Χριστούγεννα και Σατουρνάλια
Η εταιρία Σκοπιά πονηρά προσπαθεί να συνδέσει τα έθιμα με την εορτή που όρισε η Εκκλησία, λες και τα ζώδια την χαρτοπαιξία και τα λοιπά σχετικά, αλλά άσχετα με την λατρεία, τα όρισε η Εκκλησία να γίνονται.
Επιπλέον η Εταιρία αφού λέει ότι δεν είναι η 25η Δεκεμβρίου η ημέρα γεννήσεως θεοποιεί τον χρόνο και όχι το περιεχόμενο της εορτής το οποίο αυτό είναι που παίζει ρόλο.  
Εάν βρούμε κάποιο νέο αρχαιολογικό εύρημα ή χειρόγραφο το οποίο θα μας βεβαιώνει την 25η Δεκεμβρίου η Εταιρία θα δεχτεί την ημερομηνία και έτσι βάζει τις ημέρες πάνω από τον ποιητή των ημερών. Άλλη κουταμάρα της εταιρείας είναι ότι οι απόστολοι δεν διέταξαν την τάδε ή δείνα εορτή. Η εορτή των Εγκαινίων δεν διατάζεται πουθενά στην Γραφή και όμως ο Χριστός παρευρίσκεται στον Ναό την ημέρα της εορτής. Γιατί; Διότι υμνείται ο Κύριος, άρα με αυτό μας διδάσκει ότι αποδέχεται τις εορτές που ορίζονται από την Εκκλησία προς δόξα Θεού. Κάθε ημέρα μας διδάσκει η Γραφή να υμνούμε τον Θεό. Ευλογήσω τὸν Κύριον ἐν παντὶ καιρῷ, διὰ παντὸς ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν τῷ στόματί μου.  
Η ημερομηνία που ο άνθρωπος λάτρευε τα δαιμόνια γίνεται ημέρα λατρείας του αληθινού Θεού και δια του ιδίου ο άνθρωπος ανασηκώνεται. Αυτός είναι ο κρυφός λόγος που γίνεται στόχος από την Εταιρία η εορτή. Είναι "η εορτή που δυσαρεστεί τον θεό", αλλά του κόσμου τούτου.....

Χριστούγεννα και Σατουρνάλια

Η 25η Δεκεμβρίου υπολογίστηκε ως η ημέρα γεννήσεως του Κυρίου και ένα από τα στοιχεία υπολογισμού είναι η ημέρα ευαγγελισμού του Προδρόμου.
Δεν είναι σίγουρη η ημερομηνία βέβαια αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Στις 25 Δεκεμβρίου γίνονταν και η εορτή των Σατουρναλίων, δηλαδή τα Κρόνια που είχαν υιοθετήσει από τους Έλληνες οι Ρωμαίοι. Κάποιοι αιρετικοί αλλά και νεοπαγανιστές διαμαρτύρονται και αναφέρουν ως κάτι το μεμπτο το ότι η Εκκλησία θέσπισε την εορτή αυτήν την ημέρα. Αυτό είναι εξ αιτίας του ότι δεν μπορούν να εννοήσουν ότι Κύριος και Εκκλησία ενεργεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο πλανεμένος και πεσών άνθρωπος να διορθώσει την γνώμη του αλλά και δια του ιδίου να ανασηκωθεί.
Ο θάνατος κατανικήθηκε με τον θάνατο του Θεανθρώπου, με την παρθένο Εύα νίκησε ο Διάβολος το γένος και από την παρθένο Μαρία ενσαρκώνεται ο Χριστός ο οποίος κατατροπώνει τον Διάβολο, έτσι την 25η Δεκεμβρίου στην οποία ο αποστάς άνθρωπος που είχε χάσει την κοινωνία με τον Θεό λάτρευε τους δαίμονες οι οποίοι ήταν πίσω από τα είδωλα τώρα δέχεται τον Σωτήρα Ιησού Χριστό και σώζεται.
Είναι ξεκάθαρο ότι η εναντίωση η ή ένσταση κάποιων με την αιτιολογία ότι τις ίδιες ημερομηνίες εορτάζονταν ειδωλολατρικές εορτές είναι εντελώς παράλογη και παραβλέπει αυτό το γεγονός ενώ ταυτόχρονα είναι μια τρανή απόδειξη ότι η εναντίωση είναι σατανικής προέλευσης.
Ο αρχηγός της αποστασίας και εισαγωγέας της αμαρτίας βλέπει την αιτία χαράς του και πλάνης μας όχι μόνο απλά να καταρρέει, αλλά να γίνεται αιτία θλίψης του και σωτηρίας μας, έτσι μάχεται με μένος εναντίων. 
Το δρεπάνι με το οποίο θέριζε τον αγρό της ανθρωπότητας τώρα μετατρέπεται σε λόγχη που τον κεντάει. Ο Διάβολος έχασε τις εορτές προς τιμήν του, κλαίει και οδύρεται βάζοντας κάποιους να διαμαρτύρονται. 
Λέει η Γραφή καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσε νύκτα και εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν. Οι ημέρες και οι ώρες είναι δημιουργήματα του Θεού, σε αυτόν ανήκουν, δεν καταλαβαίνουν λοιπόν ότι ο Σατάν είναι ο σφετεριστής τους; Ενώ λέγουν ότι αγαπάνε τον Κύριο γίνονται πολέμιοι του αφού λησμονούν ποιός είναι ο κύριος του χρόνου και έτσι γίνονται φερέφωνο και υποστηρικτές Διαβόλου οι οποίοι ήταν πίσω από τους ψεύτικους θεούς. Επειδή γίνονταν αυτές τις ημέρες εορτές προς τιμήν των διαβολικών κατασκευασμάτων διαμαρτύροναι! Μήπως άραγε δεν υπήρχαν και πολλές άλλες εορτές προς τιμήν των δαιμονίων; Άραγε θα ζητήσουν και αυτές όλες τις ημερομηνίες να τις αφήσουμε κενές επειδή παλαιότερα εόρταζαν τα δαιμόνια; Και τι θα μείνει; Στενοχωριούνται τα δαιμόνια επειδή λατρεύεται ο Κύριος και αυτοί; Αυτοί δεν χαίρονται αλλά είναι κατηφείς και διαμαρτύρονται ! Δεν ακούν τον άγγελο ο οποίος είπε μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ γὰρ εὐγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ. Δηλαδή: Και είπε σε αυτούς ο άγγελος, μη φοβόσαστε γιατί σας αναγγέλλω χαρμόσυνη είδηση, χαρά μεγάλη, η οποία θα είναι χαρά για όλον τον λαό του Θεού. Ποιος λαός χάρηκε την στιγμή που γεννήθηκε ο Κύριος αφού ο ταπεινός τη καρδία ενσαρκώθηκε σε ένα σπήλαιο;
Κανείς. Στο μέλλον χάρηκε κάποιος λαός. Ποιος; Ο Χριστιανικός λαός. 
Γιατί; Διότι γεννήθηκε στις τάδε του μηνός ο Χριστός; Φυσικά όχι αλλά χάρηκε διότι εννόησε τι έλαβε από το μέγα της φιλανθρωπίας του Κυρίου μυστήριο. Αυτό εορτάζει, το ότι ήρθε ο Χριστός, όχι την ημέρα και εξ αιτίας της χαράς αναπέμπει ύμνους στον Κύριο όπως έκαναν οι άγγελοι, δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία
Δεν είπαν οι άγγελοι "ευαγγελίζουμε χαρά στις 25Δεκεμβρίου", αλλά χαρά διότι δεν ενδιαφέρει τον Χριστιανό η ακριβής ημέρα και η ώρα, αυτό που τον ενδιαφέρει και όντως φυσικό σε αυτόν είναι να εορτάζει απο την χαρά που τον διακατέχει. Λέγοντας οι αιρετικοί δεν έχουμε ακριβή ημερομηνία κρυφίως δηλώνουν ότι δεν θέλουν να εορτάζεται η γέννηση του Χριστού, κρυφίως λένε ότι αφού δεν έχουμε ακριβή ημερομηνία να μην εορτάζουμε. Σατανική θεωρία είναι αυτό.
Εάν γεννήθηκε ο Χριστός την 18 Δεκεμβρίου ή την 1η Μαρτίου θα είχε καμία διαφορά; φυσικά και όχι. Γιατί; Πρώτον διότι οι ημέρες και οι ώρες είναι του Χριστού όχι του Σατανά, αυτός τις σφετερίζεται δεν τις κατέχει. Δεύτερον διότι ο Χριστιανός εορτάζει το γεγονός, εορτάζει ότι ήρθε ο Χριστός στην Γη να σώσει τον άνθρωπο και όχι την ημέρα που ήρθε στην Γη για να τον σώσει, έτσι η ακριβής ημερομηνία είναι αδιάφορη. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά πονηρά και βασιζόμενοι σε λογική πλάνη λένε ότι "τα Κρόνεια προμήθευσαν το δείγμα εορτασμού για τα έθιμα" και άρα τα Χριστούγεννα είναι ειδωλολατρικά, λογική πλάνη, λες και η Εκκλησία δεν διδάσκει να αναπέμπουμε ύμνους προς τον Χριστό αλλά μας συνιστά ότι πρέπει να πίνουμε ή να παίζουμε ζάρια και χαρτιά.
Γιατί λοιπόν δεν μιμούνται τον άγγελο και τον λαό του Θεού; Γιατί διαμαρτύρονται για την εορτή; Μήπως άραγε ψάλλονται ύμνοι στον Κρόνο ή σε κάποιον ψεύτικο θεό;  
Τι λέγει η Γραφή ευθυμεί τις ψαλλέτω. Δεν χαίρεται ο Χριστιανικός λαός; Δεν αναπέμπονται ύμνοι στον Κύριο; Γιατί εσύ το ήτις έσται χαρά μεγάλη το μετατρέπεις σε ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη ;0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου