Γιαχβέ Ιησούς Θεότητα Ιησού
Γιαχβέ Ιησούς Θεότητα Ιησού

Γιαχβέ Σαβαώθ 
Ζαχαρίας κεφάλαιον δεύτερον


Σήμερα έχουμε Ζαχαρίας κεφάλαιο δεύτερον. Μαζί μας είναι ο κύριος Δημήτρης ο οποίος ασχολείται με διάφορα τεχνικά μηχανολογικά των μηχανών στα καράβια ωστόσο όμως ασχολείται και με την Αγία Γραφή και τις αιρέσεις μαζί λοιπόν με τον κύριο Δημήτρη τον οποίο καλωσορίζουμε
θα αρχίσουμε να μελετήσουμε σιγά σιγά τον προφήτη Ζαχαρίας το β κεφάλαιο του προφήτου Ζαχαρία και θα προσπαθήσουμε να συλλάβουμε τα νοήματα τα οποία μας παρουσιάζει και είναι χρήσιμα στον αντιαιρετικό αγώνα έχετε την καλοσύνη κ Δημήτρη να διαβάσετε τον πρώτο στίχο

Μάλιστα πάτερ, Και ύψωσα τους οφθαλμούς μου και είδον και ιδού, ανήρ και σχοινίον μετρικόν εν τη χειρί αυτού· και είπα, Που υπάγεις συ; Ο δε είπε προς εμέ, να μετρήσω την Ιερουσαλήμ, διά να ίδω ποίον το πλάτος αυτής και ποίον το μήκος αυτής.

Εδώ βρισκόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποίαν έχουν γυρίσει οι Εβραίοι από την Βαβυλώνα αιχμαλωσία και ο καημός τους είναι αν μπορέσουνε να στεριώσουν την κατεστραμμένη Ιερουσαλήμ και για να τους ενισχύσει εδώ ο Θεός δια του προφήτου Ζαχαρία παρουσιάζει διάφορα οράματα ένα όραμα είναι παρουσιάζονται κάποιος άνδρας που έχει τα μέτρα που μετρούν για να χτίσουν οικοδομές που σημαίνει ότι ο Θεός εγκρίνει ότι θα οικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ και θα βοηθήσει, ας προχωρήσουμε πιο κάτω

Και ιδού, ο άγγελος ο λαλών μετ' εμού εξήλθε, και έτερος άγγελος εξήλθεν εις συνάντησιν αυτού

Μάλιστα, εδώ συναντώνται εδώ δυο άγγελοι δυο άγγελοι συναντώνται και στο στίχο το επόμενο θα δούμε τι λόγια γίνονται μεταξύ τους

και είπε προς αυτόν, Δράμε, λάλησον προς τον νεανίαν τούτον, λέγων, Η Ιερουσαλήμ θέλει κατοικηθή ατειχίστως εξ αιτίας του πλήθους των εν αυτή ανθρώπων και κτηνών·

Λοιπόν, εδώ ο ένας άγγελος συναντά τον άλλον άγγελο και του λέει τρέξε να πεις στον νεανία, δηλαδή στον προφήτη Ζαχαρία, να πεις τα εξής

ότι η Ιερουσαλήμ θα κατοικηθεί χωρίς να έχει πλέον τείχη 

εξ αιτίας του πλήθους των εν αυτή ανθρώπων και κτηνών και όπως λέει ο επόμενος στίχος δεν χρειάζεται τείχη διότι 

διότι εγώ, λέγει Κύριος, θέλω είσθαι εις αυτήν τείχος πυρός κύκλω και θέλω είσθαι προς δόξαν εν μέσω αυτής.

Καταρχήν ένα πρόβλημα που τους απασχολούσε ήταν αν θα μπορούσε να μαζευτεί κόσμος να κατοικήσει την Ιερουσαλήμ διότι πολλοί Ιουδαίοι είχαν κάποια καλή τακτοποίηση στην Βαβυλώνα και δεν είχαν όρεξη να αφήσουν το νοικοκυριό τους και τις περιουσίες τους και να έρθουν στην Ιερουσαλήμ, οπότε υπήρχε ένα πρόβλημα, θα έρθουν άνθρωποι; θα κατοικήσουν την Ιερουσαλήμ; θα βρει η Ιερουσαλήμ την πρώτη της δόξα να σφύζει από κατοίκους από πληθυσμό; και εδώ τι λέει η προφητεία;

Ότι θα κατοικηθεί ατειχίστως εξ αιτίας του πλήθους των εν αυτή ανθρώπων και κτηνών·

Όχι απλώς θα κατοικηθεί αλλά θα είναι τόσοι πολλοί και οι άνθρωποι και κτήνη που θα σφύζει από ζωή. Ένα άλλο πρόβλημα που τους απασχολούσε ήταν τι θα γίνει με τα τείχη, θα μπορέσουν τελικά να χτίσουν τα τείχη; και εδώ ο προφητικός λόγος τους λέει και τείχη να μην χτιστούν μην σας απασχολεί το θέμα των τοίχων διότι αντί για να σας προστατεύουν τα τείχη θα σας προστατευθεί ποιος; 

ο ίδιος ο Κύριος 

διότι εγώ λέγει κύριος θα είμαι εις αυτήν τείχος αλλά δεν λέει μόνο τείχος έχει και κάποια άλλη 

τείχος πυρός κύκλω

Θα είμαι πύρινο τείχος γύρω γύρω από την πόλη και επιπλέον θα είμαι μια εμφάνιση δεδοξασμενη δηλαδή όποιος θα βλέπει γύρω από την πόλη ένα τείχος πύρινο αφενός μεν δεν θα μπορέσει να προχωρήσει στην πόλη αλλά αφετέρου θα θαυμάζει και θα δοξάζει μα πόλη η οποία δεν έχει τα συνηθισμένα τείχη αλλά έχει πύρινα τείχη οπότε στις διάφορες αμφιβολίες που είχαν οι Ιουδαίοι που επέστρεψαν από την Βαβυλώνα τι τις κάνει;

Εδώ ο προφητικός λόγος αυτές τις αμφιβολίες οπωσδήποτε τις εξαφανίζει, τις διασκεδάζει.

Εδώ λοιπόν μέχρι τον στίχο 4 που διαβάζαμε στο τελευταίο στίχο μεταφέρει ο άγγελος λόγια του Κυρίου ότι εγώ θα κάνω δυο μεγάλα πράγματα θαυμαστά, πρώτον θα γεμίσω την Ιερουσαλήμ με κατοίκους και με ζώα και δεύτερον θα είμαι πύρινο τείχος γύρω από την πόλη. Τώρα στο στίχο 6 παρεμβάλλεται άλλο πρόσωπο και απευθύνει το λόγο όχι πια στον Ζαχαρία και δεν αφορά τα θέματα τα εντός της Ιερουσαλήμ αλλά αφορά τους Εβραίους οι οποίοι κατοικούν ακόμη στην Βαβυλώνα και δεν έχουν όρεξη να κατέβουν προς τα κάτω 

Ω, ώ· φεύγετε από της γης του βορρά, λέγει Κύριος· διότι σας διεσκόρπισα προς τους τέσσαρας ανέμους του ουρανού, λέγει Κύριος. Ω, διασώθητι, Σιών, η κατοικούσα μετά της θυγατρός της Βαβυλώνος.

Βρίσκονται στην Γη του Βορρά αυτοί οι οποίοι όπως είπαμε έχουν κάποια τακτοποίηση εκεί, είναι ευκατάστατοι και δεν έχουν όρεξη να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους και εδώ η φωνή του Κυρίου είναι ότι πρέπει και εσείς να φύγετε να εγκαταλείψετε την χώρα την Βαβυλωνιακή και να γυρίστε πάλι στην Ιουδαία. Λέει σας διασκόρπισα προς τους 4 ανέμους του ουρανού, θέλει να πει εδώ ο λόγος του Κύριου ότι όπως σας διασκόρπισε έτσι τώρα προτίθεμαι να σας συνάξω πάλι στην Ιουδαία στην Ιερουσαλήμ, Ω, διασώθητι, Σιών, η κατοικούσα μετά της θυγατρός της Βαβυλώνος. Σιών είναι οι Εβραίοι οι οποίοι κατοικούν μετά της θυγατρός της Βαβυλώνος, οι Ιουδαίοι που είχαν απομείνει στην περιοχή της Βαβυλώνας, εσύ λέει η Σιών, εσείς οι Ιουδαίοι, που βρίσκεστε εκεί ελάτε να σωθείτε, λοιπόν τώρα εδώ να κάνουμε κάποια παρατήρηση να σας κάνω κάποια ερώτηση, σε αυτούς τους στίχους ποιος ομιλεί ο λόγος από ποιο πρόσωπο;

Εδώ προέρχεται από το στόμα του Θεού.

Πως το λέει ακριβώς; λέγει Κύριος και πάλι παρακάτω λέγει Κύριος 

Μάλιστα, γνωρίζουμε ότι στο κείμενο το Εβραϊκό στην Λέξη Κύριος υπάρχει η λέξις Γιαχβέ οπότε δεν υπάρχει ουδεμία αμφιβολία ότι τα λόγια αυτά προέρχονται από το στόμα του Γιαχβέ, δηλαδή του αληθινού Θεού του Ισραήλ, του Θεού του Αβραάμ του Ισαάκ και του Ιακώβ. Ομιλεί λοιπόν εδώ ο Κύριος και λέει ότι εσείς που βρίσκεστε στην Βαβυλώνα οι Ιουδαίοι ελάτε εδώ ας προχωρήσουμε και στον στίχο 8 

Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων· Μετά την δόξαν με απέστειλε προς τα έθνη, τα οποία σας ελεηλάτησαν· διότι όστις εγγίζει εσάς, εγγίζει την κόρην του οφθαλμού αυτού.

Εδώ τώρα καθώς μπαίνουμε στον στίχο 8 παρουσιάζεται κάτι το μυστηριώδες, ενώ κανονικά θα πρέπει να ομιλεί μόνο ο Κύριος των Δυνάμεων, ένα πρόσωπο δηλαδή Θεϊκό, εδώ βλέπουμε ότι παρεμβάλλεται και ένα δεύτερο Θεϊκό πρόσωπο και θα πρέπει λίγο να αναλύσουμε σε βάθος τον στίχο 8 καθώς και μερικούς και από τους επόμενους στίχους για να δούμε ότι στην Θεότητα δεν υπάρχει ένα πρόσωπο όπως ισχυρίζονται διάφοροι αιρετικοί αλλά περισσότερα του ενός πρόσωπα και σε άλλα μεν εδάφια παρουσιάζονται δυο πρόσωπα σε άλλες περικοπές παρουσιάζονται τρία πρόσωπα, για να προσέξουμε λίγο τον στίχο 8 

διότι ουτω λέγει ο Κύριος των Δυνάμεων μετά την δόξαν με απέστειλε προς τα Έθνη τα οποία σας ελεηλάτησαν

Λοιπόν ποιος ομιλεί εδώ 

Εδώ μιλάει ο Κύριος των δυνάμεων 

Στα Εβραϊκά είναι Γιαχβέ Σαθαώθ ομιλεί λοιπόν ο Γιαχβέ  Σαβαώθ και λέει κάποια λόγια μετά την δοξαν με απέστειλε προς τα Έθνη τα οποία σας ελεηλάτησαν για να δοξαστώ με απέστειλε προς τα Έθνη τα οποία σας ελεηλάτησαν ξέρουμε ότι τα έθνη τα οποία τους ταλαιπώρησαν ήταν οι Βαβυλώνιοι υπάρχει εδώ το ρήμα με απέστειλε εδώ δημιουργείται ένα μεγάλο ερωτηματικό ποιο ερωτηματικό δημιουργείται 

Ποιος απέστειλε αυτόν 

Αυτός είναι ο Κύριος των Δυνάμεων ο Γιαχβέ Σαβαώθ και λέει αυτός που είναι ο Γιαχβέ Σαβαώθ ότι απεστάλλει από κάποιον άλλον και γεννάται το ερώτημα πως μπορεί να σταθεί μια τέτοια διατύπωση μια τέτοια έκφραση, η συνέχεα του λόγου θα μας δείξει τι ακριβώς πρέπει να κατανοήσουμε και να πιστέψουμε ας προχωρήσομε στο ημιστίχιο το επόμενο 

διότι όστις εγγίζει εσάς εγγίζει την κόρην του οφθαλμού αυτού 

Εδώ παρουσιάζεται ανθρωπόμορφος ότι αυτός ο οποίος απέστειλε τον Γιαχβέ Σαβαώθ τόσο πολύ σας αγαπάει εσάς που σας έχει σαν τα μάτια του, σας έχει σαν τις κόρη των οφθαλμών του παρουσιάζεται τρόπον τινά σαν να είναι πρόσωπο σαν να είναι άνθρωπος και έχει μάτια και όπως αγαπάει ένας άνθρωπος τα μάτια του την κόρη των οφθαλμών του έτσι ακριβώς αγαπάει αυτό το πρόσωπο εσάς τον Ιουδαϊκό λαό. ποιος άραγε πρέπει να είναι αυτός ο άλλος που τον απέστειλε μπορεί να είναι κάποιος άγγελος ασφαλώς όχι διότι ποτέ δεν μπορεί να απόστειλε τον Γιαχβέ, θα δούμε, ας διαβάσουμε το 9 

Διότι, ιδού, εγώ θέλω σείσει την χείρα μου επ' αυτά και θέλουσιν είσθαι λάφυρον εις τους δουλεύοντας αυτά·

Εδώ ομιλεί συνέχεια ο ίδιος ο Γιαχβέ Σαβαώθ και λέει ότι εγώ όσο αναφορά αυτά τα Έθνη θα προβώ σε κάποια ενέργεια, τι ενέργεια θα κάνει; 

Σείσω την χείρα μου επ' αυτά 

όπως παρουσιάζονται τα έθνη αυτά που είχαν ταλαιπωρήσει του Ιουδαίους δηλαδή οι Βαβυλώνιοι εγώ απλώς κινώ το χέρι μου και το αποτέλεσμα θα είναι δυσάρεστο για αυτούς και συγκεκριμένα λέει ότι αυτοί που μέχρι τώρα ήταν οι ταλαιπωρούντες και οι αιχμαλωτίζοντες τώρα θα αλλάξει η κατάσταση και θα είναι οι ταλαιπωρούμενοι και οι αιχμαλωτιζόμενοι, πως ακριβώς το διατυπώνει;

θέλουσιν είσθαι λάφυρον εις τους δουλεύοντας αυτά·

Μέχρι τώρα αυτοί λαφυραγωγούσαν και αυτοί σκλάβωναν, τώρα αυτοί θα λαφυραγωγηθούν και αυτοί θα σκλαβωθούν, όπως ακριβώς συνέβη με τους Βαβυλωνίους που πήγαν οι Μηδοπέρσες και τους ταλαιπώρησαν και τους αιχμαλώτισαν όπως προηγουμένως είχαν αιχμαλωτίσει άλλους και μεταξύ των άλλων και τους Ιουδαίους. Και για να διαβάζουμε και το τέλος του 9ου στίχου

και θέλετε γνωρίσει ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε.

Ενώ προηγουμένως είπε ότι κάποιος τον απέστειλε και δεν έκανε διευκρίνηση εδώ στο τέλος του 9ου στίχου γίνεται πολύς σαφής ο λόγος και ακριβώς προσδιορίζει ποιος τον απέστειλε, τι λέει λοιπόν εδώ; 

Ότι με απέστειλε ο Κύριος των Δυνάμεων 

Οπότε έχομε ένα θαυμαστό εδώ φαινόμενο, έχει η Γραφή τα δικά της φαινόμενα καταληκτικά, ο Κύριος των δυνάμεων αποστέλλεται από τον Κύριο των δυνάμεων ή αν θέλουμε να το πούμε στα Εβραϊκά ο Γιαχβέ Σαβαώθ αποστέλλεται από τον Γιαχβέ Σαβαώθ. εδώ τώρα αυτομάτως πρέπει να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα που έχει σχέση με την πίστη μας με τα δόγματά μας μπορούμε να πούμε ούτως εχόντων των πραγμάτων ότι είναι σωστά αυτά που λένε όσοι υποστηρίζουν ότι ο Θεός είναι ένα πρόσωπο; 

Όχι ασφαλώς διότι εδώ βλέπουμε ότι η Θεότης παρουσιάζεται σε δυο πρόσωπα

Εδώ παρουσιάζονται περισσότερα από ένα πρόσωπα, παρουσιάζονται Γιαχβέ Σαβαώθ αποστέλλων και Γιαχβέ Σαβαωθ αποστελλόμενος. Ας προχωρήσουμε και πιο κάτω

Τέρπου και ευφραίνου, θύγατερ Σιών· διότι ιδού, εγώ έρχομαι και θέλω κατοικήσει εν μέσω σου, λέγει Κύριος

Εδώ υπάρχει η φράσις λέγει Κύριος, στα Εβραϊκά είναι λέγει ο Γιαχβέ, ο Γιαχβέ λοιπόν τώρα απευθύνει τον λόγο προς ποιόν;

Προς την Σιών 

Προς την Ιερουσαλήμ και λέει ω Ιερουσαλήμ να  έχει μεγάλη τέρψη μεγάλη χαρά μεγάλη ευφροσύνη διότι εγώ θα έρθω και θα κατοικήσω μέσα σου. Εδώ παρουσιάζεται κάτι που ήταν αδιανόητο έναν άνθρωπο της Παλαιάς Διαθήκης ότι ο Θεός ο οποίος είναι απρόσιτος και κατοικεί σε απροσιτον χώρον και δεν μπορεί ούτε τα μάτια των Σεραφείμ, αυτός κάποτε τι θα κάνει; 

Θα έρθει και θα κατοικήσει μέσα στην Σιών

Θα κατοικήσει μέσα στην Σιών, οπότε με αυτήν την διευκρίνιση που δίνεται εδώ αντιλαμβανόμεθα ποιο είναι αυτό το Θεϊκό πρόσωπο, ποιο είναι; Είναι το πρώτο πρόσωπο το δεύτερο ή το τρίτο;

Το δεύτερο το οποίον έλαβε και σάρκα.

Ως σαρκοφόρος πια διότι προσετέθη στην Θεϊκή του φύση και η ανθρώπινη φύση ήρθε και περπάτησε ανάμεσά μας και περπάτησε και κατοίκησε στην Παλαιστίνη στην Ιουδαία στην Ιερουσαλήμ, οπότε χωρίς καμιά αμφιβολία μπορούμε τώρα να εννοήσουμε ότι ο αποστελλόμενος Κύριος των Δυνάμεων είναι ο Υιός του Θεού είναι ο Χριστός. Μάλιστα όπως θα δούμε και συνέχεια στον επόμενο στίχο υπάρχει και κάποιο σημάδι που μας προσδιορίζει ακριβέστερα και χωρίς καμία αμφιβολία ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού ας διαβάσουμε και το 11

Και έθνη πολλά θέλουσιν ενωθή μετά του Κυρίου εν τη ημέρα εκείνη και θέλουσιν είσθαι λαός μου, και θέλω κατοικήσει εν μέσω σου, και θέλει, γνωρίσει ότι ο Κύριος των δυνάμεων με εξαπέστειλε προς σε.

Όταν λοιπόν ο Γιαχβέ Σαβαώθ ο αποστελλόμενος θα έρθει κάτω στην Ιερουσαλήμ τότε κάτι θα συμβεί ένα θαυμαστό πράγμα που προσδιορίζεται από την φράση ας την διαβάσουμε την φράση

Και έθνη πολλά θέλουσιν ενωθή μετά του Κυρίου

Στην Παλαιά Διαθήκη ήταν πολλά έθνη ενωμένα με τον Γιαχβέ; 

Μόνο Ιουδαϊκό έθνος 

Μάλιστα μόνο των έθνος το Ισραηλιτικό οι απόγονοι του Αβραάμ εδώ όμως προφητεύεται ότι όταν θα έρθει ο Γιαχβέ και θα περπατήσει εδώ κάτω στην Ιερουσαλήμ θα συμβεί ένα γεγονός και μάλιστα εντελώς απίθανο και απροσδόκητο για έναν Ιουδαίο, ότι ο Γιαχβέ ο Κύριος θα άνοιγε την αγκαλιά του και θα δεχόταν όχι πια μόνο τους απογόνους του Αβραάμ αλλά έθνη πολλά. Εμείς γνωρίζουμε τώρα τι εννοεί ότι θα ενωθούν έθνη πολλά μετά του Κυρίου τι ακριβώς συνέβη ότι ήρθε ο Χριστός στην Γη τι ίδρυσε;

Ίδρυσε την Εκκλησία του η οποία θεμελιώθηκε όχι μόνο με τους Ισραηλίτης αλλά και με όλα τα ειδωλολατρικά έθνη 

Στην Εκκλησία του δέχεται όλους τους εξ Εθνών και σε όλους ανοίγει την αγκαλιά σε όλους ανοίγει το πατρικό του σπίτι για αυτό και η τελευταία εντολή του Κυρίου πριν από την στιγμή της Αναλήψεως του ποια ήταν προς του μαθητάς του, Πορευθέντες; 

Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα Έθνη, 

Δεν γίνεται εδώ διάκρισις μεταξύ ορισμένων εθνών, όλα τα έθνη είναι δεκτά στην αγκαλιά του Θεού. Οπότε λοιπόν εάν λάβουμε υπόψη τους προηγούμενους στίχους και τον στίχο τον 11 χωρίς πάσης αμφιβητησως και αμφιβολίας κατανοούμε ότι ο Γιαχβέ Σαβαώθ ο αποστελλόμενος είναι ο Ιησούς Χριστούς είναι ο Υιός του Θεού ο οποίος στην συνέχεια ως άνθρωπος παίρνει και το όνομα Ιησούς. Βλέπουμε εδώ  λοιπόν κύριε Δημήτρη  και  είναι  πασιφανές  το πράγμα ότι  στην  Θεότητα  δεν  υπάρχει  μόνο  ένα  πρόσωπο  δεν έχουμε μόνο με ένα Θεϊκό πρόσωπο στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει και δεύτερο Θεϊκό πρόσωπο και έχομε και άλλα εδάφια που παρουσιάζονται και τρία Θεϊκά πρόσωπα οι παλαιοί ερμηνευτές διότι δεν είμαστε μόνο εμείς στον 20 αιώνα που μελετούμε την Γραφή την μελετούσαν και το 2ο και τον 3ο και το 4ο και τον 5ο αιώνα και οι παλαιοί ερμηνευτές εδώ έβλεπαν εδώ υπάρχον 2 Θεϊκά πρόσωπα μάλιστα κάποιος από τους παλαιός ο Θεοδώρητος γράφει τα εξής τοιγαρούν και ο αποστείλας Κύριος παντοκράτωρ και ο αποσταλείς Κύριος παντοκράτωρ και ουδεμία αξιωμάτων διαφορά. (MPG 81,1889) Δηλαδή βλέπουμε όλες οι Χριστιανικές γενεές μελετώντας το Β κεφάλαιο του προφήτου Ζαχαρία διακρίνουν σαφώς ότι εδώ δεν πρόκειται περί ενός Θεϊκού προσώπου αλλά περί δυο Θεϊκών προσώπων, ο ένας είναι ο αποστέλλων και ο άλλος είναι ο αποστελλόμενος. Ο αποστελλόμενος παρουσιάζεται ότι έρχεται εδώ στην Γη και δημιουργεί μαι κατάσταση κατά την οποία ενώνονται έθνη πολλά μετά του Κυρίου και γνωρίζουμε λοιπόν αυτό ότι ο αποστελλόμενος είναι ο Υιός του Θεού, οπότε βάσει αυτής της περικοπής του προφήτου Ζαχαρία μπορούν να θεωρούνται  ότι είναι μελετητές της Γραφής και ότι ερμηνεύουν σωστά την Γραφή αυτοί οι οποίοι απορρίπτουν διάκριση προσώπων στην Θεότητα;

Ασφαλώς όχι.

Έχει τύχει να μελετήσετε κάποιες περικοπές της Γραφής και να δείτε ότι ενώ γίνεται λόγος για ένα Θεϊκό πρόσωπο ξαφνικά εμφανίζεται και δεύτερο Θεϊκό πρόσωπο; 

Στο βιβλίο του Ωσηέ.

Καθώς αρχίζει το βιβλίο του ο Ωσηέ βλέπουμε αυτό το φαινόμενο, εάν θέλετε διαβάζετε λιγάκι;

Ωσηέ α4 Και είπε Κύριος προς αυτόν, Κάλεσον το όνομα αυτού Ιεζραέλ· διότι έτι ολίγον και θέλω εκδικήσει το αίμα του Ιεζραέλ επί τον οίκον Ιηού, και θέλω καταπαύσει την βασιλείαν του οίκου Ισραήλ. Και εν τη ημέρα εκείνη θέλω συντρίψει το τόξον του Ισραήλ εν τη κοιλάδι του Ιεζραέλ.

Να σας διακόψω, εδώ ο Ωσηέ αποκτά από την γυναίκα του ένα αγόρι αλλά στην συνέχεια αποκτά και ένα κορίτσι, ας πάμε στον στίχο 6 

Και συνέλαβεν έτι και εγέννησε θυγατέρα. Και είπε προς αυτόν, Κάλεσον το όνομα αυτής Λό-ρουχαμμά· διότι δεν θέλω ελεήσει πλέον τον οίκον Ισραήλ αλλά θέλω σηκώσει αυτούς διόλου. Τον δε οίκον Ιούδα θέλω ελεήσει και θέλω σώσει αυτούς διά Κυρίου του Θεού αυτών,

Εδώ βλέπουμε ότι κάθε ένα παιδί που αποκτά ο Ωσηέ παίρνει ένα όνομα το οποίο όνομα έχει έννοια προφητική. Ας αφήσουμε τι συνέβη με το όνομα του αγοριού και ας πάμε με το όνομα του κοριτσιού. το όνομα της θυγατέρας αν θέλουμε να το εξηγήσουμε στα Ελληνικά είναι ουκ ελεημένη δηλαδή αυτή η οποία δεν ελεήθηκε, δεν λαμβάνει το έλεος του Κυρίου. Όταν ονομαζόταν και όλοι οι Ισραηλίτες άκουγαν ότι απέκτησε ο Ωσηέ και μια θυγατέρα και την ονόμαζε ουκ ηλεημένη ρωτούσαν τι έννοια έχει αυτό και έχει κάποια έννοια την οποίαν εδώ την εξηγεί ο προφήτης. Την εξηγεί και λέει ότι ουκ ηλεημένη είναι το κράτος του Ισραήλ. Είχαν χωριστεί το Βόρειο ήταν το κράτος του Ισραήλ και το Νότιο ήταν το κράτος του Ιούδα, λοιπόν δεν επρόκειτο το κράτος του Ισραήλ, το Βόρειο κράτος που είχε προτεύουσαν την Σαμάρεια, δεν επρόκειτο να τύχει του ελέους του Κυρίου αλλά αντιθέτως προοριζόταν για την καταστροφή θέλω σηκώσει αυτούς διόλου, όπως λέμε θα τον πάρει και θα τον σηκώσει, καθώς ονομαζόταν η θυγατέρα του Ωσηέ δηλωνόταν ότι ο Κύριος θα σηκώσει και θα καταστρέψει και θα εξαφανίσει ολωσδιόλου το κράτος του Ισραήλ ας προχωρήσουμε πάλι στον στίχο 7 

Τον δε οίκον Ιούδα θέλω ελεήσει και θέλω σώσει αυτούς διά Κυρίου του Θεού αυτών

Ένώ ουκ ηλεημένο ήταν το κράτος το Βόρειο, το κράτος το Νότιο ήταν ηλεημένο και ποιος ομιλεί στον στίχο 7 πάλι ο Κύριος διότι εδώ στην αρχή λέει και είπε Κύριος είπε ο Γιαχβέ και είπε συνέχεια ομιλεί ο Γιαχβέ και λέει ο Γιαχβέ το μεν Βόρειο κράτος δεν θα το ελεήσω αλλά θα το σηκώσω και θα το εξαφανίσω, αντιθέτως τον οίκον του Ιούδα θα ελεήσω και θα σώσω αυτούς εγώ ο Γιαχβέ δια του Γιαχβέ του Θεού αυτών. Προσέξτε να δείτε τώρα διατύπωση λέει ότι εγώ ο Γιαχβέ θα εξαφανίσω το Βόρειο βασίλειο εγώ ο Γιαχβέ θα ελεήσω το Νότιο βασίλειο δια του Γιαχβέ. Τι συμπέρασμα βγάζουμε εδώ; θέλει μεγάλη φιλοσοφία ότι στη θεότητα υπάρχει μόνο ένα πρόσωπο; 

Ασφαλώς όχι 

Έτσι λοιπόν αυτό που λέει εδώ ο Ωσηέ ότι εγώ θα ελεήσω το Νότιο Βασίλειο δια του Γιαχβέ στο προηγούμενο περικοπή Β Κεφάλαιο Ζαχαρία είδαμε ότι λέει εγώ που είμαι ο Γιαχβέ Σαβαώθ έχω αποσταλεί από τον Γιαχβέ Σαβαώθ. Αγαπητοί όσοι έχετε νου μπορείτε να καταλάβετε εάν ερμηνεύουν σωστά την Αγία Γραφή οι μάρτυρες του Ιεχωβά και οι άλλοι αιρετικοί οι οποίοι απορρίπτουν τα τρία πρόσωπα της θεότητας. Σε αυτές τις περικοπές είδαμε σαφώς δύο πρόσωπα σε άλλες περικοπές υπάρχουν τρία πρόσωπα.0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου