Προλήψεις, ζώδια, άστρα, μοίρα


Προλήψεις, ζώδια άστρα, μοίρα

Μαύρη γάτα, Τρίτη και 13, η κακιά ώρα, αστρολόγοι
ζώδια, οι κακοποιοί των αστέρων, γραμμένο,
ενέργεια που "θεραπεύει"

ομιλία γέροντος Δανιήλ Γούβαλη

Καιροίς δε και ώραις το πάντων επιτρέψουσι κράτος, την κτίσιν επιτιθέντες επάνω του Ποιητού, και των μεν καλλίστων αποστερούντες τον, ω πάσα χρεωστείται τιμή και δόξα και προσκύνησις, τα δε υπέρ την κτίσιν τη κτίσει δωρούμενοι, και τοις ποιήμασιν απονέμοντες οίσπερ εχρήν καταστέφειν τον Δημιουργόν. Και ου μέχρι τούτων αυτοίς στήσεται τα εγκλήματα, προβήσεται δε και επί τι τούτων το χαλεπώτερον διαλοιδορήσεται αναφανδόν τω φιλαγάθω Θεώ, και των φαύλων εργάτην ερεί τον απάσης αμαρτίας εχθρόν. Εί γαρ παρ' αυτού πεποίηται χρόνος, ώρα τε και ημέρα και ενιαυτός, άγει δε ταύτα τινάς ως εξ ανάγκης και πλεονεξίας εις αβούλητον έσθ' ότε φαυλότητα, προς το και ταις εντεύθεν περιπίπτειν συμφοραίς, πως ουκ αληθής υμίν περί τούτο αναλάμψει λόγος;  
Όπη δε ημίν και βαδιείται λοιπόν το δια του πανσόφου Μωυσέως; "Καὶ εἶδεν γαρ, φησί, ὁ Θεὸς τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν". Εν δε των πάντων ο χρόνος, εν δε τω χρόνω και ώρα και ημέρα και ενιαυτός. [σημ. Ιστολ. βρίσκεται MPG 73,721 κ.ε.]
Ο Θεός όσα έπλασε τα χαρακτήρισε εξαιρετικά, και είδε ο Θεός όσα εποίησε όλα καλά λίαν, τότε θα έπρεπε και ο χρόνος με τις ώρες και τις ημέρες να είναι καλός λίαν. Εάν όμως είναι τότε δεν θα υφίστανται οι άνθρωποι εξαιτίας κακής στιγμής και κακής ώρας βάσανα και κακοτυχίες, αυτό όμως δεν συμβαίνει άρα ο λόγος της Γραφής δεν αποδεικνύεται αληθινός, άρα ο Θεός ψεύδεται. 
Βλέπετε σε τι αλλόκοτο συμπέρασμα καταλήγουμε;
Τα λόγια αυτά του σοφού Κυρίλλου κεντρίζουν ιδιαίτερα τους ακροατές οι οποίοι ελαφρά τη καρδία κάνουν τον Χριστιανό αλλά υιοθετούν και αυτές τις πλάνες.
Τώρα θυμήθηκα μια περίπτωση.
Κάποιος καλός κατά τα άλλα Χριστιανός, με προσευχή, με μελέτη των Γραφών, μυστηριακή ζωή και λοιπά, προέβη σε μια πράξη που με ανάγκασε να τον επιπλήξω αυστηρά. Σε ένα εξοχικό του σπίτι η γυναίκα του μεταξύ άλλων είχε φυτέψει και μια καρυδιά, με την πάροδο αρκετών ετών μεγάλωνε, αυτός από ένα χρόνο και έπειτα μετρούσε την περιφέρεια του κορμού συγχρόνως μετρούσε και τον λαιμό της γυναίκας του. Είχε ακούσει ότι όταν κάποιος φυτέψει καρυδιά και τα ψηλότερα της κλαδιά δούνε θάλασσα και η περιφέρεια του κορμού της φτάσει στο ίδιο μέγεθος με την περιφέρεια του λαιμού του τότε πεθαίνει και μιαν ωραία πρωία την έκοψε την καρυδιά.
Μετά από καιρό τον μάλωσα αρκετά. 
Εκείνος έλεγε ότι την έκοψε για να ησυχάσει από τον λογισμό ότι θα πεθάνει η γυναίκα του, εγώ του έλεγα έκανες αμαρτία μεγάλη και μάλιστα ούτε την εξομολογήθηκες, αμάρτησες απέναντι στην πίστη. 
Εμείς οι Χριστιανοί πιστεύουμε ότι τον λόγο για την ζωή μας και τον θάνατό μας τον έχει αποκλειστικά ο Θεός αυτός είναι Κύριος της ζωής και του θανάτου.
Συνεχίζουμε με τον Άγιο Κύριλλο: διότι πες μου τι όφελος πια προκύπτει από αυτό; 
Ποια σπουδαία ωφέλεια προκύπτει από την λογική μου εάν εγώ πειστώ πλέον και χωρίς την θέληση μου προχωρώ σε εκείνο που η ώρα το καλέσει και ο καιρός θελήσει να το ακολουθήσω αναγκαστικά ;
Το πράγμα ομοιάζει ως εξής, οι τιμονιέρηδες των φορτηγών πλοίων εάν χάσουν κάθε ελπίδα διασώσεως του πλοίου όταν συμβεί να αντιμετωπίσουν κίνδυνο από κακοκαιρία τότε λύνουν όλα τα σχοινιά αφήνουν ελεύθερο και το ίδιο το τιμόνι χωρίς καθόλου πλέον να ασκούν την τέχνη της διακυβερνήσεως και το παραδίδουν στις ορμές των κυμάτων και το ρίχνουν και το διασκορπίζουν στη θάλασσα. 
Σχόλιο, ο άνθρωπος κατά την Χριστιανική αντίληψη αποτελεί εικόνα του Θεού έτσι έχει μεταξύ άλλων και το προνόμιο της λογικής, είναι λογικό ων.
Στον άνθρωπο κατά την Κυρίλλειο διατύπωση υπάρχει ο διιθύνων λογισμός
Το ρήμα διιθήνω σημαίνει διευθύνω. Αυτός ο διιθύνων λογισμός η λογική μας δηλαδή που μας κυβερνά, οι λογικές μας σκέψεις ρυθμίζουν την ζωή μας, μας αποτρέπουν από κάθε κακό, μας ωθούν στο καλό, ο κυβερνήτης λογισμός μας συμβουλεύει: των μεν φαύλων εξίστασθαι συμβουλεύων επιτρέχειν δε μάλλον τοις επαινουμένοις διακελευόμενος
Δηλαδή να απομακρυνόμαστε τα κακά και τα φαύλα και να προχωρούμε στα καλά και επαινετά. Εάν επικρατήσει η πίστη ότι τα ανθρώπινα διακυβερνώνται βάση συγκυρίας ωρών και καιρών, βάση διαφόρων καταναγκαστικών μηχανισμών και διαδικασιών, τότε πάει περίπατο ο διιθύνων λογισμός, τότε καθίσταται άχρηστη η λογική μας, τότε περιπέμπει το πηδάλιο στο πλοίο και δεν έχει θέση σε αυτό ο τιμονιέρης.
Με αυτά τα λόγια ο σοφός πατριάρχης Αλεξανδρείας καταδεικνύει την ατοπίαν που υπάρχει μέσα σε αυτό το δόγμα.
Τι ωραία που τα λέγει....
Τι δε το εκ λογισμών ωφέλημα χρηστόν, ει πείσομαι πάντως και βαδιούμαι και ούχ εκών εφ' όπερ αν η ώρα καλή και ο καιρός επαναγκάζειν βούληται;
Η ώρα και ο καιρός....
Αντί να προσέχουμε την λογική μας, θα δίνουμε σημασία σε τι καλεί η ώρα και σε τι σπρώχνει ο καιρός, αυτά χαρακτηρίζονται από τον Άγιο Κύριλλο "Ελληνικαί αβουλίαι" δηλαδή παράλογα πράγματα που επικρατούσαν στο Δωδεκάθεο. Να δοξάζουμε τον Θεό που έφερε έτσι τα πράγματα ώστε το Ελληνικό έθνος να απαλλαγεί από την αρχαία θρησκεία και να δεχθεί το φως που ήλθε από την Βηθλεέμ.
Τώρα ο συνειρμός των σκέψεων μου έφερε στον νου ένα σώφρονα Αθηναίο πολιτικό και στρατηγό του πέμπτου προ Χριστού αιώνος, τον Νικία. 
Ο Νικίας σαν στρατηγός έλαβε μέρος και στην περίφημη εκστρατεία στην Σικελία.  
Εκεί οι Αθηναίοι πολιορκούσαν τις Συρακούσες, έκτιζαν τείχη γύρω από την πόλη για να την αποκλείσουν. Όλα έδειχναν ότι οι Αθηναίοι θα νικούσαν, οι Συρακούσες ήταν έτοιμες να παραδοθούν, αλλά τότε οι Σπαρτιάτες έστειλαν στρατιωτική βοήθεια στους πολιορκημένους, αυτοί αναθάρρησαν, ετοιμαζόταν επίθεση κατά των Αθηναίων.  
Το συμφέρον των Αθηναίων ήταν να αποχωρήσουν από το μέρος οπού είχαν στρατοπεδεύσει τους χρειαζόταν ανοιχτός χώρος, επίσης χρειαζόταν και ανοιχτή θάλασσα για τα πλοία τους, εκεί που βρίσκονταν υπήρχε στενότητα χώρου που ευνοούσε τους εχθρούς. Όλα έδειχναν ότι η παραμονή στρατού και στόλου στις Συρακούσες ήταν ασύμφορη. Ιδίως οι στρατηγοί πίεζαν τον Νικία για αναχώρηση τελικά την αποφάσισαν και ενώ ο απόπλους ήταν έτοιμος συνέβη έκλειψις σελήνης, 27 Αυγούστου του 413πΧ. Εκείνη την νύχτα είχε πανσέληνο, ο Νικίας πάντοτε τριγυριζόταν από μάντεις, αυτοί λοιπόν υπό την έμπνευση του Απόλλωνος εξήγησαν ότι πριν περάσουν 27 ημέρες δεν έπρεπε να αναχωρήσουν. 
"Τρὶς ἐννέα ἡμέρας μεῖναι" και έτσι συμμορφώθηκαν προς την υπόδειξη των μάντεων.  
Ανάμεσα στις άλλες αιτίες της φοβερής σφαγής και καταστροφής των Αθηναίων από τους Συρακουσίους υπήρξαν και οι μάντεις, άλλα έλεγε η λογική και διαφορετικά μιλούσαν οι μάντεις. Μάλιστα οι μάντεις και πριν από την εκστρατεία των Αθηναίων στην Σικελία προέλεγαν αίσια έκβαση των επιχειρήσεων, όταν τελικά συνέβη η πανωλεθρία, όταν χιλιάδες Αθηναίοι στρατιώτες έχασαν την ζωή τους στις συμπλοκές ή στην αιχμαλωσία τότε όλοι έβριζαν τους μάντεις. Όπως το λέγει ο Θουκυδίδης, ὠργίζοντο δὲ καὶ τοῖς χρησμολόγοις τε καὶ μάντεσι καὶ ὁπόσοι τι τότε αὐτοὺς θειάσαντες ἐπήλπισαν ὡς λήψονται Σικελίαν. 
Θειάσαντες, θειάζω, που σημαίνει δίνω Θεϊκά λόγια μαντείες, χρησμοδοτώ με Θεϊκή έμπνευση και Θεϊκό ενθουσιασμό. Ευτυχώς που στην νεότερη Ελλάδα έλαμψε το φως του Χριστού και γλυτώσαμε από τον Απόλλωνα και τους μάντεις του. [δείτε ανάρτηση Απολλώνιο Φως για τους χρησμούς του Απόλλωνα που ζητούσε συνεχώς θυσίες γυναικών]
Τώρα δεν μας θειάζουν χρησμολόγοι και μάντεις αλλά μας σκεπάζει η Παναγία μητέρα του Χριστού. 
Μας προστατεύει ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο Άγιος Ραφαήλ, ο Άγιος Εφραίμ και οι τρεις μεγάλοι Άγιοι των Επτανήσων.
Τώρα μας ομιλούν προφητικά ο πατήρ Πορφύριος, ο πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ Ιάκωβος και από λίγο μακρύτερα ο πατήρ Κλεόπας και ο πατήρ Σωφρόνιος. 
Τώρα μελετούμε τα σοφά κείμενα των Αγίων Πατέρων όπως εν προκειμένω την ερμηνεία του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον και μαθαίνουμε να εξαρτώμεθα όχι από συγκυρίες ωρών και καιρών και πλανητών και άστρων αλλά από την λογικήν, 
από τον διιθύνωντα λογισμόν, ο οποίος μας συμβουλεύει 
"των μεν φαύλων εξίστασθαι και της επαινουμένοι συμβουλεύων, επιτρέχειν δε μάλλον τοις επαινουμένοις διακελευόμενος". 
Αν αρνηθούμε τον διιθύνοντα λογισμόν γινόμαστε σαν ακυβέρνητο πλοίο που το πηγαίνουν εδώ και εκεί τα ορμητικά κύματα.
+ + +
Σχόλια υπό του Ιστολογίου
Οι δεισιδαιμονίες και οι προλήψεις έχουν αρνητική επίδραση επάνω στο άτομο το οποίο εν τέλει αντί να δει καλό πηγαίνει στο χειρότερο και αυτό διότι ακολουθεί θεωρίες που του κάνουν την ζωή δύσκολη και μαρτυρική. Τον επηρεάζουν διότι τον οδηγούν στην παγίδα των δεισιδαιμονιών, τον επηρεάζουν δηλαδή αρνητικά. Εάν επί παραδείγματι μια μαύρη γάτα βρεθεί στον δρόμο τότε η ημέρα γίνεται μαρτυρική και έτσι ο συνάνθρωπος μας αντί να έχει μια δημιουργική ημέρα περιμένει με φόβο πότε θα του συμβεί το άτυχο γεγονός που υπαγορεύει η θέαση της μαύρης γάτας. Τελικώς η μέρα σχεδόν χάνεται και γίνεται φανερό ότι την καλή ή την κακή ημέρα την δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι. Εάν το δίσεκτο έτος ή ο πλανήτης ή κάτι άλλο παρόμοιο υπαγορεύει ότι κάτι αρνητικό μπορεί να συμβεί τότε ο συνάνθρωπος μας θα κοιτάει με καχυποψία τον περίγυρο του, θα αναβάλλει αυτό που σχεδιάζει για πιο ευνοϊκή συγκυρία αστέρων ή άλλη τάχα ευνοϊκή συγκυρία. Επί παραδείγματι θα αναβάλει τον γάμο του για το επόμενο έτος που δεν είναι δίσεκτο και τα λοιπά παρόμοια που εν τέλει ορίζουν λίγο ή πολύ τις πράξεις του και κατ' επέκταση την ζωή του
Αυτοί όλοι οι ψευτοκανόνες των προλήψεων, αλλά και οι δήθεν ενέργειες των άστρων επάνω μας, κάνουν το άτομο να αποκτά εμμονές και τελικά η ζωή του να καθορίζεται από κακοποιούς πλανήτες, μαύρες γάτες, γρουσούζικες Τρίτες, δίσεκτα έτη, το άνοιγμα της ομπρέλας, την σκάλα, το πέταλο, το σκόρδο. Όλα αυτά συνιστούν αμαρτία προς την πίστη αφού όλες οι ημέρες είναι ίδιες η μαύρη γάτα δεν έχει κάτι το κακό και λοιπά.  
Δεν είναι καθόλου αθώα η πίστη σε τέτοια πράγματα διότι μπορεί εξωτερικά να φαίνεται άκακη αλλά είναι πολύ επικίνδυνη διότι κατά βάθος αλλοιώνει την νοοτροπία, την κοσμοθεωρία μας, τον χαρακτήρα, την ζωή μας. 
Αυτές οι θεωρίες περί πεπρωμένου λαμβάνουν έναν άνθρωπο ελεύθερο και δημιουργούν έναν ανελεύθερο άνθρωπο. Εν τέλει κάνουν τον άνθρωπο που πλάστηκε ελεύθερος μια μαριονέτα, μια ύπαρξη που αφού της έχει αφαιρεθεί η ελευθερία, που δεν έχει δυνατότητα να πορευθεί προς το καθ' ομοίωση δηλαδή να διαλέξει ελεύθερα να μοιάσει στον Θεό.
Εκτός από τις προλήψεις έχουμε και τους αστρολόγους.  
Τα ζώδια και η όλη θεωρία που αυτοί πλασάρουν μπορεί να φαίνονται "σοβαρότερα" από τις προλήψεις αλλά στην πραγματικότητα είναι μια πιο σοφιστικέ έκδοση των προλήψεων και άρα πολύ πιο επικίνδυνηΤα ζώδια μας ομιλούν για το τι θα συμβεί με προβλέψεις που στην πραγματικότητα δεν προσπαθούν να μας αποκαλύψουν το μέλλον αλλά να παραμερίσουν την λογική, να παραμερίσουν τον διιθύνοντα λογισμόν. 
Στην Γραφή αλλά και γύρω μας βλέπουμε άτομα να έχουν γεννηθεί υπό το ίδιο άστρο αλλά να είναι τελείως διαφορετική η πορεία της ζωής τους.
Κάθε ημέρα γεννιούνται χιλιάδες παιδιά, δεκάδες μωρά γεννιούνται ακριβώς την ίδια ώρα, βλέπουμε όμως ότι μερικά πεθαίνουν βρέφη άλλα ζουν έως τα βαθιά γεράματα, άλλα εξελίσσουν τον τάδε χαρακτήρα και άλλα τον δείνα, το ένα μπορεί να γίνει πολύ ευκατάστατο στην ζωή του ενώ το άλλο όχι. Εάν διαβάσουμε κάποιες "προβλέψεις" σίγουρα μερικές θα λένε "θα περάσετε ένα όμορφο βράδυ με το αγαπημένο σας άτομο" ή "τα άστρα ευνοούν ρομαντικές βραδιές" και αυτά θα τα απευθύνουν προς κάποιο άτυχο συνάνθρωπο μας που περνάει μια "ωραία" βραδιά στο νοσοκομείο και η αγαπημένη που τον πλησιάζει είναι η βελόνα της ένεσης. Σε κάποιον άλλον η πρόβλεψη θα λέει "τα άστρα ευνοούν τα οικονομικά σας" ή "έρχονται ευχάριστες εξελίξεις στα οικονομικά σας" αλλά ενώ αυτός είναι ήδη σε δύσκολη οικονομική κατάσταση μόλις του ήρθε κάποιος νέος φόρος. 
Με τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι κάποιες γενικόλογες "προβλέψεις" που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα των πιθανοτήτων για το σήμερα στα εκατομμύρια άτομα επί Γης που έχουν γεννηθεί την ίδια ώρα και ημέρα και βγήκαν αληθινές, αληθινές εντός εισαγωγικών, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν επιτυχείς προβλέψεις αλλά χαρακτηρίζονται επιεικώς, γενικότητες. Γενικότητες που απλά συνέπεσαν με κάποια γεγονότα που συνέβησαν στην ζωή μερικών. Το ίδιο ισχύει και για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δήθεν έχουν κάποια ζώδια.
Οι διάφορες ευφάνταστες θεωρίες ορισμένων περί επηρεασμού του χαρακτήρος από τα έτη φωτός μακρινά άστρα όχι μόνο στερούνται οποιασδήποτε αποδείξεως αλλά και αυτής ακόμη της λογικής βάσεως. Έτσι η πίστη σε αυτές τις θεωρίες το μόνο που υπαγορεύει δεν είναι το μέλλον αλλά μια πίστη σε δυνάμεις που δρουν επάνω μας διάφορες από την Χριστιανική διδαχή.
Και εδώ είναι η μεγάλη παγίδα. 
Αυτές οι πίστες σε άστρα και ωροσκόπια όχι μόνο επηρεάζουν αρνητικά την ζωή του κάθε ενός που τα πιστεύει αλλά μεταθέτουν την πίστη από τον Θεό σε κάποιες δυνάμεις που δρουν στο σύμπαν ανεξαρτήτως Θεού. Οι πίστεις σε άστρα είναι μια Διαβολική παγίδα που στόχο έχει να δημιουργήσει ένα προγεφύρωμα ώστε να αποσπάσει τον άνθρωπο από την εμπιστοσύνη του στον Θεό. Αφού γίνει αυτό άμεσα μετατίθεται και η ελπίδα του ανθρώπου από τον Χριστό στα άστρα. 
Έτσι εκείνος που ασπάζεται αυτές τις θεωρίες σταματάει να ακούει τον Χριστό και την διδασκαλία του και τώρα προσέχει το τι υπαγορεύουν οι πλανήτες και τα ζώδια περιμένοντας κάποια ευνοϊκή πρόβλεψη ή συγκυρία πλανητών, ενώ ταυτόχρονα η ελπίδα του μετατίθεται από τον Χριστό στα άστρα και στα ζώδια. 
Κανείς λοιπόν να μην προσπαθήσει να μας πείσει ότι πίστη σε άστρα και Χριστιανική πίστη μπορούν να συμβαδίσουν, αυτό είναι ένα υπνωτικό που δίδεται για να καθησυχάσει ώστε να μπορέσει να διοχετευθεί το δηλητήριο.
Οι πίστεις σε προλήψεις και άστρα είναι όχι μόνο ανευλάβεια προς τον Θεό, αφού τον αρνούμαστε, αλλά θα έλεγε κανείς ότι είναι συνάμα και προσβολή προς την ανθρώπινη προσωπικότητα διότι όλα αυτά περί άστρων και πλανητών όχι μόνο δεν έχουν καμία απόδειξη και επιστημονική βάση αλλά επιπλέον επηρεάζουν αρνητικά τον άνθρωπο.  
Έχουν δίκιο λοιπόν όταν λένε ότι τα άστρα επηρεάζουν την ζωή μας, την επηρεάζουν αλλά αρνητικά διότι τα ζώδια όπως και οι προλήψεις επηρεάζουν τον χαρακτήρα του ανθρώπου.
Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο την ελευθερία, δημιούργησε τον άνθρωπο ελεύθερο, δεν έπλασε τον Σαββατογεννημένο και τον Πεμπτογεννημένο, δεν έπλασε την άτυχη ημέρα ή το δίσεκτο έτος, δεν έπλασε τον εκδικητικό σκορπιό ούτε τον βλέποντα αφ' υψηλού λέοντα, δεν έβαλε άστρα να καθορίζουν την τύχη μας και τον χαρακτήρα μας. Βεβαίως υπάρχει το τυχαίο γεγονός αλλά δεν υπάρχει η τύχη υπό την έννοια του γραμμένου, του τυχερού.
Πόσοι Έλληνες δεν γεννήθηκαν την ίδια ώρα και στιγμή με τον γέροντα Παΐσιο ; 
Είχαν όλοι την ίδια πορεία ; Ο γέρων αγίασε διότι διάλεξε τον δρόμο και την πίστη προς τον Θεό και όχι την πίστη σε κάποιες δυνάμεις, στα άστρα, στο ωροσκόπιο, στον Κρόνο, στον Δια, και στους λοιπούς πλανήτες.
Και όπως είναι γνωστό ο γέρων Άγιος Παΐσιος, αντιθέτως από κάποιους άλλους, δεν έκανε γενικόλογες προβλέψεις περί τύχης και ευτυχίας ή ατυχίας που πέφτουν συνεχώς έξω αλλά με το διορατικό και προορατικό του χάρισμα έδιδε συγκεκριμένες πληροφορίες και ωφέλιμες συμβουλές προς τα πνευματικά του τέκνα που τα βοήθησαν τα μέγιστα.
Και όλα αυτά είχαν παρατηρηθεί από χιλιάδες αυτόπτες, Χριστιανούς ή μη, οι οποίοι για δεκαετίες επισκέπτονταν τον γέροντα. 
Δηλαδή έχουμε γεγονός το οποίο είναι άμεσα παρατηρήσιμο και αντιληπτό, εμφανίζεται σε υψηλότατη συχνότητα και έχει παρουσία σε μεγάλο βάθος χρόνου το οποίο γεγονός μπορεί να χαρακτηριστεί το λιγότερο ως ένδειξη σε επίπεδο αποδείξεως για την ύπαρξη Θεού.
Τι θα πιστέψουμε λοιπόν ; 
Το τι λέει η Ορθόδοξος διδαχή η οποία παρουσιάζει ως εχέγγυο τα φωτισμένα άτομα που όλοι γνωρίζουμε και τους χιλιάδες αυτόπτες ή διάφορους που λένε εντελώς αστήρικτα πράγματα τα οποία συγκαλυμμένα μας κάνουν να αντικαταστήσουμε την πίστη στον Θεό με πίστη στα άστρα και στο ωροσκόπιο ; 
Η ζωή μας δεν είναι γραμμένη από πριν κάπου ούτε εξαρτάται από άστρα και ζώδια
Ο εχέφρων άνθρωπος ουδέποτε προσφεύγει σε άστρα και ζώδια ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι όλα αυτά καμία σχέση δεν έχουν ούτε με την λογική αλλά ούτε με την Ορθόδοξο διδασκαλία.  
Δεν μπορούν σε καμία μα καμία περίπτωση να συμβαδίσουν πίστεις σε άστρα με την Χριστιανική ιδιότητα, ο πιστεύων σε άστρα αρνείται τον Χριστό. 
Ο Χρυσόστομος λέγει ότι οι προλήψεις οδηγούν στην κόλαση πολλώ δε μάλλον λοιπόν οι πίστεις σε άστρα. 
Στηλιτεύοντας ο Χρυσορρήμων δεισιδαιμονικές συνήθειες της εποχής του παρατηρεί,  
"γελοιότητες και σατανική κοροϊδία είναι αυτά, τα οποία όχι μόνο εξευτελίζουν τον άνθρωπο αλλά και στην γέεννα οδηγούν αυτούς που τα δέχονται. Και οι ειδωλολάτρες εάν τα κάνουν αυτά δεν είναι να απορεί κάποιος αλλά να τα κάνει αυτός που προσκυνά τον σταυρό και κοινωνεί και ενώ γνωρίζει την Χριστιανική διδαχή που τα απορρίπτει εκείνος τα δέχεται, ε αυτό είναι άξιο μεγάλου θρήνου". 
Άξια θρήνου γιατί οδηγούν στην άρνηση Χριστού και για αυτό στέλνουν στην γέενα, δηλαδή στην κόλαση. Εδώ ομιλεί για μια δεισδαιμονική πρακτική η οποία τάχα θα έδιωχνε την βασκανία και τον φθόνο στα μωρά, τους άλειφαν λίγη λάσπη από τα λουτρά στο μέτωπο, παρόμοιο δηλαδή με αυτό που βλέπουμε σήμερα με το ματάκι.  
Ενώ λοιπόν πολλοί νομίζουν ότι με το ματάκι με το πέταλο με το σκόρδο και τα άλλα σχετικά θα ελκύσουν την τύχη ή θα αποδιώξουν τον φθόνο εντούτοις αυτά όχι μόνο δεν αποδιώχνουν το κακό αλλά ελκύουν τον διάβολο !!
Πριν από αυτό ο Χρυσόστομος έχει αναφέρει, στηλιτεύοντας την μια άλλη δεισιδαιμονική πρακτική η οποία αφορούσε την ονοματοδοσία του παιδιού και ήταν η εξής, οι γονείς έπαιρναν μερικούς λύχνους τους άναβαν και τους έδιναν διάφορα ονόματα. Όποιο λυχνάρι διαρκούσε περισσότερο αυτό το όνομα που είχε δοθεί στο συγκεκριμένο λυχνάρι το έδιναν και στο παιδί ώστε δήθεν να έχει μακροζωία. 
Θεωρούσαν ότι όπως το συγκεκριμένο λυχνάρι άναψε περισσότερο από τα υπόλοιπα έτσι και το παιδί με αυτό το όνομα θα ζήσει πολύ και λέγει ο Χρυσόστομος, "όταν το παιδί συμβεί να πεθαίνει πρόωρα, και συμβαίνει αυτό πολλές φορές, τότε ο διάβολος γελάει πάρα πολύ και με την καρδιά του γιατί σαν παιδιά ανόητα τους κορόιδεψε."
Και δεν εννοεί ότι τους έκανε μια φάρσα, γιατί ο Διάβολος δεν αποζητάει αυτό το γέλιο, αλλά η χαρά του και ο σκοπός του είναι να απομακρύνει από τον Θεό. Έτσι γελάει από χαιρεκακία διότι τους παρέσυρε και τους εξαπάτησε και αυτοί πίστεψαν σε δυνάμεις οι οποίες παραμέριζαν το γεγονός ότι ο Θεός είναι ο Κύριος της ζωής μας και έτσι αυτού την βοήθεια θα έπρεπε να επικαλεστούν για την μακροζωΐα του παιδιού. 
Αντιθέτως αυτοί με την πρακτική τους αρνήθηκαν τον Θεό.
Θα αναρωτηθεί κάποιος όμως ότι υπάρχει η βασκανία, αλλά ας αφήσουμε και πάλι τον Χρυσόστομο να μας μιλήσει. "Όχι αδελφοί μου μην τα κάνετε αυτά αλλά από μικρά τα παιδιά να τα προστατεύεται με πνευματικά όπλα και το χέρι τους να μαθαίνεται να κάνει τον Σταυρό. Και όταν είναι μικρά και δεν μπορούν εσείς να τους κάνετε τον σταυρό και να τα σταυρώνετε."
Ιδού λοιπόν η ορθή πρακτική στα παιδιά και κατ' επέκταση σε όλους, είτε μεγάλους είτε μικρούς. Όπως λέει για την μια ή την άλλη πρόληψη της εποχής του ο Χρυσόστομος έτσι θα μας έλεγε και για τις σημερινές συνήθειες αλλά και για τα διάφορα ζώδια και πλανήτες.  
Η σωστή πρακτική λοιπόν είναι οι ευχές της Εκκλησίας μας, ο Σταυρός, η προσευχή, ο Εκκλησιασμός, η εξομολόγηση, η συμμετοχή στην Θεία Κοινωνία και όχι τα ματάκια, τα λαγοπόδαρα, τα πέταλα, τα άστρα, τα 
ζώδια και τα λοιπά σχετικά τα οποία μας κάνουν να αρνούμαστε τον Χριστό!  
Για αυτό και ο γέροντας Δανιήλ μάλωσε αυστηρά αυτόν που πίστεψε σε προλήψεις.  
Δεν μπορώ να γνωρίζω εάν είχε διορατικό χάρισμα ο πάτερ Δανιήλ και εξ αυτού κατάλαβε τι έκανε ο άνθρωπος και το ότι δεν το είχε εξομολογηθεί αλλά δεν είναι κάτι το μικρό οι πίστεις σε ζώδια και σε προλήψεις, ούτε κατά τον Χρυσόστομο, ούτε κατά τον γέροντα Δανιήλ.

Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, ο πιστεύων σε τέτοιες θεωρίες, προλήψεις, άστρα και όλα τα σχετικά παρόμοια, αρνείται τον Χριστό και κινδυνεύει να κολαστεί.

Κάποιοι προσπαθούν να πείσουν ότι μπορούν να συμβαδίσουν Χριστιανισμός και άστρα. Ρίχνουν στο μαγικό καζάνι μέσα στο οποίο ετοιμάζουν το μαγικό φίλτρο-θεωρία που θα παρασκευάσουν και ένα τέταρτο Χριστιανισμό ώστε ο ζωμός που θα πλασάρουν να αποκτήσει γεύση. Προσπαθούν δηλαδή να ντύσουν με τον μανδύα του Χριστιανισμού τις θεωρίες τους ώστε αυτές να αποκτήσουν κύρος. 
Ανακατεύουν το ένα ή το άλλο λεγόμενο της Γραφής και προσπαθούν να μας πείσουν ότι η Γραφή ομιλεί για άστρα και πλανήτες. Επί παραδείγματι πλασάρουν ότι τα άστρα παίζουν ρόλο στον Χριστιανισμό, ότι οι Μάγοι ήταν αστρολόγοι, ότι άστρο εμφανίστηκε στην γέννηση του Χριστού και άλλα παρόμοια ανόητα
Η αλήθεια όμως είναι ότι τα άστρα ουδέποτε έπαιξαν ρόλο στον Χριστιανισμό, πουθενά η Γραφή δεν ομιλεί για επίδραση από τα άστρα. Δεν υπάρχει πουθενά στην Γραφή ούτε μία λέξη περί θεωρίας των ζωδίων και άστρων. Μάλιστα η αστρολογία έχει καταδικασθεί πολύ νωρίς ήδη από την σύνοδο της Λαοδικείας η οποία έλαβε χώρα πριν από 1650 χρόνια.   
Ὅτι οὐ δεῖ ἱερατικοὺς ἢ κληρικούς μάγους ἢ ἐπαοιδοὺς, εἶναι ἢ μαθηματικούς, ἢ ἀστρολόγους, ἢ ποιεῖν τὰ λεγόμενα φυλακτήρια, ἅτινά ἐστι δεσμωτήρια τῶν ψυχῶν αὐτῶν. Τοὺς δὲ φοροῦντας, ῥίπτεσθαι ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκελεύσαμεν. Μαθηματικοί είναι αυτοί που προέβλεπαν την μελλοντική πορεία κάποιου με γνώμονα την θέση και την πορεία των άστρων κατά την ώρα γεννήσεώς του, φυλακτήρια είναι τα φυλακτά τα οποία όπως βλέπουμε αποκαλούνται φυλακές της ψυχής, δηλαδή βλέπουμε ξανά ότι αντί να κάνουν καλό και να διώξουν τον πονηρό ελκύουν τον Διάβολο και φυλακίζουν την ψυχή.
Όσο αφορά τους Μάγους αυτοί γνώρισαν το γεγονός της γεννήσεως του Χριστού από τον Θεό, όπως ξανά από τον Θεό έμαθαν να μην επιστρέψουν στον Ηρώδη, δεν τους έγινε γνωστό κάτι από τα άστρα και τους πλανήτες. 
Ήταν προφανώς κάποιοι μη Ιουδαίοι που σέβονταν τον Θεό ή κάποιοι που αναζητούσαν πραγματικά και με ειλικρίνεια την αλήθεια, έτσι το άστρο ήταν ένας οδηγός για το γεωγραφικό σημείο, για την ακρίβεια για αυτό το ίδιο το σπίτι που ήταν ο Χριστός και καμιά σχέση δεν είχε με τα γνωστά άστρα τα ζώδια και τα λοιπά σχετικά. 
Οι μάγοι γυρνούσαν στην Ιερουσαλήμ ρωτώντας όποιον έβρισκαν μπροστά τους "που έχει γεννηθεί ο Βασιλιάς των Ιουδαίων;" λες και η γέννηση του Χριστού ήταν κάποιο πασίγνωστο γεγονός. Σίγουρα δεν θα το έκαναν αυτό εάν ήταν αστρολόγοι οι οποίοι είδαν κάποιο σημείο στους πλανήτες και στα ζώδια που μόνο αυτοί καταλάβαιναν. 
Το άστρο ήταν ένα ορατό σημείο, ένα φως - δείκτης, το οποίο μάλιστα κινείται και όχι κάποιος πλανήτης. Μάλιστα ο δείκτης αυτός εξαφανίζεται για κάποιο διάστημα και εμφανίζεται ξανά ώστε να τους οδηγήσει. Το άστρο δεν ήταν πλανήτης αλλά ένας δείκτης πορείας έτσι η όποια ομοιότητα είναι ανύπαρκτη και γίνεται φανερή η πονηριά αυτών που λένε τις διάφορες θεωρίες ώστε να καλυφτούν πίσω από το κύρος του Χριστιανισμού.
Εξάλλου βλέπουμε οι μάγοι να αναζητούν τον Χριστό και όταν τον βρίσκουν τον προσκυνούν. Αυτό σημαίνει ότι τον δέχονται ως Θεό και αποδέχονται τις διδασκαλίες του οι οποίες ουδέποτε μίλησαν για κακιά ώρα, για μαύρη γάτα, για άστρα, για ζώδια, για πεπρωμένο, για κάποιες αόρατες μαγικές δυνάμεις οι οποίες ενεργούν επάνω μας.  
Έτσι και εμείς δεν μπορούμε από την μία να προσκυνούμε τον Χριστό και από την άλλη να ασπαζόμαστε θεωρίες που είναι ενάντια στον Χριστό αλλά και στην λογική.  
Όσοι προτείνουν πίστη στην κακιά ώρα είναι οι ίδιοι διδάσκαλοι της κακιάς ώρας και όσοι διδάσκουν για ατυχείς συναντήσεις αστέρων αυτοί είναι το κακό συναπάντημα. Αυτές οι θεωρίες αλλοιώνουν την νοοτροπία του ανθρώπου, κάνουν τον πιστεύοντα να καθορίζει την ζωή του σύμφωνα με τις "προβλέψεις", αφαιρούν την ηρεμία και πολλές φορές την ψυχική υγεία και προξενούν τόσα άλλα κακά.  Άστρα, ωροσκόπια και όλα τα λοιπά παρόμοια είναι όχι μόνο εκτός της Χριστιανικής διδαχής αλλά και εκτός λογικής
Είναι δεισιδαιμονίες που το φάσμα της επίδρασης τους επάνω στο άτομο κυμαίνεται από απλές κωμικές πίστεις έως επικίνδυνες και άκρως απειλητικές, όχι μόνο για την οικογενειακή γαλήνη, αλλά και για την ψυχική ισορροπία καταστάσεις. Ο τάχα εκπαιδευμένος σε κάποια τοποθεσία της Ανατολής όπως οι Ινδίες ή το Κάιρο όταν αντί να συνδεθεί με... Κάιρο γίνεται πιστευτός, τότε επιφέρει αρνητική επίδραση και δυστυχώς σε αρκετές περιπτώσεις αυτές οι πίστεις διαλύουν οικογένειες, προκαλούν οικονομική καταστροφή, διαταράσσουν την ψυχική ισορροπία, μεταβάλουν άτομα σε πειθήνια όργανα επιτήδειων τσαρλατάνων.
Ο Άγιος Κύριλλος λέει για τον "διυθήνοντα λογισμό", δηλαδή την λογική, έτσι και εμείς μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα άστρα αν και έχουν το ίδιο όνομα με τους πλανήτες δεν ανατέλλουν με την δύση του Ηλίου αλλά με την δύση της λογικής
Εμείς έχουμε τον Χριστό και τους Αγίους μας
Με τα λόγια του ο γέροντας Δανιήλ καταδεικνύει ποιόν πρέπει να εμπιστευόμαστε για την ζωή μας.  
Τι ωραία που τα λέγει....
"Μας προστατεύει ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο Άγιος Ραφαήλ, ο Άγιος Εφραίμ και οι τρεις μεγάλοι Άγιοι των Επτανήσων."
Αντί να έχουμε πίστη στους Αγίους μας που επιτέλεσαν και επιτελούν τόσα θαύματα και να ζητούμε την προστασία τους θα ζητούμε προστασία απο πέταλα, λαγοπόδαρα και ματάκια.
"Τώρα μας ομιλούν προφητικά ο πατήρ Πορφύριος, ο πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ Ιάκωβος και από λίγο μακρύτερα ο πατήρ Κλεόπας και ο πατήρ Σωφρόνιος"
Η ώρα και τα ζώδια....
Αντί να προσέχουμε τα λόγια των Αγίων μας για το επίγει και επουράνιο μέλλον μας θα δίνουμε σημασία για το τι λένε για το μέλλον μας τα άστρα και τα ζώδια.
Με αυτές τις δύο προτάσεις ο πάτερ Δανιήλ καταδεικνύει την ατοπίαν του να εμπιστευόμαστε τα άστρα και τις διάφορες προλήψεις.


 
Προλήψεις ζώδια και όλα τα σχετικά όχι μόνο δεν απομακρύνουν 
αλλά ελκύουν τον διάβολο, είναι δε σατανικά και οδηγούν στην Κόλαση


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου