γέροντας Δανιήλ Γούβαλης 1949 - 11/7/2009 

11/7/2017
Αγίου Νεκταρίου εκ Βρυούλων 
Ανάμνηση Θαύματος της Αγίας Ευφημίας
 
Άγιε άγγελε ο εφεστως
σχόλια στην ευχή προς τον άγγελο

Οι αγγελικές δυνάμεις. Πόσοι είναι οι άγγελοι; Πότε δημιουργήθηκαν;

Αγαπητοί η ευχή προς τον φύλακα άγγελο μας βρίσκεται υπό τον Μακάριο Αιγύπτιο στην Πατρολογία Migne και λέγεται στο τέλος του Μικρού Απόδειπνου. 

Πρόκειται περί ευχής εξαιρετικής ομορφιάς. Σε αυτές τις 6 μόνο προτάσεις κρύβεται βάθος νοημάτων τα οποία αποδίδονται με απλά λόγια. Όπως διάφορες άλλες προσευχές έτσι και αυτή η προσευχή νιώθουμε ότι έχει κάτι το διαφορετικό, άγγελος την αποκάλυψε σε κάποιον προσφέροντάς σε όλους μας ένα πολύτιμο διαμάντι ώστε εμείς με την σειρά μας να το προσφέρουμε ξανά στον φύλακα μας.
Υπάρχει μια διήγηση στο τέλος της ανάρτησης στην οποία βλέπουμε ένα περιστατικό, η ευχή αυτή είναι "παραγγελία" από αυτόν τον άγγελο, είναι η θέληση αυτού του αγγέλου αλλά και όλων των αγγέλων.

Άγιε Άγγελε, ο εφεστώς

Ξεκινώντας θα δούμε εν συντομία ελάχιστα για τους αγγέλους.
Αυτοί είναι πνευματικά όντα αθάνατα τα οποία δημιουργήθηκαν από τον Θεό, το πόσοι είναι δεν μας έχει αποκαλυφθεί, η Γραφή όμως όπως μιλάει για αυτούς αφήνει να εννοηθεί ότι ο αριθμός τους είναι πάρα πολύ μεγάλος. Στον Δανιήλ λέει χίλιες χιλιάδες αγγέλων υπηρετούσαν τον Κύριο και μύριες μυριάδες στέκονταν κοντά του, χίλιαι χιλιάδες ἐλειτούργουν αὐτῷ, καὶ μύριαι μυριάδες παρειστήκεισαν αὐτῷ·. Δαν. 7,10. αλλού γίνεται αναφορά για μυριάδες αγγέλους ἀλλὰ προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει καὶ πόλει Θεοῦ ζῶντος, Ἱερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ, καὶ μυριάσιν ἀγγέλων. Εβρ. 12,22. Στην Αποκάλυψη διαβάζουμε, καὶ εἶδον καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων. Αποκ. 5,11  Και είδα και άκουσα μεγάλη φωνή πολλών αγγέλων ολόγυρα από τον θρόνο του Θεού και την φωνή των τεσσάρων ζώων και των εικόσι τεσσάρων πρεσβυτέρων και ήταν το πλήθος αυτό μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων. 

Αυτοί οι αριθμοί δεν είναι ο ακριβής πληθυσμός αλλά θέλουν να δηλώσουν το τεράστιο πλήθος των αγγέλων. Ενώ γίνονται πολλές αναφορές στην Γραφή για τους αγγέλους και υπάρχουν πολλά περιστατικά κατά τα οποία οι άγγελοι έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους ονομαστικά μόνο 3 άγγελοι παρουσιάζονται. Αυτοί είναι ο Ραφαήλ το οποίο όνομα σημαίνει "ο Κύριος θεραπεύει", ο Μιχαήλ, "ποιος είναι όμοιος με τον Κύριο;" και ο Γαβριήλ, "ο Κύριος είναι η δύναμη μου". Οι άγγελοι δημιουργήθηκαν πριν έρθει σε ύπαρξη ο υλικός κόσμος, άρα πριν δημιουργηθεί και ο άνθρωπος, η Γραφή αναφέρει ὅτε ἐγενήθησαν ἄστρα, ᾔνεσάν με φωνῇ μεγάλῃ πάντες ἄγγελοί μου Ιωβ. 38,7, δηλαδή όταν δημιούργησα τα άστρα από θαυμασμό με δοξολόγησαν οι άγγελοι.
Όσο αφορά την σχέση αγγέλων και ανθρώπων οι άγγελοι είναι δίπλα μας βοηθώντας τους ανθρώπους, ο απόστολος Παύλος λέει, οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν; Εβραίους 1,14.
Είναι αοράτως γύρω μας και μας προστατεύουν όπως βλέπουμε ότι έκαναν στον προφήτη Δανιήλ τον οποίον προστάτεψαν από τα λιοντάρια, καὶ εἶπε Δανιὴλ τῷ βασιλεῖ· βασιλεῦ, εἰς τοὺς αἰῶνας ζῆθι ὁ Θεός μου ἀπέστειλε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ, καὶ ἐνέφραξε τὰ στόματα τῶν λεόντων, καὶ οὐκ ἐλυμήναντό με, ὅτι κατέναντι αὐτοῦ εὐθύτης εὑρέθη ἐμοί· καὶ ἐνώπιον δέ σου, βασιλεῦ, παράπτωμα οὐκ ἐποίησα. Δανιήλ 6,21-22. 
Δηλαδή, είπε ο Δανιήλ, βασιλιά ο Θεός έστειλε τον άγγελό του και έκλεισε τα στόματα των λεόντων. Και έτσι κανείς από αυτούς δεν με έβλαψε, διότι εγώ το σωστό έπραξα απέναντι του Θεού. Αλλά και απέναντί σου δεν διέπραξα κανένα σφάλμα.
Σε άλλο περιστατικό βλέπουμε τον προφήτη Ελισαίο μαζί με τον υποτακτικό του τον Γιεζί να έχουν περικυκλωθεί από ολόκληρο στρατό. Ο Γιεζί βλέποντας τον στρατό που τους είχε περικυκλώσει φοβήθηκε, ο Ελισαίος όμως του είπε "μην φοβάσαι εμείς είμαστε πιο πολλοί".
Τότε ο Ελισαίος προσευχήθηκε ανοίχτηκαν τα μάτια της ψυχής του Γιεζί και είδε στρατιές αγγέλων να είναι δίπλα τους καὶ διήνοιξε Κύριος τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ εἶδε καὶ ἰδοὺ τὸ ὄρος πλῆρες ἵππων, καὶ ἅρμα πυρὸς περικύκλῳ Ἑλισαιέ.
Οι άγγελοι λοιπόν είναι φύλακες μας, στέκονται δίπλα μας προστατεύοντας μας, ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀναστήσεται Μιχαὴλ ὁ ἄρχων ὁ μέγας, ὁ ἑστηκὼς ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τοῦ λαοῦ σου·, εδώ γίνεται λόγος για τον Ταξιάρχη ο οποίος στέκεται "επί τους υιούς του λαού" του Θεού, τώρα τους Χριστιανούς.
 
Ο Χριστός μας λέει για τον Λάζαρο εγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον ᾿Αβραάμ· δηλαδή, πέθανε ο φτωχός Λάζαρος και τον πήγαν οι άγγελοι στον Παράδεισο. 
Είναι προστάτες λοιπόν οι άγγελοι στις διάφορες καλές ή κακές περιστάσεις του βίου μας αλλά είναι και αυτοί που θα οδηγήσουν την ψυχή μας στον ουρανό, θα είναι η τιμητική συνοδεία μας όταν πηγαίνουμε στον ουρανό για αυτό και όσοι ζουν την εποχή του αντιχρίστου θα αρπαχτούν από τον άγγελο και θα πάνε να συναντήσουν τον Κύριο ο οποίος θα κατ-έρχεται για την Δευτέρα Παρουσία. Αυτή είναι η λεγόμενη αρπαγή, είναι τιμητική προς τους δίκαιους και όχι αρπαγή πριν τον Αντίχριστο για να ξεφύγουν οι Χριστιανοί όπως κακόδοξα διδάσκουν διάφοροι αιρετικοί.
Ενώ οι άγγελοι είναι η τιμητική συνοδεία των δικαίων προς τον ουρανό δυστυχώς όταν πεθαίνουμε αμετανόητοι αυτοί αποχωρούν και έτσι έρχεται ο Διάβολος αρπάζει την ψυχή οδηγώντας την στην κόλαση, εἶπε δὲ αὐτῷ ὃ Θεός· ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ·.
Η Γραφή μας λέει ότι τον Χριστό διακονούσαν άγγελοι.
Όταν ο Διάβολος έρχεται να πειράξει τον Χριστό του λέγει μεταξύ άλλων εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε, καὶ ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. Λουκ. 4,9-11. Δηλαδή, εάν είσαι υιός του Θεού, πέσε από εδώ ψηλά κάτω και δεν θα πάθεις τίποτε, διότι είναι γραμμένο στην Βίβλο ότι ο Θεός θα δώσει εντολή για σένα στους αγγέλους του να σε διαφυλάξουν. Επιπλέον λέει η Βίβλος ότι θα σε σηκώσουν στα χέρια τους οι άγγελοι ώστε να μη κτυπήσει ούτε το πόδι σου σε πέτρα, ούτε καν δεν θα σκοντάψεις.
Εδώ ο διάβολος προτείνει στον Χριστό το κακό, του λέει πέσε κάτω και οι άνθρωποι που είναι συγκεντρωμένοι στον Ναό όταν δουν να πέφτεις από τόσο πολύ ψηλά και να μην παθαίνεις τίποτα θα σε πιστέψουν αμέσως. Αυτό που είπε ο Διάβολος είναι από τον Ψαλμό 91 στον οποίο διαβάζουμε ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου· ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου·.
Ο Ψαλμός μιλάει γενικώς για τον άνθρωπο ο οποίος είναι πιστός στον Θεό, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι όχι μόνο ο Χριστός αλλά και κάθε ένας πιστός έχει άγγελο δίπλα του.

Αλλού η Γραφή μας λέει για τον Χριστό ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἐνισχύων αὐτόν Λουκάς 22,43. Δηλαδή, παρουσιάστηκε σε αυτόν την ώραν εκείνη άγγελος από τον ουρανό ο οποίος τον ενίσχυε. Εφόσον η Γραφή εμφανίζει αγγέλους να βοηθούν ή να ενισχύουν τον Χριστό τότε το ίδιο ακριβώς γίνεται και σε εμάς. Όταν οι Χριστιανοί άκουσαν ότι ο Πέτρος είναι στην πόρτα και χτυπάει δεν πίστεψαν την μικρή Ρόδη, ήξεραν ότι ήταν φυλακισμένος και αλυσοδεμένος από τον Ηρώδη, έτσι της απάντησαν ότι δεν είναι ο Πέτρος αλλά είναι ο άγγελός του, δηλαδή ήταν και πεποίθηση των πρώτων Χριστιανών ο φύλακας άγγελος, καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου, ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξε τὸν πυλῶνα, εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος οἱ δὲ πρὸς αὐτὴν εἶπον· μαίνῃ ἡ δὲ διισχυρίζετο οὕτως ἔχειν οἱ δὲ ἔλεγον· ὁ ἄγγελος αὐτοῦ ἐστιν. Και επειδή γνώριζε καλά την φωνή του Πέτρου η νεαρή κατάλαβε ότι αυτός είναι στην πόρτα αλλά από την χαρά της δεν άνοιξε και έτρεξε μέσα λέγοντας "ο Πέτρος στέκεται στην εξώπορτα". Εκείνοι τότε της είπαν, "δεν είσαι στα καλά σου". Εκείνη όμως επέμενε και τους διαβεβαίωνε ότι ο Πέτρος είναι, αυτοί της απάντησαν "ο άγγελος του θα είναι".
Βλέπουμε λοιπόν καθαρά μέσα στην Γραφή ότι οι άγγελοι μας βοηθούν εναντίων του πονηρού αλλά ταυτόχρονα να αποφύγουμε άσχημες και οδυνηρές καταστάσεις, ακόμη και κίνδυνο θανάτου, το είδαμε στον Ελισαίο ή στον Δανιήλ.
Είναι λοιπόν εφεστώτες, δίπλα μας, ἐφεστὼς σημαίνει στέκομαι δίπλα.

της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής

Οι δυσκολίες και ταλαιπωρίες της ζωής δεν είναι απαραίτητα κακές, λέγεται στην ακολουθία του μοναχικού σχήματος τὰ γὰρ καλὰ κόπῳ κτῶνται, καὶ πόνῳ κατορθοῦνται και είναι πασίγνωστο το ρητό, "τα αγαθά κόποις κτώνται". Μα και ο Χριστός δεν υποσχέθηκε ζωή χωρίς πόνο στον Χριστιανό και επίγεια ευτυχία χωρίς βάσανα. Τι εννοεί εδώ λοιπόν ο στίχος με την φράση ταλαίπωρη ζωή;
Οι αμαρτίες και η κακή ψυχική κατάσταση μας οδηγούν στο να απομακρύνουμε από τους εαυτούς μας την Θεία χάρη και έτσι να πέσουμε σε κάθε είδους αχρείαστες ταλαιπωρίες που επιφέραμε οι ίδιοι επάνω στον εαυτό μας.  Η "ταλαίπωρη ζωή" είναι το αποτέλεσμα της "αθλίας ψυχής", εδώ λοιπόν ο στίχος μιλάει για τις αχρείαστες ταλαιπωρίες που μας επιφέρει η αμαρτία. 

Κάνουμε την αμαρτία και έτσι πέφτουμε σε κάθε είδους δυσκολίες, άσχημες καταστάσεις, ασθένειες, ταλαιπωρίες. Σε τέτοιες αχρείαστες ταλαιπωρίες βλέπουμε να πέφτει ο άσωτος υιός όταν απομακρύνεται από τον πατέρα, το ίδιο γίνεται και για τον κάθε ένα ο οποίος απομακρύνεται από το ουράνιο πατέρα και αυτός πέφτει σε ψυχικές και σωματικές ταλαιπωρίες εξ αιτίας της αμαρτίας. 
Ξεκινάμε να μιλάμε στον άγγελο "εις εαυτόν ελθόντες" δηλαδή έχοντας βρει τα λογικά μας. 
Του μιλάμε έχοντας βρει την νηφαλιότητά μας, αναγνωρίζουμε ότι χωρίς τον Θεό να μας κυβερνά η ζωή μας γίνεται δύσκολη αχρείαστα.
Σήμερα αγαπητοί εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Νεκταρίου εκ Βρυούλων, είναι νεομάρτυρας 1820 από την Μικρά Ασία, ασκήτεψε για κάποιο διάστημα στην σκήτη της Αγίας Άννης προτού μαρτυρήσει. Έτσι τα έφερε ο Θεός και μας δίδει ένα ωραίο παράδειγμα των παραπάνω η Ασματική Ακολουθία του Αγίου αφού στον Όρθρο υπάρχει ένας ύμνος ο οποίος λέει, ον δι' απάτης μαγικής, ηρνήσω Μάρτυς αφρόνως, ως εκ μέθης ανανήψας εν τάχει, ωμολογήσας αυτόν, Θεόν ομού και άνθρωπον, την πλάνην στηλιτεύσας, την των ανόμων Νεκτάριε.

μή εγκαταλίπης με τον αμαρτωλόν, 

μηδέ αποστής απ’ εμού διά την ακρασίαν μου.

μὴ ἐγκαταλίπῃς με, Κύριε· ὁ Θεός μου, μὴ ἀποστῇς ἀπ᾿ ἐμοῦ· πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου, Κύριε τῆς σωτηρίας μου. Ψαλμ. 37,22-23

Αυτή η πρόταση με την πρώτη ματιά φαίνεται να λέει περίπου το ίδιο πράγμα, ο υμνογράφος λέει "εγκαταλείπεις με" και "αποστής απ' εμού" και τα δύο σημαίνουν φεύγω κοντά από κάποιον. Όμως έχει εντελώς διαφορετικό νόημα το κάθε σκέλος της πρότασης. Το μη με εγκαταλείψεις τον αμαρτωλό δεν σημαίνει μην φύγεις από εμένα αλλά είναι μεταφορικό και σε συνέχεια του προηγούμενου στίχου, αυτού με τον οποίον έχουμε πει στον άγγελο για την κακή μας κατάσταση. Τώρα συνεχίζουμε λέγοντας, βλέπεις την κακή μου κατάσταση βοήθησε με. Δηλαδή το μη εγκαταλείπεις με σημαίνει βοήθησε με, είναι εκζήτηση βοήθειας από τον άνθρωπο ο οποίος βλέπει την άσχημη κατάσταση του. 
Εδώ ο υμνωδός έχει κατά νου τον Ψαλμό 37 στίχοι 22 έως 23 ο οποίος λέγει, μη με εγκαταλείπεις Κύριε και Θεέ μου μη απομακρύνεσαι από εμένα. Σπεύσε Κύριε να με βοηθήσεις εσύ που είσαι η μοναδική μου σωτηρία.
Έπειτα διαβάζουμε μηδέ αποστής απ' εμού δια την ακρασίαν μου.
Το αποστής είναι από το αφ-ίστημι, αφίσταμαι, το οποίο σημαίνει στέκομαι μακριά από κάτι ή κάποιον. Η λέξη αυτή δεν έχει εκλεχτεί τυχαία.
Οι άγγελοι μας αγαπούν με γνήσια και πραγματική αγάπη όχι με υστερόβουλη. 

Δεν θα κερδίσουν κάτι από εμάς, ούτε είναι άβουλοι υπάλληλοι του Θεού, ούτε με το ζόρι κάνουν οτιδήποτε, για αυτό ο άγιος άγγελος δεν αναχωρεί ποτέ από κοντά μας αλλά παραμένει πάντοτε δίπλα μας. Όπως ένας πατέρας και μια μητέρα που αγαπάνε το παιδί τους θέλουν να βρίσκονται πάντα κοντά του έτσι και οι άγγελοι. Ασχέτως εάν το παιδί ίσως δεν θέλει τον πατέρα ή την μητέρα αυτοί επιθυμούν να βρίσκονται κοντά του γιατί ενδιαφέρονται αλλά και έχουν την ελπίδα ότι κάποτε θα ζητήσει την βοήθειά τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο υμνογράφος χρησιμοποιεί την φράση μηδέ αποστής απ' εμού το οποίο σημαίνει μην σταθείς μακριά μου και όχι την φράση "αναχωρήσεις απ' εμού" δηλαδή μην φύγεις από εμένα.
Όταν όμως ο άνθρωπος είναι ακρατής, ακρασίαν, χαλαρώνει τον σύνδεσμο με τον Θεό αρχίζει και υποδουλώνεται στα πάθη και εντέλει αν αφεθεί αιχμαλωτίζεται από αυτά.
Δηλαδή ενώ δεν είναι κακό να γίνει κατάλυσις οίνου είναι άσχημο να μεθάει κάποιος και εάν η κατάσταση αφεθεί το πάθος θα κυριαρχήσει εντελώς και θα γίνει μέθυσος, το ίδιο γίνεται με όλα τα υλικά και πνευματικά. Ο άνθρωπος αν αφεθεί κυριαρχείται από πάθη, από ιδέες, από θεωρίες και αυτά τον αιχμαλωτίζουν.

Ο Θεός μένει μακριά από εμάς όταν είμαστε στην αμαρτία, φωτίζει μεν την οικουμένη και κάθε έναν που έρχεται στον κόσμο ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον Ιωάννης 1,9, αλλά εμείς όταν αμαρτάνουμε φτιάχνουμε ένα τσιμεντένιο υπόγειο και αποκλείουμε αυτό το φως. Για αυτό και ο στίχος λέει ότι φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο ενώ δεν είναι όλοι φωτισμένοι ή δέχονται τον Θεό, το λέει έτσι γιατί το φως είναι εκεί, φωτίζει όπως ο Ήλιος, αλλά ο άνθρωπος το αποκλείει.
Κατά τον ίδιο τρόπο αποκλείουμε τον άγιο άγγελο μας όταν αμαρτάνουμε, ναι μεν
αυτός από αγάπη παραμένει δίπλα μας αλλά ενώ θέλει δεν μπορεί να μας βοηθήσει, οι ίδιοι του έχουμε αφαιρέσει αυτήν την δυνατότητα.  Με την φράση μηδέ αποστής απ’ εμού διά την ακρασίαν μου ζητούμε από τον άγγελο να μας βοηθήσει ασχέτως εάν με τις πράξεις μας του λέμε φύγε. Του ζητάμε να μας βοηθήσει θέλουμε δεν θέλουμε, λέμε στον άγγελο να μην απομακρυνθεί από εμάς ακόμη και εάν φαινομενικά δεν τον θέλουμε.
Ο αμαρτωλός είναι όπως ο μεθυσμένος ο οποίος δεν καταλαβαίνει τι κακό κάνει. Ο μεθυσμένος κάνει παράλογα πράγματα, βρίζει ή σπάει και μόνον όταν γίνει νηφάλιος βλέπει την αλογία αυτών που έπραξε εν μέθη, ας θυμηθούμε τον ύμνο του όρθρου της ακολουθίας του Αγίου Νεκταρίου εκ Βρυούλων, ως εκ μέθης ανανήψας εν τάχει.
Όμοια είναι όχι μόνο ο μέθυσος αλλά ο κάθε ένας που ποιεί την αμαρτία, ο στίχος λέει κάτι παρόμοιο με αυτό που γράφει αργότερα ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης σε μια προσευχή που έχει συντάξει στην οποία σε έναν στίχο της λέει, "καὶ δι’ εὐχῶν πάντων οἰκτείρησόν μου τὴν ἀθλιότητα, καὶ ποίησόν με οἷον θέλεις, καὶ ὡς θέλεις, κἂν θέλω κἂν μὴ θέλω".
Δηλαδή με αυτόν τον στίχο της προσευχής παραδίδουμε το αυτεξούσιο μας στον άγγελο και εν τέλει στον Θεό, με αυτό δεν γινόμαστε άβουλα όντα αλλά ταυτίζουμε το θέλημα μας με εκείνο του Θεού τον οποίο αναγνωρίζουμε ότι είναι αγάπη και εξ αυτού πάντοτε αγαθοποιός και ευεργέτης.
Δενόμαστε σαν άλλος Οδυσσέας στο κατάρτι του πλοίου, στο κατάρτι της κιβωτού Εκκλησίας, την οποία παραδεχόμαστε ως την άγουσα προς την σωτηρία και αν κάποιες στιγμές με τις πράξεις μας φωνάζουμε ότι θέλουμε να αποβιβαστούμε μαγεμένοι από τις Σειρήνες αναγνωρίζουμε ότι αυτό θα είναι ολέθριο για εμάς.

Μή δώης χώραν τω πονηρώ δαιμόνι κατακυριεύσαι μου
τη καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος.


Μὴ οὖν βασιλευέτω ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ θνητῷ ὑμῶν σώματι εἰς τὸ ὑπακούειν αὐτῇ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ, μηδὲ παριστάνετε τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλὰ παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ Θεῷ ὡς ἐκ νεκρῶν ζῶντας καὶ τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα δικαιοσύνης τῷ Θεῷ ἁμαρτία γὰρ ὑμῶν οὐ κυριεύσει· οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ νόμον, ἀλλ’ ὑπὸ χάριν. Ρωμαίους 6,11-12.
τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ σατανᾶς Ιωάν. 13,27
(ἐκεῖνον = στον Ιούδα)
 

Με την παρακοή των πρωτοπλάστων η διάνοια του ανθρώπου σκοτίστηκε, επήλθε η ροπή προς τα πάθη, προς το κακό, ἔγκειται ἡ διάνοια τοῦ ἀνθρώπου ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ ἐκ νεότητος αὐτοῦ·
Ο δαίμονας προσπαθεί να μας επηρεάσει ενώ οι άγγελοι μας βοηθούν και μας προστατεύουν από την επήρεια του. Ο διάβολος μεταξύ άλλων μας υποβάλει ιδέες και προσπαθεί να μεταχειριστεί τα πάθη μας, προσπαθεί ώστε αυτά και οι ιδέες που προτείνει να κυριαρχήσουν εντελώς επάνω στον άνθρωπο.
Όταν τα πάθη κυριαρχήσουν τότε γίνονται ο κακός βασιλιάς του ανθρώπου, ένας δυνάστης, από εκεί το καταδυναστεία, κάνουν αυτά ότι θέλουν επάνω στον άνθρωπο, εάν γίνει αυτό ο άνθρωπος κυριεύεται από τον δαίμονα και σιγά σιγά γίνεται έρμαιο του και δαιμονίζεται, δαιμονίζεται υπό την έννοια ότι γίνεται όμοιος με τον δαίμονα και ο ίδιος, διαβολοποιείται, η Γραφή λέει για τον Ιούδα τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ σατανᾶς.
Τα μέλη του αντί να κάνουν το καλό πράττουν το κακό, η σκέψη του και ο νους του αντί να εργάζεται το καλό εργάζεται το κακό, έτσι ο διάβολος κυριαρχεί και κατακυριεύει τον  αμαρτωλό. 


Κράτησον της αθλίας και παρειμένης χειρός μου,
και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας.


Kαὶ ἐταράχθησαν· καὶ ἐκράτησαν οἱ ἄγγελοι τῆς χειρὸς αὐτοῦ καὶ τῆς χειρὸς τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ τῶν χειρῶν τῶν δύο θυγατέρων αὐτοῦ, ἐν τῷ φείσασθαι Κύριον αὐτοῦ. Γεν. 19,16
Eκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου, ἐμοῦ δὲ ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου. Ψαλμ. 62,9
Διὸ τὰς παρειμένας χεῖρας καὶ τὰ παραλελυμένα γόνατα ἀνορθώσατε καὶ τροχιὰς ὀρθὰς ποιήσατε τοῖς ποσὶν ὑμῶν, ἵνα μὴ τὸ χωλὸν ἐκτραπῇ, ἰαθῇ δὲ μᾶλλον. Εβρ. 12,12-13

Εδώ λέμε στον άγγελο να μας κρατήσει από την αθλία χείρα, το άθλιο χέρι.
Όμως το χέρι δεν είναι άθλιο αφού είναι του Θεού δημιούργημα και ότι δημιούργησε ο Θεός είναι καλό λίαν, δηλαδή πολύ καλό, καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν

Είναι φανερό λοιπόν ότι εδώ γίνεται μεταφορά, το χέρι συμβολίζει κάτι.
Το χέρι του αμαρτωλού δεν έχει να παρουσιάσει τίποτα από αυτά που είναι αιώνια, έχει να παρουσιάσει μόνο έργα της σαρκός, τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ἐστι μοιχεία, πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, εἰδωλολατρία, φαρμακεία (=μαγεία), ἔχθραι, ἔρεις (=έριδες), ζῆλοι, θυμοί, ἐριθεῖαι, διχοστασίαι (=ομάδες που διχάζουν - φατρίες), αἱρέσεις, φθόνοι, φόνοι, μέθαι, κῶμοι (=οργιαστικά φαγοπότια) καὶ τὰ ὅμοια τούτοις.
Το άθλιο χέρι σημαίνει την απουσία καλών έργων και την παρουσία κακών και επειδή οι άγιοι άγγελοι αποστρέφονται το κακό, απορρίπτουν το κακό διαλέγοντας πάντοτε το καλό, το χέρι μας είναι άθλιο σε αυτούς, τους δημιουργεί αποστροφή.
Για αυτό και ο Ψαλμωδός προσεύχεται λέγοντας, ὁ Θεός μου, ρῦσαί με ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ, ἐκ χειρὸς παρανομοῦντος καὶ ἀδικοῦντος·, δηλαδή, ω Θεέ μου, γλύτωσέ με από τα χέρια του κάθε αμαρτωλού. Από τα χέρια εκείνων οι οποίοι παραβαίνουν τον νόμο σου και διαπράττουν αδικίες.
Το λέγει γιατί οι άγιοι και οι άγγελοι αποστρέφονται το κακό, δεν θέλουν να έρθουν στην κατάσταση του αμαρτωλού, αυτό κυρίως εννοεί ο στίχος του Ψαλμού δεν είναι πρώτα για τον φόβο απέναντι στον άνομο γιατί λέγει ο Κύριος καὶ μὴ φοβεῖσθε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι· φοβήθητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ, δηλαδή μην φοβάστε τους άνομους. Στην αντίθετη πλευρά το χέρι του Αγίου είναι ζωντανό, με τις καλές πράξεις, με την μελέτη των ιερών κειμένων της Βίβλου και των Πατέρων, με την προσευχή, με τα ζωοποιά Μυστήρια. Ο συντάκτης της προσευχής κάνει αντίθεση με τις ὁσίους χεῖρας που έγραψε στην δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή ο Παύλος. Βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ, ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ. Α Τιμ. 2,8 Θέλω λοιπόν, λέει ο απόστολος Παύλος, να προσεύχονται οι άνδρες σε κάθε τόπο υψώνοντας προς τον ουρανό χέρια αμόλυντα από την αμαρτία και με πλούσιους τους καρπούς της αρετής, να προσεύχονται χωρίς οργή και χωρίς καμία αμφιβολία.
Παρακαλούμε λοιπόν θερμά τον άγιο άγγελο να μας κρατήσει από την άθλια χείρα η οποία είναι παρειμένη. Παρειμένη είναι από το παρίημι, παρειμένη σημαίνει πεσμένη στα πλάγια.
Το χέρι του Αγίου είναι ζωντανό αλλά στην αντίθετη πλευρά το αμαρτωλό χέρι το οποίο είναι κενό από καλές πράξεις είναι πεσμένο κάτω χωρίς ζωή. Είναι νεκρό γιατί νεκρός και χωρίς ζωή είναι ολόκληρος ο άνθρωπος ο οποίος ζει στην αμαρτία, έτσι εφόσον είναι νεκρός το χέρι του είναι πεσμένο κάτω στα πλάγια, είναι παρειμένο. Αυτό το χέρι ζητούμε να πιάσει ο άγγελος και κρατώντας το να μας οδηγήσει, εις, σε, οδό σωτηρίας. 

Αφού πρώτα έχουμε αναγνωρίσει την κατάσταση μας και επιδείξαμε αυτομεμψία έπειτα ταυτίσαμε την θέληση μας με αυτήν του Θεού ενώ τώρα όταν ζητάμε να μας οδηγήσει ο άγγελος σε οδό σωτηρίας. Δίδουμε το δικαίωμα στον άγγελο να ενεργήσει και ταυτόχρονα λέμε στον αντίδικο να απομακρυνθεί, στον διαβολέα να σωπάσει.
Υπάρχει μια ωραία προσευχή, είναι μάλλον του Αγίου Αναστασίου του Σιναΐτου και σε ένα σημείο μιλάει και αυτή με γλαφυρότητα για τον αμαρτωλό ο οποίος είναι σαν πτώμα νεκρωμένος και απλά κινεί τα μάτια αναζητώντας τον ιατρό Χριστό. Λέει η προσευχή αυτή: ίασαί με Κύριε ότι ασθενή και σεσηπότα ο εχθρός με πεποίηκεν· ο δε ασθενής και σεσηπώς όλος κείται χαμαί· όλος έρριπται πτώμα ελεεινόν· μόνον ότι επικαλείται τον ιατρόν, μόνον ότι φωνεί τον ευόμενον· μόνον τοις οφθαλμοίς περισκοπεί, πότε ήξει και επισκέψηται αυτόν, ο ιώμενος τους συντετριμμένους τη καρδία, και ανορθών τους κατερραγμένους και σώζων τους απεγνωσμένους.

Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής
της αθλίας μου ψυχής και του σώματος,


ἐπὶ σὲ ἐπεστηρίχθην ἀπὸ γαστρός, ἐκ κοιλίας μητρός μου σύ μου εἶ σκεπαστής· ἐν σοὶ ἡ ὕμνησίς μου διαπαντός. Ψαλμ. 70,6

Σκεπαστής είναι ο υπερασπιστής, μας υπερασπίζεται ο άγιος άγγελος, είναι φύλαξ όπως είδαμε παραπάνω, είναι φύλακας της ψυχής αλλά και του σώματος, μας προφυλάσσει από κινδύνους σωματικούς και πνευματικούς. Ο όλος άνθρωπος είναι σώμα και ψυχή για αυτό η Εκκλησία, όλοι εμείς, ευχόμαστε και για τα δύο. Το σώμα μας δεν είναι ένα απορριπτόμενο υλικό, η καύση των νεκρών είναι εντελώς εκτός Χριστιανικής διδασκαλίας, ο Χριστιανός πρέπει να φλεχθεί από το άκτιστο και όχι το κτιστό πυρ, δηλαδή πρέπει να φλεχθεί από το πυρ του Αγίου Πνεύματος, λέει ο Χριστός πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν.

Λέμε στην Θεία λειτουργία του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. Το Ναι στην αρχή του στίχου αναφέρεται στο επόμενο σκέλος της πρότασης το οποίο θα δούμε ευθύς αμέσως.

πάντα μοι συγχώρησον, όσα σοι έθλιψα πάσας τα ημέρας της ζωής μου, και εί τι ήμαρτον την σήμερον ημέραν.

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ ἀναγγελῶ καὶ μεριμνήσω ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας μου Ψαλμ. 37,19
Χαρὰ γίνεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι. Λουκ. 15,10

Βλέπουμε την Αγία Γραφή να μας λέει ότι ο άγγελος χαίρεται για την πρόοδο μας και την ειλικρινή μετάνοιά μας, έτσι στην αντίθετη πλευρά λυπάται όταν εμείς φεύγουμε από τον ορθό δρόμο και πέφτουμε σε αμαρτήματα. Η γνήσια και αγνή αγάπη όταν βλέπει τον αγαπητό να είναι σε κακή κατάσταση προξενεί και βαθειά θλίψη.
Με τις αμαρτίες μας λυπήσαμε τον άγγελο μας ο οποίος μας βοηθάει χωρίς κανένα αντάλλαγμα ή όφελος, το κάνει μόνο και μόνο από αγάπη, για αυτό τον λόγο επειδή αναγνωρίζουμε ότι τον έχουμε λυπήσει και η λύπη του είναι βαθειά του ζητούμε συγγνώμη.
Την άφεση αμαρτιών ο Θεός την εμπιστεύθηκε σε ανθρώπους, στους ιερείς, οι οποίοι είναι άνθρωποι σαν εμάς και το όρισε έτσι για πολλούς λόγους, για αυτό προσοχή αγαπητοί, η εξομολόγηση γίνεται μόνο ενώπιον του ιερέως, όχι στον αέρα, στον ουρανό, στην εικόνα ή στον άγγελο.
Με αυτό που λέμε δεν ζητούμε στον άγγελο να μας συγχωρήσει τα αμαρτήματα όπως γίνεται ενώπιον του ιερέως στην εξομολόγηση αλλά του ζητούμε συγγνώμη διότι με τις αμαρτίες μας τον στενοχωρήσαμε πολύ. Αυτό σημαίνει το πάντα μοι συγχώρησον και είναι σε συνάφεια με το έθλιψα,
η στενοχώρια του αγγέλου είναι οι αμαρτίες μας εί τι ήμαρτον. Κάθε φορά που λέμε την προσευχή του αναφέρουμε ξανά το ίδιο, για όλα όσα σε στενοχώρησα όλες τις ημέρες της ζωής μου αλλά και σήμερα.
Σήμερα του λέμε για το χτες όσα σοι έθλιψα πάσας τα ημέρας της ζωής μου όμως για την προηγούμενη ημέρα του είχαμε πει και εί τι ήμαρτον την σήμερον ημέραν.
Και προχτές και πριν μερικές ημέρες και παλαιότερα του είπαμε το ίδιο για τα περασμένα της ζωής μας να μας συγχωρήσει και συνεχώς του λέμε το ίδιο ξανά και ξανά για τα παλαιά. Αυτός ο στίχος είναι παράδοξος με την πρώτη ματιά, θα αρκούσε κάτι όπως "έθλιψα σοι και την σήμερον" δηλαδή, συγνώμη, σε στενοχώρησα σήμερα ή και σήμερα.
Γιατί έχει βάλει τέτοιου είδους έκφραση ο υμνογράφος, μήπως είναι πλεονασμός; μήπως ο άγγελος είναι εγωιστής και θέλει δεκάδες παρακάλια;
Σε αυτόν τον στίχο ζητούμε συγγνώμη επειδή λυπήσαμε τον άγγελο αλλά δεν παραμένουμε μόνο σε αυτό το απλό "συγγνώμη που σε στενοχώρησα", του προσφέρουμε και κάτι άλλο πιο απτό. Του δείχνουμε επιπλέον της συγγνώμης ότι αναγνωρίζουμε και θυμόμαστε τα αμαρτήματα μας το οποίο είναι σημάδι μετάνοιας.
Ενώ ο Θεός ξεχνάει τις αμαρτίες μας εμείς τις θυμόμαστε. Λέγει η Γραφή ἐγώ εἰμι, ἐγώ εἰμι ὁ ἐξαλείφων τὰς ἀνομίας σου ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τὰς ἁμαρτίας σου καὶ οὐ μὴ μνησθήσομαι σὺ δὲ μνήσθητι καὶ κριθῶμεν· λέγε σὺ τὰς ἀνομίας σου πρῶτος, ἵνα δικαιωθῇς. Ησ. 43,25-26.
Δηλαδή, εγώ είμαι, εγώ είμαι ο μόνος, ο οποίος σβήνω και εξαλείφω τις ανομίες σου λόγω της αγαθότητάς μου και δεν θα θυμηθώ πλέον τις αμαρτίες σου. Εσύ όμως να έχεις υπ' όψη σου τις ανομίες σου, να θυμάσαι ποιος είσαι και έλα να δικαστούμε. Λέγε εσύ πρώτος τις ανομίες σου, αναγνωρίζοντας τις με μετάνοια για να λάβεις δικαίωση και συγχώρηση. 
Τις θυμόμαστε φυσικά για ψυχωφελή σκοπό και όχι για να απελπιστούμε διότι οὗ δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις και ἐὰν ὦσιν αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν ὡς φοινικοῦν, ὡς χιόνα λευκανῶ, ἐὰν δὲ ὦσιν ὡς κόκκινον, ὡς ἔριον λευκανῶ. Δηλαδή, όπου επλεόνασε η αμαρτία, εκεί περίσευσε η χάρη και εάν είναι οι ψυχές σας εξ αιτίας των αμαρτιών σας κόκκινες εγώ θα τις κάνω λευκές σαν το χιόνι, εάν είναι ακόμη κατακόκκινες εγώ θα τις κάνω λευκές σαν το μαλλί. 

Θυμόμαστε λοιπόν τις αμαρτίες μας ώστε αφενός να τις εξομολογηθούμε και αφετέρου δημοσιεύουμε τα αμαρτήματά μας, έχουμε αυτομεμψία, θυμόμαστε ποιοι είμαστε και αφού τις θυμόμαστε δεν τις επαναλαμβάνουμε.
Αναφέρουμε εδώ στον άγγελο ότι έχουμε κατά νου όλες τις αμαρτίες μας με τις οποίες τον λυπήσαμε και έτσι χαροποιούμε τον άγγελο διότι δείχνουμε ταπείνωση και χειροπιαστό σημάδι μετανοίας.
Λέμε και εμείς το ίδιο με τον Ψαλμωδό στον Ψαλμό 37 και 50, ότι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ ἀναγγελῶ καὶ μεριμνήσω ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας μου Ψαλμός 37, θα εξομολογηθώ την αμαρτία μου και θα μεριμνήσω ώστε να απαλλαγώ από αυτήν και ουδέποτε πλέον να την επαναλάβω, αλλά και ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διὰ παντὸς Ψαλμός 50, η αμαρτία μου είναι μπροστά μου συνέχεια, την βλέπω και δεν την επαναλαμβάνω.
Το να λέγαμε στον άγγελο οδήγησε με στον σωστό δρόμο, εν λευκώ σε εξουσιοδοτώ, όπως είπαμε στον στίχο, μηδέ αποστής απ’ εμού διά την ακρασίαν μου, χωρίς κάτι παραπάνω θα ήταν μάλλον δείγμα ραθυμίας ίσως και κενά λόγια. Εδώ δηλώνουμε ότι δεν παραμένουμε σε λόγια αλλά προχωράμε σε πράξεις δίδοντας ξανά το δικαίωμα στον άγιο άγγελο να παρέμβει και να βοηθήσει. 
Σε αυτόν τον στίχο αναφέρεται και το Ναι αφού δεν απαντάμε σε κάποιον που μας ρώτησε, ούτε είναι κάποιο είδος ευγενικής πίεσης προς τον άγγελο. Το Ναι σημαίνει, αληθώς, πραγματικώς.
Συγνώμη άγιε άγγελε φύλακα της ψυχής και του σώματος μου, πραγματικά μετανοώ γιατί σε λύπησα με αυτά που έκανα, τα φέρνω κατά νου ώστε αφενός να μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου δια της εξομολογήσεως και αφετέρου να μην τα επαναλάβω.
Θα δείτε αγαπητοί μεταφράσεις της προσευχής. Καλά και σωστά λένε εάν κάποιος αναζητεί να μάθει λέξεις, όμως εάν θέλουμε να εννοήσουμε την προσευχή, να "γιγνώσκουμε όσα αναγιγνώσκουμε", δεν είναι αναληθές να πούμε ότι η μετάφραση δεν μας έκανε να καταλάβουμε και πολλά. Για αυτό δεν παίζει μεγάλο ρόλο η κατά λέξη μετάφραση των Αγιογραφικών ή λειτουργικών κειμένων, καλύτερα να τα εξηγεί κάποιος.

Σκέπασόν με εν τη παρούση νυκτί και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ίνα μή εν τινι αμαρτήματι παροργίσω τον Θεόν.
 

Η νύχτα είναι πολύ καλό πεδίο για τον Σατανά ώστε να εκδηλώσει τις επιθέσεις του προς τον άνθρωπο και επειδή είναι νυχτερινή προσευχή λέμε στον φύλακα άγγελο μας να μας προφυλάξει από την κακή επήρεια που φέρνει ο πονηρός στον άνθρωπο ώστε είτε να τον κουράσει σωματικά είτε να τον κάνει να αμαρτήσει. Ο διάβολος δεν σταματάει να μας πολεμάει ποτέ, βρίσκεται συνεχώς εναντίων μας, προσπαθεί ακόμη και με την πιο μικρή λεπτομέρεια να μας πολεμήσει ενώ τα σχέδια του έχουν τεράστιο βάθος πονηριάς και είναι κομμένα και ραμμένα στον κάθε ένα προσωπικά. Επί παραδείγματι το βράδυ όχι μόνο προσπαθεί να μας φέρει στην κάθε αμαρτία αλλά έστω και απλά να μας κουράσει, με κοσμικές σκέψεις και διάφορα άλλα κόλπα, ώστε έπειτα την ημέρα να εκμεταλλευτεί την κούρασή μας. Εφόσον είμαστε κάπως καταπονημένοι τότε άλλος νευριάζει ευκολότερα άλλος κάνει κάτι διαφορετικό και ο Διάβολος το χρησιμοποιεί ώστε έπειτα να του φέρει την κατάλληλη κατάσταση μπροστά του προσπαθώντας να τον πείσει ώστε να πράξει μικρή ή μεγάλη αμαρτία.

Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξαι με εν τω φόβω Αυτού, και άξιον αναδείξαι με δούλον της Αυτού αγαθότητος.
 

Εδώ ζητούμε από τον άγγελο να πρεσβεύσει στον Θεό, αυτό μας βεβαιώνει ότι ο παραπάνω στίχος ο οποίος έλεγε πάντα μοι συγχώρησον έχει την έννοια ότι ζητούμε συγγνώμη στον άγγελο επειδή τον λυπήσαμε. Ζητούμε την πρεσβεία του αγγέλου ώστε ο Κύριος να μας στηρίξει στον φόβο του, τι σημαίνει αυτό;
Ο φόβος προς τον Θεό δεν είναι όπως ο φόβος προς έναν άνθρωπο αλλά είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Φόβος Θεού είναι η ευλάβεια και η αγάπη προς τον Θεό.
Το να με στηρίξει στον φόβο του σημαίνει να με βοηθήσει στο να τον αγαπήσω ως πατέρα.
Εδώ δηλώνουμε την αγάπη μας προς τον Χριστό και ζητούμε να μας δυναμώσει αυτήν την αγάπη ο Χριστός. Κάνουμε αυτό που ζήτησε ο πατέρας του διαμονιζόμενου νέου, καὶ εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου μετὰ δακρύων ἔλεγε· πιστεύω, κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ.

Η φράση "να με αναδείξει δούλο της αγαθότητας του" δεν είναι κάποια δήλωση ψευτοταπείνωσης παύλα κολακείας προς τον Θεό, δεν εννοούμε ότι θέλουμε να είμαστε δούλοι της υψηλότητας του πολυχρονεμένου ώστε με αυτό να τον κάνουμε ευμενή. 
Το νόημα αυτής της πρότασης είναι πολύ βαθύ. Όταν ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό, του επιστηρίξαι με εν τω φόβω Αυτού, τότε καρπός αυτής της αγάπης είναι να εναρμονίζει την θέληση του με αυτή του Θεού, και άξιον αναδείξαι με δούλον. Εναρμονίζοντας την προαίρεση του με τη Θεία βούληση και αγαθότητα, της Αυτού αγαθότητος, η οποία ήθελε τον άνθρωπο αθάνατο και σε Θεοκοινωνία, φωτίζεται και ακολουθεί τις εντολές του Θεού διότι τον αναγνωρίζει ως οδηγό προς την σωτηρία, δούλον, αφήνεται στο Θεϊκό θέλημά και εν τέλει γίνεται κοινωνός Θείας φύσεως, λαμβάνει μέθεξη Θεού, αποκτά ξανά Θεοκοινωνία όπως πριν από την πτώση. Αναγνωρίζοντας τον Θεό ως Πατέρα του επιστηρίξαι εν τω φόβω Αυτού, επέρχεται και το άξιον, άξιος δούλος, καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος, δηλαδή μπορεί να εναρμονίζει την θέλησή του με αυτήν του Θεού.

Αμήν. 
Το αμήν σημαίνει γένοιτο, ας γίνει έτσι.

Διήγημα φρικτόν και ξενίζον τον νούν 

Είπεν ο αββάς Μακάριος, ότι ελθόντος μου εν Κωνσταντίνου πόλει, επιθυμούν γάρ μοι ήν του θεάσασθαι αυτήν, και περιπατών έν τινι εμβόλω, της αληθείας μαρτυρούσης μοι εις ταύτα τα λαλούμενα παρ' εμου, βλέπω τοις νοεροίς οφθαλμοίς τοις δεδωρημένοις προς το νοείν με τα θαυμάσια αυτού, ανθρωπον τινά ώσπερ ευνουχον έξωθεν του καταγωγίου του πορνικού έστώτα, πάνυ κατηφή κρύπτοντα και το πρόσωπον αυτού ταίς δυσί παλάμαις αυτού, και έθρήνει τώ σχήματι, ώστε νομίζειν, ότι και ο ουρανός συνεθρήνησεν αυτώ· προσεγγίσας δε λέγω προς αυτόν· 
(ο Αββάς Μακάριος είχε διορατικό χάρισμα, αυτό σημαίνει η φράση νοεροί οφθαλμοί, με αυτούς είδε έναν άνθρωπο να στέκεται έξω από ένα καταγώγιο ο οποίος θρηνούσε πάρα πολύ έχοντας τις παλάμες στο πρόσωπο)

- Τι εστιν ο τρόπος του θρήνου σου και η κατηφία, και ουκ αναχωρείς των ενθάδε, ότι πορνών και ασελγών καταγώγιον γυναικών υπάρχει; ειπέ μοι, παρακαλώ· έχει γαρ πολλήν συμπάθειαν ο θρήνος σου. (Πες μου σε παρακαλώ, γιατί θρηνείς και είσαι τόσο κατηφής και δεν φεύγεις από αυτό το καταγώγιο; προκαλεί πολύ συμπάθεια ο θρήνος σου)

- Και αποκριθείς λέγει μοι· φύσει, ένδοξε δούλε του Θεού, άγγελος ειμί, ώσπερ πάντες οι Χριστιανοί εν τη ώρα του βαπτίσματος έκαστος λαμβάνει άγγελον παρά του Θεού, προς φυλακήν και σκέπην του όντος ώδε ανθρώπου, και πολλά θλίβομαι ορών αυτόν ωδ' εργαζόμενον ταις ανομίαις και ασωτείαις, ως και νυν εν τω καταγωγίω τούτω κείμενον εις ανομίαν, ως οράς, μετά τήσδε της πόρνης· και πως μη θρηνήσω την εικόνα του Θεού εις τοιούτον σκότος κατασταθείσαν; 

- Λέγω προς αυτόν εγώ· και δια τι ου νουθετείς αυτόν του φυγείν τον ζόφον της αμαρτίας ταύτης; (και γιατί δεν τον συμβουλεύεις να φύγει από το σκοτάδι της αμαρτίας αυτής;)

- Και λέγοι μοι ο άγγελος· επειδή ουκ έχω χώραν εγγίσαι προς αυτόν. Αφ' ου γαρ ήρξατο ποιείν την αμαρτίαν, δούλος εστί δαιμόνων, και ουδεμίαν εξουσίαν έχω εις αυτόν.  

- Και λέγω προς αυτόν· πόθεν δήλον, ότι ουδεμία εξουσίαν έχεις εν αυτώ, του Θεού σοι αυτόν εμπιστεύσαντος; (Από που εξάγεται ότι δεν έχεις εξουσία σε αυτόν εφόσον ο ίδιος ο Θεός στον εμπιστεύθηκε;)

- Και λέγοι μοι πάλιν ο άγγελος· ο Θεός ημών αγαθός ως και φιλάνθρωπος αυτεξούσιον εποίησε τον άνθρωπον, και έασεν αυτόν τη αρεσκεία πορεύεσθαι οδόν, (ο Θεός έπλασε αυτεξούσιο τον άνθρωπο και τον άφησε να πορευθεί όπως θέλει) δείξας αυτώ τας δύο οδούς, την στενήν και την πλατείαν, ειρηκώς αυτώ αμφοτέρων την λύσιν, της μεν στενής και τεθλιμμενης οδού τα διαβήματα μικρόν μεν πόνον έχοντα προς το παρόν, και εις ατελευτήτους αιώνων αιώνας την ανάπαυσιν, της δε πλατείας κόλασιν αιώνιον και το πυρ της γεέννης και τας λοιπάς πάσας κολάσεις. Ποιαν νουθεσίαν έχω ποιήσαι λοιπόν προς εμόν άνθρωπον, όν μοι ενεχείρησεν ο Θεός του σκέπειν αυτόν; αυτός γαρ ο Κύριος και Θεός ημών Ιησούς Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος νουθετεί και παρακαλεί και διδάσκει πάντας απέχεσθαι των σαπρών πράξεων, και μόλις ποτέ τινες σκέπτονται ακριβώς τους θείους λόγους αυτού. (αλλά ελάχιστοι σκέπτονται τα Θεϊκά λόγια του)

- Λέγω ουν προς αυτόν· τι εξέτεινας τας χείρας σου στενάζων προς τον ουρανόν; 

- Και λέγει μοι ο άγγελος· ορώ τους δάιμονας κύκλω αυτού κροτούντας, (βλέπω τους δαίμονες να έχουν κάνει κύκλο γύρω του θορυβώντας) και ετέρους τραγωδούντας, (από αυτούς άλλοι του λένε διάφορα κοροϊδευτικά) ετέρους γελώντας αυτού ασέμνως, (άλλοι τον περιγελούν) και τούτου ένεκεν διεπριόμην (και βλέποντας αυτά κοβόμουν στα δυο από την λύπη μου) επί τα ελελίσματα εκείνα και ηυχόμην των Θεώ, ίνα ρυσθή από των δαιμόνων το πλάσμα αυτού, και δωρήσηται μοι μιαν ημέραν χαρήναι εν αυτώ επί τη μετανοία αυτού και τη επιστροφή των έργων αυτού και τη εξομολογήσει, και αξιωθήναι με του παραδοθήναι την ψυχήν αυτού εν εξομολογήσει και μετανοία άσπιλον και καθαράν δια του Κυρίου άμεμπτον τη αγαθότητι του Θεού. 

- Και ταύτα ειπών ο άγγελος άφαντος εγένετο από των οφθαλμών μου. 

Λέγω δε υμίν αδελφοί μου, ότι ακριβώς οίδα, ότι ουκ εστίν άλλη δυσωδεστέρα αμαρτία, ει μη η μοιχεία και η πορνεία και η των Σοδόμων επικατάρατος· εάν δε θέλει εν τούτοις τοις αμαρτήμασιν ων μετανοήσαι, θερμότερον δέχεται αυτόν ο  Θεός υπέρ πάντας τους αμαρτωλούς διότι εκ προαιρέσεως εστί το πάθος, πληθύνει δε αυτώ ο διάβολος δια τον γαργαλισμόν· εάν δε θέλη τις αποκτείναι τα πάθη ταύτα εν αγρυπνία και εγκρατεία ξηραίνει. 


Σχόλια στα μεγαλυνάρια της παρακλήσεως της Θεοτόκου
Σχόλια στα Στιχηρά του Πάσχα
Σχόλια στην ευχή προς τον φύλακα άγγελο

Ερμηνεία του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου