Ο Σαούλ ο Σαμουήλ και η νεκρομάντισσα7/4/2017

Ο Σαούλ η μάντισσα και ο Σαμουήλ
Εμφανίστηκε στον Σαούλ ο προφήτης Σαμουήλ;
και απεκρίνατο αυτώ Σαμουήλ ο προφήτης

Ο προφήτης που δεν ήταν προφήτης
Αγαπητοί σε αυτήν την δημοσίευση θα δούμε εν συντομία ένα περιστατικό με τον Σαούλ
ο οποίος μέσω μιας νεκρομάντισσας αφελώς και ανόμως προσπάθησε να καλέσει το πνεύμα του Σαμουήλ του προφήτη ώστε να λάβει κάποιες πληροφορίες. Ο Ισραηλιτικός λαός περιτριγυριζόταν από τους δαίμονες, δηλαδή τους θεούς των εθνών, αυτοί είχαν διάφορους μάντεις οι οποίοι έδιναν αφενός ψευτο-ενδείξεις ώστε να γίνουν πιστευτοί οι θεοί πίσω από τους οποίους κρύβονταν ενώ αφετέρου παράσερναν τους ανθρώπους σε πλάνη με διάφορα σημεία με τα οποία οι αρχαίοι συνέχιζαν να πιστεύουν στους θεούς τους. Ας φέρουμε κατά νου το πνεύμα πύθωνος που είχε η κοπέλα και έλεγε μαντείες.
Στο επίμαχο περιστατικό ο Σαούλ ζητάει την βοήθεια μιας μάντισσας ώστε να ρωτήσει τον προφήτη Σαμουήλ στο τι θα κάνει. Ξεκινάει άσχημα με το εμπιστευθεί την μάντισσα αντί τον Θεό και κάνοντας αυτό το λάθος γίνεται έπειτα έρμαιο του Διαβόλου. Ο Διάβολος αφού κερδίζει την εμπιστοσύνη του μετά τον οδηγεί στην απελπισία. 
Καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἄνδρα ὄρθιον ἀναβαίνοντα ἐκ τῆς γῆς, καὶ οὗτος διπλοΐδα ἀναβεβλημένος. καὶ ἔγνω Σαούλ, ὅτι οὗτος Σαμουήλ, καὶ ἔκυψεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ. Α' Βασ. 28,14
Δηλαδή, ο Σαούλ ρώτησε την μάντισσα, τι ακριβώς είδες; Εκείνη απάντησε είδα ένα όρθιο άνδρα να ανεβαίνει από τον Άδη και ήταν ντυμένος με διπλοΐδα. Αμέσως ο Σαούλ αντελήφθη ότι αυτός ήταν ο Σαμουήλ, έσκυψε μέχρις εδάφους το πρόσωπό του και προσκύνησε τον Σαμουήλ

Διπλοΐδα εννοεί χιτώνα και επειδή τυλίγεται στο σώμα διπλά λέγεται διπλοΐδα. Εδώ η μάντισσα κερδίζει την εμπιστοσύνη του Σαούλ λέγοντας του ότι βλέπει κάποιον με την ενδυμασία του Σαμουήλ.  Το ίδιο προσπαθούσε να κάνει και το πονηρό πνεύμα που ήταν στην κοπέλα, δηλαδή να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Λέγοντας αλήθεια, δηλαδή ότι ο Παύλος και ο Σίλας είναι άνθρωποι του Θεού, προσπαθούσε να παρασύρει στο ψέμα. Θα αποκτούσε κύρος και θα παρέσερνε τους ανθρώπους. 
Δηλαδή ο Διάβολος ακόμη και όταν λέει την αλήθεια την λέει για κακό σκοπό !
Στον επόμενο στίχο διαβάζουμε:
καὶ εἶπε Σαμουήλ· ἱνατί παρηνώχλησάς μοι ἀναβῆναί με; καὶ εἶπε Σαούλ· θλίβομαι σφόδρα, καὶ οἱ ἀλλόφυλοι πολεμοῦσιν ἐν ἐμοί, καὶ ὁ Θεὸς ἀφέστηκεν ἀπ᾿ ἐμοῦ καὶ οὐκ ἐπακήκοέ μοι ἔτι καὶ ἐν χειρὶ τῶν προφητῶν καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνίοις· καὶ νῦν κέκληκά σε γνωρίσαι μοι τί ποιήσω. Α' Βασ. 28,15 
Ο Σαμουήλ είπε προς τον Σαούλ, γιατί με ενόχλησες και με κάλεσες να ανεβώ εδώ; Απάντησε ο Σαούλ, βρίσκομαι σε πολύ μεγάλη θλίψη. Οι αλλόφυλοι πολεμούν εναντίον μου, ο Θεός έχει απομακρυνθεί από εμένα και δεν με ακούει πλέον αν και τον παρακαλώ. Δεν μου απαντά ούτε δια μέσου των προφητών ούτε με ενύπνια. Και τώρα σε έχω καλέσει για να μου πεις και να με συμβουλέψεις τι πρέπει να κάνω
Το διαβολικό πνεύμα αφού πρώτα κερδίζει την εμπιστοσύνη του Σαούλ έπειτα τον παρασέρνει οδηγώντας τον στην απελπισία, το μεγαλύτερο όπλο του Διαβόλου. 
Έπειτα έρχεται είτε η αυτοκτονία είτε κάτι άλλο και εν τέλει η απώλεια. Το ίδιο έγινε και με τον Ιούδα. 
Βλέπουμε τον υποτιθέμενο Σαμουήλ να εμφανίζεται και να λέει γιατί με ενοχλείς, φυσικά οποιοσδήποτε καταλαβαίνει ότι εδώ πρόκειται περί πονηρού πνεύματος, είναι εντελώς εξόφθαλμο αυτό.
Αφενός διότι καλείται μέσω της νεκρομάντισσας και αφετέρου διότι οι άγιοι ακόμη και στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχουν ανάγκη να καλεστούν ώστε να επέμβουν υπέρ της βοήθειας κάποιου. Δηλαδή δεν παρενοχλούνται από την τάχα ωραία ησυχία τους εάν κάποιος τους ζητάει την βοήθεια τους αλλά αντιθέτως αυτοί οι ίδιοι προσεύχονται από μόνοι τους για την κατάσταση.
Καὶ εἶπε Κύριος πρός με· ἐὰν στῇ Μωσῆς καὶ Σαμουὴλ πρὸ προσώπου μου, οὐκ ἔστιν ἡ ψυχή μου πρὸς αὐτούς· ἐξαπόστειλον τὸν λαὸν τοῦτον, καὶ ἐξελθέτωσαν. Ο ίδιος ο Κύριος λέγει στον προφήτης Ιερεμία για τον Μωυσή και τον Σαμουήλ ότι ακόμη και εάν σταθούν ενώπιον του αυτός δεν θα τους ακούσει. Εδώ εμφανίζονται από τον Θεό δύο σωματικά νεκροί να προσεύχονται υπέρ του λαού και θα ήταν εντελώς παράδοξο να ομιλεί έτσι ο Κύριος εάν οι νεκροί ήταν σε ύπνο ή εάν δεν προσεύχονταν για τους επί γης. 
Εξ άλλου ο Ιερεμίας που του τα λέγει αυτά ο Χριστός είναι στην ίδια θέση με τους δύο αυτούς, δεν χρειάζεται να πούμε ότι ο Ιερεμίας δεν είναι ο οποιοσδήποτε αλλά ένας μέγας προφήτης. Δηλαδή ο Ιερεμίας και μεγάλη παρρησία έχει και προφήτης είναι, δεν τον υποτιμάει ο Κύριος ώστε να του λέει "καλά εσύ, αλλά αυτούς που έχω σε μεγάλη υπόληψη δεν θα τους ακούσω αν προσευχηθούν", αλλά προσεύχεται ο ζωντανός προφήτης και ο Κύριος του προσθέτει δύο νεκρούς προφήτες οπότε αφενός μας δείχνει ότι οι νεκροί ενδιαφέρονται περισσότερο, δύο προς έναν, αφετέρου του λέει "νεκροί και ζώντες να προσευχηθούν δεν θα τους ακούσω". Επίσης έχουμε την Αποκάλυψη η οποία μας δείχνει καθαρά ότι αυτοί που είναι στον ουρανό προσεύχονται, φυσικά το ίδιο έκαναν και οι προ Χριστού, δηλαδή προσεύχονταν. Οι προσευχές είναι δοξολογία και αιτήματα για αυτό η Αποκάλυψη τις ονομάζει και προσευχές διότι εάν ήταν μόνο δοξολογία θα λέγονταν έτσι.
Επιπλέον η νεκρομάντισσα αν και όλοι οι νεκροί προ Χριστού ήταν στον Άδη, αλλά όχι στο ίδιο μέρος, δεν είχε καμία εξουσία και δύναμη να καλέσει οποιοδήποτε πνεύμα δικαίου. Αντιθέτως οι δίκαιοι έχουν εξουσία εναντίων όφεων και σκορπίων, του αρχαίου όφι του Διαβόλου, και αυτό δεν είναι μόνο στην Καινή Διαθήκη. 
Ο Σατανάς όμως μπορεί να μεταμφιεστεί σε άγγελο, ενώ όπως πολλές φορές έχουμε ακούσει σε διάφορες διηγήσεις παρασύρει στην πλάνη ή ακόμη και στον θάνατο. 
Όπως έγινε με κάποιον μοναχό στον Άγιο Όρος ο οποίος νόμιζε ότι αγίασε και εν τέλει μετά από δήθεν υπόδειξη ότι ο Θεός κάποια συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα τον πάρει στον ουρανό ανέβηκε σε ένα βράχο και έπεσε ο δυστυχής και σκοτώθηκε ή διάφορα άλλα παρόμοια περιστατικά.
Το ότι καμία φορά, όχι εδώ, εμφανίζεται να γνωρίζει το μέλλον, εντός εισαγωγικών γνωρίζει, αυτό είναι απόρροια υπολογισμού, συνεργασίας και γνώσης ή εμπειρίας εάν θέλετε.  
Υπολογισμού: ο Σατάν μπορεί να υπολογίζει καλύτερα από όλους τους υπερ-υπολογιστές μαζί, έτσι μπορεί να υπολογίσει μελλοντικές καταστάσεις με μεγάλη επιτυχία. 
Συνεργασίας: συνεργάζεται με τα άλλα δαιμόνια, έχει διασύνδεση νοερή, έτσι μπορεί να ξέρει γεγονότα πολύ γρήγορα και ακριβώς την στιγμή που πραγματοποιούνται.
Γνώσης: ο Σατάν έχει δει δισεκατομμύρια περιπτώσεις και όπως κατατάσσει τον κάθε ένα για να του επιτίθεται αναλόγως ειδάλλως θα είχε αποτυχία έτσι προβλέπει εξελίξεις σύμφωνα με την προσωπικότητα ή άλλα πράγματα.
Εάν τα προσθέσουμε όλα αυτά μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε γιατί ενίοτε ο Σατάν "γνωρίζει" μελλοντικά γεγονότα αλλά στην πραγματικότητα αυτά δεν είναι γνώση του μέλλοντος. Θα πει "δεν θα πας το ταξίδι" επειδή έχει μόλις δει μια βλάβη στο μέσο μεταφοράς, αποτέλεσμα συνεργασίας, θα πει θα γίνει το τάδε ή το δείνα, αποτέλεσμα άριστου υπολογισμού θα πέσει μέσα σε μερικά και αυτό με σκοπό να παρασύρει. Επί παραδείγματι ώστε να αποκτήσει ο άνθρωπος εμπιστοσύνη σε μάγους και μέντιουμς και κατ' επέκταση εμπιστοσύνη στον Σατανά.
Αυτά όλα είναι μίμηση της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος το οποίο ενεργεί απόλυτα κατάλληλα για τον κάθε ένα ή πραγματικά γνωρίζει το μέλλον και έτσι προλέγει ή πληροφορεί τους Αγίους για διάφορα γεγονότα. Δηλαδή οι αιρετικοί λέγοντας ότι οι Άγιοι που είναι στον ουρανό "δεν βλέπουν δεν ακούν" όχι μόνο τους έχουν κλείσει τον Άδη αλλά τους αρνούνται το γνήσιο ενώ παραδέχονται το κίβδηλο, την απομίμηση, άρα τους έχουν χειρότερα από τους δαίμονες, είναι να θλίβεται κανείς......
Το πονηρό πνεύμα εδώ λέει την αλήθεια στον Σαούλ αλλά όπως είπαμε με κακό σκοπό.
Καὶ εἶπε Σαμουήλ· ἱνατί ἐπερωτᾷς με; καὶ Κύριος ἀφέστηκεν ἀπὸ σοῦ καὶ γέγονε μετὰ τοῦ πλησίον σου· καὶ πεποίηκε Κύριός σοι καθὼς ἐλάλησε Κύριος ἐν χειρί μου, καὶ διαῤῥήξει Κύριος τὴν βασιλείαν σου ἐκ χειρός σου καὶ δώσει αὐτὴν τῷ πλησίον σου τῷ Δαυίδ διότι οὐκ ἤκουσας φωνῆς Κυρίου καὶ οὐκ ἐποίησας θυμὸν ὀργῆς αὐτοῦ ἐν Ἀμαλήκ, διὰ τοῦτο τὸ ῥῆμα ἐποίησε Κύριός σοι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ παραδώσει Κύριος τὸν Ἰσραὴλ μετὰ σοῦ εἰς χεῖρας ἀλλοφύλων, καὶ αὔριον σὺ καὶ οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ πεσοῦνται, καὶ τὴν παρεμβολὴν Ἰσραὴλ δώσει Κύριος εἰς χεῖρας ἀλλοφύλων. Α' Βασ. 28,16-19
Δηλαδή, ο Σαμουήλ του απάντησε γιατί με ρωτάς; Εγώ δεν μπορώ πλέον να σε βοηθήσω, γιατί ο Κύριος έχει απομακρυνθεί από σένα και είναι προστάτης και βοηθός του Δαυίδ. 
Ο Κύριος έκανε ο,τι είχε προφητεύσει δια μέσω εμένα. Θα σπάσει ο Κύριος και θα αφαιρέσει από σένα την βασιλεία σου και θα την δώσει στον Δαυίδ. Και αυτό διότι δεν υπάκουσες στην φωνή του Κυρίου ώστε να πολεμήσεις τους Αμαληκίτες και να εκτελέσεις εναντίον αυτών όσα η δικαία οργή του επέβαλλε. Για αυτόν τον λόγο θα επιφέρει ο Κύριος τιμωρία εναντίον σου. Ο Κύριος θα παραδώσει μαζί με εσένα και όλους τους Ισραηλίτες στα χέρια των αλλοφύλων. Αύριο εσύ και τα παιδιά σου θα φονευθούν από τους Φιλισταίους και ολόκληρη η παρεμβολή των Ισραηλιτών θα δοθεί από τον Κύριο στα χέρια των Φιλισταίων.
Το πονηρό πνεύμα λέγοντας του αυτό τον παρασύρει στην απελπισία, δεν του μιλάει όπως ένας άνθρωπος του Θεού ώστε να προσπαθήσει να τον συνεφέρει ή να τον παρηγορήσει αλλά απλά του λέει ότι δεν γίνεται τίποτα για την κατάσταση και ότι το τέλος του είναι προδιαγεγραμμένο. 
Και στους Νινευίτες είχε προφητευθεί καταστροφή αλλά όταν μετανόησαν δεν έγινε κάτι. 
Ο δε Ιωνάς έχει ένα παρόμοιο στυλ με τον δήθεν Σαμουήλ, ενώ ο Κύριος τον διδάσκει ότι δέχεται την μετάνοια, είναι εκεί για να σώσει όχι για να καταστρέψει. 
Στον Εζεκία που μετανόησε προστέθηκαν 15 χρόνια ζωής ενώ του είχε προφητευθεί ότι θα πέθαινε από αρρώστια, ο Κύριος όμως είδε την μετάνοιά του και τον θεράπευσε, πορεύθητι καὶ εἰπὸν Ἐζεκίᾳ· τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς Δαυὶδ τοῦ πατρός σου· ἤκουσα τῆς προσευχῆς σου καὶ εἶδον τὰ δάκρυά σου ἰδοὺ προστίθημι πρὸς τὸν χρόνον σου δεκαπέντε ἔτη·.
Φυσικά ο πραγματικός Σαμουήλ θα μπορούσε να του πει ότι εάν μετανοούσε και άκουγε τον Κύριο τότε αυτός θα ήταν βοηθός του αφού η εύνοια του Θεού προς τον Δαυίδ δεν ήταν προσωποληπτική.
Για το θέμα διαβάζουμε στα Παραλειπόμενα καὶ ἀπέθανε Σαοὺλ ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτοῦ, αἷς ἠνόμησε τῷ Θεῷ κατὰ τὸν λόγον Κυρίου, διότι οὐκ ἐφύλαξεν· ὅτι ἐπηρώτησε Σαοὺλ ἐν τῶ ἐγγαστριμύθῳ τοῦ ζητῆσαι, καὶ ἀπεκρίνατο αὐτῷ Σαμουὴλ ὁ προφήτης· καὶ οὐκ ἐζήτησε Κύριον, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸν καὶ ἐπέστρεψε τὴν βασιλείαν τῷ Δαυὶδ υἱῷ Ἰεσσαί. Α' Παραλ. 10,13-14.
Δηλαδή, κατ' αυτόν τον τρόπο πέθανε ο Σαούλ εξ αιτίας των παρανομιών του, τις οποίες διέπραξε ενώπιον του Θεού, διότι παρέβη τον λόγον του Κυρίου και δεν φύλαξε τον νόμο του. Μια από τις παρανομίας του ήταν και το ότι πήγε να συμβουλευθεί την μάγισσα για να μάθει το μέλλον του και πήρε απόκριση από τον προφήτη Σαμουήλ. Δεν συμβουλεύθηκε τον Κύριο και ο Κύριος παραχώρησε τον τραγικό αυτό θάνατο στον Σαούλ και έδωσε την βασιλεία του Ισραηλιτικού λαού στον Δαυίδ, τον γιό του Ιεσσαί. 
Αυτή λοιπόν η παρανομία οδηγεί στην απομάκρυνση του Κυρίου και στην πλάνη.
Εάν κάποιος ζητήσει προφήτη ή άλλον άνθρωπο του Θεού ζητάει τον ίδιο τον Θεό αφού ο Κύριος έχει ορίσει τους αποστόλους τους προφήτες ή τους αγίους οι οποίοι είναι βοηθοί μας αλλά και οδηγοί μας προς αυτόν. Είναι δρόμοι που οδηγούν στην Οδό στην Αλήθεια και την Ζωή.
Ο Αβραάμ στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου ομιλεί προς τον πλούσιο με εξουσία ενώ τα λόγια του εάν τα παρατηρήσουμε είναι ακριβώς σαν να ομιλεί ο ίδιος ο Χριστός, δεν το σκέφτεται ούτε λέει κάτσε να ρωτήσω τον Θεό, ο δε απόστολος λέγει υπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν, δηλαδή αντί του Χριστού πρεσβεύουμε. 
Η φράση, αποκρίθηκε ο Σαμουήλ ο προφήτης, ο Σαούλ δεν ζήτησε τον Κύριο, μας βεβαιώνει ότι πονηρό πνεύμα πλάνησε τον Σαούλ. Ο Σαούλ θα μπορούσε να μετανοήσει και να προσευχηθεί αλλά δυστυχώς έτρεξε στην μάντισσα, από εκεί και πέρα έγινε παιχνίδι στα χέρια του διαβόλου.
Εν τέλει γίνεται φανερό ότι ο στίχος αυτός δεν είναι λάθος ή παράδοξος αφού και στο Α' Βασιλειών βλέπουμε να λέει ότι μιλάει ο Σαμουήλ, καὶ εἶπε Σαμουήλ· στίχος 28,16, ἀπὸ τῶν λόγων Σαμουήλ· στίχος 28,20, η φράση δημιουργεί εκ πρώτης όψεως μια απορία, η πραγματικότητα όμως είναι ότι η Βίβλος κάνει αναφορά όχι στο ποιος πραγματικά απάντησε στον Σαούλ, αλλά στο ποιόν έβλεπε ο πλανεμένος Σαούλ να του απαντά.
Εν τέλει έχουμε τα εξής στοιχεία, όποιος συμβουλεύεται τον προφήτη συμβουλεύεται τον Κύριο, εδώ όμως έχουμε αντιδιαστολή, του μίλησε ο προφήτης, δεν ζήτησε τον Κύριο, ο προφήτης είναι στόμα Κυρίου. Υπήρχε εντολή να μην αποτείνονται σε μάντεις.
Η νεκρομάντισσα δεν έχει καμία δύναμη επάνω στους δικαίους, αντιθέτως οι δίκαιοι έχουν επάνω στους μάντεις και τον πατέρα τους τον διάβολο. Ο δήθεν Σαμουήλ ομιλεί πονηρά και όχι με αγάπη όπως ο Αβραάμ στον πλούσιο. Επιπλέον του λέγει ότι τον ενοχλεί πράγμα που δεν έκανε ο Αβραάμ στον πλούσιο για τον οποίο σημειωτέον έχουν ήδη τελειώσει τα πράγματα, ο πλούσιος ήταν ήδη στην φωτιά. 
Ο Αβραάμ προσφέρει παρηγοριά στον πλούσιο με το να του μιλήσει, ο δήθεν Σαμουήλ του λέει ότι δεν γίνεται τίποτα. Όλα αυτά μας κάνουν φανερό ότι ο Σαούλ πλανήθηκε βλέποντας Σαμουήλ αλλά στην πραγματικότητα αυτό που του μιλούσε ήταν πονηρό πνεύμα. 
Για καλύτερη κατανόηση δείτε την ομιλία του γέροντα Δανιήλ ο άγγελος που δεν ήταν άγγελος.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου