21/11/15 Εισόδια της Θεοτόκου

"Από τότε που οι Ιουδαίοι απέρριψαν τον αληθινό Μεσσία δεν ανέδειξαν κανένα προφήτη, στην Ορθοδοξία σε κάθε εποχή αναδεικνύονται άτομα με προορατικό χάρισμα" π. Δανιήλ Γούβαλης

Άλαλα τα χείλη των ασεβών η σημασία του

6/5/16 της ζωοδόχου πηγής προστίθενται και μερικά σχόλια-απαντήσεις επάνω στα μεγαλυνάρια

Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα ασθενεί μου και η ψυχή, προς σε καταφεύγω την Κεχαριτωμένη ελπίς απηλπισμένων, συ μοι βοήθησον.
Δέσποινα και μήτηρ του Λυτρωτού, δέξαι παρακλησεις αναξίων σων ικετών ίνα μεσιτεύσης προς τον εκ σου τεχθέντα ω Δέσποινα του κόσμου γενού μεσίτρια.
Ψάλλομεν προθύμως σοι την ωδήν, νύν τη πανυμνήτω, Θεοτόκω χαρμονικώς, μετά του Προδρόμου και πάντων των Αγίων, δυσώπει Θεοτόκε, του οικτειρήσαι ημάς.
Άλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων, την Εικόνα σου την σεπτήν, την ιστορηθείσαν, υπό του Αποστόλου, Λουκά ιερωτάτου, την Οδηγήτριαν.
Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαὶ, Πρόδρομε Κυρίου, ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι πάντες μετὰ τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς.

Αγαπητοί σήμερα θα δούμε αυτόν τον στίχο διότι δημιουργείται μια απορία σε εμάς με τις φράσεις που χρησιμοποιεί ο υμνογράφος. Σε αυτόν τον στίχο φυσικά δεν ζητούμε να μείνουν άλαλα τα χείλη όσων δεν προσκυνούν την Παναγία, ο Κύριος είπε όποιος θέλει να τον ακολουθήσει. Οστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού, και ακολουθείτω μοι. Όπως και τόσοι άλλοι ύμνοι της Εκκλησίας μας έχουν την βάση τους στην Γραφή το ίδιο έχει και αυτός.
Είναι από τον Ψαλμό 30 στίχος 19 ἄλαλα γενηθήτω τὰ χείλη τὰ δόλια τὰ λαλοῦντα κατὰ τοῦ δικαίου ἀνομίαν ἐν ὑπερηφανίᾳ καὶ ἐξουδενώσει. Δηλαδή, βουβά και αμίλητα ας γίνουν τα χείλη από τα οποία βγαίνει δόλος και πονηριά εναντίον του δικαίου, χείλη που συκοφαντούν και μιλούν με αλαζονεία και θράσος που εξουθενώνει τα πάντα.
Από τον όλο Ψαλμό βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο Δαυίδ που έγραψε τον ψαλμό αναφέρεται στο περιστατικό στο οποίο ο Αχιτόφελ συκοφαντεί υβρίζει και με τις συμβουλές που δίνει θέλει να τον σκοτώσει. Έτσι ο Δαυίδ παρακαλεί τον Θεό να σταματήσει το ασεβές στόμα που σχεδιάζει μέσω των συμβουλών του τον θάνατο του.
Ο Αχιτόφελ <κλικ για πληροφορίες ήταν πολύ έξυπνος και έγινε σύμβουλος του βασιλιά Δαβίδ, αλλά όμως μετά τον πρόδωσε παίρνοντας μέρος στο πραξικόπημα του Αβεσσαλώμ, γιου του Δαυίδ, εναντίον του πατέρα του. Υπέδειξε άμεση επίθεση κατά των στρατευμάτων του Δαυίδ η οποία θα επέφερε την ήττα και τον θάνατο του καταβεβλημένου Δαυίδ, αλλά η συμβουλή του αγνοήθηκε.
Τον Δαυίδ δεν τον ενδιέφερε να τον προσκυνήσει ως βασιλιά ο Αχιτόφελ με το ζόρι ειδάλλως να μείνει άλαλος, αλλά να μην τον συκοφαντεί. Βλέπουμε ότι ο Δαυίδ λέγει για χείλη που με δολιότητα μιλούν εναντίον του δικαίου. Λέει το ίδιο εάν κάποιος έλεγε σήμερα σε έναν συκοφάντη, σώπασε ! σταμάτησε αυτές τις θρασείς και ανυπόστατες κατηγορίες που λες.
Ο υμνωδός όπως και ο Δαυίδ, ομιλεί ειδικά για τους υβριστές. Ας μείνουν άφωνα τα ψευδόμενα χείλη του ασεβούς Αχιτόφελ που με συκοφαντούν λέει ο Δαυίδ. Ας είναι χωρίς φωνή τα βλάσφημα χείλη των ασεβών που δεν προσκυνούν την σεβαστή σου εικόνα την Οδηγήτρια που εικονογράφησε ο ιερότατος Απόστολος Λουκάς, λέει ο συγγραφεύς του ύμνου και προχωρώντας θα δούμε ακριβώς τι εννοεί με αυτά τα λόγια.
Έχουμε εδώ το νόημα του αιτήματος που είναι κάπως παρόμοιο με του Δαυίδ, αλλά υπάρχει όμως και διαφορά. Τώρα το αίτημα είναι ευσπλαχνικό.
Ο Δαυίδ ήταν σε δύσκολη θέση. Εάν άκουγαν την συμβουλή του Αχιτόφελ ο σκοπός των διωκτών θα είχε επιτευχθεί, ο Δαυίδ θα ήταν νεκρός! Ενώ ο Δαυίδ ήταν σε δύσκολη θέση, ξέφυγε από βέβαιο θάνατο, η Θεοτόκος αντιθέτως δεν είναι σε δύσκολη θέση από τους ασεβείς, δεν μπορούν ούτε στο ελάχιστο να την πειράξουν.
Οι ασεβείς ανοίγουν το στόμα ώστε να πουν βλασφημίες και υποτιμητικές εκφράσεις εναντίον της, θα ήταν καλύτερα να μην μιλήσουν εναντίον αυτής που είναι ευεργέτιδα και αυτών. Μην νομίζουμε ότι ο Χριστός και οι Άγιοι αγαπούν και βοηθούν μόνο μια κατηγορία ανθρώπων, όλους ανεξαιρέτως τους βοηθούν. Μήπως άραγε υπάρχει μεγαλύτερη βοήθεια από το ότι η Θεοτόκος ανύψωσε το γένος και την εξέλεξε ο Κύριος ώστε με την ενανθρώπιση του να καταργήσει τον θάνατο;
Όσοι υβρίζουν την Θεοτόκο τα χείλη τους ας μείνουν κλειστά, ας μην μιλήσουν ώστε να μην πουν τις βλασφημίες τους. Τα λόγια τους Θεοτόκε ας είναι σαν να μην υπάρχουν, διότι και αυτών είναι ευεργέτιδα και όταν η αλήθεια θα τους γίνει φανερή θα ντραπούν γι' αυτά που είπαν. Έτσι είναι ευσπλαχνικό αυτό που λέει ο στίχος, είναι από αγάπη προς τον αδελφό, διότι θα μετανιώσει ο βλάσφημος και το λέμε για το καλό του, δεν ξέρει τι κάνει.
Η αμαρτία είναι μια τρέλα, όλοι όσοι κάνουν το κακό δεν ξέρουν τι κάνουν, εκούσια τυφλωμένοι νομίζουν ότι πράττουν υπέρ του συμφέροντος τους αλλά στην πραγματικότητα πράττουν κατά.
Αν δεν δέχεται την Θεοτόκο ας μην την βλασφημεί ή αν λέγει αιρετικές θεωρίες καλύτερα θα ήταν να μην ανοίξει το στόμα του να τις αναφέρει. Εάν δε σταματήσει τις βλασφημίες και τις αιρετικές θεωρίες έχει ελπίδες φωτίσεως από τον Θεό και σωτηρίας.
Δεν απευθύνεται λοιπόν γενικώς σε αλλόθρησκους ή άπιστους αλλά ειδικά σε αυτούς που θα βλασφημήσουν. Βλασφημία είναι και οι αιρετικές θεωρίες περί του προσώπου της Παναγίας και μάλιστα η αίρεση δεν κάνει ένα, αλλά επειδή διαδίδεται δημιουργεί πολλούς βλάσφημους. Ο κάθε αιρεσιάρχης με τις βλασφημίες του, αιρετικές θεωρίες, παρασύρει ανθρώπους που αναζητούν τον Χριστό έχει μεγάλη ευθύνη και καλύτερα θα ήταν να μην ανοίξει το στόμα του να τις αναφέρει.
Έχει δηλαδή διπλή έννοια ο στίχος.
Απευθύνεται δευτερευόντως προς τους ίδιους τους ασεβείς έχοντας τα θαύματα της εικόνας ως επιβεβαίωση της Χριστιανικής διδασκαλίας και έτσι προτροπή για το σταμάτημα της βλασφημίας, αλλά κυρίως είναι όμοιος με το Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι που είπε ο Χριστός στον σταυρό, είναι ικεσία από αγάπη αυτό το μεγαλυνάριο.
Ο Χριστιανός δέεται στην Θεοτόκο ώστε εάν δεν ακούσει ο ασεβής τουλάχιστον να μην υπάρξει επιβάρυνση της θέσεως του αφού ενώ ευεργετήθηκε όχι μόνο δεν ευχαριστεί αλλά βλασφημεί, λοιδορεί τους πιστούς, διαδίδει αιρετικές θεωρίες, τα θαυμάσια Κυρίου όχι μόνο δεν τα λαμβάνει υπόψιν αλλά αυτά περισσότερο αντιστρατεύεται, άρα έχει ενσυνείδητη εναντίωση. Ο ασεβής έχει γίνει ένας νέος σταυρωτής που ενώ τόσο ευεργετήθηκε τώρα βλασφημεί και από επάνω. Ικεσία για να μην ακούσει δικαίως το φοβερότατο ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος, δηλαδή: Είπε ο Χριστός, ιδού, εξ αιτίας της κακίας σας αφήνεται έρημος και απροστάτευτος ο οίκος σας. Εδώ οίκος ο άνθρωπος, από τον οποίο αν φύγει η βοήθεια του Θεού και της Θεοτόκου δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει και έχει ήδη απωλεσθεί αιωνίως.
Στην αντίθετη πλευρά όταν ο άνθρωπος είναι ευσεβής τότε ο Θεός οικεί σε αυτόν, γίνεται ο άνθρωπος έμψυχος ναός του ζώντος Θεού. Απεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ᾿ αὐτῷ ποιήσομεν. Ιω. 14,23 Του απάντησε ο Ιησούς λέγοντας, εάν κανείς με αγαπά θα τηρήσει τις εντολές μου και ο Πατήρ μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα γίνει κατοικία μας.
Βλέπουμε ότι ο συγγραφέας του ύμνου ομιλεί για χείλια και λαλιά ευσεβών και ασεβών.
Λέγει "ψάλλομεν προθύμως" και "άλαλα τα χείλη".
Δεν λέγει γενικώς για χείλη προσκυνούντα και μη, έχει κέντρο την λαλιά και στα δύο μεγαλυνάρια.
Ούτε λέγει ο στίχος γενικώς άπιστος αλλά λέγει συγκεκριμένα ασεβής. Δηλαδή δεν εννοεί αυτόν που δεν πιστεύει ή αυτόν που δεν έχει γνωρίσει τον Χριστό και την μητέρα του, αλλά αυτόν που δεν έχει σεβασμό. Έτσι έχουμε την λαλιά των ευσεβών, δηλαδή τον ύμνο, ενώ στην αντίπερα όχθη έχουμε την λαλιά των ασεβών, δηλαδή την βλασφημία, την αιρετική διδασκαλία, την κοροϊδία και λοιπά.
Άρα πρώτον εκ της λογικής βλέπουμε ότι δεν εννοεί να μουγκαθούν όλοι αυτοί που δεν δέχονται την Παναγία και δεύτερον η σκέψη ότι ομιλεί περί φίμωσης είναι αντίθετη με την διδασκαλία του Χριστιανισμού και δεν πρέπει να έρθει στο μυαλό μας ασχέτως εάν δεν καταλαβαίνουμε τι εννοεί ο υμνογράφος.
Γιατί τι λέει στον προηγούμενο στίχο; δυσώπει Θεοτόκε, του οικτειρήσαι ημάς δηλαδή Θεοτόκε μαζί με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και όλους τους Αγίους ικέτεψε τον Χριστό να μας ευσπλαχνιστεί.
Και ποιους εννοεί με το ημάς ; Όχι βέβαια μόνο αυτούς που ψάλλουν την ωδή αλλά όλους, δηλαδή όλους τους ανθρώπους, γιατί ο Χριστός όταν δίδαξε πως να προσευχόμαστε δεν όρισε να λέμε Πάτερ μου αλλά Πάτερ ἡμῶν.
Βλέπεις λοιπόν ότι αφού πρώτα ικετεύει η Εκκλησία για όλο τον κόσμο, τώρα από Χριστιανική αγάπη παρακαλεί ξανά και διπλά ενδιαφέρεται για αυτούς που βλασφημούν κάνοντας πράξη τα λόγια του Χριστού που όρισε προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους μα και του Αποστόλου που έλεγε βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν ;

Ο προηγούμενος στίχος το "ψάλλομεν προθύμως σοι την ωδήν" έχει σχέση με τον επόμενο δηλαδή με το "άλαλα τα χείλη". Σχέση όχι μόνο στην ικεσία, αλλά και στην αιτία, έχει και αυτός από την Γραφή εμπνευστεί.
Ο υμνωδός στον στίχο αυτό έχει κατά νου το: Ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί. Προφητικά ομιλεί η Παναγία και λέγει ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί δηλαδή ότι από εδώ και στο εξής θα με μακαρίζουν όλες οι γενεές.
Ο Άγιος Νεκτάριος, ο μέγας αυτός χαρισματούχος και θαυματουργός Άγιος, λέγει: "Αύτη η Θεοτόκος εν πνεύματι προφητικώ ήδη αναγγέλει την περιωπήν αυτής μεταξύ πασών των γενεών, λέγουσα: Ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί.
Και αληθώς από του χρόνου εκείνου ήρξατο ο μακαρισμός της Θεοτόκου. Την Θεοτόκον εμακάρισε πρώτη η Ελισάβετ, ήτις, πλησθείσα Πνεύματος Αγίου, ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου, καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα, ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ Κυρίου."
Αυτά λέγει ο Άγιος, να λοιπόν η αρχή και η έννοια του ψάλλομεν προθύμως σοι την ωδήν.
Μέγας Άγιος ο Νεκτάριος Πενταπόλεως, ο Άγιος της εν Χριστώ υπομονής, που έγραψε Θεοτοκάριο με εξαίσιους ύμνους, "αγνή Παρθένε δέσποινα άχραντε Θεοτόκε", που καταξιώθηκε να λάβει το διορατικό, το προορατικό, το θαυματουργικό χάρισμα, όπως και ο γέρων Άγιος Παΐσιος που γνωρίσαμε στις ημέρες μας έλαβε και αυτός Θεία χαρίσματα, ο Θεός ποτέ δεν μένει αμαρτύρητος, ευλαβούνταν και οι δυο Άγιοι πολύ την Παναγία και την είδαν και θαύματα από αυτήν έλαβαν.
Έλεγε ο γέροντας Άγιος Παΐσιος, "όταν ψάλλω το τροπάριο μη καταπιστεύσης με ανθρωπίνη προστασία, Παναγία Δέσποινα, καμιά φορά σταματώ στο αλλά δέξαι δέησιν του ικέτου σου.
Αφού δεν έχω θλίψη, πως να πω θλίψις γαρ έχει με, φέρειν ου δύναμαι; Ψέμματα να πω;
Στην πνευματική αντιμετώπιση δεν υπάρχει θλίψη, γιατί όταν ο άνθρωπος τοποθετηθεί σωστά, πνευματικά, όλα αλλάζουν. Αν ο άνθρωπος ακουμπήσει την πίκρα του πόνου του στον γλυκύ Ιησού, οι πίκρες και τα φαρμάκια του μεταβάλλονται σε μέλι."
Μήπως ο γέροντας πιο μετά στην παράκληση θα ζητούσε το κακό του συνανθρώπου του;
Όπως μας λέγει δεν έχω θλίψη και δεν ψάλλω το θλίψη γαρ έχει με κατά όμοιο τρόπο μας λέγει δεν έχω μίσος αλλά αγάπη και ψάλλω το άλαλα τα χείλη.
Έχοντας δει ο Άγιος Νεκτάριος και ο Άγιος Παΐσιος εμπρός στα μάτια τους την Παναγία αλλά και απτά τα θαύματά της, δεν θα μας έλεγαν ότι ποτέ δεν θα άφηνε η Παναγία να υπάρχει και να ψάλλεται ένας ύμνος προς αυτήν εάν δεν ήταν εντός του ορθόδοξου, της ορθής δόξας προς τον Θεό, σκεπτικού;
Σε κάποιον από όλους τους Αγίους θα αποκάλυπτε η Παναγία ότι ο ύμνος αυτός δεν είναι ορθός.
Εξ αρχής βέβαια δεν θα άφηνε ο Κύριος να συνταχθεί και να ψάλλεται ανάρμοστος ύμνος για την μητέρα του διότι το γνήσιο χάρισμα της υμνογραφίας είναι μέγα και εκ Θεού αλλά λέμε το παραπάνω για επιβεβαίωση ότι το άλαλα δεν εννοεί κάτι κακό ώστε να σκανδαλιστώ εγώ ο χειρότερος όλων ενώ άλλοι έβλεπαν ζωντανά την Θεοτόκο ή να σκεφτώ εγώ ο ολιγόπιστος ότι φροντίζει "για τα πετεινά του ουρανού που ο
ύτε σπέρνουν ούτε θερίζουν και όμως ο ουράνιος Πατήρ τα τρέφει" αλλά θα άφηνε στην τύχη τον ύμνο που θα λεγόταν για την μητέρα του. Θα έλεγε κάποιος ότι το άλαλα είναι ο πιο Χριστιανικός ύμνος, όχι μόνο επειδή διδάσκει την μεγίστη των αρετών αλλά και από μεριάς θεολογικής.
Οι στίχοι είναι ουρανοκατέβατοι χωρίς εισαγωγικά, με την κυριολεκτική έννοια, όχι κάτι τυχαίο που κατέβηκε στο κεφάλι ενός. Αυτός που τους έγραψε φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα.
Λέμε στους Χαιρετισμούς Χαίρε, κλίμαξ επουράνιε, δι' ης κατέβη ο Θεός· δηλαδή: χαίρε σκάλα επουράνια με την οποία κατέβηκε ο Θεός. Αφού κατέβηκε ο Χριστός και με την θυσία του συμφιλίωσε Θεό και άνθρωπο, εδώ τώρα έχουμε μια κλίμακα η οποία οδηγεί στην σωτηρία:
Από την μετάνοια Από των πολλών μου αμαρτιών,
ο Κύριος να μας φωτίσει Δέσποινα και μήτηρ του Λυτρωτού,
να μας οδηγήσει στην κατάργηση των παθών Ψάλλομεν προθύμως σοι την ωδήν,
στην καλλιέργεια των αρετών (εδώ η μέγιστη αυτών η αγάπη) Άλαλα τα χείλη των ασεβών,
και τελικά να μας οδηγήσει στην σωτηρία, να μας κατατάξει στην χορεία των Αγίων εἰς τὸ σωθῆναι ἡμάς.
Τα μεγαλυνάρια εκτός από το μέγα δίδαγμα που μας μεταφέρουν σαν μονάδες, δηλαδή το κάθε ένα ξεχωριστά, σαν σύνολο μας διδάσκουν την μεγάλη αξία της Θεοτόκου. Με την Παναγία, η οποία με την καθαρότητα της έγινε μητέρα του Θεού, άνοιξε ο δρόμος προς την Ουράνιο Βασιλεία. Επίσης ο ποιητής τα έκανε να είναι μια μικρογραφία του μυστηρίου της ενσαρκώσεως.
Τα χείλη των ευσεβών είναι ήδη εύλαλα λοιπόν και αυτό διότι υμνούν την Θεοτόκο, όπως και η Γραφή την υμνεί όταν την αποκαλεί Κεχαριτωμένη, ήταν στολισμένη με όλες τις αρετές και για αυτό έλαβε την χάρη Θεού.
Η Γραφή την αποκαλεί Ευλογημένη εν γυναιξί, Μακαριστή σε όλες τις γενεές, Δοξασμένη από τον Θεό.
Την υμνούν οι πιστοί και αυτό προφητεύτηκε στο "ιδού από του νυν μακαριούσι με πάσαι αι γενεαί".
Ποιοι δεν την υμνούν; Αυτοί που δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό και οι ασεβείς.
Για τους πρώτους, αλλά και τους δεύτερους, από Χριστιανική αγάπη παρακαλέσαμε να τους ευσπλαχνιστεί ο Θεός στο δυσώπει Θεοτόκε, του οικτειρήσαι ημάς ώστε να τον γνωρίσουν ή εάν έχουν γνωρίσει να ενεργήσει στην ζωή τους ώστε να βρουν έλεος και σωτηρία.
Να μην παρακαλέσουμε ξανά ειδικά και για αυτούς που βλασφημούν, είτε από κακία είτε διαδίδοντας τις αιρετικές θεωρίες τους ; Αυτοί έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη προσευχής και παρακαλούμε με ξεχωριστή δέηση την Θεοτόκο.

Σύντομα σχόλια - απαντήσεις στα μεγαλυνάρια

Τα μεγαλυνάρια της παρακλήσεως έχουν και βαθύτερο νόημα εκτός αυτό που με την πρώτη ανάγνωση καταλαβαίνουμε, τόσα έχουν ειπωθεί. Αληθώς, είναι μικρογραφία του μυστηρίου της ενσαρκώσεως του Θεού το οποίο είναι γνωστό αλλά και άγνωστο, προσιτό αλλά και μυστηριώδες.
Έχουμε 2 ευχαριστήρια εγκώμια: σε μεγαλύνομεν, ύμνοις τιμήσωμεν και 5 ικεσίες: σῦ μοι βοήθησον, γενοῦ μεσίτρια, τοῦ οἰκτειρήσαι ἡμᾶς, άλαλα τὰ χείλη, εἰς τὸ σωθῆναι ἡμάς.
Πρώτα υμνούμε και εμείς την Θεοτόκο όπως της πλέκει το εγκώμιο η Ελισάβετ καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος Ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ καὶ ἀνεφώνησε φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου  ή ο Αρχάγγελος Γαβριήλ καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπε· χαῖρε, κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος μετὰ σοῦ· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν.

Ἀπὸ τῶν πολλῶν μου ἁμαρτιῶν, ἀσθενεῖ τὸ σῶμα, ἀσθενεῖ μου καὶ ἡ ψυχή· πρὸς σὲ καταφεύγω τὴν Κεχαριτωμένην, ἐλπὶς ἀπηλπισμένων, σύ μοι βοήθησον.

Για τι ομιλεί αυτό το μεγαλυνάριο ;
Τα πάθη είναι ασθένεια σώματος αλλά και ψυχής, απομακρύνουν και διώχνουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος, υποδουλώνουν τον άνθρωπο, εγείρουν μέγα τείχος το οποίο όχι μόνο δεν μας αφήνει να δούμε τον Θεό αλλά ούτε καν να προχωρήσουμε στην αρετή δεν μας επιτρέπει. Από τα πάθη προέρχονται σωματικές ασθένειες αλλά και ψυχικές, για να μπορέσει να φθάσει τελικά ο άνθρωπος στην θέωση το πρώτο βήμα είναι μετανοήσει ώστε έπειτα να καθαρισθεί από τα πάθη.
Η Παναγία είχε όλες τις αρετές, έτσι έφτασε να λάβει την Χάρη του Θεού, έφτασε στην θέωση, Κεχαριτωμένη σημαίνει στολισμένη με την χάρη του Θεού. Είναι η ελπίδα των απελπισμένων, η ἐλπὶς ἀπηλπισμένων, ἀσθενῶν συμμαχία, θλιβομένων χαρὰ καὶ ἀντίληψις όπως λέγει και ο Μεγάλος Παρακλητικός Κανών.
Ελπὶς ἀπηλπισμένων, μια παράδοξη φράση αφού προϋπόθεση για να είσαι απελπισμένος είναι να μην μπορεί πια να γίνει κάτι για την κατάσταση, να μην υπάρχει ελπίδα.
Είναι και βοηθός στις αρρώστιες και στους αδύνατους και στους θλιβόμενους, βεβαίως, όμως εδώ εννοεί ότι είναι η ελπίδα των απελπισμένων από τα γήινα πράγματα αλλά και από τα υλιστικά προστάγματα που εν τέλει καταλαμβάνουν στην καρδιά μας την θέση που ανήκει στον Θεό.
Θεός γίνεται το χρήμα, υλικά, η σάρκα, και ενώ νομίζουμε ότι αυτά μας οδηγούν στο καλύτερο, στην πραγματικότητα μας οδηγούν στο χειρότερο.
Ο άσωτος νομίζει ότι πράττει καλά και υπέρ του συμφέροντός του, αλλά εν τέλει καταντά από πλούσιος ένας χοιροβοσκός ο οποίος μάλιστα πεθαίνει από την πείνα, ασθενεί το σώμα αλλά και η ψυχή του ή επί παραδείγματι ένας μέθυσος, από το πάθος ασθενεί το σώμα αλλά και η ψυχή του. Όταν όμως έρχεται εις εαυτόν σαν τον άσωτο ο οποίος, εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπε..., τότε μόνο καταλαβαίνει την πραγματική κατάσταση του. Μὴ πεποίθατε ἐπ᾿ ἄρχοντας, ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία, λέγει ο ψαλμός 145, έχουμε περί πολλού ή στηρίζουμε τις ελπίδες μας, σε άτομα, στο χρήμα, σε διάφορα προστάγματα, αλλά όλα, είτε μας προδίδουν, είτε δεν είναι όπως τα νομίζουμε, είτε είναι στην πραγματικότητα κενά, έτσι μας απελπίζουν, μας κάνουν ασθενείς, μας θλίβουν. Εν τέλει αν αφεθεί η κατάσταση τα πάθη μας αιχμαλωτίζουν, καταλαμβάνουν την θέληση μας η οποία αδρανοποιείται. Με την φώτιση όμως του Αγίου Πνεύματος που φέρνει η μετάνοια ο άνθρωπος απελευθερώνεται από την κυριαρχία των παθών, καλλιεργεί τις αρετές και προχωράει προς τον Θεό. Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον τῶν ἀρετῶν, μάτην κοπιῶμεν, τὴν δὲ ψυχὴν σκέποντος, οὐδεὶς ἡμῶν πορθεῖται τὴν πόλιν. Άνθρωπος είναι και η Παναγία, όμως εδώ την βλέπουμε ως μητέρα του Χριστού, απευθυνόμαστε στην μητέρα του Θεανθρώπου, την επικαλούμαστε ως βοηθό και μεσίτρια προς τον Χριστό γιατί πολύ ισχύει η δέηση της.
Αρχικώς λοιπόν φαίνεται παράδοξη η φράση ἐλπὶς ἀπηλπισμένων αλλά η αλήθεια είναι ότι με την αντίθεση της μας διδάσκει ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει ποτέ να χάνει την ελπίδα του και να απελπίζεται, η απελπισία είναι το μεγαλύτερο όπλο του Σατάν, αλλά πρέπει να μεταφέρει την ελπίδα του από τα υλικά προς τα ουράνια, θυμηθείτε την φράση του Αγίου γέροντος Παϊσίου, "αν ο άνθρωπος ακουμπήσει την πίκρα του πόνου του στον γλυκύ Ιησού, οι πίκρες και τα φαρμάκια του μεταβάλλονται σε μέλι". Όταν με συμμάχους του εμάς τους ίδιους ο Διάβολος μας έχει φέρει σε κακή κατάσταση, όταν οι ίδιοι έχουμε έρθει σε κακή κατάσταση από επιλογές μας, όταν από ασθένεια ή άλλες καταστάσεις έχουμε έρθει σε δύσκολη θέση, τότε επιζητά να μας ρίξει στην απελπισία. Αυτό το κάνει διότι όταν ο άνθρωπος απελπιστεί αφενός φεύγει από την εξίσωση της ζωής μας ο Θεός, δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει πυξίδα ούτε καμία ελπίδα. Ούτε θεραπείας, ούτε άλλης αιώνιας ζωής, ούτε ανάστασης, ούτε οποιαδήποτε ελπίδα, ενώ αφετέρου Θεός γίνεται ο άνθρωπος.
Κατ' επέκταση οι σκέψεις που έχει ο ίδιος, αλλά και του υποβάλλει προς αποδοχή ο Σατάν, γίνονται οι δέκα εντολές. Όταν γίνει αυτό ο άνθρωπος αποφασίζει σύμφωνα με τις εντολές του εαυτού και του Σατάν και όχι τις εντολές του Θεού γινόμενος έτσι αρνητής.
 
Ο άνθρωπος πρέπει να μεταφέρει την ελπίδα του από τον κόσμο στον Χριστό και να φέρνει στον νου την φωνή του που λέει "έχε θάρρος". Λέει ο Χριστός στην απελπισμένη και "ταλαιπωρημένη από πολλούς ιατρούς", θάρσει, θύγατερ·, στον παράλυτο, Θάρσει, τέκνον·, στον Παύλο, Θάρσει, Παῦλε·, στους δώδεκα μαθητές και κατ' επέκταση στους μαθητές όλων των αιώνων είπε, θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον, έχετε θάρρος εγώ νίκησα τον κόσμο, μην απελπίζεστε, από την ύλη, από θεωρίες, από τα δεινά εκ πολεμίων αλλά και εκ Πτώσεως, δηλαδή δυσκολίες ασθένειες γηρατειά θάνατο. Ο άρχων "του κόσμου" Διάβολος προσπαθεί ώστε να πείσει τον άνθρωπο να στηρίξει την ευτυχία του και τα πιστεύω του, δηλαδή όλες τις ελπίδες του, σε σαθρές βάσεις που ο ίδιος έχει φτιάξει ώστε έπειτα να τον οδηγήσει στον λάθος προορισμό. 
Κρύβει μέγα και βαθύτατο νόημα αυτό το μεγαλυνάριο, αποδίδει το μυστήριο της μετανοίας και ομοιάζει με αυτό.

Γιατί ενώ παρακάτω έχουμε πληθυντικό, ημάς, εδώ έχουμε ενικό, συ μοι ;
Πληθυντικό έχουμε σε όλα τα υπόλοιπα μεγαλυνάρια παρακλήσεις αναξίων σών ικετών, ψάλλομεν προθύμως, οικτειρήσαι ημάς, των ασεβών, σωθήναι ημάς, αλλά σε αυτό έχουμε ενικό:
Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα ασθενεί μου και η ψυχή, προς σε καταφεύγω την Κεχαριτωμένη ελπίς απηλπισμένων, συ μοι βοήθησον.
Ενικός, μου, Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα ασθενεί μου και η ψυχή, γιατί ο κάθε ένας μας έχει συγκεκριμένα πάθη από τα οποία πρέπει να απαλλαγεί ενώ ταυτόχρονα ομολογεί ότι έχει εννοήσει ότι είναι ασθενής.
Βασικότατη προϋπόθεση για να αναζητήσει κάποιος ιατρό είναι να καταλάβει ότι ασθενεί. Από εκεί και μετά ακολουθεί η μετάνοια η οποία είναι η αρχή της υγείας και άρα η έναρξη της πορείας προς τον Θεό. Ο άνθρωπος βλέπει τον εαυτό του ως "κακώς έχοντα" τον Χριστό ως ιατρό και λαμβάνει την απόφαση επιστροφής.
Ο δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας εἶπεν αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν οἰ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾿ οἱ κακῶς ἔχοντες. Όταν οι Φαρισαίοι είπαν στους μαθητές, "γιατί ο δάσκαλός σας τρώει μαζί με αμαρτωλούς;" ο Ιησούς απάντησε, "δεν χρειάζονται γιατρό οι υγιείς αλλά οι άρρωστοι".
Ο ασθενής απελπισμένος άνθρωπος που απελπίστηκε από τους πολλούς "γιατρούς", οι οποίοι όχι μόνο δεν γιάτρεψαν το κενό που άφησε στην καρδιά η απουσία Θεού αλλά προς το χειρότερο τον έφεραν, αναζητεί τον μόνο ιατρό. Καὶ γυνή τις οὖσα ἐν ρύσει αἵματος ἔτη δώδεκα, καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ δαπανήσασα τὰ παρ᾿ ἑαυτῆς πάντα, καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα, ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα, ἀκούσασα περὶ τοῦ Ἰησοῦ..., είχε ταλαιπωρηθεί πολύ από πολλούς ιατρούς, είχε ξοδέψει όλα τα υπάρχοντά της όχι μόνο χωρίς να δει καμία ωφέλεια αλλά μάλλον είχε έλθει και στο χειρότερο.
 
Έχουμε εδώ την "αρχή μετανοίας" που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αναγνώριση της ασθενείας-αυτομεμψία, εξομολόγηση. 
Δεν μπορεί να έχουμε πληθυντικό, "από των πολλών μας αμαρτιών....", αυτό είναι αδύνατον διότι ότι ο μετανοών εξετάζει αποκλειστικά εαυτόν, δεν απασχολείτε με τυχόν αμαρτίες του άλλου ενώ βλέπει τον εαυτό του ως τον μεγαλύτερο αμαρτωλό, νιώθει ότι αυτός έχει αμαρτήσει περισσότερο από όλους, λέει ο Παύλος, Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ·, ο πληθυντικός ταιριάζει στην αντίθετη μεριά, ο εγωιστής και υπερήφανος βλέπει όλους τους άλλους ως φταίχτες για την κατάσταση.
Ενικός, σοι μοι, γιατί αφού καταλάβαμε την ασθένεια τώρα εκφράζουμε την προσωπική θέληση μας ώστε να μας ελεήσει ο Θεός και να λυτρωθούμε από τα πάθη. Άναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου λέει οι άσωτος, δεν απελπίζεται ώστε να χαθεί, παρότι έφυγε από τον Πατέρα μεταφέρει την ελπίδα του πάλι σε αυτόν και σώζεται. Αυτό το ναι ζητά και θέλει ο Θεός από τον κάθε ένα μας προσωπικά γιατί πάντοτε μας αγαπά και μας περιμένει αλλά ποτέ δεν αφαιρεί την ελευθερία ούτε εκβιάζει την θέληση.
Ο άνθρωπος εννοεί την ασθένεια του, εξομολογείται, ἐρῶ αὐτῷ Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου και λαμβάνει την απόφαση επιστροφής. Ο άγγελος στάλθηκε στην Παναγία και αυτή του απήντησε ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου μετά από αυτά τα λόγια απήλθε ο άγγελος και ήλθε η δύναμις Υψίστου και την επεσκίασε. Αυτό το ναι θέλει ο Θεός από εμάς και εμείς πρέπει να του το προσφέρουμε προσωπικά αλλά και εκ καρδίας.

Πώς θα μας βοηθήσει η Παναγία ;
Το λέει ο επόμενος στίχος, θα μας βοηθήσει με το να γίνει μεσίτρια.
Δέσποινα καὶ Μήτηρ τοῦ Λυτρωτοῦ, δέξαι παρακλήσεις ἀναξίων σῶν ἱκετῶν, ἵνα μεσιτεύσῃς πρὸς τὸν ἐκ σοῦ τεχθέντα. Ὦ Δέσποινα τοῦ κόσμου, γενοῦ μεσίτρια.
Μας βοηθάει η Παναγία σε διάφορες περιστάσεις του βίου μας αλλά εδώ εννοεί να μας βοηθήσει με το να γίνει μεσίτρια γενοῦ μεσίτρια προς τον Χριστό διότι έχει μέγιστη παρρησία ενώπιον του Υιού της για αυτό και λέμε Μήτηρ τοῦ Λυτρωτοῦ.
Εάν οι δίκαιοι έχουν ισχύ, πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη, πολλώ δε μάλλον η Παναγία την οποία εξέλεξε ο Κύριος για μητέρα του και ως γνωστόν ο Κύριος εκλέγει πάντοτε τον άξιο και δίκαιο. Ζητούμε λοιπόν να γίνει μεσίτρια η Παναγία γενοῦ μεσίτρια ώστε να μας ευσπλαχνιστεί ο Θεός και να μας φωτίσει οδηγώντας μας στην κάθαρση.
Αφού λοιπόν έχουμε αναγνωρίσει την ασθένεια και αμαρτωλότητα μας και ζήτησε προσωπικά ο κάθε ένας μας την βοήθεια του Θεού, ύστερα αιτούμαστε από την Παναγία να βοηθήσει μέσω της μεσιτείας της ώστε να υπάρξει επέμβαση του μέγα ιατρού των σωμάτων και ψυχών ημών, σὺ γὰρ εἶ ὁ φωτισμός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός λέμε στην Θεία Λειτουργία.

Για τι κάνει λόγο το τρίτο μεγαλυνάριο ;
Ψάλλομεν προθύμως σοι την ωδήν, νύν τη πανυμνήτω, Θεοτόκω χαρμονικώς, μετά του Προδρόμου και πάντων των Αγίων, δυσώπει Θεοτόκε, του οικτειρήσαι ημάς.
Ο Θεός είναι Πατὴρ οἰκτιρμῶν. Είναι ὁ πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν καὶ Θεὸς πάσης παρακλήσεως, Β' Κορινθ. 1,3, δηλαδή, ο Θεός είναι ο πατήρ και ο χορηγός της ευσπλαχνίας, του ελέους και της συγκαταβάσεως, είναι ο Θεός κάθε παρηγοριάς για τους θλιβόμενους ανθρώπους.
Ως οικτίρμων, δηλαδή φιλάνθρωπος, εύσπλαχνος, απέστειλε τον Υιό ώστε να σωθεί ο άνθρωπος. Ψάλλουμε τα Χριστούγεννα, Θεὸς ὢν εἰρήνης, Πατὴρ οἰκτιρμῶν, τῆς μεγάλης Βουλῆς σου τὸν Ἄγγελον, εἰρήνην παρεχόμενον, ἀπέστειλας ἡμῖν·, έτσι εδώ του ζητούμε να μας ευσπλαχνιστεί, οικτειρήσαι. Ο Θεός δεν αφήνει κανένα ο οποίος τον αναζητά, μας περιμένει όπως τον άσωτο έτοιμος να μας αγκαλιάσει, είναι αυτός που χορηγεί το έλεος.
Ο άνθρωπος λαμβάνει την αληθινή απόφαση να ακολουθήσει τον Θεό και έχουμε αμέσως να έρχεται η φώτιση και έπειτα ο Κύριος να μας θεραπεύει, να μας καθαρίζει από τον ρύπο της αμαρτίας ὅτι κατὰ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τῆς γῆς ἐκραταίωσε Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν· καθόσον ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν, ἐμάκρυνεν ἀφ᾿ ἡμῶν τὰς ἀνομίας ἡμῶν καθὼς οἰκτείρει πατὴρ υἱούς, ᾠκτείρησε Κύριος τοὺς φοβουμένους αὐτόν. Ψαλ. 102,11-14. Δηλαδή: διότι όσο αμέτρητο είναι το ύψος του ουρανού από την γη, τόσο μέγα και κραταιό είναι το έλεος του Θεού προς εκείνους που τον ευλαβούνται. Όσο απροσμέτρητη είναι η απόσταση της ανατολής από την δύση, τόσο απομάκρυνε από εμάς ο Θεός τις αμαρτίες μας ώστε να είμαστε απαλλαγμένοι από αυτές. Όπως ευσπλαγχνίζεται ο στοργικός πατέρας τα παιδιά του έτσι και ο Κύριος ευσπλαγχνίζεται εκείνους που τον φοβούνται.
Ο αλλοτριωμένος εξ αιτίας της αμαρτίας άνθρωπος αναζητεί τον Θεό ο οποίος είναι πηγή κάθε παρηγοριάς, πηγή κάθε ελπίδας για τους απελπισμένους και καθώς με την φώτιση του Αγίου Πνεύματος προχωρούμε και καλλιεργούμε τις αρετές τότε τα πάθη νικιούνται ολοκληρωτικά, έτσι ο άνθρωπος φτάνει να λέγει και αυτός εκ καρδίας το ἄφες αὐτοῖς - άλαλα τα χείλη διότι έγινε και εκείνος οικτίρμων όπως ο Κύριος, γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί Λουκ. 6,36. Δηλαδή: γίνεστε λοιπόν εύσπλαχνοι στους συνανθρώπους όπως και ο Πατήρ σας είναι πολυεύσπλαγχνος προς όλους.
Βλέπουμε την κλίμακα προς την Ουράνιο Βασιλεία για την οποία έγινε αναφορά πρωτύτερα.

Γιατί δεν είναι διαπίστωση το άλαλα τα χείλη ;
Για δύο λόγους, πρώτον γιατί οι Παρακλήσεις είναι ικετευτικές αιτήσεις όπως το λέει και ο τίτλος, παράκληση, ο Χριστιανός δεν έχει καιρό για διαπιστώσεις σε τέτοια θέματα. Κάποιος βλέπει έναν που βλασφημεί αλλά ο Χριστιανός βλέπει έναν που είναι μέσα στην φωτιά και κινδυνεύει να αφανιστεί και δεν παρατηρεί εάν ο καιγόμενος δεν φωνάζει βοήθεια αλλά βρίζει, ούτε λέει αδιάφορα, αυτός καίγεται, αλλά τον ενδιαφέρει να μπορέσει ο αδελφός να σωθεί τάχιστα από τις φλόγες.
Δεύτερον και κύριον γιατί μπορεί τα χείλη ρητόρων Ῥήτορας πολυφθόγγους ὡς ἰχθύας ἀφώνους ὁρῶμεν ἐπὶ σοὶ Θεοτόκε· ή απίστων ή άλλων να μείνουν άφωνα από θαύματα και αυτό διότι σε κάποιους από αυτούς υπάρχει η καλή διάθεση, αλλά τα χείλη των ασεβών δεν μένουν άφωνα από τα θαύματα.
Όχι εμπρός στην θαυματουργή εικόνα αλλά ακόμη και στον ίδιο τον Χριστό και τα θαύματα του που ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη-σαν δεν μένουν άφωνα, δηλαδή δεν μένουν χωρίς βλασφημία. Τα ασεβή χείλη εκφέρουν κατ' επέκταση ασέβεια, είτε αυτό λέγεται διαστρέβλωση των λόγων του Χριστού δηλαδή αίρεση, είτε των θαυμάτων, είτε κοροϊδία, είτε άλλο.
Ο Κύριος πέθανε επάνω στο σταυρό υπό την περιπαικτική διαστρέβλωση των λόγων του και μέσα στα οὐά της χλεύης και της ειρωνείας, ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες· οὐά ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν! ..... ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον· Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι.
Το οὐά είναι επιφώνημα κοροϊδίας και σημαίνει: χά!. "Χα! εσύ που έλεγες ότι θα γκρέμιζες τον Ναό....". Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι δηλαδή "άλλους έκανες καλά και εσύ πεθαίνεις". Καμιά φορά ακούμε από τους ασεβείς λόγια του στυλ "γέροντας Παΐσιος θεράπευε τον καρκίνο, πέθανε από καρκίνο", κοινός ο πατέρας για αυτό παρατηρούμε κοινά σημεία και στα τέκνα του.

Τι σημαίνει η φράση των μη προσκυνούντων ;
Δεν σημαίνει αποκλειστικά τα χείλη των εικονομάχων ούτε φυσικά σημαίνει προσκύνησε ειδάλλως.
Ο Θεός ή η Παναγία δεν θέλουν προσκύνηση ή εγκώμια με τα χείλη ώστε εάν απλά προσκυνήσει κάποιος να είναι δεκτός, ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος τῷ στόματι αὐτῶν καὶ τοῖς χείλεσί με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ· μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων. Δηλαδή, ο λαός αυτός με πλησιάζει μόνο με το στόμα και με τιμά μόνο με τα χείλη, η ευσέβειά του περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια, η καρδιά τους όμως απέχει πολύ από εμένα, ανώφελα με σέβονται διότι αφήνουν την δική μου αλήθεια και διδάσκουν εντολές και διδασκαλίες ανθρώπων.
Δεν θέλει οπαδούς ο Χριστός να του κάνουν υποκλίσεις και να φωνάζουν με τα χείλια ζήτω! αλλά θέλει υιούς και θυγατέρες που τηρούν τον λόγο του γιατί τον αγαπούν.
Εάν προσκυνήσουμε την εικόνα δεν είναι όλα εντάξει εάν η υπόλοιπη διδασκαλία και ζωή δεν είναι και αυτή ορθή. Έτσι η φράση των μη προσκυνούντων δεν σημαίνει προσκύνησε ειδάλλως, ούτε ο ύμνος είναι ειδικά για την διδασκαλία των εικόνων και περί εικονομαχίας αλλά σημαίνει: των μη παραδεχόμενων την Χριστιανική διδαχή (που μέσα είναι και αυτή των εικόνων) και τα θαύματα που επιβεβαιώνουν τον λόγο.

Γιατί έχει βάλει ο υμνογράφος λόγια περί εικόνας, αλλά και συγκεκριμένης εικόνας, της Οδηγήτριας, και δεν συνεχίζει ως: άλαλα τα χείλη που βλασφημούν την Θεοτόκο ;
Ενώ πριν λέει ψάλλομεν προθύμως δεν συνεχίζει λέγοντας άλαλα τα χείλη που βλασφημούν την Θεοτόκο αλλά ομιλεί για εικόνα διότι αυτή της Οδηγήτριας είναι αρχαιότατη και θεωρείται από την παράδοση ότι είναι η πρώτη εικόνα της Παναγίας, έχει δε επιτελέσει πολλά μεγάλα και απτά θαύματα.
Ο υμνογράφος θέλει να καταδείξει το θαύμα το φανερόν και μεμαρτυρημένον, αποδεδειγμένο με μάρτυρες, εξέλεξε την Οδηγήτρια λόγω σχετικότητας λόγω θαυματουργίας αλλά και παραδόσεως ως της πρώτης εικόνας της Θεοτόκου. Τα σημεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την διδασκαλία του Χριστιανισμού, είναι η δια του ορατού επιβεβαίωσις του αοράτου, με αυτά οι ευσεβείς ενισχύονται, αυτοί που δεν ήταν αρκετός ο λόγος βεβαιώνονται, αλλά οι ασεβείς τα πολεμούν.
Για τους ασεβείς όπως και για τον Διάβολο κάθε τι που είναι προς δόξα Θεού και έχει αφορμή να οδηγηθούν άνθρωποι στον Χριστό γίνεται επίτηδες κύριος στόχος επιθέσεως και μάλιστα σφοδρής, για ποιο λόγο θα δούμε στην επόμενη απάντηση. Έτσι η θαυματουργή εικόνα, αλλά και όλα τα θαυμάσια Κυρίου, είναι αιτία ώστε οι ασεβείς να στραφούν εναντίον. Όπως οι Φαρισαίοι δίωξαν πρόσβαλαν και στράφηκαν εναντίων του Χριστού που επιτέλεσε τόσα καλά έργα, όπως διάφοροι σήμερα κοροϊδεύουν ή καπηλεύονται τον γέροντα Παΐσιο που βοήθησε τόσο κόσμο.
Η φράσις τὴν εἰκόνα σου τὴν σεπτὴν, τὴν ἱστορηθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου, Λουκᾶ ἱερωτάτου, τὴν ὁδηγήτριαν δεν ομιλεί αποκλειστικά για την εικόνα της Οδηγήτριας και έτσι την Γοργοεπήκοο ή την Φοβερά Προστασία που κρατάει ο γέροντας Παΐσιος στην φωτό είναι ελεύθερος κάποιος να την βλασφημεί ή να την αρνηθεί ως είδωλο, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο η συγκεκριμένη εικόνα, ούτε μόνο αυτήν την εικόνα θα στοχεύσουν οι ασεβείς, είτε είναι άθεοι είτε αιρετικοί. Η φράση αυτή συμβολίζει και εννοεί όλα τα φανερά και αποδεδειγμένα θαυμάσια που επιτελεί ο Κύριος τα οποία οι ασεβείς όχι μόνο δεν τα λαμβάνουν υπόψη αλλά τα πολεμούν μανιωδώς. Παρότι ο Θεός ενεργεί σημεῖα οι ασεβείς τα αγνοούν και διαδίδουν αιρετικές θεωρίες, βλασφημούν την Παναγία, κοροϊδεύουν τους πιστούς ότι πιστεύουν σε κάτι ανύπαρκτο, ότι είναι αφελείς και τα λοιπά όμοια.
Ο κανόνας είναι προς την Θεοτόκο έτσι το σημεῖον θα το καταδείξει κάτι σχετικό με αυτήν, οπότε εκλέχτηκε εικόνα της, έπειτα εκλέχτηκε η θεωρούμενη ως πρώτη η οποία είναι και θαυματουργή ώστε διαμέσου αυτής να καταδειχθεί το σημεῖον το οποίο αντιστρατεύονται οι ασεβείς. Από την Οδηγήτρια και τα γνωστά θαύματά της το μυαλό θα πάει στην μια και στην άλλη εικόνα, θα πάει στον Παΐσιο και Πορφύριο όλων των αιώνων και σε όλα τα θαυμάσια Κυρίου, έτσι έχουμε μια αλυσίδα διότι όλα τα σημεία είναι πρώτιστα ώστε να φανερωθεί ο Θεός και έπειτα για θεραπείες σωματικές, απαλλαγή από δεινά, απελευθέρωση από κατακτητές και λοιπά.
Τα λόγια εξυπηρετούν απόλυτα το βαθύτατο νόημα που θέλει να δώσει ο ποιητής του ύμνου, αυτά που εξέλεξε είναι τα βέλτιστα, τα τελειότερα, για το νόημα που θέλει να παραδώσει. Το νόημα που θέλει να αποδώσει δεν μπορεί να καταδειχθεί με μια πρόταση όπως το "άλαλα τα χείλη των ασεβών των μη προσκυνούντων σε" το οποίο θα έδινε πολύ διαφορετική σημασία, ούτε με το "άλαλα τα χείλη που σε βλασφημούν", ούτε με το "άλαλα τα χείλη που δεν δέχονται τα θαύματά σου", φράση που οδηγεί τον νου σε αοριστία, ούτε θα ξεκινούσε το μεγαλυνάριο με το άλαλα και το σημείο θα το καταδείκνυε σύντομη αναφορά η οποία με πρόταση-επιχείρημα θα δείχνει ύπαρξη Θεού.
Η Εκκλησία θεολογεί ΑγιοΠνευματικώς όχι Αριστοτελικώς όπως άλλες "εκκλησίες" οι οποίες στην ουσία είναι εκκλησίες του δήμου. Την ύπαρξη του Θεού θα την καταδείξει το ἔρχου καί ἴδε, έλα και δες.
Αυτό που ειπώθηκε χτες για τον Χριστό, αυτό που μπορούσε σήμερα να ειπωθεί για τον Παΐσιο, τον Πορφύριο, τον Ιάκωβο, τον Εφραίμ Κατουνακιώτη, τον Ευμένιο Σαριδάκη.
Η Ορθοδοξία δεν είναι θεωρίες και λόγια περί Θεού αλλά βίωμα, εμπειρία, γεύση Θεού.
Το "έλα να δεις μόνος σου" δεν είναι η παρατήρηση αλλά κυρίως είναι η προσωπική εμπειρία εντός του ανθρώπου. Όλοι οι ευσεβείς απέκτησαν προσωπική εμπειρία, αυτή η εμπειρία έρχεται χωρίς καμία εξαίρεση σε όλους όσους λαμβάνουν ορθά μέρος στην λατρευτική ζωή και τα μυστήρια. Η προσωπική εμπειρία έκανε να προσκυνηθεί η εικόνα μα και να "ψαλλεί προθύμως η ωδή", ενώ το ίδιο γεγονός, η αποκάλυψη Θεού, ήταν αιτία οι ασεβείς να εναντιωθούν ενσυνειδήτως.
Όπως ειπώθηκε και πρωτύτερα ο στίχος έχει διπλή έννοια, είναι και προς τους ασεβείς και έχει το θαύμα ως βεβαίωση και έτσι προτροπή σε αυτούς για το σταμάτημα της βλασφημίας αλλά είναι και παρόμοιος με το Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς˙ οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι, οι ασεβείς βλέπουν την εικόνα και τα θαύματα αλλά κρατούν πεισματικά κλειστά τα μάτια τους, για αυτούς η εικόνα, και όχι μόνο, είναι αιτία επιθέσεως. Οι Φαρισαίοι βλέπουν τα θαύματα του Κυρίου αλλά τα διαστρέφουν και τον διώκουν και ενώ χιλιάδες διαπίστωσαν το χάρισμα των γερόντων Αγίων Παϊσίου και Πορφυρίου κάποιοι ασεβούν. Αυτά τα θαυμάσια δεν αρέσουν στον διάβολο και τους ασεβείς έτσι αυτοί τους επιτίθενται, εάν κάποιος είναι στην αμαρτία, εάν κάποιος ασπάζεται παραστάσεις δαιμονικές ή διδασκαλίες αιρετικές είναι όλα "ωραία".
Με το να βλασφημούν κατά της εικόνας οι ασεβείς έρχονται σε δύσκολη θέση από το γεγονός ότι ο Χριστός η Παναγία και οι Άγιοι όλους τους βοηθούν.
Αλλά ποια βοήθεια είναι άραγε παραπάνω από το ότι έφτασε σε τέτοια ύψη αγιότητας και ανύψωσε το γένος ώστε να την εκλέξει ο Κύριος και με την ενανθρώπιση του να καταργήσει τον αιώνιο θάνατο ;
Από αυτό που βλέπουμε έχουμε την βεβαίωση για το αόρατο δηλαδή ότι ζει ο Κύριος, ότι υπάρχει, και όπως βοήθησε φανερά η Παναγία αυτούς που προσέτρεξαν έτσι βοηθά όλους τους ανθρώπους, όπως ο Χριστός μπορεί μεν να βοήθησε συγκεκριμένους ανθρώπους κατά την επίγεια πορεία του αλλά αυτό είναι βεβαίωση της φιλανθρωπίας του και ότι όλους τους βοηθά μυστικά.

Γιατί επιτίθενται οι ασεβείς στον γέροντα Παΐσιο, στις θαυματουργές εικόνες, σε όλα τα θαυμάσια Κυρίου;
Οι ασεβείς λοιδορούν τον γέροντα Παΐσιο και γενικώς ασεβούν και επιτίθενται στα θαυμάσια Κυρίου διότι έτσι το μυαλό θα εκτραπεί και αντί να πάει στον γέροντα και αυτό που πρεσβεύει θα πάει σε κοροϊδίες που ορισμένες φορές πονηρώς βαφτίζονται αστεία και σάτιρα.
Έτσι αφενός θα εκτροχιαστεί ο νους και αφετέρου θα κοιμηθεί η συνείδηση ώστε να μην λάβει υπόψη το ότι ο γέροντας Παΐσιος, ο γέροντας Πορφύριος, ο γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης και γενικώς όλα τα θαυμάσια Κυρίου μας προσφέρουν ισχυρότατες ενδείξεις-αποδείξεις για την ύπαρξη Θεού.
Στις εικόνες διότι θα διοχετευθεί η αμφιβολία και όλα αυτά ώστε να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, να καταστεί ανύπαρκτος ο Θεός. Αυτά αρχικώς μπορεί να παρουσιάζονται με κάποιο μανδύα αλλά στην πραγματικότητα είναι Σατανικής προελεύσεως και εν τέλει σκοπό έχουν να καταφέρονται εναντίων των Θείων ενεργειών.
Τα θαυμάσια του Θεού είναι αυτά που μας τον αποκαλύπτουν, είναι οι Θείες ενέργειες. Χωρίς αυτές ο Θεός μένει για πάντα κρυμμένος αφού δεν μπορεί να ανακαλυφθεί από τον άνθρωπο. Όμως ένας κρυμμένος Θεός είναι ένας ανύπαρκτος Θεός, οι ασεβείς επιτίθενται με λοιδορίες, συκοφαντίες και με ότι άλλο στις ενέργειες του Θεού ώστε να τον μετατρέψουν σε ανύπαρκτο, έτσι χτυπιέται ταυτόχρονα και η ορθή θέωση του ανθρώπου, ο ασεβής γίνεται ένας νέος σταυρωτής ο οποίος σκοτώνει τον Χριστό.
Λέγει ο γέροντας Δανιήλ Γούβαλης:
οι διάφορες ενέργειες του Θεού μας πιστοποιούν ότι υπάρχει Θεός και ανάλογα με τις ενέργειες του άλλοτε φαίνεται φοβερός, άλλοτε ευσπλαχνικός, άλλοτε δίκαιος, άλλοτε μεγαλειώδης. Ο Θεός βοηθεί και ένας άνθρωπος γίνεται άγιος, αγιοποιός ενέργεια, ένας αγράμματος ψαράς της Γαλιλαίας γίνεται σοφός συγγραφεύς και θεολόγος, σοφοποιός ενέργεια, ένας που ασκείται στην έρημο ανεβαίνει στις πιο ψηλές πνευματικές κορυφές, θεοτική ενέργεια, ο Θεός βλέπει τα πάντα, θεατική ενέργεια.
Μια άκτιστος ενέργεια είναι η προγνωστική, ορισμένοι άνθρωποι γίνονται κάτοχοι της ακτίστου αυτής ενεργείας, πρόκειται για τους προφήτες, αλλά εμείς δεν μπορούμε να δούμε τα μακρινά σαν κοντινά ούτε τα μελλοντικά σαν τωρινά, ούτε το θέλημα του Θεού για εμάς πριν εκπληρωθεί, οι προφήτες όμως γνώρισαν την βουλή που υπάρχει προαιώνια στον Θεό πριν ακόμη αυτή πραγματοποιηθεί. Παρατηρεί ο Μέγας Βασίλειος, οι μαθητές του πότε τον προσκύνησαν; Όχι όταν είδαν την κτίση να υποτάσσεται σε αυτόν; Επειδή η θάλασσα και οι άνεμοι τον υπάκουσαν οι μαθητές γνώρισαν την Θεότητά του, λοιπόν, από τις ενέργειες που είδαν απέκτησαν γνώση και η γνώσις τους έκανε να τον προσκυνήσουν.

Γιατί ενώ πολλοί είναι μεγάλοι και συνεχείς πολέμιοι εμείς παρακαλούμε και επιμένουμε να παρακαλούμε ;
Δυστυχώς υπάρχουν οι ανά τους αιώνες Φαρισαίοι και κάποιοι από αυτούς θα μείνουν αμετανόητοι και όχι μόνο αυτό αλλά αντιθέτως θα συνεχίζουν να προχωρούν περισσότερο προς την κακία. Ο ασεβής άνθρωπος προχωρεί στην ασέβεια, απομακρύνεται συνεχώς από τον Θεό και διαβολοποιείται. Έτσι μπορεί να βλέπει την θαυματουργή εικόνα και όχι μόνο να μην δίδει καμία σημασία αλλά να ασεβεί κιόλας. Προσευχόμαστε για αυτούς γιατί ο Χριστιανός πονά για τον πλανημένο αδελφό, αλλά και η αγάπη πάντοτε ελπίζει. Αυτή είναι η αιτία που ο Κύριος προσευχήθηκε για τους σταυρωτές, αυτή είναι η αιτία που ο Άγιος γέρων Παΐσιος προσευχήθηκε και για τον Διάβολο ακόμη. Ο Διάβολος όμως εμφανίστηκε και κορόιδευε τον γέροντα Παΐσιο. Ο Χριστιανός ενδιαφέρεται όπως ο καλός Ποιμήν και για τα ενενήντα εννέα αλλά ιδιαιτέρως δέεται για το ένα που έχει πλανηθεί.

Γιατί επικαλούμαστε την Παναγία τον Πρόδρομο τους Αγίους τους Αποστόλους και τους αγγέλους όλους ;

Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαὶ, Πρόδρομε Κυρίου, ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι πάντες μετὰ τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς.
Γιατί τώρα στρέφουμε το βλέμμα μας με λαχτάρα στην Εκκλησία την εν τω ουρανώ.
Με λαχτάρα βλέπουμε όλους εις την χαράν του Κυρίου τους και θέλουμε να συναριθμηθούμε και εμείς στην θριαμβεύουσα Εκκλησία, έτσι ζητούμε την πρεσβεία τους και την βοήθεια τους στον αγώνα μας. Η ουράνια Εκκλησία και η επίγεια δεν είναι αποκομμένες η μια από την άλλη αλλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και ο σύνδεσμος τους στηρίζεται στην αγάπη. Η αγάπη είναι η αιτία των προσευχών των εν τη Γη για τους κεκοιμημένους και για τους ασεβείς, η αγάπη είναι αιτία που οι εν τω ουρανώ χαίρονται όταν κάποιος αμαρτωλός μετανοεί και αυτή η αγάπη και το ενδιαφέρον των εν τω ουρανώ για εμάς και την σωτηρία μας είναι η αιτία που εμείς αιτούμαστε σε αυτούς να παρακαλέσουν τον Κύριο ώστε να σωθούμε.

Γιατί τα αιτήματα στην Εκκλησία λένε, να μας λυπηθεί, να μας ευσπλαχνιστεί, να μας ελεήσει, να μεσιτεύσουν όλοι όσοι υπάρχουν ;
Με αυτά στην Εκκλησία δεν παρακαλούμε να μας σώσει ο Κύριος λες και αυτός θέλει να μας κολάσει και εμείς βάζουμε λυτούς και δεμένους να μεσιτεύσουν για να του ξεφύγουμε, ούτε φυσικά παρακαλούμε να μας σώσει ενώ εμείς θα παραμένουμε αμετανόητοι, αλλά συγκλονιζόμαστε και εμείς σαν τον Ησαΐα με τα θαυμάσια αὐτοῦ και λέμε, ω ταλαίπωρος εγώ. Βλέπουμε τα θαύματα των αγίων μας τις φοβερές εμφανίσεις τους, όπως οι Άγιοι Ραφαήλ Νικόλαος Ειρήνη, βλέπουμε τους φωτισμένους γέροντες μας και κυρίως βλέπουμε και λαμβάνουμε τον Κύριο των Δυνάμεων στο μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και συγκλονιζόμαστε και ταυτόχρονα ζητούμε ως αμαρτωλοί που είμαστε να μην μας αφήσει ο Κύριος στην αμαρτία αλλά ούτε όταν βαδίζουμε τον δρόμο της μετανοίας να μας αφήσει όταν πέσουμε, αλλά πατρικά να μας βοηθά και να μας οδηγεί στην σωτηρία.
Και μιλάμε έτσι στην Εκκλησία γιατί όπως είπαμε βλέπουμε και λέμε το ίδιο που είδε και είπε ο Ησαΐας. Δηλαδή πρώτα μας ευεργετεί ο Κύριος, μας προσέχει, μας οδηγεί, μας βοηθάει, και μετά εμείς βλέποντας τις ευεργεσίες ομιλούμε έτσι. Βλέπουμε και εμείς τον Κύριο και τον οίκο που είδε ο Ησαΐας, εἶδον τὸν Κύριον καθήμενον ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ καὶ ἐπῃρμένου, καὶ πλήρης ὁ οἶκος τῆς δόξης αὐτοῦ βλέπουμε τώρα εμείς τον οίκο Θεού, την Εκκλησία, βλέπουμε την δόξα Κυρίου με τα τόσα θαύματα, βλέπουμε και λαμβάνουμε τον ίδιο τον Κύριο στην Θεία Ευχαριστία και λέμε, ὦ τάλας ἐγώ, ὅτι κατανένυγμαι, ὅτι ἄνθρωπος ὢν καὶ ἀκάθαρτα χείλη ἔχων, ἐν μέσῳ λαοῦ ἀκάθαρτα χείλη ἔχοντος ἐγὼ οἰκῶ καὶ τὸν βασιλέα Κύριον σαβαὼθ εἶδον τοῖς ὀφθαλμοῖς μου. Δηλαδή, Ω ταλαίπωρος εγώ! Έχω συγκλονιστεί ολόκληρος, διότι ενώ είμαι άνθρωπος αμαρτωλός και έχω ακάθαρτα χείλη και κατοικώ ανάμεσα σε λαό που έχει επίσης ακάθαρτα χείλη, εγώ ο ανάξιος είδα με τα μάτια μου τον βασιλέα και Κύριο των Δυνάμεων. 

Ο Ησαΐας είδε μια φορά και όχι όπως τώρα, εμείς αγαπητοί βλέπουμε τον Κύριο στην Θεία Ευχαριστία, την δόξα Θεού, τα θαύματα της Παναγίας και των Αγίων μας, τους σύγχρονους προφήτες, για αυτό πολύ μεγάλη προσοχή χρειάζεται, ο Χριστιανός δεν έχει δικαιώματα αλλά μεγάλες υποχρεώσεις, να ενεργούμε λοιπόν ανάλογα.

++++++++++++++++++++

Σχόλια στα μεγαλυνάρια της παρακλήσεως της Θεοτόκου
Σχόλια στα Στιχηρά του Πάσχα
Σχόλια στην ευχή προς τον φύλακα άγγελο
Ερμηνεία του Μεγάλου Παρακλητικού ΚανόναΟ περίφημος ύμνος Αγνή Παρθένε Δέσποινα είναι ένας ύμνος από το Θεοτοκάριο του Άγιου Νεκτάριου.
Η παράδοση θέλει την Παναγία να εμφανίζεται ενώπιον του Αγίου Νεκταρίου στο μοναστήρι της Αίγινας και να του ζητάει να καταγράψει έναν ιδιαίτερο ύμνο όπου οι αγγελικές χορωδίες ήταν έτοιμες να τον ψάλλουν.

Αγνή Παρθένε δέσποινα αχραντε Θεοτόκε
Παρθένε μήτηρ άνασσα πανένδροσε τε πόκε.
Υψηλοτέρα ουρανών ακτίνων λαμπροτέρα
χαρά παρθενικών χορών αγγέλων υπερτέρα.
Εκλαμπροτέρα ουρανών φωτός καθαρωτέρα
των ουρανίων στρατιών πασών αγιωτέρα.
Μαρία Αειπάρθενε κόσμου παντός κυρία
Άχραντε νύμφη πάναγνε δέσποινα Παναγία.
Μαρία νύμφη άνασσα χαράς ημών αιτία
κορή σεμνή βασίλισσα μήτηρ υπεραγία.
Τιμιώτερα Χερουβείμ υπερενδοξοτέρα
των ασωμάτων Σεραφείμ των θρόνων υπερτέρα.
Χαίρε το άσμα Χερουβείμ χαίρε ύμνος Αγγέλων
χαίρε ωδή των Σεραφείμ χαρά των Αρχαγγέλων.
Χαίρε ειρήνη και χαρά λιμήν της σωτηρίας
παστάς του Λόγου ιερά άνθος της αφθαρσίας.
Χαίρε Παράδεισε τρυφής ζωής τε αιωνίας
χαίρε το ξύλον της ζωής πηγή αθανασίας.
Σε ικετεύω Δέσποινα σε νυν επικαλούμαι
σε δυσωπώ παντάνασσα σην χάριν εξαιτούμε.
Κορή σεμνή και άσπιλε δέσποινα Παναγία
θερμώς επικαλούμε σε ναέ ηγιασμένε.
Αντιλαβού μου ρύσαι με από τού πολεμίου
και κλήρονομον δείξον με ζωής της αιωνίου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου