Μετάγγιση αίματος και απαγόρευση μεταγγίσεως αίματος από τους μτ Ιεχωβά.
Απαγόρευση μετάγγισης αίματος από την Σκοπιά.
Μετάγγιση αίματος και Ιεχωβάδες

Σε αυτήν την δημοσίευση θα δούμε την Σατανοκίνητη και Διαβολικής συλλήψεως διδασκαλία
της οποίας κύριος σκοπός της, εκτός από τον θάνατο ανθρώπων που δεν θα δεχθούν να τους γίνει μετάγγιση, είναι να βλασφημεί συγκαλυμμένα τον Κύριο.
Έστω και εάν δεν πεθαίνει ο ατυχής συνάνθρωπος μας που έμπλεξε με την Σκοπιά, η αποδοχή της και η κήρυξη της διδασκαλίας αυτής είναι η βλασφημία που θέλει να βάλει στο στόμα του ο διάβολος και ο κύριος σκοπός του.
Θα εξετάσουμε πως έχει το θέμα ώστε αυτή η διδασκαλία της εταιρείας Σκοπιά να αποδειχθεί αντιβιβλική, παράλογη αλλά και εγκληματική.
Ο Θεός στην Γέννεση στο Λευιτικό αλλά και στο Δευτερονόμιο ομιλεί για την απαγόρευση βρώσεως αίματος.
Αυτή η εντολή που δόθηκε στους Ισραηλίτες έλεγε ότι απαγορευόταν να φαγωθεί το ζώο με το αίμα, έπρεπε πρώτα να χυθεί το αίμα και μετά να φαγωθεί το ζώο. Αυτή η εντολή έχει σκοπό να διδάξει αποφυγή της εξαγρίωσης του ανθρώπου, να μην τρώγει δηλαδή όπως τα άγρια θηρία το κρέας του, αλλά κυρίως έχει σκοπό δυο πράγματα. 
Πρώτον, να διδάξει ότι ο Θεός είναι ο ζωοδότης και κυρίαρχος του παντός, επειδή η "ψυχή" του ζώου εδράζεται στο αίμα του αυτό ανήκει στον Κύριο.
Δεύτερον, να διδάξει ότι απαιτείται σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και ψυχή, το αίμα του ζώου είναι τύπος της άυλης και αθάνατης ψυχής του ανθρώπου και εκχύνεται προς εξιλασμό των ανθρωπίνων ψυχών. Έτσι ο Θεός αφού το λαμβάνει ως μέσο εξιλεώσεως και τύπο της ανθρώπινης ψυχής λέει να το αφήνουν να χύνεται κάτω. 
Με αυτήν την συμβολική πράξη ο άνθρωπος αποδέχεται την εξουσία του Θεού επάνω σε κάθε ζωή και συνάμα σέβεται το πρωτότυπο, δηλαδή την ψυχή του ανθρώπου, τύπος της οποίας είναι το αίμα-ψυχή του ζώου.
Βλέπουμε λοιπόν καθαρά το σκεπτικό της εντολής απαγορεύσεως βρώσεως αίματος που είναι πολύ διαφορετικό από το σκεπτικό των μτ Ιεχωβά και έτσι χωρίς πολύ προσπάθεια και σκέψη οι θεωρίες τους άμεσα αποδεικνύονται λαθεμένες.
Με τον σεβασμό στο αίμα δίδασκε στους Ισραηλίτες αφενός την αποδοχή της εξουσίας του Θεού επάνω στο Σύμπαν και αφετέρου σεβασμό προς την ψυχή του ανθρώπου που τύπος είναι το αίμα του ζώου. 
Έτσι το να χαθεί ένας άνθρωπος με την διδασκαλία αυτήν του Διαβόλου και των "πνευμάτων αιρέσεως" συνιστά τριπλή ανυπακοή. 
Και δεν είναι τυχαίο αυτό, η τριπλή ανυπακοή γίνεται ώστε να προσβληθεί η Αγία Τριάς αλλά και κάθε ένα πρόσωπο της ξεχωριστά.
Πρώτον, προσβολή διότι διαστρεβλώνει την απαγόρευση περί αίματος. Ο Θεός έδωσε την εντολή ώστε με τον τύπο, αίμα ζώου, να σεβαστούμε το πρωτότυπο, ψυχή ανθρώπου, και όχι να σεβαστούμε το αίμα υπεράνω όλων. Οι μτ Ιεχωβά κάνουν το σύμβολο, την ψυχή -αίμα- του ζώου ανώτερο από το συμβολιζόμενο, την ανθρώπινη ζωή. Είναι το ίδιο παράλογο σαν να θέλουμε να σώσουμε μια φωτογραφία από ένα σπίτι που καίγεται αλλά αφήνοντας μέσα το εικονιζόμενο πρόσωπο να καεί. Εδώ έχουμε αναποδογύρισμα εντολής, το γνώρισμα του Σατανά. Ασέβεια προς τον Θεό Πατέρα λοιπόν, που διά τοῦ Υἱοῦ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ τά πάντα ποιεῖ
Δεύτερον, προσβολή διότι αφού δεν επιτρέπουν καθόλου την μετάγγιση, αυτό σημαίνει ότι εκτός την μη ορθή κατανόηση της σημασίας της απαγόρευσης δεν δέχονται ούτε το έλεος θέλω και ου θυσία, του Χριστού. Ασέβεια προς τον Θεάνθρωπο Ιησού που δίδαξε εμφατικά το έλεος και όχι την εγκληματική και εντελώς ανώφελη θυσία.
Τρίτον, προσβολή διότι ο Κύριος έδωσε την Ιατρική επιστήμη ώστε να αποφεύγει ο άνθρωπος πολλές ασθένειες αλλά και τον θάνατο από αυτές. Σοφ. Σειρ. 38,1 Τίμα ἰατρὸν πρὸς τὰς χρείας αὐτοῦ τιμαῖς αὐτοῦ, καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισε Κύριος·. Η δε μετάγγιση αίματος ως σωτήρια για τον άνθρωπο, είναι πρακτική που συμβαδίζει με την Χριστιανική διδαχή. Προσβολή και ασέβεια λοιπόν προς το Άγιον Πνεύμα που φωτίζει και οδηγεί τον άνθρωπο σε όλα τα καλά και κατ' επέκταση και στις σωτήριες ιατρικές ανακαλύψεις.
Ας περάσουμε τώρα σε ένα χωρίο των Πράξεων. Πράξεις  15,29  ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καὶ αἵματος καὶ πνικτοῦ καὶ πορνείας· ἐξ ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς εὖ πράξετε, ἔῤῥωσθε. 
Δηλαδή, να απέχετε από τα ειδωλόθυτα και από το αίμα και από το πνικτό και από την πορνεία. Από αυτά εάν φυλάξτε τους εαυτούς σας καθαρούς, θα προοδεύσετε στην ειρηνική κατά Χριστόν ζωή. Χαίρετε.
Οι Εθνικοί όταν θυσίαζαν στα είδωλα έκαναν μίξη του αίματος των θυσιών μαζί με κρασί και το έπιναν, έτσι οι Απόστολοι λένε στους Χριστιανούς που προέρχονται από τους Εθνικούς να το αποφεύγουν αυτό και το λένε ώστε να μην εμμείνουν ή να μην επιστρέψουν σε αυτήν την κακιά συνήθεια, αλλά κατά κύριο λόγο το λέγουν ώστε να μην σκανδαλιστούν οι Ιουδαίοι και γίνει αυτό ένα εμπόδιο στην έλευσή τους στον Χριστιανισμό η δε αποχή εξ αίματος είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται υπό την έννοια που είδαμε πριν και σε καμιά περίπτωση δεν εννοείτε από τους Αποστόλους μια νέα Παλαιοδιαθηκικού σκεπτικού μολυντική επίδραση του αίματος στους Χριστιανούς ώστε το απέχεσθαι να σημαίνει επί παραδείγματι ότι δεν πρέπει ούτε καν πρέπει να αγγίζουμε αίμα από μια πληγή.
Ο σκανδαλισμός βλέπουμε να είναι το κύριο σκεπτικό και στον Παύλο όταν αυτός μιλάει για τα ειδωλόθυτα και τον σκανδαλισμό του άλλου.
Α Κορ. 10,28 ἐὰν δέ τις ὑμῖν εἴπῃ, τοῦτο εἰδωλόθυτόν ἐστι, μὴ ἐσθίετε δι᾿ ἐκεῖνον τὸν μηνύσαντα καὶ τὴν συνείδησιν.

Θα κάνουμε τώρα μια αναφορά στην αργία του Σαββάτου που θα ρίξει άπλετο φως στην υπόθεση της απαγορεύσεως βρώσεως αίματος.
Ην δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακῦψαι εἰς τὸ παντελές ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ ᾿Ιησοῦς προσεφώνησε καὶ εἶπεν αὐτῇ· γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου· καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ ᾿Ιησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν ταύταις οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος καὶ εἶπεν· ὑποκριτά, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει; ταύτην δέ, θυγατέρα ᾿Αβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ᾿ αὐτοῦ. 
Η συγκύπτουσα είναι γυναίκα πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας. Δεν είναι φυσικά όλες οι αρρώστιες από τον πονηρό, αλλά μας λέει εδώ η Γραφή ότι υπάρχουν ειδικά δαιμόνια που έχουν Εωσφορική εντολή να επιφέρουν αρρώστιες επάνω στον άνθρωπο. Ο ίδιος ο Σατάν και ισχυρά δαιμόνια εφευρίσκουν αιρετικές διδασκαλίες και τις υποβάλλουν στον άνθρωπο. 
Εάν αυτές γίνουν αποδεκτές, τότε ο Διάβολος εξουσιάζει εξ ολοκλήρου τον άνθρωπο, καὶ μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς μας λέγει η Γραφή για τον Ιούδα.
Βλέπουμε τον αρχισυνάγωγο να προσπαθεί πονηρά να πει ότι αφού το Σάββατο δόθηκε για αργία, ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι, δεν πρέπει να θεραπευτεί κανείς το Σάββατο. 
Αυτή είναι μια από τις πολλές λανθασμένες αντιλήψεις των Φαρισαίων και πονηριά αφού η θεραπεία δεν είναι εργασία προς κέρδος, αλλά ευσπλαχνία και άρα θεάρεστη. Επιχειρηματολογεί ο ασεβής προς στους παρευρισκομένους με αυτό το σκεπτικό που είναι ακριβώς το ίδιο σκεπτικό με την απαγόρευση μεταγγίσεως αίματος της Σκοπιάς. 
Η αργία του Σαββάτου όμως είχε δοθεί ώστε ο άνθρωπος να στραφεί στα πνευματικά, να μελετάει τον λόγο του Θεού, να προσεύχεται, και όχι εφόσον δεν δούλευε να κάθεται άπραγος τεμπελιάζοντας. 
Και όπως η προσευχή είναι τήρηση του Σαββάτου, έτσι και η σωτηρία ενός ανθρώπου είναι στην πράξη τήρηση του Σαββάτου. 
Όταν ο Ιησούς θεραπεύει την συγκύπτουσα ή τον ξηράν ἔχων την χεῖρα δεν παραθεωρεί την εντολή για καλό σκοπό, όχι, με την θεραπεία τηρεί το Σάββατο !  Ένα παράδειγμα παραθεώρησης εντολής, και ελέους αντί εγκληματικής νομικίστικης θυσίας, είναι όταν ο Δαυίδ έφαγε τους άρτους της προθέσεως πράγμα που ήταν απαγορευμένο.
Και όμως ο Κύριος ρητώς διδάσκει ότι την αποδέχεται.
Αντιθέτως με τον Χριστό, ο αρχισυνάγωγος είναι εκείνος που θέλει να καταλυθεί το Σάββατο αφού δεν έχει καταλάβει το νόημα της εντολής και αντιτίθεται στην τήρηση του Σαββάτου στην πράξη, δηλαδή στην αγαθοποίηση και στο να καταλυθεί το έργο των ειδικών δαιμονίων, δηλαδή η αρρώστια της συγκύπτουσας.
Σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου λέγει η εντολή και εννοεί όχι ότι θα κάθεσαι άπραγος αλλά ότι εκείνη την ημέρα θα στρέφεις τον εαυτό σου προς τα πνευματικά, προς τον Θεό, να βοηθήσεις τον συνάνθρωπο είναι στροφή προς τον Θεό.  Εὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ, ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου.
Σημαντικό παρατηρήσεως είναι ότι βλέπουμε τον Χριστό να μας διδάσκει κάνοντας καλά ανθρώπους που προσοχή ! δεν κινδύνευαν οι ζωές τους.
Λέγοντας οι μτ Ιεχωβά ότι δεν πρέπει να σωθεί ένας άνθρωπος που κινδυνεύει επειδή ο Θεός είπε απαγορεύεται να τρώμε το ζώο με το αίμα του ομοίασαν στους Φαρισαίους !
Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος ἦν ἐκεῖ τὴν χεῖρα ἔχων ξηράν· καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες· εἰ ἔξεστι τοῖς σάββασι θεραπεύειν; ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπῳ τῷ ἐξηραμμένην ἔχοντι τὴν χεῖρα· ἔγειρε εἰς τὸ μέσον καὶ λέγει αὐτοῖς· ἔξεστι τοῖς σάββασιν ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι; ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι; οἱ δὲ ἐσιώπων καὶ περιβλεψάμενος αὐτοὺς μετ᾿ ὀργῆς, συλλυπούμενος ἐπὶ τῇ πωρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν, λέγει τῷ ἀνθρώπῳ· ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου. καὶ ἐξέτεινε, καὶ ἀποκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη.
Και ενώ οι Φαρισαίοι σιωπούν οἱ δὲ ἐσιώπων όταν ο Χριστός τους θέτει το δίλημμα εάν το σωστό είναι να κάνεις το αγαθό ή το κακό, οι ψευδοπροφήτες του Μπρούκλιν που θέλουν να λέγονται και Χριστιανοί, αντί να αγαθοποιησουν με το σώσιμο μιας ζωής, αντί τουλάχιστον να σιωπήσουν, αντεπιχειρηματολογούν και συνεχίζουν να λένε τις κακοδοξίες τους. Και εάν ήταν παρόντες στο θαύμα αντί να σιωπήσουν όπως οι Χριστοκτόνοι αυτοί θα έψεγαν με μεγίστη αυθάδεια τον Χριστό ότι δήθεν κακώς έκανε και γιάτρεψε τον ασθενή συνάνθρωπο τους !!
Είναι πιο φωτεινό και από τον Ήλιο ότι η μετάγγιση είναι τήρηση της εντολής, ενώ η άρνηση κατάλυση της εντολής.
Και ενώ κηρύττουν αυτές τις κακοδοξίες έχουν και από πάνω το θράσος να αυτονομάζονται και Χριστιανοί, έχουν τον τίτλο "Χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά".  Να μην έχουν καμιά αμφιβολία ότι ο Κύριος επιβλέπει αυτούς μετ' οργής, συλλυπούμενος επί τη πωρώσει της καρδίας αυτών.

Οι αιρετικοί μέσα στην διαβολική τύφλωσή τους λένε ότι είναι το ίδιο να φας αίμα με το να το μεταγγίσεις σε κάποιον. Φυσικά αυτό είναι λαθεμένο αφού η απαγόρευση είναι προς σεβασμό στον Κύριο και τις εντολές του διότι με το σώσιμο μιας ζωής γίνεται αυτό ακριβώς, αφετέρου το αίμα όταν μεταγγίζεται δεν γίνεται φαγητό αλλά αντιθέτως μεταφέρει το φαγητό, οξυγόνο πρωτεΐνες στα κύτταρα, συμβάλει δε στην άμυνα του οργανισμού έχοντας μέσα τα λευκά αιμοσφαίρια που βοηθούν ενάντια στις λοιμώξεις.
Είναι απορίας άξιο πως οι ψευδοπροφήτες του Μπρούκλιν βρίσκουν έστω και μισό οπαδό με αυτά που λένε.
Όταν λοιπόν οι μτ Ιεχωβά απαγορεύουν την μετάγγιση αίματος στους οπαδούς τους, ταυτίζουν λανθασμένα την απαγόρευση βρώσεως αίματος με την μετάγγιση αίματος η οποία μετάγγιση δεν είναι βρώση. Εκτός αυτού η απαγόρευση είναι για ζώα που θα σκοτώνονταν ώστε να γίνουν τροφή, από εκεί εφευρέθηκε απαγόρευση για ανθρώπους που θα μείνουν ζωντανοί, άρτσι μπούρτσι και λουλάς δηλαδή.
Η πλήρης άρνηση υποδεικνύει κατ' επέκταση άρνηση της διδασκαλίας περί ελέους και όχι θυσίας, με αυτήν την διδασκαλία οι ίδιοι είναι που δεν τηρούν την εντολή απαγορεύσεως βρώσεως αίματος. 
Δυστυχώς δεν μπορούν οι μτ Ιεχωβά να εννοήσουν ένα απλό ζήτημα που έχει λυθεί από τον ίδιο τον Χριστό και με αυτήν τους την διδασκαλία οδηγούν στον θάνατο τους ταλαίπωρους οπαδούς τους που θα χρειαστούν μετάγγιση αίματος.
Μάλιστα εδώ η θυσία είναι θυσία εγκληματική, αφού θα οδηγηθούν σε αναίτιο θάνατο άνθρωποι ενώ θα μπορούσαν να σωθούν.

Ιω. 6,53-54  εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς, ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. Τους είπε τότε ο Ιησούς· ειλικρινώς και αληθώς σας λέγω, εάν δεν φάτε την σάρκα του υιού του ανθρώπου, και πιείτε το αίμα τού, δεν έχετε μέσα σας ζωή. Εκείνος που τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνιο και εγώ θα τον αναστήσω κατά την μεγάλην ημέρα της κρίσεως.
Ο Χριστός μας δίδαξε ότι η βρώσις του αίματος του είναι απόλυτος και απαράβατος όρος για την σωτηρία του ανθρώπου.
Και δεν είναι πρώτη φορά αγαπητοί που οι διάφοροι αιρετικοί, ενώ δήθεν δέχονται τον Ιησού ως σωτήρα, δεν καταλαβαίνουν έχοντας γραπτό τον λόγο του Ιησού, ενώ αντιθέτως οι παρόντες στα κηρύγματα του Ιησού καταλάβαιναν ορθά αμέσως τι τους έλεγε, ενώ πολλοί από τους ακροατές δεν τον πίστευαν ως Σωτήρα! 
Δεν είναι η πρώτη φορά που αιρετικοί κάνουν με τις διδασκαλίες τους τον Χριστό και τους Αποστόλους να λένε άστοχα παραδείγματα.
Οι Ιεχωβάδες μα και άλλοι αιρετικοί θεωρούν τα λόγια του Χριστού είναι συμβολικά. Έστω ότι είναι παρομοίωση και συμβολισμός, τότε ο Χριστός διάλεξε την πιο άστοχη παρομοίωση - συμβολισμό.
Δεν βλέπεις ω κακόδοξε ψευδοπροφήτη του Μπρούκλιν ότι αυτό που είπε ο Χριστός εσύ το κάνεις παράλογο; Πως είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί αυτήν την παρομοίωση;
Και αφού δεν εννόησες αυτό, δεν μπόρεσες τουλάχιστον να εννοήσεις  ότι ο Κύριος παροτρύνει να του μοιάσουμε; Δεν γνωρίζεις ότι είναι ζωής χορηγός, λαττόνων εἶ βοηθός, ἀντιλήπτωρ ἀσθενούντων ;
Ταλαίπωρε! Το Λευιτικό αναφέρεις, αλλά δεν είδες ότι στο Λευιτικό  γράφτηκε: ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν, καὶ ἁγιασθήσεσθε καὶ ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἅγιός εἰμι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν ;  
Δηλαδή: Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας· θα αγιάζεστε και θα είσθε άγιοι, διότι εγώ ο Κύριος και Θεός σας είμαι άγιος.
Το πρωτότυπο, το αίμα Κυρίου, δίδει στο ασθενές από την πτώση ανθρώπινο γένος την αιωνία ζωή. Το αίμα του ανθρώπου, δίδει στον ασθενή συνάνθρωπο προσωρινά την ζωή. Δεν εννόησες λοιπόν ότι η μετάγγισις είναι ένας τύπος του Θείου αίματος που σώζει; Δεν εννόησες ότι εάν βοηθήσουμε με αυτήν έναν συνάνθρωπο μοιάζουμε στον Κύριο ;
Ω της τυφλώσεως σου ! Χρόνια μελετάς τα Θεία λόγια και ακόμη δεν μπορείς να τα εννοήσεις; Δεν βλέπεις ότι με το σώσιμο μιας ζωής τηρείς όχι μόνο την εντολή απαγορεύσεως αίματος αλλά και πλήθος άλλων; 
Βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε, η πιο παράδοξη τύφλωσις.

Βέβαια και σε αυτό το θέμα όπως σε όλα σχεδόν τα θέματα δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει η αλλαγή στο πιστεύω της εταιρείας Σκοπιά. 
Έτσι θα πληροφορήσουμε τους αναγνώστες ότι στις αρχές της πορείας της η Εταιρεία επέτρεπε την μετάγγιση αίματος και την θεωρούσε επιτρεπτή και "ως δείγμα μικρής θυσίας προς τον πλησίον" !
Ήταν η αρχή της Εταιρείας βλέπετε... 
Ο Διάβολος δεν θα ψιθύριζε ακόμη την απαγόρευση μεταγγίσεως. Όταν θα μεγάλωνε η αίρεση θα ερχόταν και η ώρα να την υποβάλει.   
Ανθρωποκτόνος ἦν ἀπ' ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν. Θέλει να σκοτώσει τον άνθρωπο, ο σκοπός του είναι να τον σκοτώσει αιωνίως, αλλά εάν δεν το καταφέρνει τότε επιδιώκει να τον σκοτώσει έστω προσωρινώς.
Ο αιώνιος θάνατος και ο προσωρινός θάνατος είναι δυο διαφορετικά πράγματα, ο δεύτερος είναι αναπόφευκτος ενώ ο πρώτος είναι αποφευκτέος.
Εάν κάποιος συνάνθρωπος μας είναι οπαδός μιας αιρέσεως και ακολουθεί τα διδάγματα των δαιμονίων που υποβάλουν τις αιρετικές διδασκαλίες, τότε ο Διάβολος επιδιώκει και τον φυσικό θάνατο του ώστε με τον προσωρινό θάνατο να τον οδηγήσει ταυτόχρονα και στον αιώνιο θάνατο.
Έχει τέτοια κακία προς τον ανθρώπινο γένος που ακόμη και τον πιστό επιδιώκει να σκοτώσει, αν και δεν το καταφέρνει το επιδιώκει, διότι ο πιστός με την προσευχή, με την διάδοση του λόγου του Θεού, με το παράδειγμα της ζωής του, του χαλάει τα σχέδια.
Η Σκοπιά λέγει: "Τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη δίνεται ξεκάθαρα η εντολή να απέχουμε από αίμα. Γένεση 9,4 Λευιτικό 17,10 Δευτερονόμιο 12:23 Πράξεις 15:28-29."
Ο Διάβολος είναι πονηρός, όμως στο φως του Κυρίου όλες του οι πλάνες φανερώνονται. Κρύβεται στις λεπτομέρειες αλλά αυτές είναι που θα τον αποκαλύψουν.
Μια λεπτομέρεια που μας δείχνει περίτρανα το διαβολικό της διδασκαλίας της Σκοπιάς είναι η εξής. Οι μτ Ιεχωβά φέρνουν το Λευιτικό ως υποστήριξη στις κακοδοξίες τους, όμως το Λευιτικό όπως ομιλεί για την αποχή από βρώση αίματος έτσι ακριβώς ομιλεί και για την αποχή από την βρώση λίπους.
Κοιτάξτε το Λευιτικό 7,22-24: Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·λάλησον τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ λέγων· πᾶν στέαρ βοῶν, καὶ προβάτων, καὶ αἰγῶν οὐκ ἔδεσθε καὶ στέαρ θνησιμαίων καὶ θηριαλώτων ποιηθήσεται εἰς πᾶν ἔργον, καὶ εἰς βρῶσιν οὐ βρωθήσεται. Δηλαδή: Μίλησε ο Κύριος προς τον Μωυσή και είπε λάλησε προς τους Ισραηλίτες και πες: Το λίπος των βοών των προβάτων και των αιγών δεν θα το φάτε. Λίπος από σώματα θνησιμαίων ή υπό θηρίων σπαραχθέντων ζώων θα το χρησιμοποιήσετε σε άλλες χρήσεις, ποτέ όμως για φαγητό.
Αλλά ας δούμε το Λευιτικό 3,17 το οποίο είναι εντελώς ξεκάθαρο και λέει: νόμιμον εἰς τὸν αἰῶνα εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν, ἐν πάσῃ κατοικίᾳ ὑμῶν· πᾶν στέαρ καὶ πᾶν αἷμα οὐκ ἔδεσθε. Δηλαδή: Νόμος απαράβατος και παντοτινός στις γενεές σας και σε όλους τους τόπους της διαμονής σας είναι αυτό, ουδέποτε θα τρώτε ούτε λίπος ούτε αίμα.
Αντιθέτως από τις παλαιές δημοσιεύσεις της Αμερικάνικης Σκοπιάς της δεκαετίας του '60 που έγραφαν ότι "ηθικές ασθένειες, σεξουαλικές διαστροφές, τα συμπλέγματα κατωτερότητας, και τα μικροεγκλήματα εμφανίζονται συχνά μετά από μεταγγίσεις αίματος" και τα διάφορα άλλα τέτοιου είδους κωμικά επιχειρήματα που παλαιά δημοσίευε, η βρώση λίπους πραγματικώς είναι αιτία πλήθους ασθενειών που οδηγούν στον θάνατο, όπως η απόφραξη των αρτηριών και πολλές άλλες ασθένειες.
Θυμάστε αγαπητοί που είπαμε ότι ο Διάβολος είναι ανθρωποκτόνος;
Είναι ανθρωποκτόνος και θέλει το κακό του ανθρώπου, εφηύρε λοιπόν από την απαγόρευση βρώσης, απαγόρευση μετάγγισης αίματος -ενώ πρόκειται για μετάγγιση και όχι για βρώση- ώστε με αυτήν την διδασκαλία του να οδηγήσει στον θάνατο τον ταλαίπωρο αιρετικό και να τον στείλει στον αιώνιο θάνατο !
Δεν πίνει ο κόσμος αίμα, ούτε πνίγουμε τα ζώα και μετά τα τρώμε, οπότε ξεκάθαρα η απαγόρευση έχει ουσιαστικό στόχο την μετάγγιση, αυτή είναι συνήθης. Όταν όμως πρόκειται για να φαγωθεί λίπος που είναι σύνηθες δεν λέει κουβέντα το "πνεύμα αιρέσεως" πνεύμασι πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων (Α Τιμ.4,1) για την απαγόρευση, αφού η το λίπος οδηγεί σε πλήθος προβλημάτων ενώ πολύ βοηθάει το φιλαράκι του, το "πνεύμα ασθενείας", πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας αφού και τα δυο δουλεύουν για τον ανώτερό τους, τον Σατάν.
Εάν η Σκοπιά έκανε το αντίθετο και ορμώμενη από το Λευιτικό αντί να απαγορεύσει την μετάγγιση -δήθεν βρώση- αίματος, απαγόρευε την βρώση λίπους, αυτό σίγουρα θα ήταν μια παράδοξη και παράλογη διδασκαλία αλλά θα είχε και ένα καλό αποτέλεσμα επάνω στον ανθρώπινο οργανισμό. Εκτός αυτού θα ήταν κάποιο είδος έστω στρεβλό, νηστείας και ασκήσεως.
Ιδού στο μεγαλείο της η Σατανική πονηρία. Αντιτίθεται με σφοδρότητα στην νηστεία και στην άσκηση και ούτε που θέλει να ακούει για σωτηρία μιας ζωής, έτσι απαγόρευσε την μετάγγιση αίματος αλλά επέτρεψε την ελεύθερη βρώση λίπους.
Η διδασκαλία περί απαγόρευσεως μεταγγίσεως και ταυτόχρονα η σιωπή περί λίπους είναι ξεκάθαρο σε ποιον ταιριάζει "γάντι" και ως εκ τούτου είναι φανερό από που προέρχεται η εντολή. Είναι δε αυτή πρόξενος βλασφημίας προς τον Κύριο και αυτό είναι το πρώτο και κύριο που θέλει να καταφέρει ο Διάβολος.  Στο φως της διδασκαλίας της Εκκλησίας και της Γραφής όμως, οι διάφορες θεωρίες του αποκαλύπτονται. 


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου