Χριστούγεννα και Σατουρνάλια

Η εταιρία Σκοπιά πονηρά προσπαθεί να συνδέσει τα έθιμα με την εορτή που όρισε η Εκκλησία, λες και τα ζώδια την χαρτοπαιξία και τα λοιπά σχετικά αλλά άσχετα με την λατρεία, τα όρισε η Εκκλησία να γίνονται.
Επιπλέον η Εταιρία αφού λέει ότι δεν είναι η 25η Δεκεμβρίου η ημέρα γεννήσεως θεοποιεί τον χρόνο και όχι το περιεχόμενο της εορτής το οποίο αυτό είναι που παίζει ρόλο. Εάν βρούμε κάποιο νέο αρχαιολογικό εύρημα ή χειρόγραφο το οποίο θα μας βεβαιώνει την 25η Δεκεμβρίου η Εταιρία θα δεχτεί την ημερομηνία και έτσι βάζει τις ημέρες πάνω από τον ποιητή των ημερών. Η εορτή των Εγκαινίων δεν διατάζεται πουθενά στην Γραφή και όμως ο Χριστός παρευρίσκεται στον Ναό την ημέρα της εορτής. Γιατί; Διότι υμνείται ο Κύριος. Κάθε ημέρα μας διδάσκει η Γραφή να υμνούμε τον Θεό. Ευλογήσω τὸν Κύριον ἐν παντὶ καιρῷ, διὰ παντὸς ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν τῷ στόματί μου. Η ημερομηνία που ο άνθρωπος λάτρευε τα δαιμόνια γίνεται ημέρα λατρείας του αληθινού Θεού και δια του ιδίου ο άνθρωπος ανασηκώνεται. Αυτός είναι ο κρυφός λόγος που γίνεται στόχος από την Εταιρία η εορτή, είναι η εορτή που δυσαρεστεί τον θεό αλλά του κόσμου τούτου.....

Χριστούγεννα και Σατουρνάλια

Η 25η Δεκεμβρίου υπολογίστηκε ως η ημέρα γεννήσεως του Κυρίου, ένα από τα στοιχεία είναι η ημέρα ευαγγελισμού του Προδρόμου.
Δεν είναι σίγουρη η ημερομηνία βέβαια αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Στις 25 Δεκεμβρίου γίνονταν και η εορτή των Σατουρναλίων, δηλαδή τα Κρόνια που είχαν υιοθετήσει από τους Έλληνες οι Ρωμαίοι. 
Κάποιοι αιρετικοί διαμαρτύρονται ότι η Εκκλησία θέσπισε την εορτή αυτήν την ημέρα αλλά δεν μπορούν να εννοήσουν ότι Κύριος και Εκκλησία ενεργεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο πλανεμένος και πεσών άνθρωπος να διορθώσει την γνώμη του αλλά και δια του ιδίου να ανασηκωθεί.
Ο θάνατος κατανικήθηκε με τον θάνατο του Θεανθρώπου, με την παρθένο Εύα νίκησε ο Διάβολος το γένος και από την παρθένο Μαρία ενσαρκώνεται ο Χριστός ο οποίος κατατροπώνει τον Διάβολο, έτσι η 25η Δεκεμβρίου στην οποία ο αποστάς άνθρωπος που είχε χάσει την κοινωνία με τον Θεό και λάτρευε τους δαίμονες οι οποίοι ήταν πίσω από τα είδωλα τώρα δέχεται τον Σωτήρα Ιησού Χριστό και σώζεται.
Είναι ξεκάθαρο ότι η εναντίωση και η ένσταση κάποιων αιρετικών με την αιτιολογία ότι τις ίδιες ημερομηνίες εορτάζονταν ειδωλολατρικές εορτές είναι εντελώς παράλογη και παραβλέπει αυτό το γεγονός, και αυτό είναι μια τρανή απόδειξη ότι η εναντίωση είναι σατανικής παραγωγής.
Ο αρχηγός της αποστασίας και εισαγωγέας της αμαρτίας βλέπει την αιτία χαράς του και πλάνης μας, όχι μόνο απλά να καταρρέει, αλλά να γίνεται αιτία θλίψης του και σωτηρίας μας, έτσι μάχεται με μένος εναντίων. 
Το δρεπάνι το οποίο θέριζε τον αγρό της ανθρωπότητας τώρα μετατρέπεται σε λόγχη που τον κεντάει. 
Ο Διάβολος έχασε τις εορτές προς τιμήν του, κλαίει και οδύρεται βάζοντας κάποιους να διαμαρτύρονται. 
Γιατί εξανίστασαι; καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσε νύκτα και εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν λέγει η Γραφή.  
Οι ημέρες και οι ώρες είναι δημιουργήματα του Θεού, δεν εννοείς λοιπόν ότι ο Σατάν είναι ο σφετεριστής τους; Ενώ λέγεις ότι αγαπάς τον Κύριο γίνεσαι πολέμιός του διότι όσοι θεωρούν ότι επειδή γίνονταν αυτές τις ημέρες εορτές προς τιμήν των διαβολικών κατασκευασμάτων λησμονούν τον Κύριο και του χρόνου, γίνονται φερέφωνα και υποστηρικτές Σατάν. 
Μήπως άραγε δεν είχαν και πολλές άλλες εορτές προς τιμήν των δαιμονίων; 
Άραγε θα ζητήσεις και για αυτές όλες τις ημερομηνίες να τις αφήσουμε κενές επειδή παλαιότερα εόρταζαν τα δαιμόνια; Και τι θα μείνει, πες μου; Στενοχωριούνται τα δαιμόνια επειδή λατρεύεται ο Κύριος και εσύ; Εσύ δεν χαίρεσαι αλλά είσαι κατηφής και διαμαρτύρεσαι !
Δεν ακούς τον άγγελο ο οποίος ξεκάθαρα μιλάει;  
μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ γὰρ εὐγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ. Δηλαδή: Και είπε σε αυτούς ο άγγελος, μη φοβόσαστε γιατί σας αναγγέλλω χαρμόσυνη είδηση, χαρά μεγάλη, η οποία θα είναι χαρά για όλον τον λαό του Θεού. Ποιος λαός χάρηκε την στιγμή που γεννήθηκε ο Κύριος αφού ο ταπεινός τη καρδία ενσαρκώθηκε σε ένα σπήλαιο; 
Στο μέλλον εννόησε το μέγα της φιλανθρωπίας του Κυρίου ένας λαός, ο Χριστιανικός λαός, ο οποίος αναπέμπει ύμνους στον Κύριο όπως οι άγγελοι δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.  
Γιατί λοιπόν δεν μιμείσαι τον άγγελο και τον λαό του Θεού; Γιατί διαμαρτύρεσαι για την εορτή; Μήπως άραγε ψάλλονται ύμνοι στον Κρόνο ή σε κάποιον ψεύτικο θεό;  
Τι λέγει η Γραφή ευθυμεί τις ψαλλέτω. Δεν χαίρεται ο Χριστιανικός λαός; Δεν αναπέμπονται ύμνοι στον Κύριο; Γιατί εσύ το ήτις έσται χαρά μεγάλη το μετατρέπεις σε ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη ;
    


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου