23/10/2017 Ιακώβου Αδελφοθέου
  1. Ασθενής και οδοιπόρος αμαρτίαν ουκ έχει
  2. Ο Άγιος περιμένει έως και 40 χρόνια
  3. Μωραίνει κύριος ον βούλεται απολέσαι
  4. Αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα 
  5. Εν τω Άδη ουκ έστι μετάνοια 
  6. Αμαρτία εξομολογημένη ουκ έστι αμαρτία 
 Αμαρτία εξομολογημένη ουκ έστι αμαρτία
 εξομολόγηση

Αγαπητοί στην σημερινή δημοσίευση θα δούμε το γνωστό ρητό αμαρτία εξομολογουμένη ουκ έστι αμαρτία. Καταρχήν πρέπει να ειπωθεί ότι το ρητό αυτό εκτός από ύφος έχει και Βιβλικό σκεπτικό, ως γνωστόν στα λόγια Χριστού και αποστόλων γίνεται λόγος για εξομολόγηση και άφεση, παρόλα αυτά όμως δεν το συναντούμε αυτούσιο πουθενά στην Αγία Γραφή.
Απαράλλαχτο δεν υπάρχει αλλά έχουμε ένα παραπλήσιο το οποίο βρίσκεται στην πρώτη επιστολή Ιωάννου, εκεί ο απόστολος λέει ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστι καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας. Α' Ιω. 1,9. Μετάφραση, εάν ομολογούμε τις αμαρτίες μας (ο Θεός) είναι αξιόπιστος και τηρεί την υπόσχεση του να τις συγχωρέσει και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Είναι φανερό ότι για να λάβει κάποιος το υποσχόμενο πιστός ἐστι θα πρέπει να εξετάσει τι υποδείχτηκε ώστε να επιτευχθεί το όφελος της υποσχέσεως.
Προτού όμως προχωρήσουμε στην λεπτομέρεια, δηλαδή να δούμε τα λόγια Χριστού και αποστόλων στην Βίβλο, ας ξεκινήσουμε από το ρητό. Βλέποντας το γεννάται άμεσα το ερώτημα πότε είναι δυνατόν και γιατί μια αμαρτία που εξωτερικεύεται να μην είναι αμαρτία; Γιατί να μην είναι διπλά αμαρτία;
Είναι γνωστό ότι πολλές φορές βλέπουμε να εξωτερικεύεται η αμαρτία για λόγους υστερόβουλους ή απλά για να δικαιωθεί ώστε με αυτήν την εξωτερίκευση να υπάρξει εφαλτήριο για νέα. Τότε το ρητό κλητεύεται και έχουμε ένα argumentum ad verecundiam, προσφυγή στην αυθεντία, την αυθεντία του ρητού, εκφέρεται για να δικαιώσει τον εαυτό μας προσφέροντας την απαραίτητη στήριξη για αυτοδικαίωση ή δικαιολόγηση του ανθρώπου προς τον εαυτό του και τους άλλους, ένας τρόπος ώστε να αποφύγει έλεγχο και αυτοέλεγχο για να επαναλαμβάνει συνεχώς τα ίδια.

Έκανα ή είπα το τάδε και "αμαρτία εξομολογημένη", αυτό όμως επειδή είτε ξεμπροστιάστηκα είτε με συμφέρει να αλλάξω άποψη ή διάφοροι άλλοι λόγοι υπαγόρευσαν να παραδεχτώ, ή σας έχω πει ότι το τάδε και "αμαρτία εξομολογημένη", το οποίο όμως δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζω το λάθος αλλά ας το κάνω και τώρα αφού ξέρετε ότι τέτοιος είμαι.
Οπότε η εξαγόρευση γίνεται εφαλτήριο πισωγυρίσματος με έναν φαύλο κύκλο να δημιουργείται.  
Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση το ρητό προφανώς δεν μπορεί να μας παρέχει δικαίωση, ούτε βέβαια γίνεται σύμφωνο με την Χριστιανική διδαχή, αφού σκοπός μας πρέπει να είναι η πνευματική πρόοδος.  
Επειδή η θέληση δεν θέλει, κατέστη στρεβλή και η ειλικρίνεια που παρουσιάστηκε αφού ήταν καρπός της. Έτσι ο άνθρωπος παρουσιάζει σχήματα οξύμωρα, όπως το ότι επέδειξε ανειλικρινή ειλικρίνεια, ότι λέει ψέμματα λέγοντας αλήθεια, γνωρίσματα ίδια του Διαβόλου, ίδιον, χαρακτηριστική ιδιότητα.
Ο Διάβολος διαμέσω μιας μάντισσας έλεγε την αλήθεια για τους Παύλο και Σίλα. Μαντευομένη αὕτη κατακολουθήσασα τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ ἔκραζε λέγουσα· οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ἡμῖν ὁδὸν σωτηρίας. Πραξ. 16,17. Δηλαδή, μια μάντισσα ακολουθούσε από πίσω τον Παύλο και τον Σίλα και φώναζε λέγοντας, αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου και μας γνωστοποιούν τον δρόμο της σωτηρίας και το πως θα σωθούμε.
Τα λόγια ήταν μόνον αυτά, δεν έλεγε οτιδήποτε άλλο. Λόγια απολύτως αληθή αλλά τα οποία σκοπό είχαν να δημιουργήσουν ένα προγεφύρωμα ώστε έπειτα να παρασύρουν τους ανθρώπους, να νομιστούν ως αλήθεια και τα ψέμματα που θα λέγονταν αργότερα για να απομακρυνθούν άνθρωποι από τον Χριστό. Ο Διάβολος εντάσσει την αλήθεια στο ψέμα, λέει ψέμματα λέγοντας την αλήθεια.
Γίνεται λοιπόν άμεσα κατανοητό ότι είναι τα κίνητρα της εξομολόγησης, το τι θέλει ο άνθρωπος, είναι η θέληση του ανθρώπου, η οποία θα παράσχει την ωφέλεια αφού τα πράγματα αλλάζουν εντελώς όταν η εξωτερίκευση είχε κίνητρο την αυτογνωσία, την συναίσθηση της ενοχής, την πνευματική πρόοδο.
Σε αυτήν την περίπτωση η θέληση και τα αίτια της εξομολόγησης είναι η καταδίκη της αμαρτίας, είναι η αποστροφή προς την αμαρτία και κατ' επέκταση η δήλωση ότι υπάρχει όρεξη απαλλαγής από αυτήν και όχι όρεξη παραμονής σε αυτήν. Τότε ο άνθρωπος δηλώνει ότι η αμαρτία δεν κατοικεί σε αυτόν επειδή την επιθυμεί δίδοντας της φιλόξενη στέγη, όπως γίνεται με την πρώτη περίπτωση, αλλά υπάρχει σε αυτόν επειδή ορισμένες στιγμές δεν στάθηκε στο ύψος του, επειδή κάποιες στιγμές άνοιξε την πόρτα και εισήλθε η αμαρτία. Δηλαδή στον πρώτο η αμαρτία είναι μια κατάσταση θεληματική συνεχής και χωρίς διακοπή, ενώ στον άλλο η αμαρτία είναι στιγμή και όσο προχωρεί πνευματικά οι στιγμές παρουσιάζουν ολοένα μικρότερη συχνότητα. Με αυτά καταλαβαίνουμε και ένα άλλο ρητό που ακούμε το, "άγιος δεν είναι ο αναμάρτητος αλλά αυτός που αγωνίζεται", αυτός που σηκώνεται, ο πίπτων και εγειρόμενος, δηλαδή αυτός που μετανοεί.
Έτσι αφού αφενός ο άνθρωπος
θέλει και αφετέρου ενεργά εφαρμόζει την θέληση του, δηλαδή αγωνίζεται, δηλώνει ότι επιθυμεί να προχωρήσει πνευματικά και τότε έρχεται ο Θεός και οδηγεί ώστε να επιτευχθεί πνευματική πρόοδος.
Άρα λοιπόν η εξομολόγηση πρέπει να είναι εφαλτήριο πνευματικής προόδου όχι να θεωρείται ως μια γόμα η οποία θα σβήσει το τεφτέρι που γέμισε ώστε έπειτα να υπάρξει χώρος για νέες εγγραφές, ο γέροντας Άγιος Παΐσιος θα μας έλεγε ότι αυτό δεν έχει πνευματική αρχοντιά. Εξαγορεύουμε για να ζητήσουμε άφεση και βοήθεια απαλλαγής από την αμαρτία ή επειδή θέλουμε μια γόμα να σβήσει και κάποιον με κύρος να μας σιγοντάρει και να μας καλύπτει; Εάν πάμε με το δεύτερο στο νου δεν ζητάμε άφεση, οπότε αφού δεν ζητάμε άφεση πως να μας δοθεί κάτι το οποίο δεν ζητήσαμε; Και όμως αγαπητοί ο Θεός και μας βοηθάει και μας συγχωρεί, η συγχώρηση είναι ήδη εκεί και εμείς απλά πρέπει να θέλουμε να την λάβουμε, η σταυρική θυσία εξαγγέλθηκε ενώ οι πρωτόπλαστοι όχι μόνο δεν είχαν ζητήσει συγγνώμη αλλά
ακόμη έλεγαν τις δικαιολογίες, για αυτό να θέλουμε την σωτηρία μας διότι ειδάλλως δεν θα έχουμε ύψος να τον αντικρίσουμε, θα ντραπούμε.  
Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς τῇ γυναικί· τί τοῦτο ἐποίησας; καὶ εἶπεν ἡ γυνή· ὁ ὄφις ἠπάτησέ με, καὶ ἔφαγον. καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς· αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν. Γεν. 3,13 και 15. Είπε τότε ο Κύριος προς  την Εύα, γιατί έκανες αυτό; Η Εύα απάντησε, ο όφις με εξαπάτησε. Και είπε ο Θεός, θα θέσω εχθρότητα μεταξύ εσένα όφι και της γυναίκας, μεταξύ των απογόνων σου και των απογόνων της, ένας απόγονος της γυναίκας θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του κεντρίσεις την φτέρνα.
Πρέπει λοιπόν όχι μόνο να αναγνωρίζουμε την ενοχή μας αλλά και να έχουμε απόφαση απαλλαγής από αυτήν, να έχουμε αποστροφή προς την αμαρτία και να προσευχόμαστε να μας βοηθήσει ο Θεός ώστε να προοδεύσουμε πνευματικά, διότι χωρίς αυτόν δεν δυνάμεθα ποιεῖν οὐδέν. Ειδάλλως όπως είδαμε αμαρτάνουμε επειδή το θέλουμε και αυτό σημαίνει ότι η αμαρτία είναι συνεχώς παρούσα στην ζωή μας.
Παρατηρήσαμε ότι ο απόστολος αναφέρει ότι ο Θεός είναι πιστός στην υπόσχεση του, έτσι τώρα θα προχωρήσουμε στην λεπτομέρεια ώστε να δούμε τι λέει η Γραφή για το θέμα.
Στην Βίβλο βλέπουμε τον Χριστό ομιλώντας για άφεση αμαρτιών να δίδει αυτήν την εξουσία αφέσεως στους αποστόλους.  Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ. Ματθ. 18,18 Δηλαδή, σας διαβεβαιώνω ότι όσα αμαρτήματα αφήσετε δεμένα και ασυγχώρητα στην γη θα μείνουν δεμένα και ασυγχώρητα στον ουρανό και όσα συγχωρήσετε στην γη θα είναι συγχωρημένα και λυμένα στον ουρανό. Αυτό το λέει στους μαθητές εν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ· δηλαδή, εκείνη την ώρα ήρθαν οι μαθητές στον Ιησού.
Σε άλλο σημείο παρατηρούμε τον Ιησού να λέγει εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν· εἰρήνη ὑμῖν. καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται. Ιω. 20,21-23. Δηλαδή, είπε σε αυτούς ο Ιησούς, ειρήνη σε σας, όπως με έστειλε ο Πατήρ έτσι και εγώ σας στέλνω και φύσηξε στα πρόσωπα τους λέγοντας λάβετε Πνεύμα Άγιο σε όποιους συγχωρείτε τις αμαρτίες θα είναι συγχωρημένες και από τον Θεό, σε όποιους τις κρατείτε θα κρατιούνται.
Είναι επίσης γνωστό το δόσιμο των κλειδιών στον Πέτρο, καὶ δώσω σοι τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Ματθ. 16,19
Δηλαδή, και θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών, και όποιο αμάρτημα δεν θα συγχωρήσεις στην γη θα είναι ασυγχώρητο και στους ουρανούς και όποιο θα συγχωρήσεις θα είναι συγχωρημένο στους ουρανούς. Σου, δέσεις, λύσεις. Αυτό το δόσιμο των κλειδιών και ο προσωπικός χαρακτήρας τον λόγων δηλώνει ότι εξουσία αφέσεως έχουν ορισμένα άτομα και όχι όλοι. Τα κλειδιά είναι η εξουσία αφέσεως αμαρτιών που έχει λάβει.
Τα λόγια αυτά είναι φανερό ότι δεν στοιχειοθετούν σε καμία περίπτωση κάποιου είδους πρωτείου του Πέτρου αφού όλοι οι Απόστολοι είχαν την ίδια υπόσχεση. Προϋπόθεση για να εισέλθει κάποιος στον Παράδεισο είναι να μην έχει αμαρτίες, υπό την σχετική έννοια φυσικά, άρα όλοι οι απόστολοι που έχουν την εξουσία αφέσεως κατέχουν
τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ο Πάπας εφηύρε το πρωτείο από αχαλίνωτο εγωισμό και είναι αυτός ο ίδιος εγωισμός που εν τέλει τον οδήγησε από το πρωτείο στο αλάθητο και σε όλες αυτές τις κακοδιδασκαλίες οι οποίες δυστυχώς έχουν οριστικοποιήσει το Σχίσμα και δεν είναι αναληθές να πούμε ότι ο Παπισμός ως σώμα περιήλθε στην ατρεψία προς το καλό, είθε να μετανοήσει και να προσέλθει στην γνήσια Καθολική και μόνη Εκκλησία.
Σε αυτό το σημείο εφόσον είδαμε τα της Καινής είναι ανάγκη να δούμε τι γινόταν με την άφεση αμαρτιών στην Παλαιά Διαθήκη. Ας παραθέσουμε κάποια χαρακτηριστικά χωρία.
Λευ. 5,6 καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτε, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ ἡ ἁμαρτία
Λευ. 5,10 καὶ ἐξιλάσεται ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτε, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ.
Λευ. 5,13 καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτεν, ἀφ᾿ ἑνὸς τούτων, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ

Λευ. 5,18 καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἀγνοίας αὐτοῦ, ἧς ἠγνόησε, καὶ αὐτὸς οὐκ ᾔδει, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ·
Εδώ παρατηρούμε ένα μοτίβο το οποίο είναι ἐξιλάσεται ὁ ἱερεὺς -- ἀφεθήσεται ἡ ἁμαρτία.
δηλαδή, "θα θυσιάσει ο ιερέας -- θα συγχωρείται η αμαρτία".
Έχοντας κατά νου τα λεχθέντα Καινής και Παλαιάς γίνεται αρχικά φανερό ότι το ἀφῆτε -- ἀφίενται, κρατῆτε -- κεκράτηνται το οποίο είπε ο Χριστός στην Καινή είναι στο ίδιο πρότυπο που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή ο Χριστός και στις δύο Διαθήκες εκλέγει κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα ώστε να παρέχουν άφεση αμαρτιών. 
Βλέπουμε επίσης ότι στην Παλαιά γίνεται λόγος για άφεση δια μέσου ιερέων με ένα συγκεκριμένο τρόπο έκφρασης ο οποίος είναι "θα θυσιάσει ο ιερέας -- θα του συγχωρείται η αμαρτία". Στην Καινή όμως ο τρόπος εκφράσεως του διδόμενου δικαιώματος αλλάζει, εδώ έχουμε "θα συγχωρείς -- θα είναι συγχωρημένη", το οποίο δηλώνει απόλυτη εξουσία. Δήσητε -- δεδεμένα, λύσητε -- λελυμένα,
ἀφῆτε -- ἀφίενται, κρατῆτε -- κεκράτηνται, ὃ ἐὰν δήσῃς ἔσται δεδεμένον -- ὃ ἐὰν λύσῃς ἔσται λελυμένον.
Είναι φανερό ότι το δικαίωμα αφέσεως είναι τώρα Χριστοκεντρικό, δηλαδή έχει κέντρο τον Χριστό,
εξ ου και το απόλυτο της εξουσίας αφέσεως. Ο Χριστός ως αρχιερέας έκανε μετόχους της ιεροσύνης του τους Αποστόλους και επειδή ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος, άρα ο απόλυτος ιερέας, κατέχει και απόλυτο δικαίωμα αφέσεως. Δεν είναι απλά άνθρωπος ο Χριστός να εξαρτάται από τον Θεό ώστε να έχουμε το πρότυπο "θα του αφεθεί η αμαρτία", αλλά έχουμε απόλυτο δικαίωμα σε αυτόν, αλλά και σε όσους έχουν μετοχή στην ιεροσύνη του, έτσι βλέπουμε το πρότυπο "συγχωρείς συγχωρημένη". Εκτός από το γεγονός ότι ο Χριστός μιλάει
μόνο στους μαθητές όταν δίνει αυτήν την εξουσία παρατηρούμε ότι οι απόστολοι λαμβάνουν εξουσία και να κρατάνε όχι μόνο να αφήνουν, είναι αξιοσημείωτο αυτό μάλιστα έχουν απόλυτη εξουσία να κρατάνε, ὃ ἐὰν δήσῃς ἔσται δεδεμένον. Ο Χριστός ορίζει ότι έχουν δικαίωμα να μην συγχωρούν κάποια αμαρτία, αλλά όμως άλλη φορά τους έχει ρητά πει να συγχωρούν έως και 77 φορές, εννοεί άπειρες.
Δηλαδή εδώ δεν έχουμε απέναντι στον απόστολο το "σου ζητάω συγγνώμη αδελφέ" το οποίο λέγεται μεταξύ του ενός και του άλλου Χριστιανού ως ιδιώτες, αλλά έχουν άλλη ουσία τα λόγια του Χριστού. Οι Απόστολοι είναι οι ορισμένοι που θα μπορούν να δουν ότι εάν κάποιος παιδαγωγικά το χρειάζεται να μην συγχωρήσουν την αμαρτία του και αυτό θα έχει αντίκτυπο στον ουρανό, ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς -- κεκράτηνται. Σε εμάς εάν ζητήσει κάποιος συγγνώμη και του πουμε κεκράτηνται την ίδια ακριβώς στιγμή είμαστε κατακριτέοι από τον Χριστό. 
Ο απόστολος όμως έχει αυτήν την εξουσία να πει κεκράτηνται και όχι μόνο δεν είναι κατακριτέος αλλά αυτή η απόφαση του έχει ουράνιο αντίκρυσμα. Αυτό γίνεται επειδή είναι ο έχων την εξουσία αφέσεως του ειδικού ιερέα και όχι την υποχρέωση του απλού Χριστιανού. Ο απλός Χριστιανός δεν έχει δικαίωμα στο κεκράτηνται, πρέπει να συγχωρεί πάντοτε.
Επειδή το δικαίωμα είναι δοσμένο μόνο στους Αποστόλους παρατηρούμε τον Παύλο να κρίνει προσωπικά υποθέσεις κάποιων που αμάρτησαν κάνοντας χρήση αυτού του δικαιώματος. Ὄλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία, καὶ τοιαύτη πορνεία, ἥτις οὐδὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ὀνομάζεται, ὥστε γυναῖκά τινα τοῦ πατρὸς ἔχειν καὶ ὑμεῖς πεφυσιωμένοι ἐστέ, καὶ οὐχὶ μᾶλλον ἐπενθήσατε, ἵνα ἐξαρθῇ ἐκ μέσου ὑμῶν ὁ τὸ ἔργον τοῦτο ποιήσας! ἐγὼ μὲν γὰρ ὡς ἀπὼν τῷ σώματι, παρὼν δὲ τῷ πνεύματι, ἤδη κέκρικα ὡς παρὼν τὸν οὕτω τοῦτο κατεργασάμενον, ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ συναχθέντων ὑμῶν καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος σὺν τῇ δυνάμει τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Α Κορ. 5,1-5
Εδώ ο Παύλος κάνει αναφορά σε μια περίπτωση και καταλήγει να λέει, γιατί εγώ αν και είμαι απών σωματικώς, είμαι όμως παρών με το πνεύμα μεταξύ σας και έχω πλέον κρίνει
ἤδη κέκρικα και καταδικάσει σαν να ήμουν εκεί αυτόν που διέπραξε την φοβερή αμαρτία. Πρέπει λοιπόν αφού στο όνομα του Χριστού συγκεντρωθείτε όλοι σας, εσείς και το πνεύμα μου μαζί με την δύναμη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να παραδώσουμε αυτόν τον άνθρωπο για να τιμωρηθεί και να ταλαιπωρηθεί σκληρά το σώμα του για να συνέλθει ώστε να σωθεί η ψυχή του κατά τη μεγάλη ημέρα του Κυρίου Ιησού.
Στην Β' προς Κορίνθιους επιστολή έχουμε τον Παύλο να λέει Ἔκρινα δὲ ἐμαυτῷ τοῦτο ...... ἱκανὸν τῷ τοιούτῳ ἡ ἐπιτιμία αὕτη ἡ ὑπὸ τῶν πλειόνων· ἱκανὸν τῷ τοιούτῳ ἡ ἐπιτιμία αὕτη ἡ ὑπὸ τῶν πλειόνων· ὥστε τοὐναντίον μᾶλλον ὑμᾶς χαρίσασθαι καὶ παρακαλέσαι, μήπως τῇ περισσοτέρᾳ λύπῃ καταποθῇ ὁ τοιοῦτος διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς κυρῶσαι εἰς αὐτὸν ἀγάπην. Β' Κορ. 2,1 και εξής.
Ο απόστολος ξεκινάει με τα λόγια "σκέφθηκα και αποφάσισα" και προχωρώντας αναφέρει ότι στην προηγούμενη επιστολή σας έκανα παρατηρήσεις για να διορθωθείτε ώστε όταν θα έλθω να μη δοκιμάζω λύπην από εκείνους από τους οποίους έπρεπε να δοκιμάζω χαρά. 

Είχα λυπηθεί πολύ για τις παρατηρήσεις που σας έκανα, είχα βαθύτατη θλίψη σφιγμένη την καρδιά και πολλά δάκρυα, και καταλήγοντας λέει για κάποιον που αμάρτησε ότι είναι αρκετή τιμωρία η επίπληξη που του έγινε. Δίδει τις οδηγίες λέγοντας τώρα να του δείξετε χάρη και καλοσύνη, να του συγχωρήσετε το σφάλμα και να τον παρηγορήσετε, μήπως από την μεγάλη λύπη καταβληθεί και έρθει σε απογοήτευση και απελπισία, για αυτό και σας παρακαλώ να δείξτε σε αυτόν ειλικρινή αγάπη και καλοσύνη. 
Σε άλλο σημείο αργότερα στην ίδια επιστολή θα πει: φοβοῦμαι γὰρ μήπως ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς, κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε, μήπως ἔρεις, ζῆλοι, θυμοί, ἐριθεῖαι, καταλαλιαί, ψιθυρισμοί, φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι Β Κορ. 12,20. Διότι φοβάμαι μήπως όταν έλθω δεν σας βρω όπως θέλω να σας βρω, έτσι και εγώ θα βρεθώ απέναντι σας όπως εσείς δεν θέλετε. Φοβάμαι μήπως βρω μεταξύ σας έριδες, φθόνους, θυμούς, φιλονικίες, κατακρίσεις εναντίον αλλήλων, ψιθυρισμούς σε βάρος των άλλων, αλαζονείες και πνευματικές ακαταστασίες.
Γίνεται φανερό ότι ο απόστολος είναι ο ρυθμιστής των ζητημάτων ενώ η εκκλησία ακολουθεί τις αποφάσεις του. Αυτή η εξουσία που έχει προέρχεται από τα λόγια του Χριστού που είδαμε πριν και φυσικά την κατέχουν όλοι οι απόστολοι. Είναι λογικό επακόλουθο ότι αυτή δεν χάνεται με την φυσική απομάκρυνση
των αποστόλων από την κάθε τοπική Εκκλησία, ούτε χάνεται με τον θάνατο τους, αλλά την λαμβάνει ο χειροτονημένος από τους Αποστόλους επίσκοπος ο οποίος αυτός είναι τώρα ο ρυθμιστής ζητημάτων και ο έχων την εξουσία αφέσεως.
Ο προσωπικός χαρακτήρας του δικαιώματος
φαίνεται και από το γεγονός ότι οι επίσκοποι ονομάζονται ποιμένες οι οποίοι έχουν την εντολή αλλά και την εξουσία να καθοδηγούν τους πιστούς. Προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος. Πραξ. 20,28 
Δηλαδή, προσέχετε λοιπόν τον εαυτό σας πως θα ζείτε, προσέχετε και πως θα φέρεστε και τι θα διδάσκετε σε όλο το ποίμνιο στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έβαλε επισκόπους ώστε να ποιμαίνετε την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού.  
Το δικαίωμα αφέσεως που απορρέει από την μετοχή στην ιεροσύνη Χριστού κάνει τον απόστολο Παύλο να έχει την δυνατότητα να δηλώνει υπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν ὡς τοῦ Θεοῦ παρακαλοῦντος δι᾿ ἡμῶν· δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ, καταλλάγητε τῷ Θεῷ·. Η φράση υπὲρ Χριστοῦ πρεσβεύομεν δεν σημαίνει βεβαίως ότι πρεσβεύουν αυτοί για τον Χριστό στον Θεό, αλλά καταδεικνύει ότι όλοι οι απόστολοι, εξ ου και ο πληθυντικός πρεσβεύομεν, είναι τώρα κατά μετοχή στην θέση του Χριστού και μάλιστα με τέτοια εξουσία και κατά τόσο όμοιο τρόπο ώστε να μπορούν να πουν και αυτοί με την ίδια ισχύ αυτό που είπε ο Χριστός στον παράλυτο το ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου Λουκ. 5,20, ἀφῆτε -- ἀφίενται
Ενώ ακόμη και όταν μιλάνε για κάτι συμβουλεύοντας, είναι σαν να μιλάει δια μέσου αυτών στους ακροατές ο ίδιος ο Χριστός, ὡς τοῦ Θεοῦ παρακαλοῦντος δι᾿ ἡμῶν·.
Είναι φανερό λοιπόν ότι η εξομολόγηση πρέπει να γίνεται ενώπιον του ιερέως, όχι στην εικόνα ή στον αέρα. Όπου εκεί στον ιερέα υπάρχει όχι μόνον το δικαίωμα αλλά η αγάπη και ο κατάλληλος άνθρωπος ο οποίος θα μας συμβουλεύσει αναλόγως. 

Δηλαδή βλέπουμε ότι έχει υπερ-ανεκτίμητη αξία ένας καλός πνευματικός. 
Λέει ο Δαυίδ, παιδεύσει με δίκαιος ἐν ἐλέει καὶ ἐλέγξει με Ψαλ. 140,4-5 Δηλαδή, ας με διαπαιδαγωγήσει και ας με ελέγξει ο δίκαιος έστω και με αυστηρότητα την οποία του εμπνέει η αγάπη και η συμπάθεια του προς εμένα. Έτσι λοιπόν ο Θεός είναι πιστός ἐστι καὶ δίκαιος δηλαδή πιστός στην υπόσχεσή του και συγχωρεί τις αμαρτίες όχι επειδή θα τις πούμε στον αέρα αλλά τις συγχωρεί διαμέσω αυτών που έδωσε την εξουσία, επικυρώνει την απόφαση τους.
Αν αναζητήσουμε τις μαρτυρίες για το τι γινόταν στην αρχαία Εκκλησία, θα διαπιστώσουμε ότι οι Χριστιανοί εξαγόρευαν και δημοσίως τις αμαρτίες τους μέσα στην Εκκλησία παρόντος του Επισκόπου. Οι πρώτοι Χριστιανοί είχαν μεγάλο ζήλο έτσι πρόσεχαν πάρα πολύ την ζωή τους όμως όπως είναι φανερό από τα παραπάνω εφόσον ο ιερεύς είναι ο έχων εξουσία αφέσεως εάν εξομολογηθεί κάποιος σε αυτόν δεν υπάρχει ανάγκη να υπάρξει κάποια δημόσια εξομολόγηση αφού εν τέλει δεν είναι όλη η Εκκλησία αυτή που της δόθηκε εξουσία αφέσεως αμαρτιών αλλά αυτή δόθηκε αποκλειστικά και μόνο στους ειδικούς ιερείς. 
Εξ άλλου ο απόστολος λέει ότι μερικά αμαρτήματα είναι "αισχρόν εστί και λέγειν", δηλαδή είναι αισχρό ακόμη και να τα αναφέρει κάποιος ότι τα κάνει άλλος, πολλώ δε μάλλον να τα κάνεις, οπότε με την μυστική εξομολόγηση στον αρμόδιο που έχει εξουσία αφέσεως, δηλαδή τον ιερέα, αποφεύγεται ο σκανδαλισμός των αδύναμων στην πίστη και διάφορες άλλες καταστάσεις, τὰ γὰρ κρυφῆ γινόμενα ὑπ᾿ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν· Εφ. 5,12
Με τα παραπάνω συμφωνούν οι Χριστιανοί συγγραφείς από την Αποστολική ακόμη εποχή, Ιγνάτιος, Τερτυλλιανός, Ιππόλυτος, Ωριγένης, Αμβρόσιος, Μέγας Βασίλειος, Χρυσόστομος και άλλοι τους οποίους μπορείτε να διαβάσετε στον σύνδεσμο στο τέλος. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να είναι αρκετό ώστε να μην μείνει ούτε ένας στην αίθουσα του αιρετικού που υποστηρίζει άλλη γνώμη. Αυτοί ποίησαν τα "μείζονα έργα" δηλαδή του παρέδωσαν όπως παραδέχεται "τον λόγο του Θεού", αυτό γίνεται μόνο όταν είσαι πιστεύων εις εμέ,
πιστεύων εἰς ἐμέ, τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει καὶ μείζονα τούτων ποιήσει. Επιπλέον "ανταναπλήρωσαν τα υστερήματα υπέρ της Εκκλησίας" δηλαδή όσα δεν πρόλαβαν να κάνουν οι Απόστολοι για το θέμα, να ξεχωρίσουν αυτά τα βιβλία που έγραψαν και αυτά που δεν έγραψαν, τα έκαναν οι Χριστιανοί συγγραφείς τους οποίους ο φρενοβλαβής αιρετικός απορρίπτει.
Ας δούμε τώρα κάποια χωρία από την Βίβλο διότι οι αιρετικοί τα διαστρεβλώνουν μη δεχόμενοι ότι υπάρχει εξομολόγηση και εντεταλμένος υπό του Χριστού ώστε να συγχωρεί αμαρτίες. 
Αυτό βέβαια είναι αντιΒιβιλική και συνάμα κωμική άποψη. 
Σαν τι παραπάνω έπρεπε να λέει η Γραφή για να καταλάβουμε ότι οι 12 μαθητές έλαβαν εξουσία δεσμείν και λύειν; ΑντιΒιβλική είναι η άποψη των αιρετικών αφού δεν λαμβάνονται υπόψιν τα στοιχεία που βεβαιώνουν ότι ο Χριστός έχει εκλέξει άτομα που έλαβαν ειδική εξουσία, συνάμα είναι και κωμική άποψη αφού εάν παραδεχθούμε τις διδασκαλίες των αιρετικών αυτές εν τέλει καταλήγουν να λένε ότι ο οποιοδήποτε Χριστιανός έχει δικαίωμα αφέσεως άρα όταν θα αμαρτάνει ταυτόχρονα θα αυτοσυγχωρείται και κρατώντας τας κλείς του Παραδείσου θα μπαινοβγαίνει σε αυτόν όποτε θέλει.
Ας δούμε τώρα κάποια χωρία
στο οποία οι αιρετικοί διαστρεβλωτές βλέπουν εξομολόγηση στον αέρα διότι οι διδαχές του αέρα όπως είδαμε οδηγούν και σε εξομολόγηση στον αέρα.
Οι αιρετικοί ίσως πουν, "δεν τα λέω στον αέρα αλλά στον Θεό που είναι πανταχού παρών, άραγε εσύ όταν προσεύχεσαι αυτό το κάνεις στον αέρα;" Όμως όταν πράττεις διαφορετικά από αυτό που έχει πει ο Θεός τότε στον αέρα μιλάς διότι και στις 10 παρθένες λέει "δεν σας γνωρίζω" παρά το ότι κράτησαν παρθενία, διότι δεν είπε "δεν εισέρχεστε στον γάμο διότι δεν έχετε λαμπάδα" αλλά "καθόλου δεν σας ξέρω", ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς. Κατά όμοιο τρόπο λοιπόν όταν εξομολογείσαι με τρόπο βγαλμένο από το κεφάλι σου, όπως όταν παρθενεύεις με τρόπο από το κεφάλι σου, τότε μιλάς στον αέρα και όχι στον Χριστό, αυτός σου λέει "καθόλου δεν σε ξέρω, εν τέλει τα λες στον αέρα.
Ένας στίχος που διαστρεβλώνουν είναι από το Πάτερ ημών, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·. Ματθ. 6,12 Εδώ ο Χριστός μας διδάσκει να είμαστε συγχωρητικοί και ότι όπως αυτός μας συγχωρεί έτσι πρέπει να κάνουμε εμείς το ίδιο αφού η ευσπλαχνία και η αγάπη κάνουν τον άνθρωπο να μοιάζει με τον Θεό, έτσι με το να είμαστε συγχωρητικοί ή να αναγνωρίζουμε το φταίξιμο μας, θέλουμε και άρα μπορούμε να γίνουμε δεκτικοί της Θείας Χάριτος και να προχωρήσουμε πνευματικά, ενώ η άφεση δεν θα έρθει με τα λόγια και με τρόπο που θα έρθει στο μυαλό του καθενός αλλά με τον τρόπο που μας διδάσκει ο Θεός. Το πιστεύω λέει και τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον, δὸς ἡμῖν σήμερον, αυτό άραγε θα γίνει με το να ανεβούμε στην ταράτσα ώστε να μας ρίξει ο Θεός το επιούσιο καρβέλι; 
Φυσικά όχι, αυτό δεν είναι σύμφωνο με την Χριστιανική διδασκαλία, να περιμένω να μου πετάξει ο Θεός φαγητό, ο Θεός θα μας δώσει τον επιούσιο με αυτό που υπαγορεύει η διδαχή, δηλαδή θα μας έχει καλά να εργαστούμε ενώ ταυτόχρονα μας διδάσκει όπως με τους υπόλοιπους, στίχους. Το ίδιο γίνεται και στο ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου και στο ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου ή στο γενηθήτω τὸ θέλημά σου. Δεν λαμβάνεις συγχώρηση αμαρτιών με τα λόγια "συγχώρησε με" αλλά με τον τρόπο που υπέδειξε ο Θεός, όπως δεν έρχεται η Βασιλεία, με το "ἐλθέτω" και να την ήρθε αλλά με τον υποδεδειγμένο τρόπο, όπως δεν θα φας φωνάζοντας "τὸν ἐπιούσιον, δὸς" και να έπεσε ψωμί, όπως δεν έρχεται ο αγιασμός του ονόματος με το, ἁγιασθήτω, δηλαδή με λόγια.
Αυτά υπαγορεύουν ενέργειες από εσένα οι οποίες είναι να εργαστείς για να φας, να προσπαθήσεις να εξυψώνεις το όνομά του Θεού, να αγωνίζεσαι ώστε να έλθει η Βασιλεία, να πας σε εκείνον που του είπε αφήνεις-αφήνονται.
Ο Χριστός εδώ μας διδάσκει να μην πηγαίνουμε σε αυτόν έχοντας εναντίων των συνανθρώπων μας κακία. Πρέπει εκτός από την εξομολόγηση να προσπαθούμε με ένταση και ζήλο ώστε να μην είμαστε με τον συνάνθρωπο σε διάσταση, εάν βέβαια είναι αυτό δυνατόν δεν είναι πάντοτε. Ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ, ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου. Ματθ. 5,23-24 Δηλαδή, εάν προσφέρεις το δώρον σου στο θυσιαστήριον και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίων σου εξ αιτίας της αδίκου και απρεπούς συμπεριφοράς σου, άφησε εκεί το δώρον σου εμπρός στο θυσιαστήριον και πήγαινε πρώτον συμφιλιώσου με τον αδελφόν σου και έπειτα έλα να προσφέρεις το δώρον σου στον Θεό. 
Επόμενο στίχο θα δούμε τον ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις τὰ παραπτώματα, καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε· πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. Ιακ. 5,16 Δηλαδή, να εξομολογήστε μεταξύ σας τα αμαρτήματά σας και να προσεύχεστε ο ένας υπέρ του άλλου για να θεραπευτείτε. Γιατί η δέησις εκ μέρους του δικαίου έχει μεγάλη δύναμη. Εδώ ο απόστολος Ιάκωβος δεν εννοεί να εξομολογηθούμε μεταξύ μας αλλά μας προτρέπει να ζητούμε συγχώρηση από τον συνάνθρωπο μας. Εξ' άλλου 1 στίχο πριν έχει πει ότι πρέπει να καλεστούν οι πρεσβύτεροι για να γίνει το ευχέλαιο και να αφεθούν οι αμαρτίες στον ασθενή.  
5,14 ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ' αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· 5,15 καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος· κἂν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ
Η φράση κἂν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς σημαίνει αν έχει κάνει αμαρτίες, αλλά υπήρχε περίπτωση να ήταν αναμάρτητος ο ασθενής; Επιπλέον γιατί να μην καλεστούν οι συγγενείς ή οι φίλοι που θα είναι δίπλα του και να ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις τὰ παραπτώματα; Ο πρεσβύτερος μπορεί να απουσιάζει ή να μην προλάβει ή οτιδήποτε. Αυτό γίνεται για τον απλό λόγο ότι επειδή οι πρεσβύτεροι έχουν ιερατικό αξίωμα, και εξ αυτού δικαίωμα αφέσεως, μπορούν να κάνουν με την ίδια ακριβώς ισχύ αυτό που είπε και έκανε ο Χριστός στον παράλυτο της Βηθεσδά λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἔγειρε, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει ... μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἴδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται ή τον άλλον παράλυτο που κατέβασαν από την στέγη, καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν τῷ παραλυτικῷ· Θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. Ο πρεσβύτερος που είναι ειδικός ιερέας καλείται και συγχωρούνται οι αμαρτίες, με αυτό γίνεται και το σώμα καλά διότι κάποιες φορές οι ασθένειες του σώματος οφείλονται σε αμαρτήματα που δεν έχουμε εξομολογηθεί. Η αρρώστια του σώματος του παράλυτου της Βηθεσδά ήταν από αμαρτήματα για αυτό ο Χριστός ευγενικά τον βρίσκει μετά μόνο του και του λέει πρόσεξε από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις για να μην πάθεις τίποτα χειρότερο από την ασθένεια που είχες. Και τι χειρότερο από 38 χρόνια παράλυτος; 
Μήπως εξ άλλου θα είχε ηλικία για να ζήσει άλλα 38 χρόνια παράλυτος; Οπότε εδώ ο Χριστός εννοεί από τις αμαρτίες να χάσεις την ψυχή σου. 
Άλλο χωρίο που διαστρεβλώνουν οι αιρετικοί είναι από το περιστατικό με τον Σίμωνα στον οποίο λένε οι απόστολοι: μετανόησον οὖν ἀπὸ τῆς κακίας σου ταύτης, καὶ δεήθητι τοῦ Θεοῦ εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἡ ἐπίνοια τῆς καρδίας σου. Πραξ. 8,22  Μετανόησε λοιπόν από αυτήν την κακία σου και παρακάλεσε τον Θεό, μήπως τυχόν και συγχωρηθεί η πονηρή αυτή επινόηση της καρδιάς σου. 
Σε αυτό υποστηρίζουν ότι ο Απόστολος συμβουλεύει τον Σίμωνα να τα πει στον Θεό. Όμως εάν παρατηρήσουμε ο Πέτρος λέει εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι δηλαδή μήπως τυχόν συγχωρηθεί η αμαρτία σου, αλλά είναι δυνατόν να ζητούσε συγγνώμη και ο Θεός να του έλεγε "δεν σε συγχωρώ γιατί δεν τα σηκώνω εγώ αυτά;" Καμία, άρα εδώ του λέει να μετανοήσει ώστε να φωτιστεί και να μπορέσει να μετανοήσει διαμέσω της εξομολόγησης στον αρμόδιο ο οποίος έχει λάβει εξουσία δεσμείν και λύειν. Εξάλλου ο Σίμωνας απαντάει ως εξής: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Σίμων εἶπε· δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ᾿ ἐμὲ ὧν εἰρήκατε. Πραξ. 8,24 Απάντησε τότε ο Σίμωνας και είπε: παρακαλέσατε εσείς για εμένα τον Θεό να μην πέσει επάνω μου κανένα από τα κακά που είπατε. Άρα ο Σίμωνας αναγνωρίζει ως ανώτερους τους Αποστόλους και τους ζητάει ώστε αυτοί να παρακαλέσουν ως έχοντες εξουσία αφέσεως και ως δίκαιοι να μεσιτεύσουν ώστε να φωτιστεί.
Άλλη πονηριά των αιρετικών είναι να υποστηρίζουν ότι "μόνο ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες". Φυσικά το ότι μόνο ο Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες δεν σημαίνει ότι εγώ τα λέω στον αέρα, αυτό το συμπέρασμα αν το εξάγουμε είναι λογική πλάνη. Ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες όμως μπορεί να έχει δώσει εξουσία σε άλλους και να επικυρώνει την απόφαση τους το οποίο από ότι είδαμε είναι το αληθές.
Μάλιστα ο Αμβρόσιος Μεδιολάνων 339-397μΧ απαντάει ως εξής σε αυτήν την πονηριά: Αυτοί (δηλαδή οι Νοβατιανοί ιερείς) διαβεβαιώνουν ότι δείχνουν μεγάλη πίστη στον Θεό ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες. Αλλά στην πραγματικότητα κανείς δεν του κάνει μεγαλύτερο κακό από αυτούς που διαλέγουν να ακυρώσουν τις εντολές του και να απορρίψουν το αξίωμα που δόθηκε σε αυτούς. Δεδομένου ότι ο Χριστός λέει στο Ευαγγέλιο λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται ποιος τον τιμάει περισσότερο; Αυτοί που ακολουθούν την εντολή του ή αυτοί που την ακυρώνουν;.
Εδώ βέβαια οι Νοβατιανοί ιερείς δεν απέρριπταν ότι οι ιερέας είναι ο αρμόδιος για την εξομολόγηση αλλά έλεγαν ότι δεν μπορεί να συγχωρεί τις μεγάλες αμαρτίες, ας πούμε τη άρνηση της πίστεως. Παλαιά λοιπόν η δικαιολογία των αδικαιολογήτων και γενικώς είναι ξεκάθαρο ότι οι διάφοροι αιρετικοί είναι αντιΒιβλικοί αντίθεοι και αιρετικοί αιρετικών ενώ πετούν στο καλάθι τον αχρήστων Αγία Γραφή και όλη την Χριστιανική γραμματεία.

Σειρά εξομολόγηση
1) Αμαρτία εξομολογουμένη ουκ εστί αμαρτία
2) Οι Χριστιανοί συγγραφείς έως το 450 για την εξομολόγηση

Δείτε και το άρθρο: Τι γνώμη έχει ο Χρυσόστομος για την εξομολόγηση, σε ποιους ανήκει η εξουσία αφέσεως.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου