Το ηλεκτρονικό Αντιαιρετικό βιβλίο του πατρός Δανιήλ Γούβαλη.
Πατήστε επάνω και θα μεταφερθείτε στο κείμενο.


 1. Περί Θεϊκής ενέργειας
 2. Αντιαιρετικός περίπατος στον 101ο Ψαλμό 
 3. Αιρέσεις και οικογενειακά προβλήματα 
 4. Β' Παρουσία, αρπαγή της εκκλησίας και χωρίο Πράξεις γ'21 
 5. Αντιαιρετικοί περίπατοι στην προς Φιλιππησίους επιστολή 
 6. Ο Γιαχβέ της δόξης ο Κύριος της δόξης 
 7. Ολίγα περί χιλιετούς βασιλείας 
 8. Αντι Νεοπαγανιστικές κουβέντες
 9. Πλάνες των Προτεσταντών
 10. Οι πέλεκεις οι κόπτοντες αἱρετικῶν τάς ὁρμάς
 11. Πεντηκοστιανοί: Ψεύτικες Ελπίδες
 12. Περιδιαβάζοντας τους μεγάλους Προφήτες
 13. Ο άγγελος που δεν ήταν άγγελος
 14. Η Μεγάλη Θλίψη, Αρπαγή
 15. Ερώτημα προς αιρετικούς
 16. Είναι Αποστολικοί οι Πεντηκοστιανοί;
 17. Επιστολή στην εφημερίδα "Χριστιανισμός"
 18. Γνωριμία με τον κόσμο των Πεντηκοστιανών
 19. Διαστρεβλώσεις της Γραφής από τους μ.τ. Ιεχωβά
 20. Πατερική χειραγώγησις στα εσχατολογικά
 21. Παλαιά Διαθήκη και Θεία Φιλανθρωπία
 22. Οι Πεντηκοστιανοί και η Παναγία
 23. Βάπτισμα και χρίσμα
 24. Επί δὲ τους μυθους εκτραπήσονται Β' Τιμ. δ',4
 25. Έχομεν θυσιαστήριον Εβρ.ιγ’.10 Περί Ιεροσύνης. Β' Μέρος Ομιλία
 26. Συζήτηση με Πεντηκοστιανό περί ιεροσύνης και Θείας Ευχαριστίας
 27. Κουβεντούλες με αντιαιρετικό αγωνιστή, Κατά μτ Ιεχωβά
 28. Λέξις πρωτότοκος και αειπαρθενία της Θεοτόκου
 29. Κύριλλος Αλεξανδρείας περι φύσεων Ιησού, Νεστοριανισμός
 30. Συζήτηση περί του ονόματος του Θεού
 31. Ο γέροντας Δανιήλ περί Αντιχρίστου και τέλους του κόσμου
 32. Το παράδοξο συντακτικό της Τριαδικής Θεολογίας
 33. Σταδιακή φθορά του Ελληνισμού Β' μέρος
 34. Σταδιακή φθορά του Ελληνισμού Α' μέρος
 35. Ιερά Παράδοση Α' Μέρος
 36. Ιερά Παράδοση Β' Μέρος
 37. Μετενσάρκωση
 38. Οι πατρώοι σοφοί απέρριπταν τους πατρώους θεούς 1
 39. Οι πατρώοι σοφοί απέρριψαν τους πατρώους θεούς 2
 40. Νεοπαγανισμός
 41. Γλωσσολαλιά 
 42. Περί Αναστάσεως
 43. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή 
 44. Η θέση της γυναίκας στην Αρχαία Αθήνα
 45. Πεντηκοστιανισμός εντός των τειχών "Φωτισμένες"
 46. Πνευματολογικά
 47. Προσαγόρευση Θεοτόκος
 48. Αειπαρθενία της Θεοτόκου, εως ου
 49. Αντιαιρετικοί περίπατοι στην προς Ρωμαίους επιστολή
 50. Γνωριμία με τους μάρτυρες του Ιεχωβά 1ον
 51. Η θέση που κατέχει η Γραφή στις διάφορες αιρέσεις
 52. Τα χάλια της αρχαίας θρησκείας
 53. Προλήψεις, ζώδια άστρα, μοίρα
 54. Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς Διάκριση ουσίας και ενεργείας στον Θεό
 55. Διόνυσος, Νεοπαγανισμός 
 56. Απολλώνιο Φως, Νεοπαγανισμός 
 57. Μαρτυρίες πρώην στελέχους της Σκοπιάς 
 58. Αιρέσεις και οικογενειακά προβλήματα 
 59. Οι Πεντηκοστιανοί και η ψευτο-αναγέννηση
 60. Πεντηκοστιανοί όψιμη βροχή Χαρίσματα Πνεύματος
 61. Η καταγωγή του Αντιχριστου, θα είναι Έλληνας;
 62. Αχιτόφελ 
 63. Γιαχβέ Ιησούς Θεότητα Ιησού 
 64. Γνωριμία με τους μάρτυρες του Ιεχωβά 2ον

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου