.
Αλλά όμως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους δυο. 

Ο προφήτης της Παλαιάς ήταν ένας μεταφορέας λόγων, ήταν απεσταλμένος του Θεού ο οποίος μετέφερε την διδαχή του Θεού προς τον άνθρωπο. Τώρα ο απεσταλμένος προφήτης της Καινής δεν μεταφέρει στον άνθρωπο μόνο την διδαχή Χριστού, δεν είναι απλά ένας μεταφορέας λόγων όπως ήταν ο προφήτης της Παλαιάς, αλλά μεταφέρει στον άνθρωπο τον ίδιο τον Χριστό στην κυριολεξία. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε από τον Μελχισεδέκ ο οποίος παρουσιάζεται να ευλογεί τον Αβραάμ, Πατριάρχη και ιδρυτή του Ισραήλ, δίνοντας του άρτο και οίνο.
Ο ἱερεὺς τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου Μελχισεδέκ προτυπώνει τον Ἀπόστολον καὶ Ἀρχιερέα τῆς ὁμολογίας ἡμῶν Ἰησοῦν όχι στον Σταυρό αλλά στον Μυστικό Δείπνο διδάσκοντας μας τον ρόλο, θυσία Ευχαριστίας, αλλά και την ανωτερότητα του προφήτη της Καινής Διαθήκης ο οποίος τώρα δεν μεταφέρει λόγια Χριστού αλλά τον ίδιο τον Χριστό στον άνθρωπο.
Έτσι ο απεσταλμένος από τον Θεό αλλάζει όνομα και δεν λέγεται πια απεσταλμένος προφήτης, απόστολος προφήτης, αλλά απεσταλμένος αρχιερεύς, απόστολος αρχιερεύς, μολονότι ενίοτε ή συχνά προλέγει μελλοντικά γεγονότα.
Μπορούμε να πούμε ότι σε αυτούς που ο Απόστολος-Αρχιερέας απέστειλε όθεν, ἀδελφοὶ ἅγιοι, κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι, κατανοήσατε τὸν ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆς ὁμολογίας ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, όπως εκείνον ο Πατέρας,
δηλαδή απόστολους ιερείς, καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς, "οὐ γὰρ ἐκ μέτρου" έδωκε τον Μεσσία όπως στους Προφήτες της Παλαιάς.
Λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου· καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Έτσι ενώ ο προφήτης της Παλαιάς μας έλεγε,
διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον Ψαλμός 21,19
ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶμά μου χολὴν καὶ εἰς τὴν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος Ψαλμός 68,22 
Ὁ Θεὸς, ὁ Θεός μου, πρόσχες μοι· ἵνα τί ἐγκατέλιπές με; (Ηλί Ηλί λαμά σαβαχθανί) Ψαλμός 21,2
και
φάγονται πένητες καὶ ἐμπλησθήσονται, καὶ αἰνέσουσι Κύριον οἱ ἐκζητοῦντες αὐτόν· ζήσονται αἱ καρδίαι αὐτῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος. Ψαλμός 21,27
τώρα ο προφήτης της Καινής μας λέει,
Μεμνημένοι τοίνυν τῆς σωτηρίου ταύτης ἐντολῆς, καὶ πάντων τῶν ὑπὲρ ἡμῶν γεγενημένων, τοῦ σταυροῦ, τοῦ τάφου, τῆς τριημέρου ἀναστάσεως, τῆς εἰς οὐρανοὺς ἀναβάσεως, τῆς ἐκ δεξιῶν καθέδρας, τῆς δευτέρας καὶ ἐνδόξου πάλιν παρουσίας.
και
Λάβετε, φάγετε· τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου, τὸ τῆς καινῆς Διαθήκης, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Μεταδίδοταί σοι τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον
.
Για αυτό τον λόγο ο απόστολος-αρχιερέας είναι η κεφαλή όλων των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, εἶτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν τα οποία οδηγούν τον άνθρωπο στον Μεσσία ο οποίος βρίσκεται στο ποτήριο της Θείας Ευχαριστίας κατέχοντας τα όλα. Έτσι ο απόστολος αρχιερέας είναι και προφήτης και διδάσκαλος, κατέχει χάρισμα ιαμάτων και υπέρ πάντων γλώσσες λαλεί, πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶν·.
Με όλα τα παραπάνω είναι φανερό ότι εφόσον ο προφήτης-ιερέας της Καινής μας δείχνει τον Χριστό τότε δεν χρειαζόμαστε κάποιον διαφορετικό προφήτη ώστε να μας αποκαλύψει τον Αντίχριστο διότι όταν έχουμε το αυθεντικό μπορούμε εύκολα να εννοήσουμε το κίβδηλο. Ο διαμέσω της χειροτονίας εκλεγμένος μας καταδεικνύει δια της διδαχής και της Θείας Ευχαριστίας τον Χριστό, οπότε ταυτόχρονα και αυτόματα μας αποκαλύπτει και τον Αντίχριστο.
Στην αντίθετη πλευρά ο "προφήτης" που ο κόσμος του κινείται γύρω από την εμφάνιση του Αντιχρίστου και ήρθε να μας αποκαλύψει ημερομηνίες και ονόματα που δήθεν μόνο αυτός ξέρει, υποβιβάζει τον Χριστό και ακυρώνει την Σταυρική θυσία, οπότε έκανε εαυτόν ενεργούμενο του Σατανά ο οποίος όπως θα δούμε στο κεφάλαιο "Η αυταπάτη του Διαβόλου" θέλει να γυρίσει την Ιστορία στην προ της Σταυρικής θυσίας εποχή. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε και έναν άλλο λόγο για τον οποίο είναι αχρείαστος προφήτης που θα μας αποκαλύψει το χξστ δηλαδή το 666 και τον Αντίχριστο.
Άρα λοιπόν είναι αχρείαστος και περιττός προφήτης ο οποίος τάχα ήρθε για να μας ξυπνήσει, διότι δήθεν ο Θεός υπέδειξε σε αυτόν διάφορα επειδή η Εκκλησία αποστάτησε έτσι τώρα αυτός μας αποκαλύπτει Αντίχριστο ο οποίος έρχεται σε 2, 3, 5 χρόνια. 

Εφόσον ο ιερεύς μας δείχνει συνεχώς τον Χριστό τότε την προφητεία της Βίβλου περί Αντιχρίστου και το ποιος είναι θα την εννοήσουμε αμέσως την στιγμή που θα εμφανιστεί ο ψευτοΜεσσίας θέλοντας να τον προσκυνήσουν οι άνθρωποι σαν Χριστό. Με αυτό θα έχουμε συμφωνία με την Βίβλο και σε ένα άλλο θέμα, αυτό του ότι η ερμηνεία της προφητείας είναι η εκπλήρωση της προφητείας.
Όταν ο Χριστός δρούσε εκπληρώνονταν αρκετές προφητείες κάθε ημέρα σε αυτόν.
Ας θυμηθούμε επί παραδείγματι το περιστατικό κατά το οποίο ζήτησε να του φέρουν το γαϊδουράκι. Οι μαθητές είναι εξαιρετικά πιθανό να υπέθεσαν ή και να κατάλαβαν ότι αυτήν την ώρα θα πραγματοποιούνταν η προφητεία του Ζαχαρία ή να κατάλαβαν άλλες προφητείες. Όπως είναι γνωστό οι Απόστολοι δεν δίστασαν να γράψουν και τις άσχημες στιγμές της πορείας τους, δεν ήθελαν να εμφανιστούν ως ήρωες, ως ακλόνητοι πιστοί, έλεγαν την αλήθεια και τα πράγματα όπως ήταν.
Βλέπουμε παρά το ότι ήταν παρόντες σε όλη την πορεία του Χριστού ούτε ένας δεν φαίνεται να εξέφερε υποθέσεις ή προβλέψεις όσο αφορά εκπλήρωση προφητείας. Πουθενά στην Βίβλο δεν βλέπουμε κάποιον απόστολο να προβλέπει, ούτε καν να υποθέτει, την μελλοντική εκπλήρωση προφητειών αρχίζοντας να λέει στους υπόλοιπους "να! αυτήν την ώρα υποθέτω θα εκπληρωθεί το τάδε" ή να λέει "σε ένα μήνα μου φαίνεται θα πραγματοποιηθεί η δείνα προφητεία", ή να προτείνει "βρε λέτε αύριο που θα πάμε στην Ιερουσαλήμ να εκπληρωθεί η τάδε προφητεία;". Αργότερα όταν συγγράφουν μας αναφέρουν ότι το τάδε έγινε για να πληρωθεί ο λόγος που έλεγε. Με αυτό μας διδάσκουν ότι η ερμηνεία της προφητείας βρίσκεται στην εκπλήρωση της, όταν πραγματοποιούνταν η προφητεία τότε την ίδια στιγμή την εννοούσαν οι μαθητές διδασκόμενοι ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας.
Εφόσον έχουμε τον Χριστό συνεχώς μπροστά μας τότε την στιγμή που εκπληρώνεται η προφητεία για τον άνομο, εξαρχής και άμεσα, θα καταλάβουμε ότι ο τάδε είναι ο Αντίχριστος. Οπότε κατανοούμε ότι όσοι μας πλασάρουν επικείμενο ερχομό, έχοντας τάχα την αποκλειστικότητα δημοσιοποίησης, εκτός του ότι υποβιβάζουν την Σταυρική θυσία και την Ευχαριστία, δεν πράττουν όπως τα πρόσωπα στην Βίβλο, οπότε είναι διπλά εκτός Χριστιανικής διαγωγής.
Εκτός διότι υποβιβάζουν και εξαφανίζουν τον Χριστό την Σταυρική Θυσία και τα οφέλη της.
Εκτός διότι άλλα έκαναν τα Άγια πρόσωπα στην Βίβλο και άλλα αυτοί.
Άρα αποκλείονται από το να είναι προφήτες όχι μόνο διότι δεν χρειαζόμαστε προφήτη ο οποίος θα μας υποδείξει τον Αντίχριστο αλλά επιπλέον διότι εφόσον είναι εκτός Χριστιανικής διαγωγής, με το να υποβιβάζουν την Σταυρική Θυσία μα και να κάνουν άλλα αυτοί και άλλα τα Άγια πρόσωπα, είναι αδύνατον να προφητεύσουν. Ακόμη και εάν υποτεθεί ότι πραγματικά προφήτευαν δεν θα μπορούσαν ούτε καν να καταλάβουν ότι προφητεύουν.
Κάποιος ακόμη και εάν είναι μέλος της Εκκλησίας αλλά δεν έχει κοινωνία με τον Χριστό υπάρχει η σπάνια περίπτωση μεν να προφητεύσει για διάφορους λόγους που ο Θεός ορίζει ώστε εμείς να διδαχθούμε, αλλά δεν εννοεί ότι εκφέρει προφητεία, δεν το καταλαβαίνει.
Έτσι όταν προφητεύει ο μη έχων Θεόν Καϊάφας την προφητεία των προφητειών, την περίληψη όλων των προφητειών, συμφέρει ἡμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται, ένας θα πεθάνει για να σωθούν οι υπόλοιποι, δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που εκφέρει και θα χρειαζόταν άλλος, αυτός ο οποίος έχει κοινωνία με τον Θεό, ο Ιωάννης Θεολόγος, ώστε να μας φανερώσει την προφητεία, λέγοντας μας ότι ο Καϊάφας τοῦτο δὲ ἀφ᾿ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου προεφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν ὁ Ἰησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους. Δεν το είπε αυτό από τον εαυτό του, αλλά επειδή ήταν αρχιερέας κατά το έτος εκείνο προφήτευσε ότι έμελλε πράγματι ο Ιησούς σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού να πεθάνει για την σωτηρία του έθνους.
Αυτό έγινε για πολλούς λόγους, μεταξύ αυτών ώστε να μας δείξει ο Χριστός την αξία της Αποστολικής Διαδοχής και ότι ο καθένας που αγοράζει μια Γραφή και ανοίγει την τάχα αποστολική εκκλησία είναι πλάνος, η προφητεία Καΐάφα ήταν αποτέλεσμα της θέσης του
ἀρχιερεὺς ὢν όχι της σχέσης του. Να μας δείξει ότι οι Άγιοι έχουν πληροφόρηση από το Άγιο Πνεύμα, αυτή φυσικά στον ουρανό αυξάνεται, άρα οι άγιοι έχουν γνώση και μας βοηθούν από τον ουρανό και αρκετά άλλα μας διδάσκει.
Εφόσον όποιος δεν έχει κοινωνία με τον Χριστό ακόμη και αν ο ίδιος αληθινά προφήτευε  δεν θα μπορούσε να εννοήσει την προφητεία, όπως ο Καϊάφας, πολλώ δε μάλλον δεν μπορεί να εννοήσει όταν βλέπει εμπρός του προφητεία με την οποία δεν είχε απολύτως καμία σχέση. 
Ας θυμηθούμε τον Βαλτάσαρ ή τον Φαραώ.
Ο Βαλτάσαρ, βασιλιάς των Βαβυλωνίων, είδε στον τοίχο ένα χέρι και έγραφε μια προφητική γραφή η οποία ήταν μανή, θεκέλ, φάρες, Δαν. 5,25 και απευθυνόταν προς εκείνον όμως δεν μπορούσε ούτε αυτός να καταλάβει τι εννοεί, ούτε όλοι οι σοφοί του. Καὶ εἰσεπορεύοντο πάντες οἱ σοφοὶ τοῦ βασιλέως καὶ οὐκ ἠδύναντο τὴν γραφὴν ἀναγνῶναι, οὐδὲ τὴν σύγκρισιν γνωρίσαι τῷ βασιλεῖ Δαν. 5,8 Δηλαδή: προσήλθαν όλοι οι σοφοί του βασιλιά αλλά όχι μόνο δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τον νόημά της αλλά ούτε να αναγνώσουν την γραφή δεν μπορούσαν.
Την γραφή διαβάζει αλλά και ερμηνεύει ο Δανιήλ λέγοντας: η αποτυπωμένη επάνω στον τοίχο γραφή λέει "μανή, θεκέλ, φάρες". Άκουσε και την ερμηνεία της. Μανή σημαίνει ο Θεός μέτρησε την βασιλεία σου. Θεκέλ σημαίνει την έβαλε επάνω στην ζυγαριά και βρέθηκε ελλιποβαρής. Φάρες σημαίνει έχει διαιρεθεί πλέον η βασιλεία σου και δόθηκε στους Μήδους και στους Πέρσες.
 
Και στον Ναβουχοδονόσορα, πατέρα του Βαλτάσαρ, έγινε το ίδιο, εγὼ Ναβουχοδονόσορ εὐθηνῶν ἤμην ἐν τῷ οἴκῳ μου καὶ εὐθαλῶν ἐνύπνιον εἶδον, καὶ ἐφοβέρισέ με, καὶ ἐταράχθην ἐπὶ τῆς κοίτης μου, καὶ αἱ ὁράσεις τῆς κεφαλῆς μου ἐτάραξάν με καὶ δι᾿ ἐμοῦ ἐτέθη δόγμα τοῦ εἰσαγαγεῖν ἐνώπιόν μου πάντας τοὺς σοφοὺς Βαβυλῶνος, ὅπως τὴν σύγκρισιν τοῦ ἐνυπνίου γνωρίσωσί μοι καὶ εἰσεπορεύοντο οἱ ἐπαοιδοί, μάγοι, γαζαρηνοί, Χαλδαῖοι, καὶ τὸ ἐνύπνιον ἐγὼ εἶπα ἐνώπιον αὐτῶν, καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ οὐκ ἐγνώρισάν μοι ἕως ἦλθε Δανιήλ, οὗ τὸ ὄνομα Βαλτάσαρ κατὰ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου, ὃς πνεῦμα Θεοῦ ἅγιον ἐν ἑαυτῷ ἔχει, καὶ τὸ ἐνύπνιον ἐνώπιον αὐτοῦ εἶπα·. Δαν. 4,4-8 
Τοῦτο τὸ ἐνύπνιον, ὃ εἶδον ἐγὼ Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεύς, καὶ σύ, Βαλτάσαρ, τὸ σύγκριμα εἰπόν, ὅτι πάντες οἱ σοφοὶ τῆς βασιλείας μου οὐ δύνανται τὸ σύγκριμα αὐτοῦ δηλῶσαί μοι, σὺ δέ, Δανιήλ, δύνασαι, ὅτι πνεῦμα Θεοῦ ἅγιον ἐν σοί. Δαν. 4,18
Εγώ ο Ναβουχοδονόσορας ήμουν στα ανάκτορά μου, είδα όνειρο το οποίο με καταφόβισε, τα οράματα με συγκλόνισαν. Εξέδωσα διαταγή να έρθουν όλοι οι σοφοί για να μου δώσουν ερμηνεία. Ήλθαν εξορκιστές, μάγοι, αστρολόγοι αλλά δεν κατόρθωσαν να ερμηνεύσουν, μέχρι που ήλθε ο Δανιήλ. Αυτός έχει Άγιο Πνεύμα και του είπα ερμήνευσε το διότι όλοι οι άλλοι δεν μπορούν, εσύ όμως μπορείς διότι υπάρχει σε εσένα το Άγιο Πνεύμα.
Το ίδιο έγινε με τον Φαραώ ο οποίος όχι μόνο δεν εννόησε το γνωστό προφητικό όνειρο που είδε με τις επτά παχιές αγελάδες οι οποίες φαγώθηκαν από τις επτά ισχνές, Φαραὼ εἶδεν ἐνύπνιον· ᾤετο ἑστάναι ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ Γεν. 41,1 αλλά ούτε και κανείς άλλος μπόρεσε να ερμηνεύσει, είτε ήταν εξηγητής είτε σοφός.
Αποστείλας ἐκάλεσε πάντας τοὺς ἐξηγητὰς Αἰγύπτου καὶ πάντας τοὺς σοφοὺς αὐτῆς, καὶ διηγήσατο αὐτοῖς Φαραὼ τὸ ἐνύπνιον αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἀπαγγέλλων αὐτὸ τῷ Φαραώ. Γεν. 41,8 Ανέτειλε το πρωί και το πνεύμα του Φαραώ ήταν ταραγμένο. Απέστειλε ανθρώπους και κάλεσε στα ανάκτορα του όλους τους εξηγητές της Αιγύπτου και όλους τους σοφούς στους οποίους και διηγήθηκε το όνειρό του, κανείς όμως δεν βρέθηκε ικανός να ερμηνεύσει στον Φαραώ.
Εν τέλει ερμηνεύει ο Ιωσήφ ο οποίος στα λόγια του Φαραώ, "πληροφορήθηκα για εσένα ότι μπορείς και ερμηνεύεις", ἐγὼ δὲ ἀκήκοα περὶ σοῦ λεγόντων..., του απαντάει
πριν αρχίσει να εξηγεί ότι "χωρίς τον Θεό τίποτα το ωφέλιμο δεν μπορώ να απαντήσω σε εσένα", ἀποκριθεὶς δὲ Ἰωσὴφ τῷ Φαραὼ εἶπεν· ἄνευ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀποκριθήσεται τὸ σωτήριον Φαραώ. Γεν. 41,16. Το ίδιο θα απαντούσε πριν από όλα και ο Δανιήλ αν ο Ναβουχοδονόσορας δεν ήξερε την αλήθεια, "εσύ μπορείς γιατί υπάρχει σε εσένα το Άγιο Πνεύμα".
Οι προφητείες και οι ερμηνείες του γνήσιου προφήτη προέρχονται από την κοινωνία με τον Θεό η οποία κάνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος ενεργά. Δεν είναι αφ' εαυτού, δεν είναι αποτέλεσμα της λογικής, δεν είναι αποτέλεσμα αριθμητικών πράξεων ή γνώσεων της Βίβλου, δεν είναι αποτέλεσμα της αντιληπτικής ικανότητας ή κάποιας άλλης ικανότητας, "άκουσα ότι εσύ μπορείς και ερμηνεύεις", αλλά προέρχονται από την μέθεξη Θεού σὺ δέ, Δανιήλ, δύνασαι, ὅτι πνεῦμα Θεοῦ ἅγιον ἐν σοί, ὃς πνεῦμα Θεοῦ ἅγιον ἐν ἑαυτῷ ἔχει και όποιος είναι ἄνευ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀποκριθήσεται.
Εάν λοιπόν κάποιος είναι εντός Εκκλησίας όπως ο Καϊάφας και δεν μπορεί να εννοήσει την προφητεία που οι ίδιος είπε διότι είναι ἄνευ τοῦ Θεοῦ, τότε όποιος είναι εκτός Εκκλησίας διότι αυτή δεν δεχόταν τα "προφητικά" λεγόμενα του ή τις άνομες πράξεις του, όποιος είναι εκτός Εκκλησίας διότι ξεφύτρωσε το 1500 όπως οι Προτεστάντες, το 1890 όπως οι μάρτυρες του Ιεχωβά, το 1960 όπως οι Πεντηκοστιανοί, το 1054 όπως οι Παπικοί, είναι απολύτως αδύνατον να μπορέσει να μας ερμηνεύσει υπάρχουσα προφητεία.
Υπάρχουσα προφητεία και με τις δύο έννοιες. Πρώτον διδασκαλία υπό την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, αυτό κυρίως είναι ο προφήτης, διδάσκαλος, και δεύτερον την έννοια μελλοντικό γεγονός. Δηλαδή δεν μπορεί να μας ερμηνεύσει προφητεία που ήδη υπάρχει στην Βίβλο και αφορά κάποιο μελλοντικό γεγονός, ούτε μπορεί να μας ερμηνεύσει την προφητεία-διδασκαλία υπό την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος που έχουμε στην Βίβλο, δηλαδή να μας ερμηνεύει αυτά που γράφει η Βίβλος.
Ως εκ τούτου ένας τέτοιος "προφήτης" θα πρέπει άμεσα να απορρίπτεται, είτε εκφέρει δική του "προφητεία", είτε αποπειράται να ερμηνεύσει υπάρχουσα προφητεία της Βίβλου για τα μέλλοντα, είτε προσπαθεί να ερμηνεύσει την Βίβλο χωρίς να λέει οτιδήποτε για το μέλλον και αυτό διότι οτιδήποτε πει είναι λαλιά αφ' εαυτού, θα λέγαμε για εκείνον ότι "τοῦτο ἀφ᾿ ἑαυτοῦ εἶπεν".
Επειδή δεν έχει κοινωνία με την κεφαλή Χριστό και το σώμα Εκκλησία δεν τον οδηγεί ο Χριστός, ο Κύριος δεν του έχει δώσει την φώτιση τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς έτσι "προφητεύει" και εξηγεί αφ' εαυτού. Απαράδεκτες λοιπόν όχι μόνο οι "προφητείες" αλλά και άπασες οι ερμηνείες οι θεωρίες και οι θέσεις που προέρχονται εκτός Εκκλησίας διότι το μέρος της αληθείας που περιέχουν είναι βοηθός του ψεύδους, είναι στην υπηρεσία του ψεύδους, είναι οι μαντευόμενοι των Φιλίππων.
Ο πρώτος λόγος λοιπόν που δεν χρειαζόμαστε προφήτη ο οποίος θα μας υποδείξει τον Αντίχριστο από πριν είναι διότι ο απόστολος-αρχιερεύς μας προσφέρει δια της διδαχής και της Ευχαριστίας τον εσταυρωμένο Χριστό, κατ' επέκταση μας υποδεικνύει και τον Αντίχριστο.
Ο δεύτερος λόγος, τον οποίο είδαμε πρώτα στο αντίθετο του και πηγάζει από τον πρώτο, δηλαδή την Σταυρική θυσία, είναι όχι μόνο η αιτία που δεν μπορεί να υποδειχθεί ο Αντίχριστος από κάποιον που δεν έχει κοινωνία με τον Χριστό αλλά και ο λόγος που θα υποδειχθεί ο Αντίχριστος σε κάθε έναν που έχει κοινωνία με τον Χριστό, ο λόγος ο οποίος θα ερμηνεύσει ο Χριστός εντός του την προφητεία που πραγματοποιείται.
Διότι όπως αυτός που δεν έχει κοινωνία με τον Χριστό δεν μπορεί να εννοήσει ακόμη και εάν προφήτευε, για τον ίδιο λόγο εκείνος που έχει κοινωνία μπορεί να εννοήσει την προφητεία όταν την βλέπει εμπρός του, να την εννοήσει όταν θα πραγματοποιείται.
Αυτός έχει ενεργά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος τα οποία έλαβε δια του Χρίσματος, είναι μετά Θεού και όχι άνευ Θεού, έτσι μέσα στην καρδιά του έχει τον Πατέρα. Εφόσον έχει τον Θεό μέσα του στον οποίο δια Αγίου Πνεύματος φωνάζει "Πατέρα μου", τότε αυτόματα θα αναγνωρίσει τον Αντίχριστο τον οποίο η φωνή του Αγίου Πνεύματος θα του αποκαλύψει με εσωτερική, με νοερά πληροφορία. Ὅτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν, κρᾶζον· ἀββᾶ ὁ πατήρ. ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος, ἀλλ' υἱός· εἰ δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος Θεοῦ διὰ Χριστοῦ

Το Άγιο Πνεύμα όχι μόνο θα πληροφορήσει τους Χριστιανούς για τον Αντίχριστο αλλά ως Παράκλητος, δηλαδή παρηγορητής, κατά την διάρκεια του διωγμού της Εκκλησίας θα παρηγορεί τους χριστιανούς στις δύσκολες ώρες, θα τους δίνει κουράγιο. 
Στην διάρκεια της μεγάλης θλίψεως θα ψιθυρίζει μυστικά στις ψυχές τους, κάντε υπομονή, λίγος χρόνος απομένει, ο Κύριος έρχεται να κρίνει ζώντας και νεκρούς και να αμείψει τους αγωνιστές της πίστεως, φθάνει γρήγορα, δεν αργεί....
Η Εκκλησία είναι σώμα μεν αλλά η προσωπικότητα ποτέ δεν εξαφανίζεται σε αυτήν, το άτομο δεν χάνεται ποτέ όπως γίνεται αλλού. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε τον συλλογικό λόγο αλλά και τον ατομικό λόγο από τον οποίο θα αποκαλυφθεί ο άνομος.
Ο Χριστιανός δεν θα αναγνωρίσει τον Αντίχριστο μόνο διότι ο ιερεύς με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος του παρουσιάζει σε όλους τους αιώνες τον Χριστό αλλά θα τον αναγνωρίσει διότι το Άγιο Πνεύμα προσωπικά θα του αποκαλύψει νοερά την ερμηνεία της προφητείας, όπως έγινε με τον Ιωσήφ, με τον Δανιήλ, με τον Ιωάννη Θεολόγο.
Είδαμε ότι ο Ιωσήφ ξεκινώντας λέει ότι "χωρίς τον Θεό δεν μπορώ να σου πω τίποτα".
Το κλειδί για να πλησιάσουμε τον Θεό δεν είναι η φιλοσοφία, το κλειδί για να ερμηνευθεί η προφητεία στο άτομο δεν είναι το απόσπασμα της Βίβλου και ένα κομπιουτεράκι, όπου τι ανοησία με αριθμητικές πράξεις θα έχουμε το προφητικό αποτέλεσμα, αλλά είναι η κοινωνία με τον Θεό η οποία παρέχεται δια των μυστηρίων. Ο ψευτοπροφήτης που είναι εκτός Εκκλησίας δεν μετέχει στα μυστήρια δεν μπορεί να προφητεύσει δεν μπορεί να ερμηνεύσει. Όταν κρατούμε ζωντανή την κοινωνία με τον Θεό δεν χρειαζόμαστε προφήτη να μας υποδείξει τον Αντίχριστο.
Οι ψευτοπροφήτες λοιπόν όχι μόνο καταργούν την Σταυρική Θυσία, έτσι εφόσον δεν υπάρχει αυτή τότε δεν έχουμε ούτε παρόντα Χριστό ούτε Χρίσμα, αλλά καταργούν εντελώς και την προσωπική σχέση του Χριστιανού με τον Θεό.
Καταργούν εκτός από τον Χριστό και τον μικρό Χριστό.

Σκοτώνουν ολόκληρο το σώμα, κεφαλή και κορμό.
Το Χρίσμα θα είναι ο λόγος ο οποίος θα αποκαλύπτεται ο Αντίχριστος στον νου των Χριστιανών, για αυτό εκείνος θα έχει το δικό του χρίσμα, το χάραγμα, με το οποίο όχι μόνο θα το μιμείται αλλά ταυτόχρονα κυρίως θα αναιρεί-απενεργοποιεί το γνήσιο που τον ξεμπροστιάζει.
Λέει ο Χρυσόστομος για τους δίκαιους της Παλαιάς Διαθήκης ότι: οὐ διὰ γραμμάτων διελέγετο ἀλλ᾿ αὐτὸς δι᾿ ἑαυτοῦ καθαρὰν εὑρίσκων αὐτῶν τὴν διάνοιαν. Δηλαδή: ο Θεός επικοινωνούσε απευθείας με αυτούς τους ανθρώπους διότι είχαν καθαρό νου.
Όπως ο προφήτης-αρχιερεύς τώρα δεν δίνει εκ μέτρου τον Μεσσία, όμοια το Άγιο Πνεύμα μετά την Σταυρική Θυσία ξεχύθηκε χωρίς μέτρο στον άνθρωπο και αυτή η δωρεά δίδεται δια του Χρίσματος. Πριν την Σταυρική Θυσία δεν υπήρχε Άγιο Πνεύμα μας λέει ο Ιωάννης, τοῦτο δὲ εἶπε περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν· οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα Ἅγιον, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη και αυτό που αναφέρει σημαίνει όχι ότι δεν υπήρχε, είδαμε με τα περιστατικά ότι αυτό ενεργούσε στην Παλαιά, εξ άλλου ὑπὸ Πνεύματος Ἁγίου φερόμενοι (=οδηγούμενοι) ἐλάλησαν ἅγιοι Θεοῦ ἄνθρωποι και τό Πνεῦμα τό Ἅγιον το λαλῆσαν διά τῶν Προφητῶν, δηλαδή εννοεί ότι δεν δόθηκαν τόσα χαρίσματα στους ανθρώπους όπως την ημέρα της Πεντηκοστής διότι
το Άγιο Πνεύμα είχε απομακρυνθεί λόγω της Πτώσης ή μπορεί να ειπωθεί ότι λόγω της Πτώσης συγκρινόμενη η παρουσία Πνεύματος στην Παλαιά είναι σαν να μην υπήρχε αφού τότε έδινε το χάρισμα της θαυματουργίας ή προφητείας στους προφήτες και ήταν σε αυτούς και τους οδηγούσε αλλά δεν υπήρχε επί παραδείγματι η αναγέννηση εξ ύδατος και Πνεύματος που σώζει και μεταδίδει αιώνια ζωή οπότε το Άγιο Πνεύμα ήταν σαν να μην υπήρχε αφού το ένα είναι απείρως μεγαλύτερο δώρο από το άλλο. Αν μιλούσε και οδηγούσε τότε το Άγιο Πνεύμα τους δικαίους και τους αποκάλυπτε και τόσα θαυμάσια επιτέλεσε δια αυτών, πόσο μάλλον περισσότερο σήμερα θα γίνει αυτό;
Με το μυστήριο του Χρίσματος επαναλαμβάνεται στον κάθε βαπτισμένο το γεγονός της Πεντηκοστής, έχουμε δηλαδή μια επέκταση της Πεντηκοστής εις τους αιώνες. Η σφραγίδα του Χρίσματος εγχαράσσεται βαθιά και ανεξίτηλα στην ψυχή του χριομένου και τυπώνεται κατά τρόπο ανεξάλειπτο. Όταν ο Χριστιανός δεν έχει κοινωνία με τον Θεό αυτό καθίσταται ανενέργητο όπως ακριβώς τα σύννεφα εμπρός στον ήλιο δεν τον εξουδετερώνουν αλλά δεν του επιτρέπουν την φανέρωση.
Η Εκκλησία είναι ένα σώμα, η κεφαλή Χριστός αλλά και το Χριστοποιημένο άτομο, αυτά τα δύο συνθέτουν το σώμα, αυτά είναι ο κριτής των πάντων. Η Εκκλησία
λειτουργεί ως ένα σύνολο έχοντας κεφαλή τον Χριστό και μέλη πολλούς Χριστούς κατά το ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός. Αυτό έκρινε ποια βιβλία της Καινής θα αποτελούσαν τον Κανόνα, σε αυτό παρουσιάζονται όλοι οι Χριστιανοί είτε συγγραφείς είτε κήρυκες είτε προφήτες και τους έκρινε, αυτό θα καταλάβει και τον Αντίχριστο την στιγμή που θα εμφανιστεί.
Αντίχριστος δεν είναι μόνο ο άνθρωπος που θα εμφανιστεί αλλά είναι και όλες οι αντίθεες δυνάμεις που απορρίπτουν τον Χριστό και τον πολεμούν. Όταν εμφανίζονται οι πρόδρομοι του, οι διάφοροι αιρετικοί και οι διάφοροι πολέμιοι, το Άγιο Πνεύμα ενεργεί και νοερά τους αποκαλύπτει σε όσους έχουν πραγματική κοινωνία με Θεό και έτσι καταπολεμούνται οι αιρετικοί και οι μικροί αντίχριστοι, έτσι θα γίνει και στο Τέλος. 
Όπως όταν υπάρχει κίνδυνος το κεφάλι δίδει τις εντολές στα μέλη του σώματος μας δια των νεύρων ώστε να απομακρυνθούμε και να σωθούμε, έτσι η κεφαλή Χριστός δίδει τις εντολές στα μέλη του σώματός του και η Εκκλησία καταπολεμά τους αιρετικούς λύκους προδρόμους Αντιχρίστου ανά τους αιώνες. Κατ' επέκταση το κάθε ένας μέλος το οποίο είναι ζωντανό και όχι νεκρωμένο θα λάβει την πληροφορία από την κεφαλή ώστε να απομακρυνθεί το σώμα από τον έσχατο κίνδυνο του ανόμου.
Ο Ειρηναίος παρατηρεί: πολλά έθνη βαρβαρικά που πίστεψαν τον Χριστό χωρίς χαρτί και μελάνι έχουν γραπτή μέσα στις καρδιές τους την αρχαία και σωτήρια παράδοση και επιμελώς την διαφυλάττουν και την διατηρούν μέσα τους δια Αγίου Πνεύματος. Εάν κάποιος σε αυτούς τους αγράμματους βαρβάρους που έγιναν Χριστιανοί πει λόγο αιρετικό αμέσως τον αντιλαμβάνονται, κλείνουν τα αυτιά τους και δεν ανέχονται να ακούσουν αυτούς που λένε τέτοια λόγια.
Δεν χρειάζεσαι λοιπόν προφήτη να σου υποδείξει τον αντίχριστο από πριν.
Ο ίδιος θα εννοήσεις ποιος είναι ο Αντίχριστος όχι μόνο διότι αυτός θα λέει διαφορετικά από τον προφήτη της Καινής, αλλά ΑγιοΠνευματικά και αυτό θα γίνει εάν έχεις μυστηριακή ζωή και κοινωνία με τον Θεό, ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται. Όταν έχεις μυστηριακή ζωή έχεις ενεργά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και θα τα καταλάβεις όλα όταν έρθει η ώρα, καὶ ὑμεῖς χρῖσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου, καὶ οἴδατε πάντα. Α' Ιω. 2,20.     
Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν περὶ τῶν πλανώντων ὑμᾶς καὶ ὑμεῖς, τὸ χρῖσμα ὃ ἐλάβατε ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἐν ὑμῖν μένει, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς, ἀλλ᾿ ὡς τὸ αὐτὸ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστι καὶ οὐκ ἔστι ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς μενεῖτε ἐν αὐτῷ.
Α Ιω. 2,26-27
Αυτά έκρινα να σας γράψω για αυτούς που προσπαθούν να σας παραπλανήσουν με τις αιρετικές τους διδασκαλίες. Και εσείς έχετε το χρίσμα και για αυτό δεν έχετε ανάγκη να σας διδάξει κανένας άνθρωπος, αλλά όπως αυτό το χρίσμα σας διδάσκει για όλα, και κάθε τι που διδάσκει είναι απολύτως αληθινό και δεν είναι ψευδές και καθώς εξ αρχής σας έχει διδάξει έτσι πρέπει να μένετε εν τω Χριστώ και να κρατάτε την αλήθεια που το Πνεύμα σας έχει αποκαλύψει.


Απαγωγέας αγίων και αντικείμενος μίμος προφητών
Εάν εξετάσουμε εις βάθος όλους τους ψευδοπροφήτες θα διαπιστώσουμε ότι δεν τους ενδιαφέρει ούτε εις το ελάχιστο ο Χριστός, έτσι
αυτός στις θεωρίες τους δυστυχώς μετατρέπεται απλά σε έναν κομπάρσο του αντίχριστου. Ο ψευδοπροφήτης αναλαμβάνει αφ' εαυτού και βιαίως από τους αρμόδιους Ηλία και Ενώχ τον ρόλο γινόμενος ένας εσχατολογικός προφήτης ο οποίος μας μιλάει για την δήθεν σύντομη έλευση του Χριστού. Συνιστά εαυτόν και με διάφορες ευφάνταστες θεωρίες, από σοβαροφανείς έως εντελώς γελοίες και ανόητες, διαδίδει σύντομη έλευση Χριστού. Δηλαδή αντί να μιμηθεί τους προφήτες ορθώς τους μιμείται αντιθέτως, γνώρισμα του Διαβόλου. Μερικές φορές ο ψευτοπροφήτης για να στηρίξει τις απόψεις του ή να εφεύρει ημερομηνίες δεν διστάζει να χρησιμοποιεί συγγράμματα ψευδεπίγραφα ή νοθευμένα.
Στην προσπάθεια του να βρει υποστηρικτές με κύρος ενίοτε γίνεται απαγωγέας Αγίων.
Δηλαδή απαγάγει ιερά πρόσωπα βάζοντας τα να λένε ότι συμφέρει την θεωρία του. Θα διαστρεβλώσει διάφορα αποσπάσματα από συγγράμματα τα οποία όμως δεν υποστηρίζουν αυτά που εκείνος λανσάρει αλλά αυτό που μας διδάσκει η Ορθοδοξία, δηλαδή το γρηγορείτε. Οι ψευτοπροφήτες διατείνονται ότι ήρθαν να μας παρουσιάσουν τον επικείμενο Αντίχριστο ώστε να είμαστε έτοιμοι, να αποφύγουμε την πλάνη. Όμως αυτό εκτός από περιττό όπως είδαμε
παραπάνω είναι επιπλέον και ομολογία ενοχής διότι με την τακτική αυτή αλλάζει περιεχόμενο το "γρηγορείτε" που είπε ο Χριστός. Και άλλη λοιπόν διαβεβαίωση ότι δεν χρειάζεται προφήτης ο οποίος θα μας προειδοποιήσει για τον Αντίχριστο.
Όλοι οι άγιοι μας διδάσκουν γρηγορεῖτε και αυτό το κάνουν διότι ο Χριστός μας το δίδαξε εμφατικά. Όμως ο ψευδοπροφήτης μετατρέπει το "γρηγορείτε διότι δεν γνωρίζετε" σε "γρηγορείτε γιατί γνωρίζετε", άρα το γρηγορείτε αλλάζει δραματικά στον ψευδοπροφήτη λαμβάνοντας εντελώς νέο περιεχόμενο το οποίο δεν είναι ίδιο με αυτό που διδάσκει ο Χριστός, για την ακρίβεια είναι το άκρως αντίθετο. 
Όταν ρώτησαν οι μαθητές για το τέλος του κόσμου ο Χριστός θα μπορούσε να υποδείξει ώρα ημέρα ή στο περίπου έτος εάν δεν ήθελε ακριβώς, αλλά όμως απαντάει με το παράδειγμα του οικοδεσπότη και του κλέφτη, με την παραβολή των δέκα παρθένων, με την παραβολή των ταλάντων. Αυτά σημαίνουν ότι ο πιστός πρέπει να γρηγορεί διότι δεν γνωρίζει πότε θα πεθάνει, ή αλλιώς πότε θα έρθει ο Αντίχριστος-Διάβολος να απαιτήσει την ψυχή που αμάρτανε ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ·, ή αλλιώς πότε θα έρθει ο Χριστός στην Γη αφού ο θάνατος εκάστου είναι αυτά.
Εάν γνώριζε τότε θα είχε ένα παραπάνω πρόβλημα και εκ δεξιών και εξ αριστερών, αφού αφενός θα υπήρχαν ατέρμονες "αγαθές" συζητήσεις και μάλιστα με την ευλογία της Βίβλου, αφετέρου θα έβρισκε ευκαιρία ο Σατάν να εγείρει, "οδηγούς", "προφήτες", "ειδικούς", ομάδες, μανιώδης ενασχόληση, πάλι με την ευλογία και κάλυψη της Βίβλου. Επιπλέον θα υπήρχε κίνδυνος να γίνει ράθυμος κάποιος Χριστιανός είτε λέγοντας ότι είναι αιώνες μακριά είτε περιμένοντας τελευταία στιγμή όπου όμως τότε δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα διότι θα ήταν αργά αφού τα αφημένα πάθη θα τον είχαν καταστήσει νεκρό.
Τριπλός είναι ο λόγος μα και τριπλή η βλασφημία από τον Διάβολο του οποίου όργανο είναι ο ψευτοπροφήτης. Ακύρωση της Σταυρικής Θυσίας, προσβολή προς τον Πατέρα, οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν. Ακύρωση της διδαχής Χριστού, προσβολή προς τον Υιό. Ακύρωση του Χρίσματος, προσβολή προς το Άγιο Πνεύμα.
Το γρηγορείτε δεν είναι μόνο για το άγνωστον του θανάτου και την σταθερή τήρηση των εντολών αλλά και για έχουμε τα μάτια ανοιχτά ώστε εάν κάποιος ψευδοπροφήτης εμφανιστεί εμείς να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους αδελφούς που τυχόν θα παρασυρθούν από αυτόν.
Ο Χριστός προειδοποίησε λέγοντας προσέχετε από των ψευδοπροφητών, προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες. Δηλαδή μας διδάσκει ότι πρέπει ο Χριστιανός να είναι σε εγρήγορση όχι για γνήσιο προφήτη, αυτόν τον έχει συνεχώς μπροστά του, αλλά για ψευτοπροφήτη.

Αυτό το λέει διότι ο Σατάν προσπαθεί, εκτός των άλλων τρόπων που έχει, να απομακρύνει από τον Χριστό και διαμέσω της αντικατάστασης. Έτσι με αυτήν την τακτική είτε συνεχίζει να κρατάει το θύμα, είτε απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό και τον κάνει θύμα του όχι απλά χωρίς αυτός να το καταλάβει αλλά είναι και ήσυχος ότι βρήκε δήθεν τον Θεό. 
Ένα παράδειγμα για την πρώτη περίπτωση, ένας άνθρωπος πίνει πολύ ή καπνίζει πολύ, καταργεί αυτό το πάθος αλλά τώρα δεν έχει ταπείνωση και να βοηθήσει άλλους αλλά νομίζει ότι κάτι μεγάλο έκανε, ότι όλα είναι του χεριού του, ότι οι άλλοι που παραμένουν σε πάθη είναι κατώτεροι και έτσι συνεχίζει να είναι θύμα Σατάν, έτερο παράδειγμα, ενώ μέχρι χτες ήταν φιλάργυρος τώρα αρχίζει και δίνει αλλά θεωρεί ότι αυτός είναι ξεχωριστός, ότι είναι κάποιος, ότι είναι ορισμένος άνωθεν σε θέση να βοηθάει τους άλλους παύλα κατώτερους, ότι είναι ο μέγας ευεργέτης, έτσι συνεχίζει να είναι θύμα Σατάν διότι αντικατέστησε το ένα πάθος με το άλλο.
Στην δεύτερη περίπτωση ο ψευτοπροφήτης πλασάρει ψευτοπροφητείες, ο ψευδόχριστος πλασάρει τον εαυτό του σαν Χριστό ή σαν Θεϊκό απεσταλμένο και έτσι ο άνθρωπος που έχει πνευματικές αναζητήσεις αντί να πάει στην Εκκλησία πάει σε αιρέσεις και οργανώσεις ή αυτός που είναι μέλος της Εκκλησίας και δεν αξιολογεί σωστά παρασύρεται σε άτομο πλάνο, σε αιρέσεις, στον Αντίχριστο, οπότε ο Σατανάς αντικατέστησε τον Χριστό με έναν ψευτοχριστό.
Τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστὸς ἢ ὧδε, μὴ πιστεύσητε· ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται. Εδώ ομιλεί ο Χριστός για το Τέλος και λέγει: τότε εάν κανείς σας πει, "να! εδώ είναι ο Χριστός" ή "να! εκεί είναι ο Χριστός", μη τους πιστέψετε. Διότι θα φανούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται.
Οι
ψευδοπροφῆται χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, τον επώνυμο και τον ανώνυμο.
Επώνυμο, δηλαδή τον ψευδοπροφήτη άτομο ο οποίος δρα για τον εαυτό του. Αυτός ενίοτε μπορεί να είναι αρχηγός αίρεσης στα σπάργανα. 

Ανώνυμο, δηλαδή ψευδοπροφήτη ο οποίος δρα στα πλαίσια σχεδίου κάποιας ομάδας. 
Επί παραδείγματι στην πρώτη περίπτωση είναι διάφοροι μεμονωμένοι οι οποίοι εκδίδουν βιβλία με προφητείες για το σύντομο τέλος του κόσμου, βιβλία με προφητείες για τον Αντίχριστο και τα όμοια. Αυτά τα κάνουν για λόγους πλουτισμού, αναγνώρισης, ή διάφορους άλλους λόγους.
Ο ανώνυμος ψευδοπροφήτης είναι φυσικά υπαρκτό άτομο με όνομα αλλά ουσιαστικά είναι ανώνυμος διότι δρα στα πλαίσια σχεδίου ομάδος. Αυτή θέλει να κινήσει την περιέργεια σε μη μέλη, να υπεδραστηριοποιήσει υπάρχοντα μέλη με το τάχα επικείμενο Τέλος αλλά και να επιφέρει σε αυτά ψυχολογική πίεση.
Στην Εταιρία Σκοπιά μπορούμε να δούμε πολύ καλά όχι μόνο τις δύο κατηγορίες αλλά και την εξέλιξη του επώνυμου ψευτοπροφήτη σε ανώνυμο. Ο Ρώσσελ είναι ο επώνυμος "προφήτης" ο οποίος
διαμέσω της εταιρείας φυλλαδίων του δημοσιεύει κουταμάρες για το τέλος του κόσμου που δήθεν θα ερχόταν το 1914. Το φυλλάδιο με τον χρόνο μετατρέπεται σε.... θρησκεία και έτσι τώρα έχουμε την δεύτερη περίπτωση, δηλαδή του ανώνυμου ψευδοπροφήτη όπου το "Κυβερνών Σώμα", δηλαδή το διευθυντήριο, κάθε τρεις και λίγο ξεφουρνίζει "προφητείες" για το επικείμενο τέλος του κόσμου.
Οι ψευδοπροφήτες, στην συντριπτική πλειοψηφία τους βέβαια, δεν είναι άτομα ψυχολογικά ασθενή ώστε να θεωρούν ότι είναι πραγματικοί προφήτες. Ούτε βλάκες είναι οι διάφοροι αιρεσιάρχες ώστε να ρισκάρουν τον εξευτελισμό λέγοντας ψευτοπροφητείες, κάθε άλλο, έξυπνοι είναι, έξυπνοι του κόσμου τούτου βέβαια. Το ξέρουν πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα όμως οι ψευδοπροφητείες δεν είναι ένα αναγκαίο κακό αλλά αναγκαίες. Αναγκαίες διότι με αυτές θα δημιουργήσουν ψυχολογική πίεση σε μέλη αλλά και περιέργεια και ενδιαφέρον σε μη μέλη ώστε κάποιοι να εισαχθούν στην ομάδα. Έπειτα στα νέα μέλη με συστηματική προπαγάνδα και πλύση εγκεφάλου με λόγια και ψευτοσημεία θα προσπαθήσουν αυτά να πιστέψουν ότι βρήκαν τον πραγματικό άνθρωπο του Θεού παύλα προφήτη, ή ότι βρήκαν την πραγματική εκκλησία του Θεού. Ταυτόχρονα με αφορμή τις ψευτοπροφητείες θα έχουμε υπερδραστηριοποίηση των υπαρχόντων μελών για αλιεία νέων οπαδών ενώ θα δημιουργηθεί και ψυχολογική πίεση σε αυτά. Έτσι άλλοι που πιστεύουν αποκτούν ελπίδες και γαντζώνονται γερά στο δίχτυ της κολάσεως, ενώ αυτοί που αμφιταλαντεύονται
είτε φοβούνται να αποχωρήσουν είτε αναβάλλουν την αποχώρηση οπότε υπάρχει ευκαιρία και χρόνος για πλύση εγκεφάλου ώστε να πειστούν και να παραμείνουν. Στους αμφιταλαντευόμενους όταν έρχονται νέα μέλη θα πλασάρουν διάφορα όπως, "είδες ο Θεός αδελφέ; μεγαλώνει την εκκλησία του, διότι εδώ είναι αληθινή εκκλησία του, σύντομα θα έρθει, οι άπιστοι θα καταστραφούν στον Αρμαγεδδώνα που έρχεται" και άλλα παρόμοια.
Με όλα αυτά εν τέλει το ισοζύγιο οπαδών θα είναι θετικό και έτσι τα μέλη που αποχώρησαν θα είναι λιγότερα από αυτά που προσήλθαν, η ψευτοπροφητεία-εργαλείο βοήθησε την ομάδα να μεγαλώσει, βοήθησε τον Σατάν να αλιεύσει θύματα. Στην παραμονή νέων ή αμφιταλαντευόμενων μελών θα βοηθήσει η εφαρμογή διαφόρων μεθόδων ώστε η αποτυχημένη προφητεία να έχει το λιγότερο δυνατό κόστος. Μπορεί να παρουσιαστεί σαν γνώμη και όχι σαν προφητεία, να γίνει μια "ενημέρωση" της προφητείας διότι δήθεν βρέθηκαν νέα στοιχεία, να έρθει με ένταση στο προσκήνιο κάποια νέα προφητεία πλαισιωμένη με σύγχρονα της γεγονότα ώστε έτσι να ξεχαστεί η προηγούμενη και πολλά άλλα πονηρά κόλπα.
Επιπλέον έχουμε και το εξής, έχοντας οι οπαδοί εισέλθει αρκετοί από τις προφητείες στην ομάδα, αλλά και όλοι είναι γαλουχημένοι με προφητείες στην διάρκεια παραμονής τους στην ομάδα, προφητείες είτε για τον Αρμαγεδδώνα ή για την Αρπαγή στο μεσουράνημα, δηλαδή προφητείες που αφορούν τον Χριστό, είτε γαλουχημένοι με "σημάδια" ή "προφητείες" απόδειξης ύπαρξης Αγίου Πνεύματος στην ομάδα, δηλαδή που έχουν σχέση με το άτομο και την καθημερινότητα, έχουν γεννηθεί από τους αρχηγούς-πατέρες παιδιά-ακόλουθοι οι οποίοι έχουν στο dna τους να ζητούν αλλά και να αναζητούν προφητείες και "σημάδια". Ο οπαδός βλέπει τον αβανταδόρο του επιτήδειου αιρεσιάρχη να βγάζει άναρθρες κραυγές και το νομίζει γλωσσολαλιά και Άγιο Πνεύμα
, βλέπει ή ακούει για ένα όνειρο και το ερευνά εάν είναι προφητεία, βλέπει γεγονότα γύρω και τα εντάσσει στην "προφητεία" του σύντομου Τέλους, ακούει κάποια "προφητεία" εντός ομάδος και την υιοθετεί χωρίς έρευνα και μεγάλη λογική αντίσταση, δεν θα είναι και λίγες οι φορές που μέλη θα αρχίσουν να λένε ακατανόητα ή "προφητείες" ώστε να μην νομιστεί ότι υστερούν σε πνευματικότητα. Όλο αυτό βοηθάει ταυτόχρονα και στην ευκολότερη λήθη της παλαιάς αποτυχημένης προφητείας.
Η διαβολοποιημένη ομάδα κάνει αυτό που δίδαξε
και κάνει ο πατήρ.
Η ομάδα δημιουργεί ως σύμμαχο της τον ίδιο τον οπαδό ο οποίος στον γενετικό του κώδικα έχει να ζητάει αλλά και να αναζητάει προφητείες. Ο Διάβολος επιτίθεται στον άνθρωπο καταλλήλως του κάθε ενός και με τα πάθη δημιουργεί σύμμαχο του τον ίδιο τον άνθρωπο.

Δείτε ανάρτηση Ο Πόλεμος Του Διαβόλου.
Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν καίγεται καρφί στους περισσότερους αιρετικούς όταν βλέπουν ότι οι αρχηγοί τους λένε προφητείες-αρλούμπες, όταν βλέπουν ότι οι αρχηγοί τους πέφτουν κάθε τρεις και λίγο έξω, όταν βλέπουν ότι οι αρχηγοί τους δανείζονται "προφητείες" και θεωρίες άλλων πλασάροντας τις στην δική τους ομάδα.
Στους Ορθοδόξους ένας που προσπαθεί να παραστήσει τον Παΐσιο, τον Πορφύριο, τον Ιάκωβο Τσαλίκη, τον Ευμένιο Σαριδάκη και το διορατικό ή προφητικό τους χάρισμα, ένας που εκδίδει βιβλία με τον συντόμως ερχόμενο Αντίχριστο, άμεσα απορρίπτεται. Ο Ορθόδοξος επίδοξος Παΐσιος ή εσχατολογικός "προφήτης" σε ελάχιστο χρόνο παραμένει με ορισμένους λίγους οπαδούς οι οποίοι έχουν τεταραγμένας τας διανοίας των. Στους αιρετικούς γίνεται το αντίθετο. Η πλειοψηφία παραμένει και δεν της καίγεται καρφί για το εάν έπεσε στις προφητείες της έξω η Σκοπιά 150 φορές, εάν ο τάδε Προτεστάντης πλάσαρε στην ομάδα γεννημένους Αντίχριστους το '80, εάν την φλόμωνε με αρπαγές στο μεσουράνημα το '90.
Ο ψευδοπροφήτης μεταξύ άλλων θα φέρει διάφορες δικαιολογίες ώστε να αγοράσει χρόνο. 

Αρχικώς ίσως πει ότι δεν έχει έρθει η ώρα που έχει ορίσει, αλλά αυτό το κάνει απλά για να κερδίσει χρόνο. Τα συστατικά που βλέπουμε μας κάνουν φανερό από πριν και το τελικό προϊόν, οπότε δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε ώστε να δούμε το τέλος. Εφόσον τα συστατικά μας υποδεικνύουν το αποτέλεσμα δεν θα πρέπει να χαθεί πολύτιμος χρόνος διότι ο "προφήτης" θα προλάβει να διοχετεύσει τις δηλητηριώδεις θεωρίες του παρασύροντας, κάνοντας τώρα την θεραπεία δυσκολότερη.
Ο Χριστός λέει για τους ψευτοπροφήτες ότι θα τους γνωρίσετε από τους καρπούς τους.
Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες, ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὴν ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα;
Προσέχετε να μη παρασυρθείτε στην πλάνη από τους ψευδοπροφήτες οι οποίοι έρχονται σε σας με εξωτερικό ένδυμα προβάτου ενώ από μέσα είναι άγριοι σαν λύκοι. Από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσετε. Μήπως τρυγούν από τα αγκάθια σταφύλια ή από τα τριβόλια σύκα;
Λέγοντας ο Χριστός από τους καρπούς τους δεν εννοεί από τις προφητείες τους, δηλαδή ότι θα πουν αυτοί κάτι και εμείς θα καθόμαστε αδρανείς περιμένοντας μέχρις ότου έρθει ο καιρός που είπαν και εφόσον δεν επαληθευτεί η "προφητεία" τότε θα είναι ψευδοπροφήτες, οπότε έτσι θα βρει ευκαιρία ο επιτήδειος να παρασύρει.
Οι καρποί είναι τα λεγόμενα τους και η ζωή τους.

Όταν ο κόσμος κάποιου "προφήτη" περιστρέφεται γύρω από την παρουσία του Αντίχριστου, όταν δεν ασχολείται με την παρουσία του Χριστού στο Ποτήριο, όταν δεν απασχολείται με την απουσία Χριστού από τον περίγυρό μας, όταν καταφέρεται εναντίων της Εκκλησίας, όταν περιφέρεται και αγαπά τον κόσμο, όταν υποβιβάζει και εξαφανίζει την Σταυρική θυσία αλλά και τις δωρεές που απορρέουν από αυτήν, όταν διαστρεβλώνει αυτά που είπε ο Χριστός, όταν τα κάνει αυτά τότε είναι ψευτοπροφήτης και είναι αδύνατον να προφητεύσει. Δεν έχει Χριστιανική διαγωγή, όπως είπαμε ακόμη και αν υποτεθεί ότι προφήτευε δεν θα μπορούσε ούτε καν να το καταλάβει.

Χριστιανοί συγγραφείς περί Αντιχρίστου
Ας δούμε τώρα τι μας λένε διάφοροι Χριστιανοί συγγραφείς για το εάν ο Αντίχριστος θα είναι άνθρωπος ή όχι και ποια θα είναι η σχέση του με την Εκκλησία όσο αφορά την επιδίωξη του να γίνει αποδεκτός από αυτήν.
Ξεκινώντας θα παραθέσουμε τα λόγια του
Ειρηναίου, αυτός αναφέρει: ο Κύριος επίσης μίλησε ως εξής σε αυτούς που δεν τον δεχτηκαν ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, καὶ οὐ λαμβάνετέ με ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήμψεσθε αποκαλώντας τον Αντίχριστο ο ἄλλος διότι είναι αποξενωμένος από τον Θεό. Αυτός είναι ο άδικος δικαστής για τον οποίο ο Κύριος ανέφερε ο Χριστός ότι κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει τὸν θεὸν μὴ φοβούμενος καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενος στον οποίο η χήρα κατέφυγε ξεχνώντας τον Θεό, την επίγεια Ιερουσαλήμ, για να προστατευθεί τον αντίδικο της. Το ίδιο θα κάνει και την εποχή του βασιλείας του, θα καθίσει στον Ναό του Θεού οδηγώντας στην απώλεια όσους τον λατρέψουν λες και είναι ο Χριστός. Επόμενος θα είναι ο

Ιππόλυτος 170-235μΧ ταύτα μεν ούτως ο προφήτης διηγείται περί του Αντιχρίστου, ος έσται αναιδής, πολεμοτρόφος και τύραννος, ος υπέρ πάντας βασιλείς, και πάντα Θεόν επαρθείς, οικοδομήσει την Ιερουσαλήμ πόλιν, και πάλιν τον ναόν αναστήσει· τούτω προσκυνήσουσιν ως Θεώ οι απειθείς, και τούτω γόνυ κλινούσιν, υπονοούντες αυτόν είναι τον Χριστόν. MPG 10,666. Θα περάσουμε στον
Κύριλλος Ιεροσολύμων ο οποίος παρατηρεί: και τις ούτος, ή εκ ποίας ενεργείας; ερμήνευσον ω Παύλε· Ου έστι, φησίν, η παρουσία κατ' ενέργειαν του Σατανά, εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους. Τούτο αινιττόμενος, ότι ο Σατανάς οργάνω κέχρηται εκείνω, αυτοπροσώπως δι' αυτού ενεργών. Ειδώς γαρ, ότι ου μέλλει λοιπόν άνεσις γίνεσθαι αυτού τη κρίσει, ουκέτι δια των υπηρετών αυτού συνήθως, αλλά δ' εαυτού λοιπόν πολεμεί φανερώτερον· Εν πάσι δε σημείοις και τέρασι ψεύδους. Ο γαρ πατήρ του ψεύδους τα του ψεύδους έργα φαντασιοσκοπεί, τον μη εγειρόμενον· και χωλούς περιπατούντας, και τυφλούς αναβλέποντας, μη γενομένης της ιάσεως. MPG 33,888.
Ποίον άρα ναόν; τον καταλελυμένον των Ιουδαίων φησί· μη γένοιτο γαρ, τούτον εν ω εσμέν, Δια τι τούτο λέγομεν; ίνα μη νομιζώμεθα χαρίζεσθαι εαυτοίς. Εί γαρ ως Χριστός προς Ιουδαίους έρχεται, και υπό Ιουδαίων προσκυνείσθαι βούλεται· ίνα αυτούς μειζόνως απατήση, περισπούδαστον ποιείται τον ναόν, υποψίαν διδούς, ότι αυτός εστιν ο εκ γένους Δαυίδ, ο τον υπό Σολομώντος ναόν κατασκευαστέντα μέλλων οικοδομείν. Έρχεται δε ο Αντίχριστος τότε, όταν εν τω ναω των Ιουδαίων λίθος επί λίθον μη μείνη, κατά την του Σωτήρος απόφασιν. Όταν γαρ ή δια παλαιότητα πτώσις, ή προφάσει οικοδομής κατάλυσις, ή εκ τινών ετέρων παρακολουθήσασα, καθέλη πάντας τους λίθους, ου λέγω του περιβόλου έξωθεν, αλλά του ναού του ένδοθεν, ένθα τα χερουβίμ ήν· τότε έρχεται εκείνος εν πάσι σημαίοι και τέρασι ψεύδους, κατεπαιρόμενος ειδώλων απάντων. Tα πρώτα μεν φιλανθρωπίαν υποκρινόμενος, ύστερον δε το απότομον ενδεικνύμενος, και μάλιστα προς τους αγίους του Θεού. MPG 33,832.
Ο Κύριλλος επειδή στην εποχή του υπήρχαν κάποια υπολείμματα από τον Ναό σκέφτεται ότι όταν γκρεμιστεί ολοκληρωτικά τότε θα έρθει ο Αντίχριστος, το κάνει βασιζόμενος στο λεχθέν του Χριστού δεν θα μείνει λίθος επί λίθου. 
Αφήνοντας τον πατριάρχη Ιεροσολύμων ο
Χρυσόστομος μας λέει: και αποκαλυφθή ο άνθρωπος, φησίν, ο υπεραιρόμενος επί πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα. Ου γαρ εις ειδωλολατρείας άξει εκείνος, αλλ' αντίθεος τις έσται, και πάντας καταλύσει τους θεούς, και κελεύσει προσκυνείν αυτόν αντί του Θεού, και καθεσθήσεται εις τον ναόν του Θεού, ου τον εν Ιεροσολύμοις μόνον, αλλά και εις τας πανταχού Εκκλησίαις. Αποδεικνύντα, φησίν, εαυτόν Θεόν. Ούκ είπε, λέγοντα, αλλά, πειρώμενον αποδεικνύναι· και γαρ έργα μεγάλα εργάσεται, και σημεία επιδείξεται θαυμαστά. MPG 62, 482.
Τις δε ούτος εστιν; άρα ο σατανάς; Ουδαμώς. Αλλ' άνθρωπος τις, πάσαν αυτού δεχόμενος την ενέργειαν. MPG 62, 482 Τα ίδια λόγια με τον Χρυσορρήμονα Ιωάννη θα πει αργότερα ο
Οικουμένιος αναφέροντας: τις ούτος εστίν; άρα ο Σατανάς; Ουδαμώς. Αλλ' άνθρωπος τις, πάσαν αυτού δεχόμενος την ενέργειαν. Κατά μίμησιν του Σωτήρος έρχεται ο Σατανάς, εν ανθρώπω ολοκλήρω. Άλλως. Άνθρωπον αμαρτίας αυτόν λέγει τον αντίχριστον. Ου γαρ ο Σατανάς έσται ο Αντίχριστος αλλ' άνθρωπος ενεργούμενος υπό του Σατανά.  MPG 119,117 Προχωρούμε με τον
Θεοδώρητο Κύρου ο οποίος παρατηρεί: άνθρωπον δε αυτόν αμαρτίας προσηγόρευσεν, επειδή άνθρωπος εστι την φύσιν, πάσα εν εαυτώ του διαβόλου δεχόμενος την ενέργειαν· υιόν δε απωλείας, ως και αυτόν απολλύμενον, και ετέροις πρόξενον τούτου γινόμενον. Μιμείται γαρ ο των ανθρώπων αλάστωρ του Θεού και Σωτήρος ημών την ενανθρώπησιν· και ώσπερ αυτός ανθρωπείαν φύσιν αναλαβών, την ημετέραν επραγματεύσατο σωτηρίαν· ούτως και εκείνος άνθρωπον εξελεξάμενος πάσαν αυτού δέξασθαι δυνάμενος την ενέργειαν, δι αυτού πάντας εξαπατήσαι τους ανθρώπους πειράσεται, Χριστόν εαυτόν και Θεόν ονομάζων, και των καλουμένων θεών διελέγχων το ψεύδος, όπερ αυτός εν τοις παρεληλυθόσι χρόνοις εκράτυνε. Ναόν δε Θεού τας εκκλησίας εκάλεσεν, εν αις αρπάσει την προεδρείαν, θεόν εαυτόν αποδεικνύναι πειρώμενος. MPG 82,664. Επόμενος είναι ο
Ιλάριος Πικταυίου ο οποίος συμβουλεύει ότι: Δεν πρέπει να επικοινωνούν με αυτούς ως ιερείς του Χριστού αλλά να τους αποφεύγουν σαν αντίχριστους, σαν αγγέλους του Σατανά, σαν εχθρούς του Χριστού, σαν διαβόλους, παρόλο που με την αυτοκρατορική εύνοια έχουν στην κατοχή τους τις Εκκλησίες. Δεν πρέπει να είναι τόσο προσκολλημένοι σε τοίχους και κτίρια λες και νομίζουν ότι η αληθινή εκκλησία είναι περιορισμένη σε αυτά και για χάρη των κτηρίων να συμφιλιωθούν με τους Αρειανούς. Γιατί και ο Αντίχριστος ο ίδιος ήταν να καθίσει μέσα στα τείχη της Εκκλησίας. Τόσο ώστε σε αυτήν την κατάσταση βουνά δάση λίμνες και φυλακές, όπου οι προφήτες του Θεού ρίχτηκαν, ήταν ασφαλέστερα μέρη από τα κτίρια της Εκκλησίας. Για αυτό αναχωρήστε από τον Αυξέντιο, αυτόν τον άγγελο του Σατανά, αυτόν τον εχθρό του Χριστού, αυτόν τον μοχθηρό καταστροφέα, τον αρνητή της πίστεως. Λίγο παρακάτω θα πει, δεν είναι στα μάτια μου καλύτερος από τον Διάβολο γιατί είναι Αρειανός, ούτε ποτέ θα θελήσω να έχω ειρήνη με κάποιον, παρά μόνο με αυτούς που σύμφωνα με την απόφαση των πατέρων της Νικαίας, αναθεματίζουν τους Αρειανούς και διακηρύττουν τον Χριστό ως αληθινό Θεό. MPL 10,616.
Εδώ υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία για την οποία αξίζει μια παρένθεση από το θέμα.
Ο Αυξέντιος ήταν Αρειανός και έγινε επίσκοπος στα Μεδιόλανα το 355 όταν ο Κωνστάντιος Β' καθαίρεσε και εξόρισε τον επίσκοπο Διονύσιο. Λίγο αργότερα, περίπου το 360, ο Φιλάστριος Βρεσκίας προσπάθησε να οργανώσει την καθαίρεσή του αλλά δεν τα κατάφερε ενώ περίπου το 364 ο Ιλάριος τον κατηγορεί ως αιρετικό στον αυτοκράτορα. Έτσι ο Βαλεντινιανός Α' ορίζει μια επιτροπή δέκα επισκόπων οι οποίοι όμως μετά από εντολές απαλλάσσουν τον Αυξέντιο και ο Ουαλεντινιανός μάλλον βρίσκει την αφορμή που ήθελε επιβάλλοντας στον Ιλάριο να φύγει από το Μιλάνο.
Αργότερα ο πάπας Δάμασος κάλεσε μια σύνοδο η οποία καταδίκασε τον Αυξέντιο όμως αυτός παρέμενε στην θέση του παρά την απόφαση της συνόδου επειδή απολάμβανε την εύνοια του Ουαλεντινιανού. Παρέμεινε στην θέση έως το 374 όπου πέθανε και τότε ξεκίνησε μια μεγάλη διαμάχη και ταραχές στην πόλη με αφορμή ποιος θα τον διαδεχόταν, δηλαδή αν ο διάδοχος θα ήταν ακόλουθος των αποφάσεων της συνόδου Νικαίας ή όχι. Τότε ήταν που ο Αμβρόσιος Μεδιολάνων σαν διοικητής της επαρχίας προσπάθησε να φέρει ειρήνη και εν τέλει από λαϊκή απαίτηση όλων των μερών βρέθηκε να είναι ο ίδιος επίσκοπος το 374. Ζήτησε να βαπτιστεί από ιερέα ο οποίος παραδεχόταν την σύνοδο Νικαίας και μέσα σε 7 ημέρες από αβάπτιστος έγινε επίσκοπος.
Μόλις ήρθε σε αυτήν την θέση πούλησε όλα τα υπάρχοντα του, τα χρήματα που έλαβε τα μοίρασε στους φτωχούς δίδοντας ένα ποσό στην αδελφή του Μαρκελλίνα, ενώ υιοθέτησε πολύ ασκητικό στυλ ζωής το οποίο κράτησε σε όλη την διάρκεια της ζωής του.
Συνεχίζοντας τις διάφορες γνώμες των Χριστιανών συγγραφέων θα δούμε ότι ο
Ιερώνυμος μας λέει: ο Αντίχριστος θα καθίσει στο Ναό του Θεού, είτε στην Ιερουσαλήμ, όπως κάποιοι νομίζουν είτε στην ίδια την Εκκλησία του Θεού, το οποίο θεωρώ ότι είναι η σωστή ερμηνεία. MPL 22,1037. Λίγο αργότερα στο ίδιο έργο του θα πει: ο Αντίχριστος θα πατήσει κάτω από τα πόδια του όλη την αληθινή θρησκεία. Επόμενος που θα παρουσιαστεί θα είναι ο
Αυγουστίνος που γράφει: Αλλά είναι αβέβαιο σε ποιο ναό θα καθίσει, αν θα είναι αυτός ο ναός που χτίστηκε από τον Σολομώντα ή θα καθίσει στην Εκκλησία γιατί ο απόστολος δεν θα αποκαλούσε τον ναό ειδώλων ή δαιμόνων, ναό του Θεού. Για αυτόν τον λόγο κάποιοι θεωρούν ότι σε αυτό το χωρίο Αντίχριστος σημαίνει όχι ο ίδιος μόνο αλλά όλο το σώμα του, δηλαδή αυτοί που τον έχουν αποδεχτεί σαν βασιλιά και επιπλέον νομίζουν ότι το Ελληνικό κείμενο πρέπει να διαβαστεί όχι ως "εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ" αλλά "ως ναόν Θεού" λες και ο ίδιος θα είναι ο ναός του Θεού, η Εκκλησία. Έπειτα για τις λέξεις "καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ·" θεωρούν ότι δεν ήθελε ο Παύλος να κάνει ξεκάθαρη δήλωση διότι είπε ότι ήξεραν. Και κατ' επέκταση εμείς που δεν γνωρίζουμε εκείνο που κατείχαν αυτοί δεν είμαστε σε θέση να εννοήσουμε σε τι αναφερόταν ο Απόστολος, ειδικά όταν αυτά που λέει γίνονται ακόμη πιο δυσδιάκριτα με αυτό που προσθέτει. Διότι τι εννοεί με το "τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας, μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται·" ειλικρινά ομολογώ ότι δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί. Ωστόσο όμως θα παρουσιάσω κάποιες εικασίες για το νόημα του όπως τις έχω ακούει ή τις έχω διαβάσει. Συνεχίζοντας τις διάφορες γνώμες θα παρατεθεί το έργο
Σημασία εις τον Ιεζεκιήλ, είναι έργο αγνώστου υπό τον Γρηγόριο Θεολόγο: Βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω αγίω, φασίν, ότι ο ναός ο εν Ιεροσολύμοις οικοδομηθήσεται ύστερον, ως του Αντιχρίστου πιστευθησομένου, και δόξοντος όλης της οικουμένης είναι βασιλέως. MPG 36,668

Προχωρώντας θα παρατεθεί ο
Ιωάννης Δαμασκηνός, που παρατηρεί: ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος επί πάντα λεγόμενον Θεό και σέβασμα, ώστε αυτόν εις τον ναόν του Θεού καθίσαι, αποδεικνύντα εαυτόν, ότι έστι Θεός. Εις τον ναόν δε του Θεού, ου τον ημέτερον, αλλά τον παλαιόν, τον Ιουδαϊκόν. Ου γαρ ημίν, αλλά τοις Ιουδαίοις ελεύσεται· ουχ υπέρ Χριστού και των του Χριστού· διό και Αντίχριστος λέγεται. Δει τοίνυν πρώτον κηρυχθήναι το Ευαγγέλιον εν πάσι τοις ένθνεσι· και τότε αποκαλυφθήσεται ο άνομος, ου εστιν η παρουσία κατ' ενέργειαν του Σατανά, εν πάση δυνάμει, και σημείοις, και τέρασι ψεύδους, πάση απάτη και αδικίας εν τοις απολλυμένοις, ον ο Κύριος ανελεί τω ρήματι του στόματος αυτού, και καταργήσει τη παρουσία της επιφανείας αυτού. Ουκ αυτός τοίνυν ο διάβολος γίνεται άνθρωπος κατά την του Κυρίου ενανθρώπησιν· μη γένοιτο· αλλ' άνθρωπος εκ πορνείας τίκτεται, και υποδέχεται πάσαν την ενέργειαν του Σατανά. MPG 94,1217
Όπως είδαμε όλοι οι συγγραφείς σε όλους τους καιρούς μας λένε ότι ο Αντίχριστος θα είναι άνθρωπος, όπως άλλωστε βλέπουμε και στην Βίβλο, αλλά και ο Ιουστίνος ο μάρτυρας στον Διάλογο προς Τρύφωνα κάνει λόγο για "τον της αποστασίας άνθρωπο".
Όσο αφορά τον ναό στον οποίον θα καθίσει ο Αντίχριστος οι συγγραφείς , Ιωάννης Δαμασκηνός, Σημασία είς τον Iεζεκιήλ, Κύριλλος Ιεροσολύμων, Ιππόλυτος
, Ειρηναίος, κάνουν αναφορά στον ναό της Ιερουσαλήμ λέγοντας ότι εκεί θα καθίσει ο Αντίχριστος. 
Ο Τερτυλλιανός αναφέρει: ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας δηλαδή ο Αντίχριστος, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ ὡς Θεὸν καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶ Θεός.
 Οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὢν πρὸς ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν;  καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ· τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας, μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται·
. Ποιό εμπόδιο υπάρχει παρά το Ρωμαικό κράτος του οποίου η πτώση σε δέκα βασίλεια θα παρουσιάσει τον Αντίχριστο επάνω στα ερείπιά του; Καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος, ὃν ὁ Κύριος ἀναλώσει τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ· οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ᾿ ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασι ψεύδους καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ τῆς ἀδικίας ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις, ἀνθ᾿ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς·. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη μπορούμε να δούμε την σειρά των γεγονότων αυτών, στην οποία στις ψυχές των μαρτύρων λέγεται να περιμένουν κάτω από το θυσιαστήριο ενώ προσεύχονται μέχρι ο κόσμος να πιεί εως τέλους τις φιάλες που φέρνουν οι άγγελοι και η πόλη της πορνείας να λάβει τον άξιο της μισθό της απωλείας και ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης του να πολεμήσουν την Εκκλησία.

Με την χωρίς σχόλια αναφορά του στον στίχο εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ ὡς Θεὸν καθίσαι και τα λόγια του, το θηρίο Αντίχριστος με τον ψευδοπροφήτη του οι οποίοι θα κάνουν πόλεμο εναντίων της Εκκλησίας, μπορεί να ειπωθεί ότι θεωρεί τον Ναό της Ιερουσαλήμ ως αυτόν που θα καθίσει ο Αντίχριστος.
Όσο αφορά το θέμα Εκκλησίας και Αντίχριστου στο οποίο βλέπουμε να γίνεται αναφορά από κάποιους συγγραφείς πρέπει να εξηγηθεί τι εννοούν διότι διάφοροι επιτήδειοι θα τους διαστρεβλώσουν ώστε να αποκτήσουν κύρος οι θεωρίες τους.
Ξεκινώντας πρέπει να πούμε ότι όταν ο απόστολος αναφέρει την φράση Ναόν του Θεού χρησιμοποιεί όπως έκανε ο Χριστός γνωστές εικόνες στους τότε ακροατές παρόλο που γνωρίζει ότι ο Ναός θα καταστραφεί. Η φράση του Αποστόλου δείχνει τον Ναό της Ιερουσαλήμ στους τότε ακροατές τον οποίον αργότερα θα ανεγείρει και θα χρησιμοποιήσει ο Αντίχριστος ώστε να παρουσιαστεί ως Θεός.
Η φρασεολογία που χρησιμοποιεί ο Απόστολος είναι προφητική ως προς τον σκοπό. Δεν λέει, ο Ναός θα καταστραφεί το 70μΧ και κάποτε στο μέλλον θα ανεγερθεί νέος αντίτυπο του παλαιού στον οποίο θα καθίσει ο Αντίχριστος, αλλά κάνει αναφορά στο ότι ο Αντίχριστος θα καθίσει πρώτα στον Ναό της Ιερουσαλήμ αφού τον ανοικοδομήσει. Αυτό θα γίνει διότι ο Αντίχριστος θα θελήσει η πορεία του να είναι όπως τον αληθινό Θεό, έτσι θα ξεκινήσει με τον Ναό και έπειτα θα προσπαθήσει να εισχωρήσει και στις Χριστιανικές εκκλησίες.
Θα προσπαθήσει να αλώσει την Εκκλησία αρχικά με παραπλάνηση, ώστε να μπορέσει να αποκτήσει άτομα οπαδούς από αυτές, ενώ αργότερα με διωγμό της Εκκλησίας η οποία θα αντιδρά στην θεοποίησή του. Στον διωγμό της Εκκλησίας οι Χριστιανικοί ναοί θα καταληφθούν δια της βίας από τον Αντίχριστο ο οποίος θα προσπαθήσει να αποδείξει τον εαυτό του Θεό.
Όπως είδαμε οι πρώτοι Χριστιανοί συγγραφείς μας λένε αποκλειστικά ότι θα ενθρονίσει εαυτόν στον Ναό των Ιεροσολύμων αλλά σε επόμενο χρόνο, 4ο αιώνα, έχουμε διάφορες σκέψεις προερχόμενες από την Δύση.
Ο Αυγουστίνος μας παρουσιάζει και την αιτία των διάφορων γνωμών.
Στην Δύση ορισμένοι συγγραφείς αναρωτήθηκαν για την χρήση της έκφρασης ναὸν τοῦ Θεοῦ σκεπτόμενοι ότι δεν μπορεί να ονομαστεί "ναός Θεού" οίκημα το οποίο θα ανεγείρει ο Αντίχριστος ή ενδεχομένως να σκέφτηκαν ότι δεν μπορεί να εννοεί τον γνήσιο Ναό ο Απόστολος εφόσον αυτός που θα καθίσει ο Αντίχριστος θα είναι ένας καινούργιος.
Ο Χριστός όταν εκδιώκει τους εμπόρους από τον Ναό λέγει το συμπέρασμα - επίλογο, ὁ γὰρ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν, από την προφητεία Ησαΐα. Φυσικά δεν αγνοεί  ότι ο ναός ήταν ήδη ορισμένος ως οίκος προσευχής επί αιώνες, ούτε αγνοεί ότι ενώ υποδεικνύει συγκεκριμένο ναό αυτός θα παραμείνει στα χέρια των αποστατών για ολόκληρο το συντομότατο υπόλοιπο διάστημα της ύπαρξης του, εξ' άλλου αυτός είπε ότι δεν θα μείνει πέτρα επάνω σε πέτρα. Βλέπουμε ότι εφαρμόζει στον δεύτερο Ναό την προφητεία που ελέχθη επί εποχής πρώτου Ναού και έδειχνε στους ακροατές τον ναό που γνώριζαν, με αυτό καθαρά βλέπουμε την ύπαρξη συνέχειας. 

Ο δεύτερος Ναός, απο τον οποίον διώχνει ο Χριστός τους εμπόρους, είναι η συνέχεια του πρώτου Ναού. Αυτό όχι επειδή είναι οι πέτρες ίδιες και οι ιερείς είναι τα ίδια άτομα, αλλά επειδή είναι οι θεσμοί ίδιοι. Έτσι οι Χριστιανικοί ναοί στους οποίους έγιναν δεκτοί οι αλλογενείς είναι η συνέχεια του δεύτερου Ναού που καταστράφηκε το 70μΧ και αυτό γιατί οι θεσμοί, ναός-οίκημα, προσευχή εντός αυτού, θυσία, θυσιαστήριο, ειδικός ιερεύς, εξακολουθούν να υπάρχουν, οι οποίοι θεσμοί τώρα τελειωμένοι αναπέμπουν προσευχή και θυσίες ξανά προς τον Κύριο.
Ο Σατανάς θέλει όπως ο Χριστός να φέρει τον κόσμο προς τα πίσω αλλά αυτός αντίθετα. 

Έτσι θα θελήσει να ανεγείρει τον Ναό της Ιερουσαλήμ ως συνέχεια του Ναού στον οποίο θα βάλει να καθίσει ο Αντίχριστος. Και αυτός σαν τον Χριστό θα μιλήσει πρώτα στους Εβραίους, ενώ μετά θα προσπαθήσει να ενθρονίσει εαυτόν και στους Χριστιανικούς ναούς.
Οπότε όταν ο Χρυσόστομος παρατηρεί "ου τον εν Ιεροσολύμοις μόνον, αλλά και εις τας πανταχού Εκκλησίαις" και όταν ο Θεοδώρητος αναφέρει "Ναόν δε Θεού τας εκκλησίας εκάλεσεν, εν αις αρπάσει την προεδρείαν, θεόν εαυτόν αποδεικνύναι πειρώμενος", δηλαδή ότι θα καθίσει στις Εκκλησίες, εννοούν τα κτήρια και όχι ότι ο Αντίχριστος θα γίνει αποδεκτός από την Εκκλησία η οποία θα αποστατήσει, πράγμα που ψευδώς θα υποστηρίξει ο κάθε ανόητος ώστε έπειτα να μας πλασάρει τον εαυτό του λέγοντας ταυτόχρονα ότι "οι Πατέρες μας λένε ότι ο Αντίχριστος θα γίνει αποδεκτός από την Εκκλησία, οπότε ακούστε εμένα". Ο Χρυσόστομος το ίδιο νόημα που δίδει για τον Ναό της Ιερουσαλήμ, το ίδιο αναφέρει και στην φράση πανταχού Εκκλησίαις, δηλαδή εννοεί τα κτήρια.

Ο Θεοδώρητος συμπλέκει την αποστασία μελών της Εκκλησίας κάνοντας λόγο για αρπαγή ναών, βίαιη κατά τον διωγμό, στις οποίες ο Αντίχριστος θα προσπαθεί να αποδείξει τον εαυτό του σαν Θεό.
Διαβάστε: Η Εκκλησία δεν γίνεται ποτέ να αποστατήσει και να αποδεχτεί τον Αντίχριστο.
Αυτό που αναφέρθηκε, δηλαδή ότι οι συγγραφείς ομιλούν για τα κτήρια, μπορούμε να το παρατηρήσουμε πιο ξεκάθαρα στον Ιλάριο Πικταυίου: Δεν πρέπει να είναι τόσο προσκολλημένοι σε τοίχους και κτίρια λες και νομίζουν ότι η αληθινή εκκλησία είναι περιορισμένη σε αυτά και για χάρη των κτηρίων να συμφιλιωθούν με τους Αρειανούς. Γιατί και ο Αντίχριστος ο ίδιος είναι να καθίσει μέσα στα τείχη της Εκκλησίας. 
Παρά το γεγονός ότι ο Ιερώνυμος με το να αποκλείσει τον Ναό της Ιερουσαλήμ κάνει λάθος, πρέπει να κατανοηθεί με την ίδια οπτική, δηλαδή των κτηρίων, όταν αναφέρει για ποδοπάτηση της θρησκείας από τον Αντίχριστο. Με την φράση ποδοπάτηση εννοεί διωγμό, με την φράση θα καθίσει στις Εκκλησίες εννοεί τα κτήρια.


Η αυταπάτη του Διαβόλου
Ο Διάβολος είναι τυφλωμένος από την αποστασία και την έκπτωση από το καλό, δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά. Αν το δούμε βαθύτερα παρόλο που σχεδιάζει με στόχο και λογική υπερυπολογιστή η αλήθεια είναι ότι έχει έρθει σε κατάσταση παραφροσύνης. Θα έλεγε κάποιος ότι πάσχει από σχιζοφρενική ψύχωση ενώ εκπίπτοντας από το καλό και παραμένοντας στο κακό προχωρά στην ασθένεια και ζει σε μια αυταπάτη.
Η έκπτωση από το καλό οδηγεί τον Διάβολο στο να θέλει να έχει ψευδαισθήσεις, έτσι κατ' επέκταση και οι δικοί του ζουν σε ένα φανταστικό κόσμο όπου έχει ακυρωθεί η Σταυρική θυσία.
Όπως οι παραδοχές του Χριστιανού είναι ο Χριστός έτσι οι παραδοχές του κάθε αιρετικού, δηλαδή οι διδαχές του, αντικατοπτρίζουν τον αρχηγό αλλά και το θέλημα του.
Τα όργανά του μας δείχνουν αυτό που πιστεύει και κάνει ο Διάβολος.
Αν τις εξετάσουμε θα δούμε ότι παραδέχονται αυτό που θα ήθελε να γίνει και όχι το τι πραγματικά έχει γίνει. Επί παραδείγματι οι αιρετικοί λένε ότι οι άγιοι είναι κλεισμένοι κάπου και δεν πρέπει να τους επικαλούμαστε, αυτό σημαίνει ότι οι Άγιοι είναι ακόμη στον Άδη όχι ελεύθεροι να πηγαίνουν "όπου υπάγει το Αρνίον" οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ. Ο Διάβολος διαμέσω των αιρετικών λέει ότι η Εκκλησία αποστάτησε, αυτό σημαίνει ότι η κεφαλή της Χριστός αποστάτησε διότι εκείνη είναι που οδηγεί το σώμα. Με αυτό κάνει εντός εισαγωγικών πραγματικότητα αυτό που θα ήθελε να γίνει με τους πειρασμούς, δηλαδή να αποστατήσει ο Χριστός ώστε να μην υπάρξει σωτηρία. Ο Διάβολος λέει ότι δεν υπάρχει ειδική ιεροσύνη έτσι φέρνει την ανθρωπότητα προ της Σταυρική θυσίας όπου δεν υπάρχει η θυσία της Ευχαριστίας και ο άνθρωπος δεν μετέχει του σώματος και του αίματος του Θεού. Άρα ο ψευτοπροφήτης ως όργανό Σατάν πλασάρει επικείμενους Αντιχρίστους επειδή θέλει να ακυρώνει την Σταυρική Θυσία και κατ' επέκταση το Χρίσμα.
Λένε σατανοκίνητα οι αιρετικοί ότι δεν τους ενδιαφέρουν τι γράφουν οι Χριστιανοί συγγραφείς αλλά δήθεν "έχουν μόνο τον λόγο του Θεού", δηλαδή την Γραφή. Φυσικά τον λόγο του Θεού τους είπαν ότι είναι τέτοιος οι Χριστιανοί συγγραφείς, δεν έριξε ο Θεός την Καινή από τον ουρανό, πέρασαν αρκετά χρόνια μέχρι να γίνουν αποδεκτά βιβλία της.
Με όλα αυτά ακυρώνονται στην φαντασία του Διαβόλου τα μυστήρια και η προσωπική σχέση μας με τον Θεό, αυτός δεν κατοικεί σε εμάς. Παράδειγμα, λένε οι αιρετικοί ότι τον άγιο δεν πρέπει να τον επικαλούμαστε διότι, "δεν μπορεί δει από εκεί ψηλά" γιατί, "είναι μακριά ο ουρανός", γιατί "είναι κλεισμένος κάπου",
γιατί ____ βάλε στο κενό διάφορες δικαιολογίες, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορεί να ____ [δει, βοηθήσει, παρέμβει κλπ] διότι είναι απλά ένας άνθρωπος χωρίς Άγιο Πνεύμα-Χρίσμα, είναι σάρκας, είναι γήινος, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας.
Κάποιος μπορεί να καταδικαστεί ή να αθωωθεί
σε μια δίκη με 2,3 αυτόπτες μάρτυρες αλλά οι τόσοι αυτόπτες του Παΐσιου του Πορφύριου του Ιάκωβου του Ευμενίου δεν μπορούν όχι να κάνουν τον αιρετικό να αναρωτηθεί που είναι η αλήθεια ή τον άθεο να παραδεχτεί τουλάχιστον ότι έχουμε ενδείξεις ύπαρξης Θεού, αλλά ούτε καν να τους λάβουν υπόψιν δεν καταφέρνουν. Στο αυτιστικό σύμπαν που ζει είναι όλοι αυτοί ανύπαρκτοι. Ας υποθέσουμε φανταστικά και χάριν παραδείγματος ότι το 2022 γίνεται ένα πολεμικό γεγονός, και μιας και είναι της μόδας, μας δίνουν την Πόλη. Αυτό γίνεται σε ειδική ημερομηνία 100 χρόνια μετά την καταστροφή και ενώ φαίνεται ότι η Ελλάδα δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση από πλευράς στρατιωτικής ή άλλης. Την επόμενη ημέρα εκτός από διάφορους ψευτοπροφήτες οι οποίοι θα πλασάρουν βιβλία με τα γεγονότα που τάχα πρόκειται να γίνουν, θα έχουμε και κάποιους να ζουν στον κόσμο τους λέγοντας ότι είναι άθεοι και ο Χριστός δεν υπάρχει.
Δηλαδή ο διάβολος οι αιρετικοί, αλλά και άθεοι, ζουν σε μια διαφορετική πραγματικότητα, ένα ψεύτικο κόσμο. Αυτόν τον φανταστικό κόσμο θα προσπαθήσει να κάνει πραγματικότητα ο Διάβολος διαμέσω του Αντιχρίστου με βοηθούς όλους τους ανα τους αιώνες αιρετικούς και πολεμίους. Όμως ο Διάβολος θέλει να κάνει πραγματικότητα την αυταπάτη του όχι έτσι απλά αλλά με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αυτόν τον οποίο υπαγορεύει η έπαρση και ο απύθμενος εγωισμός του. Θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησε ο Θεός ο οποίος γύρισε πίσω
στο αγαθό την ανθρωπότητα, την γύρισε στην κατάσταση προ της πτώσεως με τον ίδιο τρόπο. Ο Ιορδάνης γύρισε προς τα πίσω, ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω·, ώστε να συμβολίσει αυτό ακριβώς. Έτσι ο Χριστός καταργεί τον θάνατο με τον θάνατο, από παρθένο το γένος έπεσε από Παρθένο γεννιέται ο Χριστός ο οποίος σώζει, στο μνήμα οδηγούνταν ο άνθρωπος τώρα από το μνήμα του αναστημένου Χριστού έρχεται η αθανασία.
Όμοια ο Διάβολος θέλει να γυρίσει την ανθρωπότητα πίσω
με έναν συγκεκριμένο τρόπο όταν στην Δημιουργία δεν υπήρχε η Σταυρική θυσία και είχε υπό την επήρεια του τον πεπτοκώτα άνθρωπο. Σχεδιάζει να φέρει τα πράγματα πίσω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θέλει να δημιουργήσει την Ιστορία ξανά. Θέλει να φέρει την Ιστορία πίσω στο 33μΧ και έπειτα να δημιουργήσει μια άλλη στην οποία ο θεός θα είναι αυτός, θα είναι εσταυρωμένος μεταφορικά δηλαδή θα είναι ασκητικός και θα θυσιάζεται για τους ανθρώπους αλλά και ψεύτικα αφού αυτά δεν θα ισχύουν και θα προσπαθεί να πείσει την ανθρωπότητα να τον αποδεχτεί. Όσο προχωρά ο Διάβολος προς το τελικό σχέδιο του εκτός από τις Χριστιανικές αιρέσεις θα υπάρξουν οι Γνωστικοί και οι θεοσοφιστές, αυτοί είναι το μέλλον, αλλά και ο Καίσαρας πρόδρομος Αντιχρίστου που αρχικώς θα περιορίσει με διάφορες αφορμές και εν τέλει ο Καίσαρας Αντίχριστος ο οποίος θα διώξει απηνώς τους Χριστιανούς.
Η έπαρση και η αυταπάτη που φέρνει κάνει τον Σατανά να ενεργεί συγκεκριμένα, από αυτό προέρχεται και η εκλογή του αριθμού 666 που βλέπουμε να προφητεύεται στην Βίβλο.
Το ότι προφητεύεται δεν σημαίνει ότι ο Θεός τον επιβάλλει αλλά είναι παραδεδωμένος ώστε να αποτελέσει μια εγγύηση. Οι προφητείες της Γραφής είναι απόρροια των γεγονότων, δεν καθορίζουν οτιδήποτε από πριν, ας το δούμε με ένα παράδειγμα, είναι σαν κάποιος να πάει μπροστά στο μέλλον και να μας πει ότι σε ένα τυχερό παιχνίδι κερδίζει ο αριθμός 50, εάν κέρδιζε ο αριθμός 80 θα μας έλεγε το 80, ο Θεός δεν είναι εντός χρόνου όπως εμείς.
Το 666 θα είναι αριθμός ανθρώπου, δηλαδή του Αντίχριστου και έχουν πολλά ειπωθεί. Αυτό που πρέπει να ειπωθεί από πριν για τον αριθμό είναι ότι υπάρχει στην Γραφή ως εχέγγυο της διδαχής. Αυτός ο αριθμός θα είναι εγγύηση της διδαχής και θα βοηθήσει εκείνους που δεν έχουν πιστεύσει ή αμφιταλαντεύονται ώστε να πιστέψουν στον Χριστό, δεν απευθύνεται προς τους ήδη πιστούς οι οποίοι θα εννοήσουν τον Αντίχριστο εξ αρχής. Ένα από τα στοιχεία από τα οποία θα καταλάβουν οι άνθρωποι που δεν έχουν πιστέψει ή έχουν πλανηθεί, ότι ο Αντίχριστος είναι εκ Διαβόλου θα είναι και αυτή η προφητεία της Βίβλου.  
Ο Σατάν με την πονηρία του θα μπορούσε να σκεφτεί μην έχει ο Αντίχριστος τον συγκεκριμένο αριθμό, που συμβολίζει κάτι και σχετίζεται με κάτι, ώστε να μην δώσει ένα επιπλέον στοιχείο ο ίδιος, αλλά όμως είναι η έπαρσή του που καθορίζει τις κινήσεις του και η οποία απαιτεί να υπάρξει το 666 υποχρεωτικά.
Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ψευτοπροφήτης που μας πλασάρει την ερμηνεία του 666 από πριν και δήθεν μας αποκαλύπτει από τώρα τον Αντίχριστο που έρχεται έχει κάνει εαυτόν πολλαπλώς ενεργούμενο Σατάν αφού εκτός του ότι καταργεί την Σταυρική θυσία και το Χρίσμα, εκτός του ότι βοηθάει να γίνεται αχρείαστη συζήτηση, εκτός του ότι παρασύρει πιστούς, θα έπρεπε να έχει για κοινό εκείνους που δεν έχουν αποδεχτεί τον Χριστό. Θα έπρεπε να μιλάει σε αυτούς που δεν υπάρχει ο Εσταυρωμένος και όχι σε εκείνους που υπάρχει, κατ' επέκταση θα έπρεπε να παρουσιάζει τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα και τα οποία θα έπειθαν εκείνους οι οποίοι δεν πιστεύουν. Με αυτό θα είχαμε ξανά συμφωνία με το Βιβλικό ότι ερμηνεία της προφητείας είναι η εκπλήρωση της προφητείας, η έκβαση των γεγονότων. Όλα τα γεγονότα θα έκαναν φανερό ότι 2000 χρόνια πριν ο Ιωάννης προφήτευσε, άρα αφενός υπάρχει ο Χριστός, αφετέρου υπάρχει Μεσσίας ήδη εδώ και 2000 χρόνια και δεν τον περιμένουμε. Αντιθέτως ο ψευτοπροφήτης όχι μόνο δεν δείχνει τον Χριστό αλλά καταργεί, τον Χριστό, τον Σταυρό, το Χρίσμα, το γρηγορείτε, ενώ απασχολείται όχι με την παρουσία Εσταυρωμένου αλλά την παρουσία Αντιχρίστου, όχι με την απουσία Χριστού από την κοινωνία αλλά την απουσία Αντιχρίστου από αυτήν και ενίοτε ενώ προέρχεται εξ Εκκλησίας αποχωρεί από αυτήν διότι όπως ειπώθηκε οι Ορθόδοξοι τον απορρίπτουν. Έτσι είτε έθεσε εαυτόν εκτός Εκκλησίας είτε είναι εξαρχής εκτός Εκκλησίας οπότε με τις αποκαλύψεις του οδηγεί όχι τον Χριστό αλλά στον εαυτό του άρα είναι πρόδρομος και όμοιος με τον Αντίχριστο ο οποίος ενεργεί στο όνομα το δικό του.

Ο μυστηριώδης κατέχων, το κατέχον, οι γνώμες 14 Χριστιανών συγγραφέων
Το κεφάλαιο παραδίδεται σε ξεχωριστή ανάρτηση, κάνετε κλίκ εδώΤρεις έντεκα, τρεις δώδεκα, τρεις δεκαπέντε, ίσον το 1972 έρχεται το Τέλος έλεγε η Σκοπιά.


Οι Εβραίοι τάχα ερευνούσαν τις Γραφές με τον άβακα και ήξεραν ότι έρχεται ο Χριστός, 
αυτό διοχετεύεται ώστε το μέλος να θεωρεί ότι οι Εβραίοι ήταν με ένα κομπιουτεράκι στο χέρι οπότε αυτός και η ομάδα που κάνει το ίδιο είναι εντός Βιβλικής διδαχής.
Με αυτά στον νου οι Πεντηκοστιανοί, τρεις έντεκα τρεις δώδεκα, 
και φτάσαμε κοντά στο Τέλος το 1989. 
Όλοι οι ψευτοπροφήτες έχουν το κομπιουτεράκι ως πολιορκητικό κριό των Θεϊκών απορρήτων και στρατιώτες για να πέσει το κάστρο τα φυσικά φαινόμενα, αναταραχές, πολέμους.
Η πετυχημένη συνταγή αντιγράφηκε0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου