Πεντηκοστιανοί αίρεση απωλείας








Πεντηκοστιανοί αίρεση 

Αίρεση απωλείας

πατρός Δανιήλ

Οι Πεντηκοστιανοί διαδίδουν την αρπαγή πριν τον Αντίχριστο και λένε ότι ο Χριστός θα έρθει να τους αρπάξει με νεφέλες και για 7 χρόνια θα μένουν στο μεσουράνημα. 
Αλλά η Γραφή έχει την λέξη πάντοτε. Α' Θεσσ. δ17 ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα, καὶ οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα
Στα φυλλάδια τους παρουσιάζοντας αυτόν τον στίχο μόλις φτάσουν στις λέξεις εις απάντησιν ει αέρα βάζουν τρεις τελείες. Γιατί το κάνουν αυτό; Είναι ευνόητο. 
Αν όμως έλεγε η συνέχεια του κειμένου και ούτω 7 έτη σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα τότε θα παρέθεταν ολόκληρο τον στίχο. 
Οι αιρετικοί βιάζουν τα λόγια της Γραφής, τα διαστρεβλώνουν, για αυτό τους αναμένει απώλεια. 
Η διατύπωση του αποστόλου Πέτρου έχει ως εξής, αυτοί που διαστρεβλώνουν την Γραφή πράττουν αυτό που οδηγεί στην δική τους απώλεια, πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν.
Κανένας Πεντηκοστιανός δεν πρόκειται να σωθεί διότι ανήκει και αυτός στους διαστρεβλωτές. 
Η Αγία Γραφή λέει ότι θα έλθει ο Αντίχριστος, η μεγάλη θλίψις, και τότε χάριν των δικαίων και των εκλεκτών ο Κύριος θα συντομεύσει αυτά τα δύσκολα χρόνια, δια δε τους εκλεκτούς θα λιγοστέψει ο αριθμός των ημερών. 
Ματθαίος κδ,22 καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι. Δηλαδή οι εκλεκτοί θα βρίσκονται στην Γη και θα υποφέρουν και για χάρη τους θα λιγοστέψουν οι ημέρες του Αντιχρίστου. 
Σύμφωνα με την πλανεμένη θεωρία των Πεντηκοστιανών οι εκλεκτοί θα βρίσκονται για 7 χρόνια στο μεσουράνημα. Αυτό όμως είναι αντιγραφικό δεν ταιριάζει με αυτά που λέει ο Χριστός και εδώ φαίνεται ολοκάθαρα ότι αυτοί οι άνθρωπο διαστρεβλώνουν την Γραφή και την διαστρεβλώνουν προς την ιδίαν αυτών απώλειαν.
Όποιος Χριστιανός γίνεται Πεντηκοστιανός εργάζεται όχι την σωτηρία του αλλά την απώλεια του. Αφήστε δε και τα σοκ που περνάει η ψυχή του όταν κάθε τόσο του λένε αύριο θα γίνει η αρπαγή, δεν γίνεται, μεθαύριο θα γίνει η αρπαγή, δεν γίνεται, πριν το 2000 θα γίνει η αρπαγή της εκκλησίας, δεν γίνεται, το 2001 θα γίνει, δεν γίνεται, και πάει λέγοντας όπως με τους μτ Ιεχωβά. 
Όλες οι ελπίδες των αιρετικών είναι σάπιες σανίδες κανένας δεν μπορεί να πατήσει στέρεα πάνω σε αυτές.





1 σχόλιο: