Κυρίλλου και Μεθοδίου 11/5/2017
Πεντηκοστιανοί αίρεση
Μαρτυρία πρώην Πεντηκοστιανού
ο κόσμος των Πεντηκοστιανών
Οι αφ' εαυτού λαλούντες


- Μερικές φορές τυχαίνει κάποια άτομα να μπλέξουν σε μια αίρεση αλλά μετά με την βοήθεια και την φώτιση του Θεού να απεμπλακούν από τα δίχτυα της, αυτά τα άτομα έχουν γνωρίσει την αίρεση, έχουν πολλά βιώματα και μπορούν μετά να βοηθήσουν με τις μαρτυρίες τους αυτούς που έχουν παραμείνει εγκλωβισμένοι μέσα στην πλάνη. Μαζί μας σήμερα έχουμε τον κύριο Γιώργο ο οποίος ήταν τους Πεντηκοστιανούς και θα μας περιγράψει τις εμπειρίες του από αυτούς, όσα θα μας πει έχουν σημασία γιατί γνωρίζει εκ των έσω το τι γινόταν εκεί. Κύριε Γιώργο ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ και θα ήθελα αρχίζοντας να μας πείτε πόσα χρόνια είχατε παραμείνει στους Πεντηκοστιανούς;

- Περίπου 15 χρόνια ήμουν εκεί μέσα.

- Αρκετό καιρό, δηλαδή γνωρίζετε καλά τους Πεντηκοστιανούς και όλα αυτά που θα μας πείτε είναι από εμπειρία ετών. Πως έγινε και προσχωρήσατε στους Πεντηκοστιανούς; Εκκλησιαζόσασταν υπήρχε κάποιος πνευματικός; Είχατε πνευματικές αναζητήσεις και τους συναντήσατε;

- Εκκλησιαζόμουν κάποιες φορές, κοινωνούσα αραιά και που αλλά δεν είχα ούτε κάποιον πνευματικό ούτε είχα απασχοληθεί ιδιαίτερα με το τι λέει η Ορθοδοξία, κάποια στιγμή ένας γνωστός μου άρχισε να μου λέει για τον Χριστό, συνεχώς μιλούσε για τον Χριστό και μου πρότεινε να πάω στους Πεντηκοστιανούς ώστε όπως μου είπε να δω πως είναι η Εκκλησία των αποστολικών χρόνων, να γνωρίσω τι σημαίνει εκκλησία ζωντανή που μέσα σε αυτήν δρα το Άγιο Πνεύμα και έχει σκορπίσει πλούσια χαρίσματα. Εν τέλει τώρα μετά από τόσα χρόνια μπορώ να πω ότι το μόνο που βρήκα εκεί ήταν κακοδοξίες και πολλές ψευτοπροφητείες.

- Μάλιστα, δηλαδή εάν δεν υπάρχει κάποιος πνευματικός πατέρας, εάν δεν υπάρχει σωστή πνευματική ζωή και καθοδήγηση από κάποιον πνευματικό, ο Χριστιανός μπορεί να μπλέξει με τις αιρέσεις και μετά δημιουργούνται διάφορα οξύτατα προβλήματα. Είπατε ότι ακούσατε ψευτοπροφητείες, εννοείται προφητείες για την επικείμενη αρπαγή; Πολύ συζήτηση γινόταν για την επικείμενη αρπαγή, εσείς είχατε ακούσει προφητείες που έλεγαν ότι τώρα σύντομα είναι η ώρα της αρπαγής και ότι ο Αντίχριστος είναι κοντά;

- Από προφητείες άλλο τίποτα, συνέχεια προφητείες για την αρπαγή άκουγα, εξάλλου τα δημοσιεύματα είναι γνωστά και θέλω να πω ότι εκτός αυτών των δημοσιευμάτων υπήρχαν αμέτρητες προφητείες για την αρπαγή στις συνάξεις, τι να πρωτοθυμηθώ και από πού να αρχίσω να σας λέω,  ένας προφήτης έλεγε στα δάχτυλα του ενός χεριού, αδελφοί, μετρούνται τα χρόνια ως την αρπαγή, άλλος προφήτης έβλεπε τον Χριστό να πλησιάζει στην γη, άλλος προφήτης προφήτευε σύντομη αρπαγή, φεύγουμε αδελφέ μου έλεγε, άλλος διαλαλούσε τα οράματα του, άλλος τα ενύπνια του, ένας έλεγε ότι έβλεπε την γη και επάνω από την γη υπήρχε μια μεγάλη πλάκα η οποία στηριζόταν σε σχοινιά αλλά είχαν κοπεί σχεδόν όλα και είχε απομείνει ένα μόνο, τόσα και τόσα είχαν πει για την αρπαγή και γενικά το μήνυμα ήταν ότι έρχεται η μεγάλη θλίψη επάνω στην γη, έρχεται ο Αντίχριστος και ο Χριστός θα έρθει να παραλάβει τους δικούς του, η αρπαγή είναι κοντά και συνεχώς λέγονταν ψευτοπροφητείες, ξεφούρνιζαν τις ψευτοπροφητείες με καταιγιστικό ρυθμό.

- Ενώ ο Παύλος λέει συναγωνίσασθαί μοι ἐν ταῖς προσευχαῖς εκεί γινόταν συναγωνισμός ποιος θα πει τις πιο πολλές ψευτοπροφητείες για την αρπαγή. Συναγωνίσασθαι μοι εν ταις ψευτοπροφητείες και για τους Πεντηκοστιανούς ποιμένες όλα έδειχναν ότι σε ένα δύο χρόνια φθάνει το τέλος και οι προφητείες έδιναν και έπαιρναν, αυτά βέβαια όλα τα οράματα και τα ενύπνια δεν ήταν από τον Θεό. Ο Δανιήλ έχει δει ένα όραμα το οποίο οι αιρετικοί όλων των αιώνων το έχουν συνέχεια και το μελετούν και βγάζουν συμπεράσματα, ο προφήτης που είδε αυτό το όραμα, το πραγματικό, που ήταν εκ Θεού δεν το εννόησε, δεν είχε καταλάβει τι σήμαιναν όλα αυτά που είδε, τι λέει η Γραφή ότι έγινε;

- "Και εγώ ο Δανιήλ ελιποθυμησα και ήμην ασθενής ημέρας τινας μετά ταύτα εσηκώθην και έκαμνον τα έργα του βασιλέως εθαύμαζον δε δια την όρασιν και δεν υπήρχεν ο εννοών."
Αναλογιζόταν με θαυμασμό το όραμα αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει τι εννοούσε όμως δεν άρχισε τις ερμηνείες ή να λέει ψευτοπροφητείες ότι σε λίγο θα γίνουν αυτά που είδε και ενώ είναι σφόδρα αγαπητός προσεύχεται στον Κύριο με ταπείνωση λέγοντας ότι είναι αμαρτωλός, "και έστρεψα το πρόσωπον μου προς Κύριον τον Θεόν, δια να κάμω προσευχήν και δεήσεις εν νηστεία και σάκκω και σποδώ και εδεήθην προς Κύριον τον Θεόν μου και εξωμολογήθην και είπον, Ω Κύριε, ο μέγας και φοβερός Θεός, ο φυλάττων την διαθήκην και το έλεος προς τους αγαπώντας αυτόν και τηρούντας τας εντολάς αυτού ημαρτησαμεν και ηνομήσαμεν και ησεβήσαμεν και απεστατήσαμεν και εξεκλίναμεν από των εντολών σου και από των κρίσεων σου".

- Ο Δανιήλ είχε πνεύμα Θεού είδε το όραμα, όλα αυτά που του παρουσίασε ο Θεός τα αναλογιζόταν με θαυμασμό αλλά δεν μπορούσε να εισχωρήσει στο πλήρες νόημα του οράματος όμως δεν σχολιάζει τώρα θα γίνει το ένα και αυτό που είδα σημαίνει το άλλο, ούτε υψηλοφρονεί να λέει εγώ σώθηκα, εγώ βλέπω οράματα.

- Είναι ταπεινός και για αυτό ο Κύριος όχι μόνο του δίδει το όραμα αλλά στέλνει άγγελο να του ερμηνεύσει την όραση, "εν τη αρχή των ικεσιών σου εξήλθεν η προσταγή και εγώ ήλθον να δείξω τούτο εις σε διότι είσαι σφόδρα αγαπητός δια τούτο εννόησον τον λόγον και κατάλαβε την οπτασίαν και το όραμα", η ερμηνεία είναι αποτέλεσμα της ταπείνωσης του ενώ αντίθετα οι Πεντηκοστιανοί έχουν σωθεί και η προφητεία είναι αποτέλεσμα της σωτηρίας που ήδη κατέχουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ούτε σωσμένοι είναι ούτε προφήτες είναι, διακατέχονται από την πλάνη και είναι σφόδρα αγαπητοί σε αλλότρια πνεύματα, αυτό τους έδινε τις ψευτοπροφητείες με το τσουβάλι. Λέει ο Κύριος, "ο προφήτης εις τον οποίον είναι ενύπνιον, ας διηγηθή το ενύπνιον· και εκείνος, εις τον οποίον είναι ο λόγος μου, ας λαλήση τον λόγον μου εν αληθεία. Τι είναι το άχυρον προς τον σίτον;"

- Άρα ενώ οι Πεντηκοστιανοί λένε εμείς είμαστε η αληθινή εκκλησία, είναι σαν το άχυρο και ενώ λένε έχουμε την Γραφή είναι εκτός Γραφής αφού άλλα κάνουν τα άγια πρόσωπα μέσα στην Γραφή και άλλα κάνουν αυτοί, είναι και εκτός Χριστιανικού τρόπου σκέψης, γεμάτοι εγωισμό.
Πνεύμα ταπεινοφροσύνης, εκζητήσεως του ελέους του Κυρίου, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με είναι σε αυτούς άγνωστα. Είχατε ακούσει και άλλες προφητείες; 'Η όλες ήταν για την αρπαγή, υπήρχαν προφητείες και προς τα άτομα;

- Βεβαίως και αυτό ήθελα να πω αμέσως τώρα το οποίο είναι σημαντικό, ξέρετε δεν ήταν μόνο οι προφητείες για την αρπαγή, αλλά θέλω να πω ότι είχαμε και τις προσωπικές προφητείες, εκτός από την αρπαγή που κάθε τρεις και λίγο είχαμε τον γρήγορο ερχομό της υπήρχαν και προφητείες προς τα άτομα, και για εμένα είχαν προφητεύσει πράγματα και τίποτα δεν έγινε, είχαμε προφήτες να μιλάνε και να λένε προφητείες προς τους αδελφούς ότι εκ μέρους του Θεού προφητεύεται κάτι στους αδερφούς, έλεγε ας πούμε σε έναν που είχε προβλήματα με την σύζυγο ή τον σύζυγο, κόρη μου θα αναλάβω ή θα φέρω την σύζυγο σου πίσω, ότι δήθεν μιλάει ο Κύριος, άλλες ψευτοπροφητείες έλεγαν για τα παιδιά του τάδε ότι θα γίνει το ένα ή το άλλο, άλλες προφητείες μιλούσαν για θεραπείες σε ασθενείς αδελφούς, τους έλεγαν ότι θα υπάρξει θεραπεία, ότι μιλάει ο Κύριος και τους αναγγέλλει θεραπεία και τελικά δεν γινόταν τίποτα. Τους τα έλεγαν όλα αυτά και οι άνθρωποι έλπιζαν και νόμιζαν ότι στην "εκκλησία" αυτή τους μιλάει ο Θεός, ότι προφητεύει σε αυτούς το Άγιο Πνεύμα και παρέμεναν εκεί, δηλαδή έχουμε μια κατάσταση εξαιρετικά λυπηρή, αυτό για εμένα είναι παραπάνω από τις γενικές ψευτοπροφητείες.

- Πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε, θέλετε να πείτε ότι εάν πω μια ψευτοπροφητεία για την αρπαγή είναι κακό βέβαια αλλά να λέω ψευτοπροφητείες στον συνάνθρωπο είναι χειρότερο, έδιναν ψεύτικες ελπίδες σε ανθρώπους που τους απασχολεί κάτι και αυτό από κάποιους που υποτίθεται πιστεύουν στον Χριστό.

- Κοροϊδία των θείων, εμπαιγμός των θείων από τους δήθεν αποστολικούς. Δεν είναι μόνο ότι έλεγαν όπου νάνε έρχεται ο Κύριος να μας αρπάξει σε ανθρώπους που δεν τους απασχολούσε κάποια ιδιαίτερη κατάσταση στην ζωή τους, αλλά έχουμε και εμπαιγμό ανθρώπων που είχαν κάποιο πρόβλημα να τους βασανίζει.

- Ε λόγω πιθανοτήτων θα πετύχαιναν και μερικές...

- Εάν πει κάποιος 100 "προφητείες" με τις πιθανότητες θα έχει κάποια επιτυχία, επιτυχία εντός εισαγωγικών βέβαια.

- Όσοι πήγαιναν στον γέροντα Παΐσιο ή στον γέροντα Πορφύριο δεν άκουγαν 100 λόγια για προσωπικό θέμα και επαληθεύονταν τα 10 αλλά ήταν πραγματικά προφήτες, επαληθεύονταν όλα, να δείτε ο γέροντας Πορφύριος προφητείες, πραγματικές προφητείες... Καμιά φορά βλέπουμε κάποιους Ορθοδόξους που θέλουν να παραστήσουν τον διορατικό ή τον προφήτη και αυτοί αμέσως απορρίπτονται από τον Ορθόδοξο λαό και μόνο κάποιοι ελάχιστοι τους ακολουθούν, ενώ στους Πεντηκοστιανούς ή τους μάρτυρες του Ιεχωβά γίνεται το αντίθετο δεν καίγεται καρφί στους πιο πολλούς. Η συντόμα ερχόμενη αρπαγή που περίμεναν ήταν τόσο σίγουροι ότι θα έρθει που βλέπουμε και πολλά προφητικά πρωτοσέλιδα.

- Τα άρθρα στον "Χριστιανισμό" αντανακλούν το τι γινόταν σε υπερπολλαπλάσιο βαθμό εκεί μέσα. Συνέχεια είχαμε προφητικά λεγόμενα για την αρπαγή που θα ερχόταν σύντομα, όλα τα άρθρα και τα πρωτοσέλιδα εκτός από προφητείες ήταν αν θέλετε και η περίληψη των προφητειών των συνάξεων. Αν δείτε τον Χριστιανισμό του 1987 λέει, "βιάσου και εσύ η Βασιλεία των ουρανών βιάζεται", άλλο προφητικό κείμενο έλεγε "η έσχατη σάλπιγγα όπου νάνε θα ηχήσει γίνεσθαι έτοιμοι, ο έτοιμος θα φύγει ενώ αυτός που δεν είναι έτοιμος θα παραμείνει να περάσει τον πειρασμό", αυτό είναι του 1988. "Ο Χριστός έρχεται η ώρα πλησίασε τα χρόνια μετρημένα" έλεγε άλλο προφητικό κείμενο το 1990. "Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ο Κύριος έρχεται. Επλησίασεν η βασιλεία του Θεού, είμαστε στην τελική ευθεία", αυτά το 1991. "Η μεγάλη μέρα πλησίασε σε λίγο θα δούμε τον Χριστό να έρχεται", αυτά το 1992. Άλλο έλεγε η Γερμανία ενώθηκε ένα ακόμη μεγάλο βήμα προς το τέλος και οι προφητικοί τίτλοι από την αρχή της έκδοσης της εφημερίδας το 1986 όλο και αυξάνονταν. Αυξάνονταν και το είχαν σίγουρο ότι θα έρθει ο Κύριος να αρπάξει την εκκλησία του ώστε να μην θλιβεί από τον Αντίχριστο, ο Χριστός έρχεται, διερχόμαστε ήδη τις τελευταίες ημέρες, έλεγε ο αδελφός Κώστας, τα χρόνια μέχρι την αρπαγή είναι ελάχιστα έλεγε ο αδελφός Μιχάλης, συναγωνίζονταν ποιος θα πει τις πιο πολλές ψευτοπροφητείες, ότι σύντομα θα έρθει ο Αντίχριστος, η αρπαγή. Ο τίτλος ήταν "Χριστιανισμός' αλλά από κάτω έλεγε ο κάθε ένας ότι του κάπνιζε, και να αρπαγή και
να πόλεμοι, γιατί έλεγαν ότι σύντομα θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Έλεγε ο αδελφός Λούης για την ένωση των δύο Γερμανιών ότι είναι σημάδι του τέλους, αυτά όλα από ανθρώπους που θεωρούν ότι είναι και Αποστολικοί. Ενώθηκαν οι δύο Γερμανίες και τίποτα δεν έγινε, κάποιοι αδελφοί μου είπαν στην ένωση έπεσε μέσα, αλλά η προφητεία δεν μιλούσε απλά για ένωση των Γερμανιών ήταν για τον Αντίχριστο, ότι ήταν ένα σημείο του τέλους και της αρπαγής.

- Μάλιστα, δηλαδή κάποιοι σας απάντησαν λες και το Άγιο Πνεύμα θα πετύχει την μισή προφητεία. Οι Πεντηκοστιανοί κάθε λίγο δημοσίευαν στην εφημερίδα μια νέα προφητεία και ένας χαριτολογώντας είπε να αλλάξετε όνομα στον "Χριστιανισμό" και να τον ονομάσετε Καζαμία, αλλά βέβαια ο Καζαμίας έλεγε κάθε μήνα και μια πρόβλεψη ας πούμε έλεγε φωτιά τον Ιούλιο ή έλεγε τον Δεκέμβριο ναυάγιο στον Ατλαντικό και όσο νάνε ζέστη έχει τον Ιούλιο και κακοκαιρία τον Δεκέμβρη όλο κάποιο ναυάγιο θα γινόταν, οπότε.... Μας λέτε δηλαδή ότι όλα αυτά τα προφητικά άρθρα και πρωτοσέλιδα είναι και η περίληψη των συνάξεων οπότε για κάθε ένα άρθρο αντιστοιχούσαν 100 προφητείες που δεν δημοσιεύονταν.

- Έτσι είναι, όλοι πίστευαν ότι σήμερα, αύριο, του χρόνου, σε δύο χρόνια, έρχεται το τέλος. Έλεγε κάθε τρεις και λίγο ο κάθε ένας την δική του προφητεία ότι σύντομα θα αρπαχτεί η εκκλησία, ότι θα πηγαίναμε στο μεσουράνημα, ότι έρχεται πόλεμος, ότι έρχεται ο Αντίχριστος.

- Όμως λένε, εμείς δίνουμε την δόξα στον Κύριο, εμείς γλωσσολαλούμε, εμείς αγαπάμε τον Χριστό. Είναι αυτή δόξα στον Κύριο; Εσείς τι λέτε; Τι είναι;

- Αφ' εαυτού λαλιά είναι, μιλάνε για τον Χριστό επιφανειακά αλλά εάν το διερευνήσει κάποιος εις βάθος μόνο Χριστό που δεν θα δει.

- Δηλαδή όλοι αυτοί οι ποιμένες είναι αφ' εαυτού λαλούντες, ο Χριστός είπε εγώ ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ· τα λόγια που σας λέω δεν τα λέω από τον εαυτό μου και το είπε γιατί το αφ' εαυτού λαλείν, το να μιλάς από τον εαυτό σου, είναι γνώρισμα των ψευδοπροφητών και των ψευδόχριστων γιατί εάν κοιτάξουμε εκεί στον Ιερεμία λέει, ψέμματα οι προφήτες αυτοί προφητεύουν στο όνομα μου, δεν τους έχω στείλει εγώ, δεν έδωσα σε αυτούς καμία εντολή ούτε μίλησα προς αυτούς, οι ψευδοπροφήτες αυτοί προφητεύουν σύμφωνα με τις προδιαθέσεις της πονηρής τους καρδιάς, δεν τους έστειλα εγώ, αφ' εαυτών μίλησαν. Οι ψευτοπροφήτες διαλαλούσαν από την γνώμη τους και διέδιδαν την πλάνη, έλεγαν είτε ότι είναι αυτοί ο Μεσσίας, είτε προσπαθούσαν να πείσουν τον λαό ότι αυτοί είναι οι γνήσιοι προφήτες, για αυτό και ο Χριστός είπε εγώ δεν μιλάω από τον εαυτό μου γιατί οι άλλοι μιλούσαν από τον εαυτό τους, άρα έχουμε από την μια τους αιρετικούς ψευτοπροφήτες και από την άλλη τον Χριστό, όχι δόξα δεν δίνουν στον Χριστό όπως λένε αλλά είναι αντίθετοι, ο ίδιος ο Χριστός το βεβαιώνει. Το να μιλάς αφ' εαυτού είναι και το να μιλάς εκτός Γραφής, γιατί ο Χριστός έλεγε καλώς είπεν ο Ησαΐας ή είπε στον πλούσιο νέο ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις;  ε, αυτοί αναγίνωσκαν παγκόσμιο πόλεμο,
μεγάλη θλίψη, αντίχριστο, αρπαγή στο μεσουράνημα, οπότε ενώ λένε ότι αυτοί είναι οι Βιβλικοί αποδεικνύεται ότι είναι εκτός Γραφής. Και πως τα αιτιολογούσαν όλα αυτά τα αποτυχημένα προφητικά λόγια, γιατί αυτό κράτησε 15-20 χρόνια δεν ήταν, 2,3 χρόνια η υπόθεση επικείμενη αρπαγή.

-Έκαναν σαν να μην συμβαίνει τίποτα, όχι μόνο δεν τους καιγόταν καρφί αλλά μόλις περνούσε κάμποσος καιρός και δεν γινόταν κάτι ξεφύτρωνε καινούργια προφητεία για το τέλος και την αρπαγή στο μεσουράνημα. Δικαιολογίες αντί μετάνοια και νέα προφητεία την οποία αποδέχονταν χωρίς να λάβουν υπόψιν το παρελθόν, λυπηρά πράγματα γιατί πρόκειται περί της αιώνιας ζωής, οδηγούνται άνθρωποι στην απώλεια, έχουν ευθύνη όμως διότι δεν είναι ότι απλά τους ξεγέλασαν.

- Είπατε ότι θα αρπαγούν στο μεσουράνημα, τους απασχολεί να μην θλιβούν από τον Αντίχριστο;

- Ναι, τους απασχολεί  να μην πέσει επάνω τους η οργή του Αντίχριστου, δεν τους ενδιαφέρει η οργή του Θεού για τόσους ανθρώπους που τους είχαν προφητεύσει ψέμματα, ή χειρότερα για όλους που έχουν οδηγηθεί στην απώλεια από τις κακοδοξίες τους και αρνήθηκαν την πίστη.

- Οι Πεντηκοστιανοί τοποθετούν την αρπαγή σε χρόνο πριν τον Αντίχριστο και αντί μιας παρουσίας του Κυρίου δέχονται περισσότερες, έτσι βρίσκονται και στα εσχατολογικά έξω από την ερμηνευτική παράδοση της αρχαίας εκκλησίας. Λένε ότι ο Χριστός θα κατέβει από τον ουρανό θα ηχήσει η εσχάτη σάλπιγγα και όσοι πέθαναν εν Χριστώ θα αναστηθούν και μαζί με τους ζώντες θα αρπαχτούν σε συνάντηση του Κυρίου στον αέρα, ο Χριστός θα παραλάβει την εκκλησία του για να αποφύγει την μεγάλη θλίψη που θα επέλθει, δηλαδή οι Πεντηκοστιανοί κάνουν το ίδιο με τον Πιλάτο, νίπτουν τας χείρας τους, όλοι θα θλίβονται από τον Αντίχριστο και αυτοί θα είναι στο μεσουράνημα. Κανείς δεν έφυγε στον ουρανό για να αποφύγει κάποιον πρόδρομο του Αντιχρίστου, ακόμη και ο Χριστός έφυγε στην Αίγυπτο για να αποφύγει την μανία του Ηρώδη, αυτοί λένε θα αρπαγούν στο μεσουράνημα, κάνουν τους εαυτούς τους ανώτερους και από αυτόν τον Χριστό, είναι φανερό λοιπόν ότι αν δεν είχαμε τις βεβαιώσεις της Γραφής που μας λένε ότι οι εκλεκτοί θα είναι στην Γη, ότι στην αρπαγή θα υπάρξει κρίση και όχι προϋπάντηση, μόνο από αυτό που λένε καταλαβαίνουμε ότι οι Πεντηκοστιανοί δεν διδάσκουν ορθά. Τι αναφέρει κύριε Γιώργο η Γραφή για τους δειλούς;

- Ο Χριστός και η Γραφή που λένε ότι έχουν σε περίοπτη θέση καταδικάζουν την δειλία και μάλιστα με μεγάλη αυστηρότητα. Ο Πιλάτος από την δειλία του έμεινε ως αυτός ο οποίος αντί να επικυρώσει την αθωότητα του Χριστού επικύρωσε την καταδίκη του σε θάνατο. Δεν έχει το θάρρος να πράξει το σωστό αν και το ξέρει, πόσες φορές είπε ότι δεν βρίσκει κάτι το μεμπτό στον Χριστό, η δειλία του μπροστά στους Φαρισαίους τον έκαναν αιώνια να φέρει το στίγμα της καταδίκης του Χριστού. Ενώ η Εκκλησία θα είναι εδώ στην Γη και θα θλίβεται οι Πεντηκοστιανοί νίπτουν τας χείρας τους, η Γραφή όμως λέει "οι δε δειλοί και άπιστοι και βδελυκτοί και φονείς και πόρνοι και μάγοι και ειδωλολάτραι και πάντες οι ψεύσται θέλουσιν έχει την μερίδα αυτών εν τη λίμνη τη καιομένη με πυρ και θείον·".

- Δηλαδή στην Αποκάλυψη λέει για τους δειλούς που δεν κρατούν την πίστη ότι είναι ίδιοι με τους άπιστους, φονιάδες, ειδωλολάτρες και λοιπά και το μέρος όλων αυτών θα είναι μέσα στη λίμνη που καίγεται με φωτιά και θειάφι. Και ο Παύλος λέει εμείς οι Χριστιανοί δεν είμαστε άνθρωποι δειλίας και άτολμης συστολής πού οδηγεί στην απώλεια ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν, λέει δεν πρέπει να υποστείλουμε την σημαία, οι Πεντηκοστιανοί μόλις έρθει ο αντίχριστος αυτοί λένε θα αρπαχτούν για να γλυτώσουν, τώρα έχουν πει προφητείες που δεν έχουν επαληθευτεί και τι λέει η Γραφή για αυτό το θέμα; Να δούμε την πρώτη επιστολή του Ιωάννη;

- "Μη πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα εν ήναι εκ του Θεού· διότι πολλοί ψευδοπροφήται εξήλθον εις τον κόσμον".  Ο Απόστολος λέει να μην δίνουν εμπιστοσύνη σε κάθε έναν που διαβεβαιώνει ότι έχει Πνεύμα Θεού και πνευματικά χαρίσματα διότι πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν βγει στον κόσμο. Οι πραγματικοί Χριστιανοί δεν άρχιζαν να λένε διάφορα για να προβληθούν, είχαν ταπεινό φρόνημα, επιπλέον ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί σε οράματα και σε ενύπνια αλλά και προσεκτικοί στο τι έλεγαν, ήξεραν ότι υπάρχει αυτός ο οποίος μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός και εξαπατά τους ανθρώπους εύκολα, αυτό δεν το διάβασαν στην Γραφή; Δεν διάβασαν για τόσους και τόσους που πλανήθηκαν εμπιστευόμενοι ενύπνια και οράματα; Οι Πεντηκοστιανοί ούτε κάποιο γεγονός αποκάλυψαν, ούτε κάποιο σχέδιο του Θεού φανέρωσαν, ήταν αφ' εαυτού λαλούντες και αποδεικνύονται ψευδοπροφήτες και ψευδαπόστολοι.

- Ο διάβολος έχει και αυτός τους ψευδοπροφήτες του, τους ψευδαποστόλους του με τους οποίους πολεμάει την Εκκλησία. Με αυτούς διαδίδει την αίρεση, έχει στήσει το οικοδόμημα του απέναντι στην Εκκλησία και την πολεμά, οι γνωστοί θεοφόροι γέροντες που γνωρίσαμε στις ημέρες μας, ο γέροντας Πορφύριος, ο γέροντας Παΐσιος, έλαμπαν με τα χαρίσματα τους, ο κόσμος τους ήξερε και πριν αλλά κάποια στιγμή είχαν γίνει πολύ γνωστοί και πάρα πολύς κόσμος τους επισκεπτόταν. Οι Πεντηκοστιανοί κύριε Γιώργο πότε άρχισαν να να αυξάνονται; Πότε άρχισαν να
δραστηριοποιούνται έντονα και λένε ψευτοπροφητείες;

- Όταν οι θεοφόροι γέροντες που γνωρίσαμε στις ημέρες μας με τα χαρίσματα τους δρούσαν, τότε ήταν που οι Πεντηκοστιανοί είχαν έξαρση και προσπαθούσαν εντατικά με τις ψευτοπροφητείες να προσελκύσουν τον κόσμο, τότε κατάφεραν να παρασύρουν Χριστιανούς. Αν το παρατηρήσουμε την ίδια στιγμή που δρούσε το Άγιο Πνεύμα δια μέσω των θεοφόρων γερόντων την ίδια εποχή δρούσε και το πονηρό πνεύμα και έδιδε τις ψευτοπροφητείες για την συντέλεια και την αρπαγή. Οι άλλοι αιρετικοί είχαν παλιώσει και βρήκε ο πονηρός την καινούργια αίρεση ώστε να παρασύρει τους Χριστιανούς και να παραπλανήσει.

- Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Διάβολος αντιστρατευόταν και πολεμούσε όσο μπορούσε την Εκκλησία, την στιγμή που δρούσαν οι θεοφόροι γέροντες, τότε οι Πεντηκοστιανοί είχαν έντονη ψευτοπροφητική δράση και ανάπτυξη σε μέγεθος, ας το προσέξουμε αυτό. Εκτός από ψευτοπροφητείες είχατε ακούσει και γλωσσολαλιές εκεί;

- Αμέτρητες φορές, η γλωσσολαλιά είχε αναχθεί σε κάτι το μεγάλο αλλά δεν υπάρχει καμία ομοιότητα στην γλωσσολαλιά των πρώτων χρόνων με αυτήν των Πεντηκοστιανών, οι γλώσσες που μιλούσαν οι πρώτοι Χριστιανοί είναι εκτός από υπαρκτές και κατανοητές ειδάλλως η γλωσσολαλιά δεν έχει κάποιο όφελος, πόσο μάλλον εάν είναι φωνές ή ακατάληπτες κραυγές όπως γίνεται σε μεγάλο βαθμό στους Πεντηκοστιανούς. Η γλωσσολαλιά δόθηκε για αυτούς που δεν είναι ακόμη πιστοί ώστε με αυτό το χάρισμα να παρακινηθούν προς την πίστη, δεν είναι δείγμα ότι κάποιος έχει το Άγιο Πνεύμα. Για αυτούς είναι απόδειξη ότι έχουν Άγιο Πνεύμα και ότι είναι μια ζωντανή Εκκλησία αλλά η Γραφή δεν λέει ότι όλοι έχουν το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, το τοποθετεί μάλιστα και σε χαμηλή θέση ανάμεσα στα χαρίσματα.

- Αν ακούσει κάποιος γλωσολαλιές Φωτισμένων και Πεντηκοστιανών δεν υπάρχει καμία διαφορά, γλωσσολαλιά υπάρχει σε πολλούς χώρους, είναι δείγμα ότι υπάρχει Άγιο Πνεύμα σε όλους αυτούς; Φυσικά και όχι, τι λέει η Γραφή για την γλωσσολαλιά, είχαν όλοι αυτό το χάρισμα;
 

- "Μη πάντες είναι απόστολοι; μη πάντες προφήται; μη πάντες διδάσκαλοι; μη πάντες ενεργούσι θαύματα; μη πάντες έχουσι χαρίσματα ιαμάτων; μη πάντες λαλούσι γλώσσας; μη πάντες διερμηνεύουσι; Ζητείτε δε μετά ζήλου τα καλήτερα χαρίσματα. Και έτι πολύ υπερέχουσαν οδόν σας δεικνύω." Δηλαδή στην πρώτη εκκλησία το χάρισμα της γλωσσολαλιάς δεν ήταν κάτι που έπρεπε σώνει και καλά να το λάβουν όλοι για να υπάρχει απόδειξη ότι ο πιστός έχει πληρωθεί με άγιο Πνεύμα και αμέσως μετά λέει ο απόστολος ότι υπάρχουν χαρίσματα ανωτέρα από την γλωσσολαλιά. Εάν κάποιος είχε το χάρισμα της γλωσσολαλιάς και δεν είχε μέσα του αγάπη αυτός έμοιαζε σαν τον χαλκό που όταν τον χτυπούν βουίζει. Λένε για την γλωσσολαλιά ότι εμείς είμαστε η αληθινή εκκλησία γιατί γλωσσολαλούμε, αλλά η αγάπη που είναι ανώτερη αλλά και η ανώτερη αρετή τι λέει; Δεν λέει ότι πρέπει να παρηγορούμε και να προσευχόμαστε για τους άλλους; Λέει ότι πρέπει να τους λέμε ψευτοπροφητείες για το πρόσωπό τους και τα διάφορα θέματα τους; Η αγάπη προς τον Χριστό τι υπαγορεύει; Να προφητεύω κάθε τρεις και λίγο αρπαγή να θέλω να γίνω άρχοντας πόλεων στην Χιλιετή Βασιλεία και όχι να είμαι ταπεινός;

- Μάλιστα, άρα το ίδιο πνεύμα που έδωσε τις ψευτοπροφητείες το ίδιο δρα και δίνει τις γλωσσολαλιές, οπότε είναι δυνατόν να είναι η πραγματική εκκλησία; Από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσετε λέει ο Κύριος. Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι μια πράξη κάποιου μεμονομένου μέλους που θέλει να παραστήσει τον προφήτη αλλά είναι γενικώς εκεί μέσα, δηλαδή ήταν ίδιον της αίρεσης, είναι χαρακτηριστικό της νεοφανούς Πεντηκοστιανής κίνησης, αίρεση και ψευδοπροφητεία είναι συγκοινωνούντα δοχεία. 

- Όχι μόνο ψευτοπροφητείες αλλά και διδασκαλίες παράδοξες έλεγαν, ήταν πολλές που δεν μπορούσα να τις αποδεχθώ, δεν ήταν μόνο ότι αγνοούσαν την Ιερά Παράδοση τους Χρσιτιανούς συγγραφείς και την ιστορία αλλά είχαν πολλά που δίδασκαν τα οποία ήταν παράλογα για να τα δεχτεί κάποιος Χριστιανός, αντέβαιναν στο Χριστιανικό πνεύμα και σκέψη που πρέπει να έχει ο πιστός. Και να μην είχε πολλές γνώσεις κάποιος εάν σκεπτόταν ορισμένα από αυτά που έλεγαν ήταν παράλογα.

- Οι Πεντηκοστιανοί κηρύττουν μια Εκκλησία φτωχή, όλο τον θεολογικό πλούτο των Πατέρων που υπάρχει στην Εκκλησία τον καταδικάζουν σε αχρηστία.

- Δεν τα λαμβάνουν και πολύ υπόψιν ενώ όταν κάποιες φορές αναφέρουν μην πω ότι διαστρέβλωναν κιόλας. Στην εφημερίδα τον Χριστιανισμός σε μια στήλη, η γνώμη των πατέρων, είχαν γράψει παλαιότερα ένα κείμενο του Ιουστίνου και μετέφραζαν πήρε το ποτήρι με το κρασί έκανε προσευχή και είπε να διαμοιράσουν σε αλλήλους ώστε ο κάθε ένας να πιει από το δικό του ποτήρι, δηλαδή ήθελαν να δικαιολογήσουν τα ξεχωριστά ποτηράκια. Η μετάφραση τους στο κείμενο έλεγε τα ιερά σύμβολα, ενώ το ίδιο σε άλλη έκδοση το μετέφρασαν και το είπαν τα θεία δώρα. Όλα αυτά λοιπόν τα έκαναν για να παραπλανήσουν αυτούς που τους πίστεψαν, αλλά και με σκοπό ώστε να μπορεί να πλησιαστεί ευκολότερα κάποιος Ορθόδοξος, παρατηρούμε το ίδιο σύστημα με αυτό των αιρετικών όλων των εποχών. Λένε οι Πεντηκοστιανοί εμείς είμαστε οι Αποστολικοί, λένε ότι έχουν την Γραφή, ότι παραδέχονται το πιστεύω. Στην πραγματικότητα ούτε παραδέχονται το Πιστεύω, ούτε είναι αποστολική εκκλησία αλλά αντιστρατεύονται την Εκκλησία. Έλεγαν ψευτοπροφητείες κάθε τρεις και λίγο οι πρώτοι Χριστιανοί; Είχαν τους επισκόπους τους να λένε κάθε τρεις και λίγο έρχεται ο Χριστός και έρχεται ο Χριστός, έλεγαν
αδελφοί ετοιμαστείτε φεύγουμε; Οποιοσδήποτε αρχίσει και συγκρίνει δεν θα παραμείνει εκεί ούτε λεπτό, να αφήσει τους πραγματικούς προφήτες που είδαμε στην Ορθοδοξία και να ακούει αυτές τις κακοδοξίες.

- Για το πιστεύω που αναφέρατε και λένε ότι το δέχονται, το Πιστεύω είναι μια περίληψη του δόγματος και το συνέταξαν ειδικοί ιερείς, οι Πεντηκοστιανοί δεν δέχονται ειδική ιεροσύνη, το Πιστεύω λέει και πάλιν ερχόμενον κρίναι ζώντας και νεκρούς δηλαδή ομιλεί για δεύτερη έλευση, οριστική κρίση και τέλος της ανθρώπινης ιστορίας όχι ανεβοκατεβάσματα του Χριστού από τον ουρανό στην γη, αυτοί που το παρέδωσαν σε εμάς τι έλεγαν για την αρπαγή; Έλεγαν ότι θα έρθει ο Χριστός να αρπάξει στο μεσουράνημα τους πιστούς; Δίδασκαν ότι η Εκκλησία θα είναι εδώ κάτω στην Γη και θα την βοηθάει το Άγιο Πνεύμα. Έπειτα το Πιστεύω λέει ομολογώ εν βάπτισμα το οποίο σημαίνει ότι ομολογώ ότι το βάπτισμα είναι ένα, εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα·, είναι ανεπανάληπτο μυστήριο, ότι δεν επαναλαμβάνεται, σε συζήτηση μου είπε κάποιος ομολογώ στο βάπτισμα για να στηρίξει τις κακοδοξίες του για τον νηπιοβαπτισμό. Ομολογώ εν βάπτισμα λέει το πιστεύω όχι εν τω βαπτίσματι ομολογούμεν. Ο Ιουστίνος που λέτε ότι παρουσίασαν μιλάει και για ύδωρ στο ποτήριο, όχι μόνο ο Ιουστίνος αλλά και άλλοι Χριστιανοί συγγραφείς, έκαναν λόγο για αυτό;

- Όχι τι λόγο να κάνουν αφού δεν χρησιμοποιούν νερό; Από την μία προσπαθούν να φέρουν και να παρουσιάσουν διάφορους Χριστιανούς συγγραφείς από την άλλη τους αγνοούν.

- Στους μάρτυρες του Ιεχωβά πρέπει η Γραφή να εναρμονίζεται με τις κακοδοξίες τους και όχι αυτοί με την Γραφή και όταν αποτυχαίνει η ψευτοπροφητεία όλο και κάποιο χωρίο βρίσκουν και δικαιολογούν την κατάσταση, έρχεται κάθε τόσο το "νέο φως" και έχουμε την αλλαγή διδασκαλιών, μπορεί κάποια στιγμή μπορεί να έρθει "νέο φως" και στους ποιμένες των Πεντηκοστιανών και να τα αλλάξουν αυτά και να πουν άλλα.

- Όταν οι Ορθόδοξοι τελούμε την Θεία Ευχαριστία βάζουμε και νερό μέσα στο ποτήριο, η πρώτη εκκλησία ομιλεί για νερό στο ποτήριο, αποστολική διαταγή ήταν άρα λοιπόν εδώ επιβεβαιώνεται η Ιερά Παράδοση την οποία οι Πεντηκοστιανοι δεν την δέχονται και έτσι αποδεικνυόμαστε Αποστολικοί εμείς στην πράξη και αυτοί στα λόγια.

- Αυτοί λένε δέχονται μόνο την Βίβλο και απορρίπτουν την Ιερά Παράδοση έτσι εδώ δεν ακολουθούν την πρώτη Εκκλησία και επειδή έχουν το δόγμα ότι ο κάθε ένας ερμηνεύει την Βίβλο μόνος του, εκτός από διαφοροποίηση από την πρώτη Εκκλησία έχουμε και πολυάριθμες ερμηνείες, ερμηνείες κατά το δοκούν και συνέχεια βλασταίνουν Προτεσταντικές παραφυάδες. Με αυτό το πιστεύω κάθε λίγο και λιγάκι εμφανίζεται και μια νέα Προτεσταντική αίρεση, αλλά το Άγιο Πνεύμα δεν κοιμόταν τόσους αιώνες, ενεργεί μέσα στην Εκκλησία δια μέσου των Χριστιανών και έχουμε καταπληκτικά έργα, αριστουργήματα, είναι έργα του Αγίου Πνεύματος, αυτά δεν τα δέχονται οι Προτεστάντες, δηλαδή δεν δέχονται την δράση του Αγίου Πνεύματος, ο Χριστός λέει το Άγιο Πνεύμα θα είναι πάντοτε μέσα στην Εκκλησία όχι ήρθε τον 19ο αιώνα που εμφανίστηκαν οι μτ Ιεχωβά ή τον 20ο αιώνα που εμφανίστηκαν οι Πεντηκοστιανοί.1) Η αντιγραφή του δοκιμασμένου modus operandi των μτ Ιεχωβά από την ομάδα ώστε να αυξηθεί σε μέλη.
2) Η Πεντηκοστιανή Γενιά του 1914.
3) Το πλασάρισμα άρθρων από την Σκοπιά.
4) Η ομοιότητα αλλαγής χρονικής αφετηρίας για τις ψευτοπροφητείες.
5) Το Πεντηκοστιανό "Νέο Φως".
6) Ψεύδη και διαστρεβλώσεις με σκοπό την παραπλάνηση "τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ".
7) Η οικειοθελής αντιπαράθεση στους πραγματικούς και γνήσιους προφήτες Παΐσιο, Πορφύριο, Ιάκωβο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου